col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: University of Silesia in Katowice
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Studia Etnologiczne i Antropologiczne 2021―Dec―31 Jak troszczyć się o życie? Antyszczepionkowe narracje spiskowe w czasie pandemii COVID-19 Ewa Kozik
2 [GO] Neophilologica 2019 2021―Dec―30 Analisi cognitiva degli eventi di parola sul coronavirus SARS-COV 2 e sul morbo COVID-19 Ryszard Wylecioł
3 [GO] Review of International American Studies 2021―Dec―20 Pandemic Automobility. Patterns of Crisis and Opportunity in the American Motor Culture Tomasz Burzyński
4 [GO] Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 2021―Oct―13 Remote Work During COVID-19 Pandemic and the Right to Disconnect - Implications for Women´s Incorporation in the Digital World of Work Andrea Franconi, Kamila Naumowicz
5 [GO] Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 2021―Oct―13 Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników wobec pandemii COVID-19 Anna Boguska, Łukasz Pisarczyk
6 [GO] Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 2021―Oct―13 Necessity of Reconsideration of Labour Law Relations - Pandemic, Labour Market, Social Innovation Gábor Mélypataki, Dávid Adrián Máté
7 [GO] Nowa Biblioteka 2021―Oct―13 Oferta bibliotek polskich politechnik w zakresie otwartych zasobów naukowych na temat COVID-19 Urszula Knop
8 [GO] International Journal of Research in E-learning 2021―Sep―24 Distance, Online and Blended Learning as Main Educational Trends During Pandemic 2020 Conditions Oksana Strutynska, Mariia Umryk
9 [GO] Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 2021―Apr―21 Zakres podmiotowy dofinansowania do wynagrodzeń pracowników wypłacanego ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w związku ze zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 Monika Latos-Miłkowska
10 [GO] Logopedia Silesiana 2021―Mar―09 Potencionální vlivy na percepci a produkci řeči v důsledku opatření souvisejícími s prevencí SARS CoV-2 (COVID-19). Pohled logopeda Kateřina Vitásková
11 [GO] Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 2021―Feb―25 The impact of COVID-19 crisis on Italian labour law Emanuele Menegatti
12 [GO] Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej 2020―Nov―27 Corporate social responsibility in times of the COVID-19 pandemic Beryl Philine Ter Haar


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.008 sec