col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Toplum ve Sosyal Hizmet
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jul―16 HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL ÇALIŞMA: COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE SOSYAL ÇALIŞMACILARIN ROL VE GÖREVLERİ Emel YURTSEVER, Aslı OFLUOĞLU
2 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jul―15 SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 SALGINI VE UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIKLARININ İNCELENMESİ Ozan SELÇUK, Tahir Emre GENCER, Zeki KARATAŞ
3 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jul―15 Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Annelerin COVID-19 Salgını Süresince Yaşadığı Sorunlarla Başa Çıkma Tutumlarının İncelenmesi Sayra LOTFİ, Aydın Olcay ÖZKAN, Nesrin OĞUZ
4 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Apr―20 Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminin Sosyal Hizmet Akademisyenleri Perspektifinden Değerlendirilmesi Semra SARUC, Hüsnünur ASLANTÜRK
5 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Apr―20 COVID-19 PANDEMİSİNİN RUHSAL VE PSİKOSOMATİK ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Sümeyye KAYA, Mehmet KIRLIOĞLU, Tuğba TOPTAŞ
6 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2021―Jan―23 COVID-19 PANDEMİSİ BAĞLAMINDA KADINA KARŞI ŞİDDETE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME Gizem ALTIN
7 [GO] Toplum ve Sosyal Hizmet 2020―Oct―27 Görünmezi Görünür Kılma! Koronavirüs (Covid-19) Sürecinde Sosyal Hizmet Öğrencisi Olma Deneyimi: Bir Fotoses(Photovoice) Çalışması Melih SEVER, Seyhan ÖZDEMİR


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.008 sec