col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Cukurova Medical Journal
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Jul―29 Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, ruminatif düşünme biçimi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri Adeviye AYDIN, Berna ERSOY ÖZCAN
2 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Jul―27 Covid-19 pandemisinde toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmet şekli değişikliği ile şizofreni hastalarındaki anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki Elif ÖZCAN TOZOĞLU, Emre ALKAN, Gökhan ÖZPOLAT
3 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―31 Common and atypical otorhinolaryngological findings of Covid-19 Neslihan SARI, Nurgül ARSLAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER
4 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―18 COVID-19 Aşı Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği Ayhan DURMUŞ, Mahmut AKBOLAT, Mustafa AMARAT
5 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―18 The impact of objective nutritional indexes on in-hospital mortality in Covid-19 infection Arafat YILDIRIM, Ozge OZCAN ABACIOGLU, Mehmet Cenk BELİBAĞLI
6 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Hastanede yatan COVID-19 hastalarında elektrokardiyografik bulgular ve hidroksiklorokin + azitromisin tedavisinin kardiyak güvenliği Oğuz AKKUŞ, Tayibe BAL, Hasibullah YAGOOBİ, Özkan BEKLER, Gamze AKKUŞ, Mehmet ÇABALAK
7 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Risk perception and preventive behaviors among Turkish medical students during early period of the COVID-19 pandemic Süleyman Utku UZUN, Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK, Ahmet ERGİN
8 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Effect of Covid-19 pandemic on the progression of bladder cancer patients Ediz VURUŞKAN, Kadir KARKİN, Hakan ERÇİL
9 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Relationship between Covid-19-associated pneumonia severity with coagulopathy and mortality Begüm Şeyda AVCİ, Adem KAYA, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Ferhat İÇME, Hasan YEŞİLAĞAÇ, Nevzat ÜNAL, et al. (+3)
10 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Effect of the anxiety to catch coronavirus (COVID-19) on bedtime procrastination Ramazan KIRAÇ, Sait SÖYLER, Göksel YILMAZ, Seda UYAR
11 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Jan―23 COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi Gülyeter ERDOĞAN YÜCE, Gamze MUZ
12 [GO] Cukurova Medical Journal 2020―May―24 COVID-19 salgınının etkili bir şekilde muhafaza edilmesine yönelik farmasötik olmayan müdahalelerin istihdamının öngörülmesi Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.016 sec