col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Selcuk Iletisim
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Jul―22 Usage of Covid-19 Pandemic in Advertisements: An Investigation with Method of Critical Discourse Analysis Enes ÇETİNKAYA
2 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Jul―22 Covid-19 Pandemisi Döneminde Afad’ın Risk İletişimine İlişkin Bir Değerlendirme: Twitter Paylaşımları İçerik Analizi Feyza Çağla ORAN, Betül BALKAN AKAN
3 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Jul―22 Covid-19 ve Reklamcılık: İzleyici Yorumları Üzerine Bir Araştırma Fatma YASA
4 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Jul―22 TURKEY and CORONAVIRUS Emel ÖZDEMİR
5 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Apr―16 COVID-19 Haberlerinde Siyasi Kutuplaşmanın Yansımaları: Hürriyet ve Gazete Pencere Üzerine Bir İnceleme Turancan ŞİRVANLI
6 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Apr―16 Olağandışı Süreçlerde Kamu Diplomasisi: Covid-19 Pandemisi ve Türkiye'nin Kamu Diplomasisi Faaliyetleri Serhan KOYUNCU
7 [GO] SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ 2021―Jan―12 Sağlık İletişimi Perspektifinden İnstagramda COVID-19 Paylaşımlarının Analizi: #COVID-19 Banu KUMBASAR


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.016 sec