col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Cukurova Medical Journal

39 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―20 COVID-19'dan iyileşme sonrası tedavi rejimlerine göre biventriküler miyokard geriliminin karşılaştırılması Pelin KARACA ÖZER, Elif AYDUK GOVDELI, Mustafa ALTINKAYNAK, Derya BAYKIZ, Huzeyfe ARICI, Yunus ÇATMA, et al. (+2)
2 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―20 Türkiye'nin batı bölgesinde bir şehirde COVID-19 pandemisi öncesi ve sırasında intihar eğilimlerinin karşılaştırılması Cengiz CENGİSİZ, Lut TAMAM, Gökhan DİZDAR, Ezgi PAŞAOĞLU, Ertan YILMAZ
3 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―20 COVID-19 pandemisinde beyin ölümü tanısı ve yönetimi Ayşe Neslihan BALKAYA, Asiye DEMİREL, Hamide Ayben KORKMAZ, Buket ÖZYAPRAK, Nermin KILIÇARSLAN, Canan YILMAZ
4 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―20 COVID-19 pandemisinin meme kanser teşhis sürecine etkisi Süleyman ALTINTAŞ, Mehmet BAYRAK
5 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―20 COVID-19 pnömonisi öntanısı alan ağır solunum yetmezliği ile sonuçlanan sağ atriyal psödoanevrizma olgusu Veysel TOSUN
6 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―20 COVID-19 vakalarında DNA hasarı ve enflamasyon Gonca GÜLBAY, Atakan SAVRUN
7 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―14 COVID-19 pandemisinin ilk dalgasında sağlık çalışanlarının tükenmişliği: meta analiz Sevinç Püren YÜCEL KARAKAYA, Gülşah SEYDAOĞLU, Nazlı TOTİK DOĞAN, Aslı BOZ, Selçuk CANDANSAYAR
8 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―14 COVID-19 pnömonili hastalarda yaşa bağımlı bir prognostik faktör olarak CRP/albümin oranı Tuğçe ŞAHİN ÖZDEMİREL, Esma Sevil AKKURT, Özlem ERTAN, Derya YENİBERTİZ, Berna AKINCI ÖZYÜREK
9 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Sep―14 COVID-19'un santral sinir sistemi tutulumunu değerlendirmek için bir araç olarak manyetik rezonans görüntülemenin etkinliği Rıdvan AÇIKALIN, Murat GOKTEN, Can SEZER
10 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 mRNA COVID-19 aşısı ile ilişkili aksiller ve supraklaviküler lenfadenopatinin B-mod ve Doppler ultrasonografi paternleri Veysel KAPLANOĞLU, Hatice KAPLANOĞLU, Aynur TURAN, Alper DİLLİ
11 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 COVID-19'da hastane içi mortaliteyi tahmin etmede enflamatuvar temelli parametrelerin ve MELD-XI skorunun 4C mortalite skoru ile karşılaştırılması Çaşıt Olgun ÇELİK, Orçun ÇIFTCI, Nurtaç ÖZER, Haldun MÜDERRİSOĞLU
12 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 COVID-19 hastalarında koagülopati için C-reaktif protein/albumin oranının tanısal doğruluğu Gizem KARATAŞ KILIÇCIOĞLU, Tezcan KAYA, Kubilay İŞSEVER, Ertuğrul GÜÇLÜ, Oğuz KARABAY
13 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 COVID-19 nedenli sosyal izolasyonun yaşlılarda COVID-19 korkusu, yaşam kalitesi ve bilişsel işlevler üzerindeki etkisi Duygu İlke YILDIRIM, Enes AY, Mehmet ERYILMAZ, Nursena GÜRER, Salih Zeki ÇAKIRELİ, Hatice Betül KETEN, Mehmet KOÇ
14 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 COVID-19 pandemisinin sağlık profesyonellerinin aile ve sosyal hayatlarına etkisi Refiye AKPOLAT, Hamide ŞİŞMAN, Dudu ALPTEKİN, Esma GÖKÇE, Derya GEZER, Sevban ARSLAN
15 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 Lynch sendromu ve atipik hemolitik üremik sendrom ile takipli bir hastada COVID-19 sonrası ANCA ilişkili vaskülit gelişimi Hakan OZER, Yasin ÖZTÜRK, Fethi YÖNET
16 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 COVID-19 triajında CLUE protokolünün etkinliği Hüseyin ACAR, Adnan YAMANOĞLU, Cüneyt ARIKAN, Serkan BİLGİN, Pınar Yeşim AKYOL, Ahmet KAYALI, Zeynep KARAKAYA
17 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―23 CRRT with Oxiris hemofilter as a new potential therapy in COVID-19: a case series Feyza ÖZKAN, Mohammed DENİZ
18 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Jun―21 COVID-19 ile enfekte hastalarda koku ve tat disfonksiyonu prevalansı Nagehan ERDOĞMUŞ KÜÇÜKCAN, Akif KÜÇÜKCAN
19 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Mar―08 Sağlık çalışanlarında Covid-19 enfeksiyon kaynaklarının belirlenmesi: retrospektif 180 vakanın analizi Merve ACUN PINAR, Gülden SARI, Adem KOYUNCU, Bilge ÜZMEZOĞLU, Cebrail ŞİMŞEK
20 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Mar―08 Clinical and radiological features of COVID-19 infection in pediatric hematology-oncology and transplant patients Utku AYGÜNEŞ, Barbaros KARAGÜN, Hatice İlgen ŞAŞMAZ, Tuğana AKBAŞ, Ali Bulent ANTMEN
21 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Mar―08 Gelir düzeyi ve mesleki faktörlerin Türkiye'de COVID-19 kapanması döneminde ruh sağlığı üzerindeki etkisi Murat YALÇIN, Derya ÖZDEMİR, Suleyman CAKİROGLU, Selim ARPACIOĞLU
22 [GO] Cukurova Medical Journal 2022―Mar―08 Quantitative computerized tomography evaluation of the effects of COVID-19 pneumonia on lung volume Ayşe Özlem BALIK, Buket YAĞCI
23 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Nov―22 Effects of hypokalemia on clinical outcomes in hospitalized patients with Covid-19 pneumonia Bülent KAYA, Saime PAYDAS, Tolga KUZU, Omer DEMİROGLU, Sevinç Püren YÜCEL KARAKAYA, Mustafa BALAL, Yeşim TAŞOVA
24 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Nov―19 An age-related investigation of audio-vestibular symptoms in individuals with Covid-19 positive Bünyamin ÇILDIR
25 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Oct―27 Fear of COVID-19 among healthcare workers in filiation teams: predictive role of sociodemographic, organizational and resilience factors Merve Deniz PAK GÜRE, Mustafa KARATAŞ, Hasan Fehmi ÖZDEMİR, Veli DUYAN
26 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Oct―27 COVID-19 hastalarında anjiyotensin 2 (ACE2) genin ekspresyon seviyesi Ebubekir DİRİCAN, İsmail Erkan AYDIN, Şeyda SAVRUN
27 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Oct―27 C-reactive protein to albumin ratio is associated with increased risk of mortality in COVID-19 pneumonia patients Selen ACEHAN, Müge GÜLEN, Cem ISİKBER, Adem KAYA, Nurdan UNLU, Cagdas INCE, et al. (+4)
28 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Jul―29 Covid-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarında belirsizliğe tahammülsüzlük, ruminatif düşünme biçimi ve psikolojik sağlamlık düzeyleri Adeviye AYDIN, Berna ERSOY ÖZCAN
29 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Jul―27 Covid-19 pandemisinde toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmet şekli değişikliği ile şizofreni hastalarındaki anksiyete düzeyleri arasındaki ilişki Elif ÖZCAN TOZOĞLU, Emre ALKAN, Gökhan ÖZPOLAT
30 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―31 Common and atypical otorhinolaryngological findings of Covid-19 Neslihan SARI, Nurgül ARSLAN, Vasfiye BAYRAM DEĞER
31 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―18 COVID-19 Aşı Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliliği Ayhan DURMUŞ, Mahmut AKBOLAT, Mustafa AMARAT
32 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―18 The impact of objective nutritional indexes on in-hospital mortality in Covid-19 infection Arafat YILDIRIM, Ozge OZCAN ABACIOGLU, Mehmet Cenk BELİBAĞLI
33 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Hastanede yatan COVID-19 hastalarında elektrokardiyografik bulgular ve hidroksiklorokin + azitromisin tedavisinin kardiyak güvenliği Oğuz AKKUŞ, Tayibe BAL, Hasibullah YAGOOBİ, Özkan BEKLER, Gamze AKKUŞ, Mehmet ÇABALAK
34 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Risk perception and preventive behaviors among Turkish medical students during early period of the COVID-19 pandemic Süleyman Utku UZUN, Nevzat Atalay ÇELİKYÜREK, Ahmet ERGİN
35 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Effect of Covid-19 pandemic on the progression of bladder cancer patients Ediz VURUŞKAN, Kadir KARKİN, Hakan ERÇİL
36 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Relationship between Covid-19-associated pneumonia severity with coagulopathy and mortality Begüm Şeyda AVCİ, Adem KAYA, Hilmi Erdem SÜMBÜL, Ferhat İÇME, Hasan YEŞİLAĞAÇ, Nevzat ÜNAL, et al. (+3)
37 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―May―17 Effect of the anxiety to catch coronavirus (COVID-19) on bedtime procrastination Ramazan KIRAÇ, Sait SÖYLER, Göksel YILMAZ, Seda UYAR
38 [GO] Cukurova Medical Journal 2021―Jan―23 COVID-19 pandemisinin yetişkinlerin diyet davranışları, fiziksel aktivite ve stres düzeyleri üzerine etkisi Gülyeter ERDOĞAN YÜCE, Gamze MUZ
39 [GO] Cukurova Medical Journal 2020―May―24 COVID-19 salgınının etkili bir şekilde muhafaza edilmesine yönelik farmasötik olmayan müdahalelerin istihdamının öngörülmesi Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA
 [1] 

39 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.023 sec