col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Osmangazi Journal of Medicine
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Sep―29 The Prevalence of Ground-Glass Opacity and Consolidation Symptoms of Covid-19 By Meta-Analysis Deniz TEZER, Berfu PARÇALI, Murat ŞAHİN, Fezan MUTLU
2 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Sep―17 Post Covid-19 Hiponatremi Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Selin MEŞELİ, Pinar YILDIZ
3 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Aug―26 Severity of Depression and Anxiety, and Quality of Sleep And Life in Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic Onur Serdar GENÇLER, Özgür DEMİRHAN, Ece ÇİÇEK, Tuba ERTUNÇ, Aslı ENEZ, Hava DÖNMEZ KEKLİKOĞLU
4 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Aug―24 Yeni Tip Coronavirüs Hastalığı'nın (COVID-19) Toraks Bilgisayarlı Tomografi Bulgularına Genel Bakış Büşra YAVUZ, Nevin AYDIN
5 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Aug―23 Immediate-Type Systemic Hypersensitivity Reactions After the Inactivated SARS-CoV-2 Vaccine in Healthcare Workers Pamir ÇERÇİ, Anıl UÇAN
6 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Aug―19 The Effectiveness of Home-Based Pulmonary Rehabilitation in Elderly Patients with COVID-19 Infection Mazlum Serdar AKALTUN, Can ANIL, Özlem ALTINDAĞ, Neytullah TURAN, Bahadır DEMİR, Savaş GÜRSOY, Ali GÜR
7 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Jun―02 Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinin COVID-19 Hastalığı ile İlgili Bilgi Düzeylerinin ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Selva Dilan GÖLBAŞI, Sevda SUNGUR, Hatice AYGAR, Sevil AYDOĞAN GEDİK, Seval ÇALIŞKAN PALA, Cüneyt ÇAM, et al. (+5)
8 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Mar―04 COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Evlerinde Sosyal İzolasyon Yaşayan ve Daha Önceden Fibromyalji Sendromu Tanısı Almış Bireylere Uygulanan Tele-Rehabilitasyonun Etkinliğinin Araştırılması Fulya DEMİRHAN, Yıldız ANALAY AKBABA, Nurettin TAŞTEKİN
9 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Feb―15 Yeni Koronavirüs Hastalığının (Covid-19) Klinik, Laboratuvar ve Radyolojik Sonuçlarının İncelenmesi Musa KAYA, Muhammed Emin DEMİRKOL
10 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Jan―11 COVID-19 Pandemisinin Çocukluk Çağı Epilepsi Yönetimi Üzerindeki Etkileri; Anket Çalışması Hande GAZETECİ TEKİN, Pakize KARAOĞLU
11 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2021―Jan―05 COVID-19 Pandemisinde Kullanılan İlaçlar, Etki Mekanizmaları ve Etkililikleri Cansu KILIÇ, Sule AYDIN, Fatma Sultan KILIÇ
12 [GO] OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2020―Aug―04 Güncel Veriler Işığında COVID-19 ve Renin Anjiyotensin Aldosteron Sistemi İlişkisi İ̇̇mdat EROĞLU, Oğuz Abdullah UYAROĞLU, Gülay SAİN GÜVEN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec