col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Harran Universitesi Tip Fakultesi Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Dec―16 The Effect of Nurses Coronavirus Fear on Health Promoting and Protective Behaviors Fatma ERSİN, Gül Kılıç DEDEOĞLU, Rabia KÜRÜMLÜOĞLUGİL
2 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Dec―03 Koronavirüs Hastalığı 2019 (Covid-19) Pandemisi ile Karşı Karşıya Kalan Sağlık Çalışanları Arasında Tükenmişlik Sendromu Şeyhmus TUNÇ, Mehmet Rıfat GÖKLÜ
3 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Dec―01 Kritik COVID-19 Hastalarında C-Reaktif Protein/Albumin Oranının Prediktif Rolü Sanem KAYHAN, Hatıce KOZAN
4 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Aug―19 Covid-19 Hastalığında Gelişen Sitokin Salınım Sendromunda CPFA ve Tosilizumab Tedavilerinin Karşılaştırılması Tuna ERTÜRK, Bülent Barış GÜVEN, Caner EDİZ, Sevgi KESİCİ, Aysin ERSOY
5 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Aug―16 A Child Psychiatry Clinical Sample of Adolescents’ Covid-19 Perception and Compliance with Measures Ömer BAŞAY, Bürge KABUKCU BAŞAY, Funda ÖZTÜRK
6 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Aug―16 The Burnout Levels of Emergency Employees in COVID -19 Pandemic and the Related Factors Metin OCAK, Nur ŞİMŞEK YURT, Yusuf Can YURT, Hacı Mehmet ÇALIŞKAN
7 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―26 What Do Health Care Professionals Think About Covid-19 Vaccine Applications: A University Example Şerif KURTULUŞ, Remziye CAN
8 [GO] Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2020―Nov―05 Türk Toplumunun COVID-19 Salgını Sonrası Belirlenen Acil Diş Hekimliği Uygulamaları Hakkındaki Bilgi Seviyelerinin Değerlendirilmesi Ahmet ARAS, Sedef AKYOL, Semsettin YİLDİZ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec