col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Business and Management Studies: An International Journal
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2021―Sep―24 The effect of occupational commitment and mobbing on the intention to leave in road transportation during the COVID-19 pandemic period Gözde Yangınlar, Nurgün Bal
2 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2021―Jun―25 The impact of the COVID-19 pandemic on Crew Resource Management (CRM) attitudes: A comparison between cabin crews’ attitudes before COVID-19 and during the COVID-19 process Elvan Karaarslan, Turhan Erkmen
3 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2021―Jun―25 COVID-19 döneminde algılanan tehdit, kaygı ve dürtüsel satın alma ilişkisinde algılanan duyarlılığın ve ciddiyetin moderatör rolü Mehmet Sağlam, E. Başak Tavman
4 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2021―Jun―25 Koronavirüs (COVID-19) salgını süresince zorunlu uzaktan eğitim uygulamalarının birleştirilmiş teknoloji kabul modeli ile araştırılması Vasfi Kahya
5 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2021―Mar―25 The effect of the COVID-19 on sharing economy: survival analysis of Airbnb listings Umut Türk, Serap Sap
6 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2021―Mar―25 İşletmelerin COVID-19 pandemisi sürecindeki finansal performanslarının Entropi ve MAIRCA yöntemleri ile değerlendirilmesi: BIST gıda, içecek endeksi örneği Ömer Kehribar, Ferhat Karademir, Samet Evci
7 [GO] Business And Management Studies An International Journal 2020―Dec―26 PANIC BUYING AND IN-STORE HOARDING IN THE COVID-19 PERIOD: AN ASSESSMENT BASED ON THE SCARCITY PRINCIPLE Dilaysu ÇINAR


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec