col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Uptodate In Medicine LLC
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] EURASIAN JOURNAL OF CLINICAL SCIENCES 2021―Jun―30 Koronavirus infeksiyasının (Covid-19) idarə olunması üzrə metodik təlimat ISIM
2 [GO] EURASIAN JOURNAL OF CLINICAL SCIENCES 2021―Jun―30 Graph modelling for tracking the COVID-19 pandemic spread Rasim Alguliyev
3 [GO] Journal of Theoretical Clinical and Experimental Morphology 2021―Feb―25 Koronavirus infeksiyasının (Covid-19) idarə olunması üzrə metodik təlimat ISIM
4 [GO] Journal of Theoretical Clinical and Experimental Morphology 2021―Feb―25 Graph modelling for tracking the COVID-19 pandemic spread Rasim Alguliyev
5 [GO] Journal of Theoretical Clinical and Experimental Morphology 2021―Feb―20 Covid-19 pnevmonyiası: diaqnostikasında və menecmentində radioloqun rolu Sultanova M.J.
6 [GO] EURASIAN JOURNAL OF CLINICAL SCIENCES 2020―Oct―23 COVID-19 (sars-cov2) infeksiyası və ya şübhəsi olan yenidoğulmuş körpələr üçün neonatal və perinatal dövrdə təklif olunan yanaşmalar Omer Erdeve
7 [GO] EURASIAN JOURNAL OF CLINICAL SCIENCES 2020―Oct―23 Böyüklərdə COVID-19 xəstəliyinin menecmenti Gahraman Hagverdiyev


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.016 sec