col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Polish Copernicus Society of Naturalist
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Geny archaicznych ludzi w genomie człowieka współczesnego a pandemia COVID-19 Wojciech Branicki, Kamila Marszałek, Kinga Herda, Paweł Łabaj
2 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Genetyka pandemii COVID-19 Marek Sanak
3 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Rola makrofagów i monocytów w infekcji SARS-CoV-2 i w ciężkim przebiegu COVID-19 Jacek Z. Kubiak
4 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Obecnie stosowane oraz nowe strategie terapii przeciwko COVID-19 Agnieszka Kwiatek, Monika Adamczyk-Popławska, Agnieszka Szuster-Ciesielska
5 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Mechanizmy COVID-19 a układ odpornościowy i jego starzenie Jacek M. Witkowski, Ewa Bryl
6 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Bezpieczeństwo i higiena w czasie pandemii COVID-19 w miejscach użyteczności publicznej Aneta Kondrzycka-Dąda, Marta Sieradzan, Iwona Stanisławska
7 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 COVID-19 we Francji Jacek Z. Kubiak
8 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Matematyka w epidemiologii. Jak modelować COVID-19? Urszula Foryś, Agnieszka Dzwonkowska, Joanna Krawczyk
9 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Czy zaburzenia węchu i smaku są objawem neurotropizmu wirusa SARS-CoV-2 Adam Dadok, Paweł Sowa
10 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Charakterystyka betacoronavirusów oraz wariantów SARS-CoV-2 Agnieszka Kwiatek, Inga Dudek
11 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 SARS-CoV-2 a neutrofile: w sieci neutrofilowych pułapek zewnątrzkomórkowych NET Justyna Starzyk, Anna Such, Dominika Drab, Elżbieta Kołaczkowska
12 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Odwrotna zoonoza czyli transmisja wirusa SARS-CoV-2 z ludzi na zwierzęta Monika Adamczyk-Popławska, Aleksandra Grabowska
13 [GO] Kosmos 2021―Dec―13 Pandemics. Introduction Agnieszka Kwiatek, Barbara Płytycz, Jacek Z. Kubiak
14 [GO] Kosmos 2020―Aug―10 PROPERTIES AND PATHOGENESIS OF CORONAVIRUSES Agnieszka Kwiatek


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec