col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Electronic Journal of Social Sciences

11 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2022―Sep―26 COVID-19 SALGININA YAKALANMAYAN YETİŞKİNLERİN BİLİNÇLİ FARKINDALIK, DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER Osman SÖNER, Aslı KARTOL
2 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2022―Aug―10 İhracatta Covid-19 Etkisi: Türkiye’nin İhracatta İlk 5 Ülkeye İhracat Performansının Analizi Nilay Özlem TÜRKMEN, Ramazan ERTURGUT
3 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2022―May―09 Media Use And Lockdowns: Navigating Emotional And Mental States During The Covid-19 Pandemic Rosalie HOOİ, Veysel ÇAKMAK
4 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Dec―29 Üniversite Öğrencilerinde Pandemi Dönemi Kaygılarının Demografik Bilgiler ve Covid-19 Tanısı Alma Açısından Karşılaştırılması Ali Yasin KAFES, Alpay ÇİLLER, Beril ALTIN, Ayşe Nur AVCI, Enes UYAR, Mehmet ŞAKİROĞLU
5 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Sep―06 Okul Öncesi Çocuklarının COVID-19 Salgını Sırasında Evde Çevrimiçi Öğrenimine İlişkin Ebeveynlerinin İnanç ve Tutumları Ölçeği: Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Nuray ERAN TÜREDİ, Bülent ALCI
6 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Sep―01 Covid-19’a Yakalanmış Bireylerin Olumlu Yöndeki Gelişimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma Abdullah ALDEMİR, Kübra YANAR, Burak AYDOĞMUŞ, İbrahim ŞENEL
7 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jul―21 Uçak Çevrim Süresinin Covid-19 Öncesi Ve Sonrası Simülasyon Analizi Ahmet ÖZTÜRK, Savaş S. ATEŞ
8 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jun―29 COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN KİŞİSEL VE GENEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Birgül ÇİÇEK, Hande ŞAHİN, Sibel ERKAL
9 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jun―17 COVID-19 Pandemisi ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’deki Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Gözlemleri ve Çalışmaları Aslı ÜNAL, Nilüfer KOÇTÜRK, Öznur BAYAR
10 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Feb―15 COVID-19 İLE GERÇEKLEŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE EĞİLİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Volkan TEMİZKAN, Ebru Özlem GÜVEN, Aydın YILMAZER, Cumhur ANDSOY
11 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jan―23 GAZETE HABERLERİNDE KORKU SUNUMUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ (COVID-19 ÖRNEĞİNDE) Saniye VATANDAŞ
 [1] 

11 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec