col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Tip Egitimi Dunyasi

34 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2023―Aug―28 Opinions of the families of nursing students on distance education during the Covid-19 pandemic","Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Öğrencilerinin Ailelerinin Uzaktan Eğitimle İlgili Görüşleri Yağmur ŞEN, Sevim ULUPINAR, Sevim ULUPINAR, Merve GÜNGÖR BEKE, Prof.dr.hülya KAYA
2 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2023―Apr―18 EXPERIENCES OF EDUCATORS IN UNDERGRADUATE AND POSTGRADUATE MEDICAL EDUCATION IN COVID-19 PANDEMIC: A QUALITATIVE STUDY","COVID-19 PANDEMİSİNDE TIP EĞİTİCİLERİNİN MEZUNİYET ÖNCESİ VE SONRASI TIP EĞİTİMİNDEKİ DENEYİMLERİ: NİTEL ÇALIŞMA Mustafa DALOĞLU, Meral DEMİRÖREN
3 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2023―Apr―18 How to Make Medical Faculty Digital Anatomy Education More Efficient During the COVID-19 Pandemic Process? A Survey Study","COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Fakültesi Dijital Anatomi Eğitimi Daha Verimli Duruma Nasıl Getirilir? Bir Anket Çalışması Sibel ATEŞOĞLU KARABAŞ, Mehlika KÜÇÜK
4 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2022―Dec―22 Distance education in the COVID-19 pandemic: What do medical students think? Şule BIÇAKCI AY, Duygu ÇAP
5 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2022―Dec―22 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Mezun Olan Hekimlerin Öz Yeterlilik Algıları: Kesitsel Bir Çalışma Mehmet Akif NAS, Esra ÇINAR TANRIVERDİ
6 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2022―Sep―22 Comparison of Online Education Methods versus Traditional Anatomy Teaching for Medical Students during the COVID-19 Pandemic Arzu HİZAY, Yeşim ŞENOL
7 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2022―Aug―13 COVID-19 Pandemic Experiences of Residents: A Qualitative Study Bürge ATILGAN, Nazmiye CELİK, Melih ELÇİN, Sevgi TURAN
8 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2022―Aug―13 COVID-19 Pandemisinin Tıp Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Üzerine Etkisi Erkut GÜL, Esra ÇINAR TANRIVERDİ
9 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2022―Aug―13 Survey Study on Evaluation of Anatomy Theoretical and Practical Lessons with Distance Education in the Covid 19 Pandemic Selim ÇINAROĞLU, Hacı KELEŞ, Fatih ÇİÇEK
10 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Nov―11 Covid-19 Pandemisinde Uygulanan e-PDÖ Oturumlarına Öğrencilerin ve Eğitim Yönlendiricilerinin Bakış Açıları; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Örneği Süheyla RAHMAN, Sedef GİDENER
11 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Jul―07 Examination of Medical Faculty Students' Concerns About Their Profession During the Pandemic Ahmet KUTLUHAN, Esra ÇALIK VAR, Selcen YÜKSEL, Tuba DAL, Mehmet Can ŞEN, Reyhan ERSOY
12 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Apr―20 COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE UYGULANAN UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMLERİ KONUSUNDA TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİNİN TECRÜBELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY
13 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Mar―16 Being a faculty member during the Covid-19 pandemic Hatice ŞAHİN
14 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Mar―16 EFFECTIVENESS OF COVID-19 PANDEMIC MANAGEMENT DISTANCE EDUCATION PROGRAM Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, et al. (+10)
15 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―25 How Medical Education Has Been Affected in the COVID-19 Global Outbreak? Acıbadem University Faculty of Medicine Experience Nadi BAKIRCI, Levent ALTINTAŞ, Melike ŞAHİNER, Güldal SÜYEN, Yasemin ALANAY
16 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 The Impact of Covid-19 Outbreak Process on Medical Education: the experience of Yeditepe University Faculty of Medicine Guldal IZBIRAK, Serdar ÖZDEMİR, Ayşe Arzu AKALIN, Ozlem TANRİOVER, Bayram YILMAZ, Sina ERCAN
17 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesinde COVID-19 Pandemi Döneminde Tıp Eğitimi Süreci Demet ARI YILMAZ, Pınar GÜNEL KARADENİZ, Ayşen BAYRAM, Salih Murat AKKIN
18 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Education Experience of Zonguldak Bulent Ecevit University Faculty of Medicine in the COVID-19 Pandemic Hande AYDEMİR, Bekir BAKKAL, Murat CAN
19 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Education at the Ege University Faculty of Medicine During the COVID-19 Pandemic Cemil GÜRGÜN, Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Sibel ÜLKER GÖKSEL, Tansu YAMAZHAN, Erhan PARILTAY, A.hilal BATI, Sıla Elif TÖRÜN
20 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Medical Education Experience of Akdeniz University Faculty of Medicine During The COVID-19 Pandemic Cem OKTAY, Arif ONAN, Bilge KARSLI, Erol GÜRPINAR, Yeşim ŞENOL, Mustafa Kemal ALİMOĞLU, et al. (+3)
21 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Experiences of Hacettepe University Faculty of Medicine Amidst COVID-19 Pandemic Melih ELÇİN, Sevim Bürge ÇİFTÇİ ATILGAN, Merih ÖZTOPRAK, Gülşen TAŞDELEN TEKER, Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN, et al. (+5)
22 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 COVID-19 Pandemic Effect in Medical Education: “Izmir University of Economics Experience" Incim BEZİRCİOGLU, Gönül DİNÇ HORASAN, Yasemin SEVAL-ÇELİK, Gül GÜNER AKDOĞAN, Mürvet HAYRAN, Sevinç İNAN, et al. (+4)
23 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Covid-19 Pandemic Period Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine Education and Training Experience Funda TENGİZ, Esra Meltem KOÇ
24 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Distance Education Experience of TOBB ETÜ Faculty of Medicine during the Covid-19 Pandemic Process Nejat AKAR, Perihan EKMEKCİ, Salih ÖZİŞ
25 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Trakya University Faculty of Medicine Undergraduate Medical Education Practices in COVID-19 Pandemic Process Ahmet Muzaffer DEMİR, Mustafa İNAN, Fulya ÖZ, Yeter TOPÇU, Bülent ERDOĞAN, Albena GAYEF, et al. (+2)
26 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―23 Continuing Medical Education During Pandemic Period: Giresun University, Faculty of Medicine Experience Hülya AKAN, Berkan ŞAHİN, Murat USTA, Özkan ÖZAY, Hakan YÜZÜAK, Ural OĞUZ
27 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―12 Medical education during COVID-19 pandemic and experience of Atılım Medical School Uğur GÖNÜLLÜ, Necla TULEK, İ̇pek GÖNÜLLÜ
28 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―12 Experiences of Düzce University Faculty of Medicine Undergraduate Education in Covid-19 Pandemic and Reflections of Pandemic Process on Education Zerrin GAMSIZKAN, Bora BÜKEN, Ali KAYIKÇI, İ̇dris ŞAHİN
29 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―12 Medical Education During the COVID-19 Pandemic: Eskisehir Osmangazi University Faculty of Medicine Practices Uğur TOPRAK, İ̇. Özkan ALATAŞ, Cavit CAN, Didem ARSLANTAS, Fatma Sultan KILIÇ, Hüseyin İLHAN, et al. (+2)
30 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―12 Education experiences of Fırat University Faculty of Medicine during the Covıd-19 pandemic process Türkkan ÖZTÜRK KAYGUSUZ, İ̇rfan KAYGUSUZ
31 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―11 Education Experience of Selcuk University Faculty of Medicine During The Covid-19 Pandemic Şerefnur ÖZTÜRK, Ahmet AK, Nadire ÜNVER, Zeliha FAZLIOĞULLARI, Serdar GÖKTAŞ
32 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―11 Internship Training During Pandemic Period: Sivas Cumhuriyet University Faculty of Medicine Example Ezgi AĞADAYI, Ahmet ALTUN
33 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2021―Feb―11 Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Medicine (ÇOMÜTF) Experience Regarding the COVID-19 Outbreak Process Tamer DEMİR, Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Çetin TORAMAN
34 [GO] Tıp Eğitimi Dünyası 2020―Dec―21 Medical Education During Covid-19 Pandemic: Kocaeli University Faculty of Medicine Experience Pınar DAYLAN KOÇKAYA, Devrim DÜNDAR, Dilek BAYRAMGÜRLER, Nihat Zafer UTKAN
 [1] 

34 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.017 sec