col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ambit Media, a.s.
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Gastroenterologie a hepatologie 2020―Nov―13 Covid-19 and hepato-gastroenterology Julius Špičák
2 [GO] Klinicka onkologie 2020―Oct―29 The first cancer patient with COVID-19 in Slovakia Ján Slopovský, Tomáš Šálek, Natália Pazderová, Eva Zomborská, Marek Makovník, Patrik Palacka, et al. (+3)
3 [GO] Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2020―Aug―31 Impact of the COVID-19 pandemic on sleep medicine in the Czech Republic and Slovakia Samuel Genzor, Milan Sova, Imrich Mucska, Jaroslav Lněnička, Shayan Nadjarpour, Karel Šonka
4 [GO] Gastroenterologie a hepatologie 2020―Jul―15 Impact of the COVID-19 pandemic on endoscopy practice in the Czech Republic - survey research Ilija Tachecí, Ondřej Urban, Milan Lukáš, Stanislav Rejchrt, Jan Bureš, Přemysl Falt, et al. (+3)
5 [GO] Gastroenterologie a hepatologie 2020―Jun―01 Gastroenterology and gastrointestinal endoscopy under SARS-CoV-2 pandemic conditions Ilja Tachecí
6 [GO] Gastroenterologie a hepatologie 2020―Jun―01 Doporučení pro léčbu idiopatických střevních zánětů v době pandemie covid-19 Milan Lukáš


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.008 sec