col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Electronic Journal of Social Sciences
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Sep―06 Okul Öncesi Çocuklarının COVID-19 Salgını Sırasında Evde Çevrimiçi Öğrenimine İlişkin Ebeveynlerinin İnanç ve Tutumları Ölçeği: Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması Nuray ERAN TÜREDİ, Bülent ALCI
2 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Sep―01 Covid-19’a Yakalanmış Bireylerin Olumlu Yöndeki Gelişimlerine İlişkin Nitel Bir Araştırma Abdullah ALDEMİR, Kübra YANAR, Burak AYDOĞMUŞ, İbrahim ŞENEL
3 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jul―21 Uçak Çevrim Süresinin Covid-19 Öncesi Ve Sonrası Simülasyon Analizi Ahmet ÖZTÜRK, Savaş S. ATEŞ
4 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jun―29 COVID-19 SALGIN DÖNEMİNDE BİREYLERİN KİŞİSEL VE GENEL HİJYEN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Birgül ÇİÇEK, Hande ŞAHİN, Sibel ERKAL
5 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jun―17 COVID-19 Pandemisi ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’deki Kadın Sivil Toplum Kuruluşlarının Gözlemleri ve Çalışmaları Aslı ÜNAL, Nilüfer KOÇTÜRK, Öznur BAYAR
6 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Feb―15 COVID-19 İLE GERÇEKLEŞEN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE EĞİLİMLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Volkan TEMİZKAN, Ebru Özlem GÜVEN, Aydın YILMAZER, Cumhur ANDSOY
7 [GO] Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jan―23 GAZETE HABERLERİNDE KORKU SUNUMUNUN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ (COVID-19 ÖRNEĞİNDE) Saniye VATANDAŞ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.012 sec