col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Uniwersytet Jagiellonski u00e2u20acu201c Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

134 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Romanica Cracoviensia 2024―Apr―18 Pandemic and Alchemy in Dante’s Inferno Marino Balducci
2 [GO] Medycyna Nowożytna 2024―Feb―09 Koncepcja „patocenozy” a naukowe struktury narracji o pandemii COVID-19. Doświadczenia i perspektywy Jaromir Jeszke
3 [GO] Medycyna Nowożytna 2024―Feb―09 O negatywnych skutkach pandemii COVID-19 i wojny dla piśmiennictwa historyczno-medycznego (analiza przypadku rozważań Renaty Elżbiety Paligi na temat dżumy w epoce stanisławowskiej) Tadeusz Srogosz
4 [GO] Zarządzanie Publiczne 2024―Jan―03 Zarządzanie szkołą w kontekście zdrowia psychicznego uczniów w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 Bożena Freund
5 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2023―Dec―19 Patients’ preferences: Comparing the quality of medical services before and during the COVID-19 pandemic Ewa Otręba, Magdalena Dorobek, Anna Dąbrowska, Krzysztof Sobczak, Jędrzej Czmyr, Zuzanna Chmielewska, et al. (+2)
6 [GO] Psychologia Rozwojowa 2023―Dec―18 School Burnout and Depression Symptoms of Polish High School Graduates in the Context of COVID-19 Pandemic Joanna Kossewska, Katarzyna Tomaszek, Emilia Macałka, Gabriela Początek
7 [GO] Prace Geograficzne 2023―Dec―13 Lotnicze przewozy pasażerskie w okresie pandemii covid-19 w Polsce Agata Derlaga, Beata Namyślak
8 [GO] Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne 2023―Dec―10 COVID-19 Responses and the European Border Regime in Croatia and Serbia: Spectacularizing Borders and Sovereignties Marijana Hameršak, Marta Stojić Mitrović
9 [GO] Studia Litteraria 2023―Dec―07 On Edge: Liminality and the COVID Pandemic in Sarah Moss’s The Fell Bożena Kucała
10 [GO] Zoon Politikon 2023―Dec―05 Bored to Death: A Critical Exploration into Boredom during the Covid-19 Pandemic in the Select Poems of Steeve Wheeler and Jane Marla Robbins K.T. Anupama, Chitra Thrivikraman Nair
11 [GO] Przegląd Konstytucyjny 2023―Nov―30 Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego pt. „Crises and democracy: the long-term impacts of COVID-19 on V4 countries’ electoral systems” Monika Florczak-Wątor, Grzegorz Kuca
12 [GO] Przegląd Kulturoznawczy 2023―Nov―30 Powrót do przeszłości V: pandemia. Nostalgia a świat postpandemiczny Olga Kosińska
13 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2023―Oct―23 Zmiany w wybranych przepisach ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 wprowadzone w związku z pandemią COVID-19 Tomasz Szeląg
14 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2023―Oct―23 Home office z perspektywy postpandemicznej - szanse i zagrożenia. Analiza pracy zdalnej w ujęciu prawnym i społecznym Julia Bernacka
15 [GO] Medycyna Nowożytna 2023―Oct―05 Poganek rutowaty (Peganum harmala L.) w tradycjach ludów Azji Środkowej i jego popularność w dobie pandemii COVID-19 - perspektywa antropologii medycznej Danuta Penkala-Gawęcka
16 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2023―Sep―27 Kampania społeczna jako narzędzie rządowego komunikowania kryzywsowego w mediach społecznościowych w pierwszym roku pandemii COVID-19 w Polsce Anna Lusińska, Anna Kalinowska-Żeleźnik, Ewa Miłoszewska-Podrażka
17 [GO] Terroryzm 2023―Sep―21 Agroterroryzm z wykorzystaniem czynników biologicznych i zagrożenia z nim związane w Polsce i Europie w kontekście pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie Andrzej Jarynowski
18 [GO] Terroryzm 2023―Sep―21 Agroterrorism involving biological agents and related threats in Poland and Europe in the context of the COVID-19 pandemic and the war in Ukraine Andrzej Jarynowski
19 [GO] Psychologia Rozwojowa 2023―Sep―19 Wkraczanie młodych dorosłych w ojcostwo w czasie pandemii COVID-19 Joanna Siudem-Kuna, Anna Cierpka
20 [GO] Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2023―Sep―08 Małżeństwa de facto w Japonii wobec wyzwań COVID-19 Konrad Kamiński
21 [GO] Archives of Forensic Medicine and Criminology 2023―Sep―07 COVID-19-related excess mortality - an overview of the current evidence Aleksander Zińczuk, Marta Rorat, Tomasz Jurek
22 [GO] Radca Prawny 2023―Aug―04 Próba refleksji nad reakcją państwa na pandemię COVID-19 - uwagi o porządku prawnym czasu epidemii i jego wpływie na prawa i wolności człowieka Sławomir Czarnow
23 [GO] Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2023―Jul―17 Pandemia COVID-19 jako źródło modyfikacji polskiej historiografii medycznej Jaromir Jeszke
24 [GO] Środowisko Mieszkaniowe 2023―Jun―30 Home during quarantine: living space weaknesses revealed by COVID-19 pandemic Krystian Kwieciński
25 [GO] Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego 2023―Jun―16 Muzea w internecie w odpowiedzi na „kulturowy szok” pandemii COVID-19 Mateusz Maria Bieczyński
26 [GO] Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego 2023―Jun―16 Bezpieczeństwo i rola medyków w dobie zagrożenia epidemicznego na przykładzie COVID-19 w Polsce Żaneta Zając, Andrzej Ziarko
27 [GO] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2023―Jun―05 UK Polish Saturday Schools and Civil Society During the Covid-19 Pandemic Anne White, Sara Young
28 [GO] Homo et Societas 2023―May―29 Narracje pracowników socjalnych w zmieniającej się rzeczywistości pandemii COVID-19 Magdalena Skalny
29 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2023―May―23 Effects of the Covid-19 travel restrictions on metropolises mobility: empirical evidence from the Tricity metropolis (Poland) Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Romanika Okraszewska, Olgierd Wyszomirski
30 [GO] Labor et Educatio 2023―Apr―24 Life and professional plans of academic youth graduating in a pandemic Katarzyna Nowosad
31 [GO] Labor et Educatio 2023―Apr―24 School during the pandemic. Challenges and uncertainties Doinița Obada
32 [GO] Radca Prawny 2023―Apr―07 Szczególne rozwiązania związane z epidemią COVID-19 dotyczące czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych Katarzyna Rybarczyk
33 [GO] Medycyna Nowożytna 2023―Apr―06 Patocenoza a COVID-19. Konteksty środowiskowe i kulturowe pandemii w Polsce Agnieszka Chwieduk, Jaromir Jeszke, Beata Anna Polak, Adrian Trzoss
34 [GO] Psychologia Rozwojowa 2023―Mar―15 Strategie radzenia sobie ze stresem a dobrostan seniorów w okresie izolacji społecznej związanej z pandemią COVID-19 Krzysztof Gerc, Iwona Sikorska, Magdalena Łozińska
35 [GO] Zarządzanie Mediami 2023―Mar―03 Wybrane media społecznościowe w komunikowaniu rządowym w dobie pandemii COVID-19 Anna Lusińska, Ewa Miłoszewska-Podrażka
36 [GO] Zarządzanie Mediami 2023―Mar―03 Korzystanie z mediów społecznościowych przez pokolenie Z w czasie pandemii COVID-19 Agnieszka Werenowska, Ewa Jaska
37 [GO] Sztuka Leczenia 2023―Feb―06 Problem głodu na świecie w świetle pandemii COVID-19 Anna Mikulec, Marek Zborowski
38 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2023―Jan―18 Konieczność ochrony praw podstawowych, kryzys demokracji i przyszłość europejskiej integracji w świetle spotęgowanego pandemią COVID-19 niebezpieczeństwa korupcji Natalia Korczak
39 [GO] Zarządzanie Publiczne 2023―Jan―16 Dostęp do edukacji oraz jej przebieg w obliczu pandemii COVID-19 Patrycja Sołtysiak, Magdalena Żelazko
40 [GO] Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego 2023―Jan―11 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ochrona dziedzictwa kultury na wypadek szczególnych zagrożeń - zagrożenia klimatyczne, środowiskowe, pandemiczne i pożarowe. Dobre praktyki”, Kraków - Archiwum Narodowe, 25-26 listopada 2021 roku Patrycja Michałkowska
41 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2023―Jan―10 Polityka zdrowia publicznego opartego na dowodach i pandemia COVID-19 Włodzimierz Cezary Włodarczyk
42 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2022―Dec―12 Querdenker. Nowy ruch społeczny objęty obserwacją przez niemieckie urzędy ochrony konstytucji w kontekście pandemii COVID-19 Aleksander Gowin
43 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2022―Dec―12 Querdenker. New social movement under observation by German constitutional protection authorities in context of COVID-19 pandemic Aleksander Gowin
44 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2022―Dec―12 Is the Existing Model of Preventing the Abuse of Fixed-Term Employment Contracts in Poland and Germany Sufficient in the Face of the COVID-19 Pandemic? Kinga Moras-Olaś
45 [GO] Zoon Politikon 2022―Nov―22 Does Gojek as “Super App” Capable of Helping Its Small and Medium Enterprises (SMEs) Partner During Pandemic? A Case Study in Local Enterprenuer in Mataram, West Nusa Tenggara, Indonesia Fitri Rachmayanti, Raden Bagus Faizal Irany Sidharta
46 [GO] Santander Art and Culture Law Review 2022―Nov―21 Zagrożenie dziedzictwa kulturowego przestępczością - analiza wydarzeń w 2020 roku (początek pandemii COVID-19) Olgierd Jakubowski
47 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―Sep―16 The effect of the pandemics on e-health services in Poland Anna Sitek, Jarosław Greser, Wojciech Knieć, Anthony Wagstaff, Marcin Kautsch, Jonatan Martinez-Perez
48 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2022―Jul―15 Sposoby komunikacji uczelni w czasie pandemii COVID-19 Beata Czechowska-Derkacz, Małgorzata Łosiewicz
49 [GO] Media Biznes Kultura 2022―Jul―15 News Shareability in the COVID-19 Period Bartłomiej Łódzki
50 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2022―Jul―15 Communication and Cinema: A Comparative Analysis of Videocalls and Telecommunication in Film Works Before and During the Pandemic Weronika Saran
51 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―May―18 Ocena wpływu pandemii Covid-19 na realizację świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych przez NFZ w Polsce w 2020 roku Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska, Paulina Okarmus
52 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―May―18 A comparison of the differences in public risk perception and public health policies between the first and the second wave of COVID-19 pandemic in Italy Nicola Magnavita, Francesco Chirico, Angelo Sacco
53 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2022―May―18 Public policy response to the second wave of the Covid-19 pandemic (the second half of 2020) in the Netherlands. Experts' report Alexander Friedrich, Leopold Curfs, Jacques Scheres
54 [GO] Archives of Forensic Medicine and Criminology 2022―Apr―14 Alcohol consumption epidemic and its complications during the COVID-19 pandemic in Khuzestan Province, Iran; 2020 Neda Mohtasham, Farkhondeh Jamshidi, Maryam Dastoorpoor, Narges Khodadadi, Ali Hassan Rahmani
55 [GO] Psychologia Rozwojowa 2022―Mar―23 Pandemia COVID-19 w doświadczeniu osób w okresie późnej dorosłości Emilia Ilnicka, Dominika Kasprzyk, Agata Ogórek, Agnieszka Sternak, Anna Cierpka
56 [GO] Labor et Educatio 2022―Mar―23 Impact of Covid-19 Pandemic on Students Learning Outcomes in Universities in Osun State, Nigeria Abanikannda Mutahir Oluwafemi, Akinola Oluwatoyin Temiloluwa
57 [GO] Labor et Educatio 2022―Mar―23 Successful School Leadership in Times of COVID-19 Pandemic: Fostering Resilience in Teachers and Schools in Poland Joanna Madalińska-Michalak
58 [GO] Prace Etnograficzne 2022―Mar―08 Splatać epidemiczny świat: fragmenty etnografii podstawowej opieki zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19 Hubert Wierciński
59 [GO] Prace Etnograficzne 2022―Mar―08 Wytwarzanie umiejętności i produkowanie strategii działania wobec pandemii COVID-19 w środowisku lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej Hubert Wierciński
60 [GO] Zeszyty Pracy Socjalnej 2022―Feb―21 Rapid Adjustments of Remote Teaching of Youth - Lessons from the Pandemics Anna Cherenovych
61 [GO] Zarządzanie Mediami 2022―Feb―16 Komunikacja w dobie koronawirusa szansą dla marki na nawiązanie bliskich relacji z otoczeniem. Studium przypadku komunikacji marki 4F z konsumentami w pierwszej fazie pandemii COVID-19 Malwina Żuchniewicz
62 [GO] Homo et Societas 2022―Jan―31 Stany emocjonalno-społeczne wśród młodzieży akademickiej w okresie pandemii COVID-19 (raport z badań) Magdalena Owczarz
63 [GO] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2022―Jan―12 Time and Friendship in the Corona Pandemic: Relationship-Making Between Middle-Class Migrant Women in Norway Agata Kochaniewicz
64 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 „Zaraza zaczęła się od Egipcjan”. Dżuma Justyniana widziana z perspektywy pandemii COVID-19 Ireneusz Milewski
65 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 Cholera a COVID-19. Różne choroby, wspólna profilaktyka Iwona Janicka
66 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 Polskie muzea w czasie pandemii COVID-19: działalność online i (nie)stosowanie Rapid Response Collecting Michalina Petelska
67 [GO] Studia Historica Gedanensia 2022―Jan―05 A Chronicle of the Pandemic: Hugh Gibson’s Notes on the “Spanish Flu” of 1918 Vivian Reed
68 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Pandemia COVID-19 a ochrona godności człowieka. „Żądło krzywdy” w mediach Tadeusz Kononiuk
69 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Media, informacja a szczepienia przeciw COVID-19 Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
70 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Pandemia COVID-19 i „nowa normalność” w systemie komunikowania. Wyzwania regulacyjne epoki cyfry Alicja Jaskiernia
71 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 COVID-19 in Polish Women’s Press. Preliminary research Olga Dąbrowska-Cendrowska, Katarzyna Gajlewicz-Korab
72 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Media i dziennikarze w czasach pandemii COVID-19. Na przykładzie olsztyńskim Magdalena Golińska-Konecko
73 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 The Image of Women Strike in “Wiadomości” TVP and “Fakty” TVN news services from October 22 until November 2 2020, in the context of COVID-19 pandemic Monika Kożdoń-Dębecka
74 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Situation of British women’s magazines during the COVID-19 pandemic Weronika Sałek
75 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Pandemia COVID-19 w strategiach komunikowania w mediach społecznościowych głównych kandydatów w wyborach prezydenckich w Polsce w 2020 roku Małgorzata Adamik-Szysiak
76 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Dec―30 Koncepcja smart city a COVID-19. Wykorzystanie nowych mediów w obliczu pandemii Jacek Mikucki
77 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2021―Dec―23 Prawa pasażera lotniczego w Europie w dobie COVID-19 Anna Myrczek
78 [GO] Romanica Cracoviensia 2021―Dec―22 La mirada costumbrista de Jerónimo López Mozo sobre la pandemia COVID-19 Julia Nawrot
79 [GO] Wschodnioznawstwo 2021―Dec―22 Rządowe inicjatywy Republiki Północnej Macedonii w dobie pandemii Covid-19 - wybrane zagadnienia Diana Mazepa
80 [GO] Zarządzanie Publiczne 2021―Dec―21 Dochody organizacji pożytku publicznego z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie pandemii COVID-19 Magdalena Jasiniak, Janusz Bieńkowski
81 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2021―Dec―21 Geographic differences in passenger turnover decline at airports around the world in 2020 caused by the COVID-2019 pandemic Sergey Tarkhov
82 [GO] Radca Prawny 2021―Dec―20 Między stanem epidemii a stanem klęski żywiołowej - COVID-19 a niektóre prawa człowieka Sławomir Czarnow
83 [GO] Archeion 2021―Dec―20 Biurowość w czasach pandemii. Wpływ epidemii Covid-19 na informatyzację biurowości w jednostkach administracji samorządowej Katarzyna Pepłowska
84 [GO] Archeion 2021―Dec―20 Biurowość w czasach pandemii. System EZD podczas epidemii COVID-19 w jednostkach administracji samorządowej i rządowej w terenie Marcin Smoczyński
85 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Nov―23 Stanowisko Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk w sprawie szczepień przeciw COVID-19 Włodzimierz Cezary Włodarczyk, Grzegorz Juszczyk, Tomasz Zdrojewski, Wojciech Hanke, Bolesław Samoliński, Bogdan Wojtyniak
86 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Nov―23 Politycy i eksperci - Polska i USA w obliczu pandemii COVID-19 Katarzyna Badora-Musiał, Dominika Dusza
87 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021―Nov―23 Najnowsze kierunki zmian regulacyjnych w zakresie walut wirtualnych z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, z uwzględnieniem wpływu pandemii COVID-19 na wzrost obrotu bezgotówkowego Dariusz Gradzi
88 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021―Nov―03 Wykonywanie pracy zarobkowej w okresie czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby - nowe możliwe rozwiązania w związku z COVID-19? Anna Napiórkowska
89 [GO] Zarządzanie w Kulturze 2021―Oct―25 Pandemia vs sztuka. Ekonomiczne, finansowe i prawne skutki pandemii COVID-19 na przykładzie Filharmonii Łódzkiej Małgorzata Kaczmarek
90 [GO] Zarządzanie w Kulturze 2021―Oct―25 Działalność animatorów kultury w okresie pandemii COVID-19. Refleksje osób realizujących projekty w sieci Anna Michalak-Pawłowska, Katarzyna Plebańczyk
91 [GO] Zarządzanie Mediami 2021―Oct―04 The media marketing of the VOD platforms in Poland during the COVID-19 pandemic - an exploratory study Anna Jupowicz-Ginalska, Ksenia Wróblewska
92 [GO] Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna 2021―Jul―12 Pandemiczny obraz świata dziecka zatraconego w telewizyjnej rzeczywistości Klaudia Stachura
93 [GO] Media Biznes Kultura 2021―Jul―05 Jak przekonać niezdecydowanych - komunikacja z osobami starszymi a postawy wobec szczepień przeciw COVID-19 Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
94 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2021―Jun―23 Media Narrative Regarding Restrictions on Social Life During the COVID-19 Pandemic on Gazeta.pl Krzysztof Flasiński
95 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2021―Jun―23 Fact-Checking and Fake News Verification in the Wake of the Pandemic and Ensuing Infodemic Magdalena Hodalska
96 [GO] Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021―Jun―11 Wpływ dezynfekcji pomieszczeń ozonem na skuteczność ujawniania śladów daktyloskopijnych na powierzchni papieru metodą DFO w dobie pandemii SARS-CoV-2 Tomasz Szczepański, Urszula Więckiewicz, Barbara Konior, Patryk Pucułek
97 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2021―May―28 Uniwersalizm prawa pracy środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie tylko w dobie COVID-19 Justyna Czerniak-Swędzioł, Błażej Mądrzycki
98 [GO] Homo et Societas 2021―Apr―19 Pozytywne skutki pandemii COVID-19 w obszarze ekologicznych ruchów społecznych Olga Kochman
99 [GO] Zarządzanie Mediami 2021―Mar―19 Wpływ pandemii COVID-19 na główne indeksy giełdowe na świecie Piotr Jaworski
100 [GO] Labor et Educatio 2021―Feb―12 The Changing Nature of Work and a Need to Prepare Teachers for Involvement in Innovative Work During and After the Pandemic Joanna Madalińska-Michalak, Milosh Raykov
101 [GO] Labor et Educatio 2021―Feb―12 The Employee’s Personal Character and its Imperative in the Post-Covid-19 Pandemic World Y. Anuradha Iddagoda
102 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2021―Jan―11 Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacji kryzysu spowodowanego czynnikami zewnętrznymi - studium przypadku COVID-19 Paulina Szyja
103 [GO] Zarządzanie Mediami 2021―Jan―11 Wpływ COVID-19 na nastawienie i credit ratingi krajów Patrycja Chodnicka-Jaworska
104 [GO] Rocznik Administracji Publicznej 2021―Jan―11 Wpływ Covid-19 na społeczeństwo i prawo. Wybrane aspekty polskich i europejskich regulacji prawnych Klaudia Baran, Wiktoria Burek, Martyna Gibek
105 [GO] Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 2021―Jan―11 Sociology of Migration before and during the Pandemic - “New Generation” of Theories of Migration and Adaptation in the Light of Contemporary Research Challenges Katarzyna Andrejuk
106 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Public health activities during the COVID-19 pandemic. Report from the US Kenneth Rabin, Lauren Rauh
107 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej Włodzimierz C. Włodarczyk
108 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich Maciej Furman, Iwona Kowalska-Bobko, Christoph Sowada
109 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne Magdalena A. Mrożek-Gąsiorowska
110 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2021―Jan―08 Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 - różne perspektywy wykonywania zawodu Agnieszka Gniadek, Weronika Nawara, Marlena Padykuła, Iwona Malinowska-Lipień
111 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 Restrictions on regional passenger transport during epidemiological threat (COVID-19) - an example of the Lower Silesian Voivodship in Poland Mateusz Smolarski
112 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 COVID-19 and tourism - the case of Poland Tomasz Wiskulski
113 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 COVID-19 impacts on passenger rail transport in Hungary, Slovenia, Croatia, Serbia and Romania Vilmos Oszter
114 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 COVID-19 lockdown in Poland - changes in regional and local mobility patterns based on Google Maps data Maciej Tarkowski, Krystian Puzdrakiewicz, Joanna Jaczewska, Marcin Połom
115 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 The influence of COVID-19 on international and long-distance passenger rail transport. The cases of Italy and Poland - the first observations Jakub Taczanowski
116 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 The influence of COVID-19 on regional railway services in Italy and Poland Jakub Taczanowski, Arkadiusz Kołoś
117 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 Non-urban public bus transport against the COVID-19 pandemic - evidence from the Low Beskids and the Bieszczady counties Ariel Ciechański
118 [GO] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2020―Dec―22 Empty sky over the world - passenger air transport in the first weeks of the 2020 pandemic Edyta Pijet-Migoń
119 [GO] Prace Etnograficzne 2020―Dec―16 Fast science, neoliberalne reżimy produktywności oraz technologie ICT: Uniwersytet w czasach pandemii COVID-19 Michał Mokrzan, Marta ongin-Mokrzan
120 [GO] Prace Etnograficzne 2020―Dec―16 Looking in the Rear-view Mirror: Reverse Chronicle of Covid-19 Lockdown in Serbia Ildiko Erdei
121 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 From ‘herd immunity’ to ‘stay home’ to ‘stay alert’: United Kingdom’s response to COVID-19 Robert O. Nartowski, Lucy Huby, Ruairidh Topham, Szymon Golen, Katrin Brückner, Gavin Hanigan, et al. (+4)
122 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów Stanisława Golinowska, Michał Zabdyr-Jamróz
123 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Government response to COVID-19 in the Czech Republic: February-July 2020 Olga Löblová
124 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Health Sector responses to the COVID-19 pandemic in Ontario, Canada - January to May 2020 Iwona A. Bielska, Derek R. Manis, Connie Schumacher, Emily Moore, Kaitlin Lewis, Gina Agarwal, et al. (+7)
125 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Dutch public health policy during the COVID-19 pandemic of the first half of 2020. Answers to questions on public health activities January-June 2020 Jacques Scheres, Leopold Curfs
126 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Early COVID-19 pandemic response in Italy: Pros and cons Nicola Magnavita, Angelo Sacco, Francesco Chirico
127 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Ukrainian response to the COVID-19 pandemic: governmental interventions Valentyn Bakhnivskyi, Olena Ignashchuk
128 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Canada’s multi-jurisdictional COVID-19 Public Health response - January to May 2020 Iwona A. Bielska, Lauren Jewett, Mark Embrett, Richard Buote, Derek R. Manis, Manasi Parikh, et al. (+13)
129 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Niemiecka polityka zdrowia publicznego w okresie pandemii COVID-19. Widziane z perspektywy Dolnej Saksonii Izabela Czuba
130 [GO] Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 2020―Nov―23 Norway’s strategy to cope with Corona pandemics Danuta A. Tomczak
131 [GO] Zeszyty Prasoznawcze 2020―Nov―13 Digital Trauma: The Reality and The Mean World. Media Coverage of Black Lives Matter Protests during Covid-19 Pandemic in the USA Mykaila Young
132 [GO] Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2020―Oct―29 Prawa i obowiązki stron stosunku pracy w czasie pandemii COVID-19 Magdalena Rycak
133 [GO] Przegląd Kulturoznawczy 2020―Oct―02 COVID-CODA. Zakaz „wypożyczania ciał”, czyli o immersyjności pandemicznej i tęsknotach za „prawdziwymi symulakrami” Agnieszka Przybyszewska
134 [GO] Gdańskie Studia Azji Wschodniej 2020―Jun―10 Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19 Aleksandra Aziewicz
 [1] 

134 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec