col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Uniwersytet Jagiellonski u00e2u20acu201c Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

116 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Psychologia Rozwojowa 2023―Sep―19 Wkraczanie młodych dorosłych w ojcostwo w czasie pandemii COVID-19 Joanna Siudem-Kuna, Anna Cierpka
2 [GO] Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2023―Sep―08 Małżeństwa de facto w Japonii wobec wyzwań COVID-19 Konrad Kamiński
3 [GO] Archives of Forensic Medicine and Criminology 2023―Sep―07 COVID-19-related excess mortality - an overview of the current evidence Aleksander Zińczuk, Marta Rorat, Tomasz Jurek
4 [GO] Radca Prawny 2023―Aug―04 Próba refleksji nad reakcją państwa na pandemię COVID-19 - uwagi o porządku prawnym czasu epidemii i jego wpływie na prawa i wolności człowieka Sławomir Czarnow
5 [GO] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2023―Jul―17 Pandemia COVID-19 jako źródło modyfikacji polskiej historiografii medycznej Jaromir Jeszke
6 [GO] Środowisko Mieszkaniowe 2023―Jun―30 Home during quarantine: living space weaknesses revealed by COVID-19 pandemic Krystian Kwieciński
7 [GO] Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego 2023―Jun―16 Muzea w internecie w odpowiedzi na „kulturowy szok” pandemii COVID-19 Mateusz Maria Bieczyński
8 [GO] Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego 2023―Jun―16 Bezpieczeństwo i rola medyków w dobie zagrożenia epidemicznego na przykładzie COVID-19 w Polsce Żaneta Zając, Andrzej Ziarko
9 [GO] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2023―Jun―05 UK Polish Saturday Schools and Civil Society During the Covid-19 Pandemic Anne White, Sara Young
10 [GO] Homo et Societas 2023―May―29 Narracje pracowników socjalnych w zmieniającej się rzeczywistości pandemii COVID-19 Magdalena Skalny
11 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2023―May―23 Effects of the Covid-19 travel restrictions on metropolises mobility: empirical evidence from the Tricity metropolis (Poland) Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Romanika Okraszewska, Olgierd Wyszomirski
12 [GO] Labor et Educatio 2023―Apr―24 Life and professional plans of academic youth graduating in a pandemic Katarzyna Nowosad
13 [GO] Labor et Educatio 2023―Apr―24 School during the pandemic. Challenges and uncertainties Doinița Obada
14 [GO] Radca Prawny 2023―Apr―07 Szczególne rozwiązania związane z epidemią COVID-19 dotyczące czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych Katarzyna Rybarczyk
15 [GO] Medycyna Nowożytna 2023―Apr―06 Patocenoza a COVID-19. Konteksty środowiskowe i kulturowe pandemii w Polsce Agnieszka Chwieduk, Jaromir Jeszke, Beata Anna Polak, Adrian Trzoss
16 [GO] Psychologia Rozwojowa 2023―Mar―15 Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan seniorów w okresie izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19 Krzysztof Gerc, Iwona Sikorska, Magdalena Łozińska
17 [GO] Zarządzanie Mediami 2023―Mar―03 Wybrane media społecznościowe w komunikowaniu rządowym w dobie pandemii COVID-19 Anna Lusińska, Ewa Miłoszewska-Podrażka
18 [GO] Zarządzanie Mediami 2023―Mar―03 Korzystanie z mediów społecznościowych przez pokolenie Z w czasie pandemii COVID-19 Agnieszka Werenowska, Ewa Jaska
19 [GO] Sztuka Leczenia 2023―Feb―06 Problem głodu na świecie w świetle pandemii COVID-19 Anna Mikulec, Marek Zborowski
20 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2023―Jan―18 Konieczność ochrony praw podstawowych, kryzys demokracji i przyszłość europejskiej integracji w świetle spotęgowanego pandemią COVID-19 niebezpieczeństwa korupcji Natalia Korczak
21 [GO] Zarządzanie Publiczne 2023―Jan―16 Dostęp do edukacji oraz jej przebieg w obliczu pandemii COVID-19 Patrycja Sołtysiak, Magdalena Żelazko
22 [GO] Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego 2023―Jan―11 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, Kraków - Archiwum Narodowe, 25-26 listopada 2021 roku Patrycja Michałkowska
23 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2023―Jan―10 Polityka zdrowia publicznego opartego na dowodach i pandemia COVID-19 Włodzimierz Cezary Włodarczyk
24 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2022―Dec―12 Querdenker. Nowy ruch społeczny objęty obserwacją przez niemieckie urzędy ochrony konstytucji w kontekście pandemii COVID-19 Aleksander Gowin
25 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2022―Dec―12 Querdenker. New social movement under observation by German constitutional protection authorities in context of COVID-19 pandemic Aleksander Gowin
26 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2022―Dec―12 Is the Existing Model of Preventing the Abuse of Fixed-Term Employment Contracts in Poland and Germany Sufficient in the Face of the COVID-19 Pandemic? Kinga Moras-Olaś
27 [GO] Zoon Politikon 2022―Nov―22 Does Gojek as “Super App” Capable of Helping Its Small and Medium Enterprises (SMEs) Partner During Pandemic? A Case Study in Local Enterprenuer in Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia Fitri Rachmayanti, Raden Bagus Faizal Irany Sidharta
28 [GO] Santander Art and Culture Law Review 2022―Nov―21 Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością - analiza wydarzeń w 2020 roku (początek pandemii COVID-19) Olgierd Jakubowski
29 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―Sep―16 The effect of the pandemics on e-health services in Poland Anna Sitek, Jarosław Greser, Wojciech Knieć, Anthony Wagstaff, Marcin Kautsch, Jonatan Martinez-Perez
30 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2022―Jul―15 Sposoby komunikacji uczelni w czasie pandemii COVID-19 Beata Czechowska-Derkacz, Małgorzata Łosiewicz
31 [GO] Media Biznes Kultura 2022―Jul―15 News Shareability in the COVID-19 Period Bartłomiej Łódzki
32 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2022―Jul―15 Communication and Cinema: A Comparative Analysis of Videocalls and Telecommunication in Film Works Before and During the Pandemic Weronika Saran
33 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―May―18 Ocena wpływu pandemii Covid-19 na realizację świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ w Polsce w 2020 roku Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska, Paulina Okarmus
34 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―May―18 A comparison of the differences in public risk perception and public health policies between the first and the second wave of COVID-19 pandemic in Italy Nicola Magnavita, Francesco Chirico, Angelo Sacco
35 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―May―18 Public policy response to the second wave of the Covid-19 pandemic (the second half of 2020) in the Netherlands. Experts' report Alexander Friedrich, Leopold Curfs, Jacques Scheres
36 [GO] Archives of Forensic Medicine and Criminology 2022―Apr―14 Alcohol consumption epidemic and its complications during the COVID-19 pandemic in Khuzestan Province, Iran; 2020 Neda Mohtasham, Farkhondeh Jamshidi, Maryam Dastoorpoor, Narges Khodadadi, Ali Hassan Rahmani
37 [GO] Psychologia Rozwojowa 2022―Mar―23 Pandemia COVID-19 w doświadczeniu osób w okresie późnej dorosłości Emilia Ilnicka, Dominika Kasprzyk, Agata Ogórek, Agnieszka Sternak, Anna Cierpka
38 [GO] Labor et Educatio 2022―Mar―23 Impact of Covid-19 Pandemic on Students Learning Outcomes in Universities in Osun State, Nigeria Abanikannda Mutahir Oluwafemi, Akinola Oluwatoyin Temiloluwa
39 [GO] Labor et Educatio 2022―Mar―23 Successful School Leadership in Times of COVID-19 Pandemic: Fostering Resilience in Teachers and Schools in Poland Joanna Madalińska-Michalak
40 [GO] Prace Etnograficzne 2022―Mar―08 Splatać epidemiczny świat: fragmenty etnografii podstawowej opieki zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19 Hubert Wierciński
41 [GO] Prace Etnograficzne 2022―Mar―08 Wytwarzanie umiejętności i produkowanie strategii działania wobec pandemii COVID-19 w środowisku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Hubert Wierciński
42 [GO] Zeszyty Pracy Socjalnej 2022―Feb―21 Rapid Adjustments of Remote Teaching of Youth - Lessons from the Pandemics Anna Cherenovych
43 [GO] Zarządzanie Mediami 2022―Feb―16 Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marki na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem. Studium przypadku komunikacji marki 4F z konsumentami w pierwszej fazie pandemii COVID-19 Malwina Żuchniewicz
44 [GO] Homo et Societas 2022―Jan―31 Stany emocjonalno-społeczne wśród młodzieży akademickiej w okresie pandemii COVID-19 (raport z badań) Magdalena Owczarz
45 [GO] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2022―Jan―12 Time and Friendship in the Corona Pandemic: Relationship-Making Between Middle-Class Migrant Women in Norway Agata Kochaniewicz
46 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 „Zaraza zaczęła się od Egipcjan”. Dżuma Justyniana widziana z perspektywy pandemii COVID-19 Ireneusz Milewski
47 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 Cholera a COVID-19. Różne choroby, wspólna profilaktyka Iwona Janicka
48 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 Polskie muzea w czasie pandemii COVID-19: działalność online i (nie)stosowanie Rapid Response Collecting Michalina Petelska
49 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 A Chronicle of the Pandemic: Hugh Gibson’s Notes on the “Spanish Flu” of 1918 Vivian Reed
50 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Pandemia COVID-19 a ochrona godności człowieka. „Żądło krzywdy” w mediach Tadeusz Kononiuk
51 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Media, informacja a szczepienia przeciw COVID-19 Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
52 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Pandemia COVID-19 i „nowa normalność” w systemie komunikowania. Wyzwania regulacyjne epoki cyfry Alicja Jaskiernia
53 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 COVID-19 in Polish Women’s Press. Preliminary research Olga Dąbrowska-Cendrowska, Katarzyna Gajlewicz-Korab
54 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Media i dziennikarze w czasach pandemii COVID-19. Na przykładzie olsztyńskim Magdalena Golińska-Konecko
55 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 The Image of Women Strike in “Wiadomości” TVP and “Fakty” TVN news services from October 22 until November 2 2020, in the context of COVID-19 pandemic Monika Kożdoń-Dębecka
56 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Situation of British women’s magazines during the COVID-19 pandemic Weronika Sałek
57 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Pandemia COVID-19 w strategiach komunikowania w mediach społecznościowych głównych kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 roku Małgorzata Adamik-Szysiak
58 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Koncepcja smart city a COVID-19. Wykorzystanie nowych mediów w obliczu pandemii Jacek Mikucki
59 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2021―Dec―23 Prawa pasażera lotniczego w Europie w dobie COVID-19 Anna Myrczek
60 [GO] Romanica Cracoviensia 2021―Dec―22 La mirada costumbrista de Jerónimo López Mozo sobre la pandemia COVID-19 Julia Nawrot
61 [GO] Wschodnioznawstwo 2021―Dec―22 Rządowe inicjatywy Republiki Północnej Macedonii w dobie pandemii Covid-19 - wybrane zagadnienia Diana Mazepa
62 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Dec―21 Dochody organizacji pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie pandemii COVID-19 Magdalena Jasiniak, Janusz Bieńkowski
63 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021―Dec―21 Geographic differences in passenger turnover decline at airports around the world in 2020 caused by the COVID-2019 pandemic Sergey Tarkhov
64 [GO] Radca Prawny 2021―Dec―20 Między stanem epidemii a stanem klęski żywiołowej - COVID-19 a niektóre prawa człowieka Sławomir Czarnow
65 [GO] Archeion 2021―Dec―20 Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii Covid-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej Katarzyna Pepłowska
66 [GO] Archeion 2021―Dec―20 Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie Marcin Smoczyński
67 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Nov―23 Stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień przeciw COVID-19 Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Zdrojewski, Wojciech Hanke, Bolesław Samoliński, Bogdan Wojtyniak
68 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Nov―23 Politycy i eksperci - Polska i USA w obliczu pandemii COVID-19 Katarzyna Badora-Musiał, Dominika Dusza
69 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021―Nov―23 Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego Dariusz Gradzi
70 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021―Nov―03 Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby - nowe możliwe rozwiązania w związku z COVID-19? Anna Napiórkowska
71 [GO] Zarządzanie w Kulturze 2021―Oct―25 Pandemia vs sztuka. Ekonomiczne, finansowe i prawne skutki pandemii COVID-19 na przykładzie Filharmonii Łódzkiej Małgorzata Kaczmarek
72 [GO] Zarządzanie w Kulturze 2021―Oct―25 Działalność animatorów kultury w okresie pandemii COVID-19. Refleksje osób realizujących projekty w sieci Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Plebańczyk
73 [GO] Zarządzanie Mediami 2021―Oct―04 The media marketing of the VOD platforms in Poland during the COVID-19 pandemic - an exploratory study Anna Jupowicz-Ginalska, Ksenia Wróblewska
74 [GO] Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2021―Jul―12 Pandemiczny obraz świata dziecka zatraconego w telewizyjnej rzeczywistości Klaudia Stachura
75 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Jul―05 Jak przekonać niezdecydowanych - komunikacja z osobami starszymi a postawy wobec szczepień przeciw COVID-19 Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
76 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2021―Jun―23 Media Narrative Regarding Restrictions on Social Life During the COVID-19 Pandemic on Gazeta.pl Krzysztof Flasiński
77 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2021―Jun―23 Fact-Checking and Fake News Verification in the Wake of the Pandemic and Ensuing Infodemic Magdalena Hodalska
78 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021―Jun―11 Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2 Tomasz Szczepański, Urszula Więckiewicz, Barbara Konior, Patryk Pucułek
79 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021―May―28 Uniwersalizm prawa pracy środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie tylko w dobie COVID-19 Justyna Czerniak-Swędzioł, Błażej Mądrzycki
80 [GO] Homo et Societas 2021―Apr―19 Pozytywne skutki pandemii COVID-19 w obszarze ekologicznych ruchów społecznych Olga Kochman
81 [GO] Zarządzanie Mediami 2021―Mar―19 Wpływ pandemii COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie Piotr Jaworski
82 [GO] Labor et Educatio 2021―Feb―12 The Changing Nature of Work and a Need to Prepare Teachers for Involvement in Innovative Work During and After the Pandemic Joanna Madalińska-Michalak, Milosh Raykov
83 [GO] Labor et Educatio 2021―Feb―12 The Employee’s Personal Character and its Imperative in the Post-Covid-19 Pandemic World Y. Anuradha Iddagoda
84 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2021―Jan―11 Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi - studium przypadku COVID-19 Paulina Szyja
85 [GO] Zarządzanie Mediami 2021―Jan―11 Wpływ COVID-19 na nastawienie i credit ratingi krajów Patrycja Chodnicka-Jaworska
86 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2021―Jan―11 Wpływ Covid-19 na społeczeństwo i prawo. Wybrane aspekty polskich i europejskich regulacji prawnych Klaudia Baran, Wiktoria Burek, Martyna Gibek
87 [GO] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2021―Jan―11 Sociology of Migration before and during the Pandemic - “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges Katarzyna Andrejuk
88 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Public health activities during the COVID-19 pandemic. Report from the US Kenneth Rabin, Lauren Rauh
89 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej Włodzimierz C. Włodarczyk
90 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich Maciej Furman, Iwona Kowalska-Bobko, Christoph Sowada
91 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska
92 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 - różne perspektywy wykonywania zawodu Agnieszka Gniadek, Weronika Nawara, Marlena Padykuła, Iwona Malinowska-Lipień
93 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 Restrictions on regional passenger transport during epidemiological threat (COVID-19) - an example of the Lower Silesian Voivodship in Poland Mateusz Smolarski
94 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 COVID-19 and tourism - the case of Poland Tomasz Wiskulski
95 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 COVID-19 impacts on passenger rail transport in Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia and Romania Vilmos Oszter
96 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 COVID-19 lockdown in Poland - changes in regional and local mobility patterns based on Google Maps data Maciej Tarkowski, Krystian Puzdrakiewicz, Joanna Jaczewska, Marcin Połom
97 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 The influence of COVID-19 on international and long-distance passenger rail transport. The cases of Italy and Poland - the first observations Jakub Taczanowski
98 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 The influence of COVID-19 on regional railway services in Italy and Poland Jakub Taczanowski, Arkadiusz Kołoś
99 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 Non-urban public bus transport against the COVID-19 pandemic - evidence from the Low Beskids and the Bieszczady counties Ariel Ciechański
100 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 Empty sky over the world - passenger air transport in the first weeks of the 2020 pandemic Edyta Pijet-Migoń
101 [GO] Prace Etnograficzne 2020―Dec―16 Fast science, neoliberalne reżimy produktywności oraz technologie ICT: Uniwersytet w czasach pandemii COVID-19 Michał Mokrzan, Marta ongin-Mokrzan
102 [GO] Prace Etnograficzne 2020―Dec―16 Looking in the Rear-view Mirror: Reverse Chronicle of Covid-19 Lockdown in Serbia Ildiko Erdei
103 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 From ‘herd immunity’ to ‘stay home’ to ‘stay alert’: United Kingdom’s response to COVID-19 Robert O. Nartowski, Lucy Huby, Ruairidh Topham, Szymon Golen, Katrin Brückner, Gavin Hanigan, et al. (+4)
104 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów Stanisława Golinowska, Michał Zabdyr-Jamróz
105 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Government response to COVID-19 in the Czech Republic: February-July 2020 Olga Löblová
106 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Health Sector responses to the COVID-19 pandemic in Ontario, Canada - January to May 2020 Iwona A. Bielska, Derek R. Manis, Connie Schumacher, Emily Moore, Kaitlin Lewis, Gina Agarwal, et al. (+7)
107 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Dutch public health policy during the COVID-19 pandemic of the first half of 2020. Answers to questions on public health activities January-June 2020 Jacques Scheres, Leopold Curfs
108 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Early COVID-19 pandemic response in Italy: Pros and cons Nicola Magnavita, Angelo Sacco, Francesco Chirico
109 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Ukrainian response to the COVID-19 pandemic: governmental interventions Valentyn Bakhnivskyi, Olena Ignashchuk
110 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Canada’s multi-jurisdictional COVID-19 Public Health response - January to May 2020 Iwona A. Bielska, Lauren Jewett, Mark Embrett, Richard Buote, Derek R. Manis, Manasi Parikh, et al. (+13)
111 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Niemiecka polityka zdrowia publicznego w okresie pandemii COVID-19. Widziane z perspektywy Dolnej Saksonii Izabela Czuba
112 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Norway’s strategy to cope with Corona pandemics Danuta A. Tomczak
113 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2020―Nov―13 Digital Trauma: The Reality and The Mean World. Media Coverage of Black Lives Matter Protests during Covid-19 Pandemic in the USA Mykaila Young
114 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2020―Oct―29 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19 Magdalena Rycak
115 [GO] Przegląd Kulturoznawczy 2020―Oct―02 COVID-CODA. Zakaz „wypożyczania ciał”, czyli o immersyjności pandemicznej i tęsknotach za „prawdziwymi symulakrami” Agnieszka Przybyszewska
116 [GO] Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2020―Jun―10 Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19 Aleksandra Aziewicz
 [1] 

116 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Apr―13 19:50:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec