col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Toplum ve Sosyal Hizmet

20 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2022―Jul―22 The Pandemic: Reflections on Medical Social Work Practices in Turkey Zeynep ACA, Hürü AKALIN, Umut SOLMAZ
2 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2022―Jul―21 Examining The Covid-19 Pandemic’s Effect on In-Family Communication Dilek VEYSİKARANİ, Çiğdem KOŞAR TAŞ, Sibel ÖRK ÖZEL
3 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2022―Jan―29 Covid-19 Pandemisinde Artan Şiddet Olaylarında Gözardı Edilen Mağdur Çocuklar Esra IŞIK
4 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―30 Bireylerde COVID-19 Aşısına Yönelik Tutum ile COVID-19 Kontrolü Algısı Arasındaki İlişki Erhan ELMAOĞLU, Meltem SUNGUR, Melike ÇELİK, Ebru ÖZTÜRK ÇOPUR
5 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―30 Görme Engelli Bireylerin Covid-19 Pandemi Sürecine İlişkin Deneyimleri Serhat TEK, Kamer Gülçin YILMAZ
6 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―30 Covid-19 Tanısı Olan Bireylerin Ev İzolasyonuna İlişkin Psikolojik Deneyimleri İmran UZUNASLAN, Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ, Serhat TEK
7 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―29 Covid-19 Kaynaklı Ölümlerde Yerine Getirilemeyen Ritüeller ve Ölümün Toplumsal Bağlamından Uzaklaşması Yunus BUCUKA
8 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―29 COVID-19 PANDEMİSİNİN SOSYAL HİZMET UZMANLARI VE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARINA YANSIMALARI Eda KAYA ÖRK, Merve ÖZKUL, Sinan AKÇAY
9 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Alan Uygulaması Yapmak: Bir Odak Grup Çalışması Sultan KİREMİTCİ, Sinan AKÇAY
10 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―29 COVID-19 Salgın Döneminde Üniversite Öğrencilerinde Kişisel Sağlık Davranışları ve Öznel İyi Oluş Hikmet YAZICI, Cansu TOSUN, Münevver ÖZDEMİR, Yasemin KARSANTIK, Burak AYDIN, Vildan SAKİ
11 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―29 Yaşlılar ve Yetişkinlerde Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Etkileri ve Koronavirüs Korkusu Murat ÇAY
12 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Dec―29 İstanbul’da Yaşayan COVID-19 Temaslısı Bireylerin Korku Düzeyleri ve Sosyal Damgalanma Durumlarının İncelenmesi Mesude OKHAN, Pelin ŞAVLI, Nihan ÖZANT, Fatma ÖZKAYMAK, Ramazan YEŞİLDALLAR
13 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Oct―27 Covid-19 Salgın Sürecinde Teleworking Sistemi ile Çalışmanın ve Sosyal Medyayı Etkin Kullanmanın Çocuklu Çiftlerde Aile İçi İletişim Üzerine Etkisi: Nitel Bir Çalışma Seda Gökçe TURAN, Eylem ÇELİK
14 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jul―16 HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL ÇALIŞMA: COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE GÖREVLERİ Emel YURTSEVER, Aslı OFLUOĞLU
15 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jul―15 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELENMESİ Ozan SELÇUK, Tahir Emre GENCER, Zeki KARATAŞ
16 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jul―15 Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Annelerin COVID-19 Salgını Süresince Yaşadığı Sorunlarla Başa Çıkma Tutumlarının İncelenmesi Sayra LOTFİ, Aydın Olcay ÖZKAN, Nesrin OĞUZ
17 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Apr―20 Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi Semra SARUC, Hüsnünur ASLANTÜRK
18 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Apr―20 COVID-19 PANDEMİSİNİN RUHSAL VE PSİKOSOMATİK ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Sümeyye KAYA, Mehmet KIRLIOĞLU, Tuğba TOPTAŞ
19 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jan―23 COVID-19 PANDEMİSİ BAĞLAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDETE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Gizem ALTIN
20 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2020―Oct―27 Görünmezi Görünür Kılma! Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Sosyal Hizmet Öğrencisi Olma Deneyimi: Bir Fotoses(Photovoice) Çalışması Melih SEVER, Seyhan ÖZDEMİR
 [1] 

20 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.021 sec