col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Hue Central Hospital
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Mối liên quan giữa một số đặc điểm lâm sàng, tổn thương phổi trên X-quang và kết cục lâm sàng ở bệnh nhân Covid-19 Dinh Khoa Nguyen
2 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá chỉ số áp lực động mạch phổi trên siêu âm tim qua thành ngực đối với bệnh nhân Covid-19 Thanh Xuan Nguyen
3 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Nhiễm tréng huyết cấy máu dương tính ở bệnh nhân mắc Covid-19 Huu Hieu Dang-Tran
4 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá nồng độ ferritin, D-dimer và độ nặng ở bệnh nhân Covid-19 Thua Nguyen Tran
5 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá nồng độ lactate và procalcitonin ở bệnh nhân Covid-19 Thanh Xuan Nguyen
6 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá một số chỉ số huyết học và chuyển hóa liên quan đến kết cục điều trị của bệnh nhân Covid-19 Thua Nguyen Tran
7 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Nhận xét về hiệu quả của Tocilizumab trong điều trị hỗ trợ bệnh nhân Covid-19 Hong Quan Hoang
8 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng hô hấp trên bệnh nhân Covid-19 Huu Son Nguyen
9 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá hiệu quả lọc máu hấp phụ cytokin trong điều trị bệnh nhân covid-19 Nhu Hiep Pham
10 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Bước đầu khảo sát tình hình bệnh nhân nhiễm Covid-19 nặng có tổn thương phần mềm tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Xuan Nguyen
11 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Bước đầu đánh giá hiệu quả hệ thống theo dõi SpO2 từ xa ở bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ - trung bình An Vinh Bui-Duc
12 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá bước đầu ứng dụng tia plasma lạnh trong điều trị hỗ trợ làm lành vết thương phần mềm trên bệnh nhân Covid-19 nặng Thanh Xuan Nguyen
13 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Đánh giá sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Trung tâm Hồi sức Tích cực Người bệnh nhiễm Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh Duy Quang Dang
14 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2022―Jan―08 Một số biến thể virus Sars-Cov-2 mới gây bệnh Covid-19 và phương pháp xét nghiệm chẩn đoán Sars-Cov-2 tại Bệnh viện Trung ương Huế Thua Nguyen Tran
15 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2021―Dec―16 Covid-19: the role of infection control in protecting the healthcare workersin Viet Nam Dinh Binh Tran
16 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2021―May―26 Characteristics and outcomes of covid-19 patients treated at Hue Central Hospital - Facility 2 Nhu Hiep Pham
17 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2021―May―01 Kiến thức, thực hành đối với chiến lược rửa tay và đeo khẩu trang trong đại dịch covid-19 của các bệnh nhân đến khám ngoại trú tại Bệnh viện Thống Nhất: khảo sát cắt ngang Van Tan Tranyen
18 [GO] Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital 2020―Jun―27 Dịch Covid-19 và chăm sóc mắt


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.009 sec