col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Akdeniz Universitesi Iletisim Fakultesi Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Nov―25 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE HALKLA İLİŞKİLER EĞİTİMİNDE DİJİTALLEŞME Murat KOÇYİĞİT, Büşra KÜÇÜKCİVİL
2 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Nov―16 Covid-19 Pandemisi ile Dönüşen İzleyici Deneyimi: Netflix Ekseninde Dijital Platformlara Bakış Neslihan ERDEM, Behiç Alp AYTEKİN
3 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Nov―15 COVID-19 VE SOSYAL MEDYADA KRİZ YÖNETİMİ: T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI VE BAKANLIKLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Simge UĞURLUER, Tuğçe TÜZKAN, Işıl KARPAT AKTUĞLU
4 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Nov―11 ÇOCUKLARIN COVID-19 ALGILARININ RESME YANSIMASI Rengim SİNE NAZLI, Arzu Kalafat ÇAT
5 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Nov―08 VİDEO AKIŞ PLATFORMLARI, ŞİDDET VE COVID-19 DÖNEMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL YOZLAŞMA: SAYGI DİZİSİ ÖRNEĞİ Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ, Bahar URHAN
6 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Nov―08 COVID-19 Pandemisinde Bilgi Edinme Kaynakları, Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Aşıya Yönelik Tutumlar Çağlar GENÇ
7 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―Jun―04 Haber Sitelerinin Covid-19 Aşılarına Yönelik Yaklaşımı ve Haber İçeriklerinin Değerlendirilmesi Taybe TOPSAKAL, Ferhat FERİK
8 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―May―31 Kamu Spotlarına Covid-19 Yansıması: Sağlık Bakanlığının Sosyal Medya Platformlarının İncelenmesi Nagihan TUFAN YENİÇIKTI, Havva Nur TARAKCI, Doğan Can GAZAZ
9 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2021―May―31 Pandeminin Politikleştirilmesi ve Söylem: Cumhuriyet ve Sabah Gazeteleri Örneğinde Covid-19 Haberleri Üzerine Bir Analiz Ahmet Selman SEYHAN, Ömer Faruk ZARARSIZ, Emrah AYAŞLIOĞLU
10 [GO] Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 2020―Dec―10 Yanlış Bilgi Salgını: COVID-19 Salgını Döneminde Türkiye’de Dolaşıma Giren Sahte Haberler Selman Selim AKYÜZ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec