col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Forum Pedagogiczne 2022―Jan―07 Psychoterapia w szkole? Dylematy w kontekście pandemii COVID-19 Anna Gulczyńska
2 [GO] Forum Pedagogiczne 2022―Jan―07 Kształcenie zdalne, poziom stresu i dobrostan psychiczny studentów pedagogiki w pierwszej fazie pandemii choroby COVID-19 Ewa Kulawska
3 [GO] Studia Ecologiae et Bioethicae 2022―Jan―05 The Phenomenon of (Sustainable) Tourism Activities on Farms in Slovenia During the COVID-19 Pandemic Maja Žibert, Boris Prevolšek
4 [GO] Kultura - Media - Teologia 2021―Dec―30 Zarządzanie informacją w mediach cyfrowych w dobie COVID-19 - pomiędzy możliwym a niemożliwym - próba konstruktywnej analizy
5 [GO] Kultura - Media - Teologia 2021―Dec―30 Doskonalenie kompetencji medialnych nauczycieli w okresie pandemii COVID-19 - perspektywa Placówek Doskonalenia Nauczycieli
6 [GO] Prawo Kanoniczne 2021―Nov―18 Przekazywanie darowizny kościelnym osobom prawnym prowadzącym działalność charytatywno-opiekuńczą na rzecz zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania skutków epidemii COVID-19 Michał Poniatowski
7 [GO] Studia Ecologiae et Bioethicae 2021―Oct―30 Impact of the COVID-19 Pandemic on Changing the Content of Social Media Advertising Andrea Seberíni, Miroslava Tokovska
8 [GO] Uniwersyteckie Czasopismo Socjologiczne 2021―Sep―15 Sprawozdanie ze spotkania z cyklu Economic Lunchtime Seminars pt. Global impact of the coronavirus epidemic Marta Krzemińska
9 [GO] Studia Ecologiae et Bioethicae 2021―Jun―06 Ruch B Corp wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju w dobie pandemii COVID-19 - wybrane polskie przykłady Ewa Jastrzębska
10 [GO] Kultura - Media - Teologia 2021―May―11 Kościół katolicki i jego społeczność na łamach serwisu internetowego „Gazety Wyborczej” podczas epidemii COVID-19
11 [GO] Studia Ecologiae et Bioethicae 2021―Jan―17 Influence of Coronavirus on Consumer Behaviour in the Ecological Context Andrea Seberíni


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec