col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: University of Bialystok

66 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Optimum Economic Studies 2024―Feb―15 Wykorzystanie preferencji w podatku od nieruchomości jako reakcja na pandemię COVID-19 na przykładzie gmin miejskich województwa śląskiego Magdalena Szymczak
2 [GO] Eastern European Journal of Transnational Relations 2024―Feb―07 Public administration in the face of the challenges of the COVID-19 pandemic. Experience of the Małopolska Centre for Entrepreneurship in the implementation of the Małopolska Anti-Crisis Shield Rafał Solecki, Rafał Kobis
3 [GO] Optimum Economic Studies 2024―Jan―05 Credit Financing of Micro-Enterprises and Farmers by Commercial and Cooperative Banks in Poland: Does the Use of Investment and Working Capital Loans Change During the COVID-19 Pandemic? Michał Wielechowski, Adam Zając, Katarzyna Czech
4 [GO] Optimum Economic Studies 2023―Jul―04 Wpływ pandemii COVID-19 na demografię i rynek pracy krajów europy środkowo-wschodniej Jarosław Wołkonowski
5 [GO] Optimum Economic Studies 2023―Jul―04 Distribution of state aid for medium-sized enterprises in Poland during COVID-19 crisis Sławomir Franek, Tomasz Wiśniewski, Adam Adamczyk
6 [GO] Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza 2023―Jul―04 The Impact of the COVID-19 Pandemic on Households’ Energy Consumption: The case of Poland Anna Czech
7 [GO] Parezja Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 2023―Jul―04 Odczytanie procesu adaptacji w sytuacji pandemii i postpandemii COVID-19 w rodzinie dziecka z autystycznego spektrum w świetle koncepcji resilience i resilience rodziny Agata Borowska
8 [GO] Optimum Economic Studies 2023―Mar―23 Impact of COVID-19 Pandemic on Foreign Direct Investment - The World Perspective Tomasz Napiórkowski
9 [GO] Optimum Economic Studies 2023―Mar―23 Digital Communication Channels in Export Transactions of Polish Enterprises in The Conditions of The COVID-19 Pandemic Sylwia Talar
10 [GO] Eastern European Journal of Transnational Relations 2023―Mar―20 Russian Professor as a Laborer in the Era of Ratings, Digitalization and the COVID-19 Pandemic Sergey Korolev
11 [GO] Eastern European Journal of Transnational Relations 2023―Mar―20 Legal Regulation of Remote Work in Slovakia and the Covid-19 Pandemic Martin Bulla
12 [GO] Optimum Economic Studies 2023―Feb―20 Konsekwencje kryzysu COVID-19 dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w krajach UE Sławomir Franek
13 [GO] Optimum Economic Studies 2023―Feb―20 Wrażliwość budżetów publicznych i prywatnych na kryzys spowodowany pandemią COVID-19 na przykładzie polskiej gospodarki Barbara Zbroińska
14 [GO] Crossroads A Journal of English Studies 2023―Jan―10 Street art and protest under pandemic conditions in Colombia: A visual semiotic approach Hernando Blandón Gómez
15 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Dec―29 Teaching English for Legal Purposes (ELP) in the Era of the Covid-19 Pandemic: A Case Study of Students’ Perspectives Halina Sierocka
16 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Limiting the Right of Access to Public Information in the Age of COVID-19 - Case Study of Poland Mariusz Jabłoński, Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
17 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Profiles of Potential Unconstitutionality of Legislation Restricting Personal Freedom for the Containment of COVID-19 on the Example of the Italian Republic Agnieszka Gloria Kamińska
18 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Restrictions of Freedom of Assembly and Association in Slovenia during COVID-19 Pandemic Elżbieta Kużelewska, Małgorzata Podolak
19 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 The Utopia of Legality: A Comparison of the Dutch and Polish Approaches to the Regulation of the COVID-19 Pandemic Bart van Klink, Marta Soniewicka, Leon van den Broeke
20 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 The Election for the Office of the President of the Republic of Poland on 10 May 2020 during the COVID-19 Pandemic - A Case Study Radosław Grabowski, Sabina Grabowska
21 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Freedom of Assembly in the COVID-19 Pandemic and the Limits of its Restraints in the Context of the Experiences of the Republic of Poland and the United States of America Aleksandra Syryt, Bogusław Przywora, Karol Dobrzeniecki
22 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Qualification of Freedom of Religious Assembly in the Period of Ordinary Functioning of the State and in the Legislation from the Time of COVID-19 Pandemic in Poland Michał Ożóg
23 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Constitutionality of Restrictions on Freedom of Assembly during the COVID-19 Pandemic in Poland Aldona Domańska
24 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Spontaneous Assemblies during the COVID-19 Pandemic in Poland - A Case Study Analysis Tomasz Wicha
25 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Political Freedoms and Rights in Relation to the COVID-19 Pandemic in Poland and Hungary in a Comparative Legal Perspective István Hoffman, Jarosław Kostrubiec
26 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Political Rights during the COVID-19 Pandemic in the Slovak Republic Alena Krunková, Gabriela Dobrovičová
27 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Exercise of the Right to Defence in Criminal Proceedings during the COVID-19 Pandemic with Particular Reference to the Relation Between the Accused and the Defence Counsel Radosław Olszewski, Amadeusz Małolepszy
28 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 The Coronavirus Pandemic and the Right to Vote in Lithuania Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
29 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Things Will Never be the Same Again: How the Coronavirus Pandemic is Changing the Understanding of Fundamental Rights in Germany Stefan Haack
30 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jul―09 Restrictions on the Right to Vote in the Pandemic during the Election of the President of the Republic of Poland in 2020 Joanna Kielin-Maziarz, Krzysztof Skotnicki
31 [GO] Optimum Economic Studies 2022―Jul―07 Slow czy fast - wyzwania pandemii COVID-19 dla teorii i praktyki ekonomii Beata Rogowska
32 [GO] Optimum Economic Studies 2022―Jul―07 Zmiany produktywności w okresie kryzysu COVID-19 w świetle Schumpeterowskiej koncepcji kreatywnej destrukcji Agnieszka Szczepkowska-Flis, Anna Kozłowska
33 [GO] Optimum Economic Studies 2022―Jul―07 Kryzys wartości czy wartość kryzysu? Implikacje pandemii COVID-19 w jednostce non profit Aldona Uziębło
34 [GO] Optimum Economic Studies 2022―Jul―07 Moral hazard and its implications on health insurance sector - overview of impact of COVID-19 pandemic Joanna Sikora-Alicka
35 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Apr―06 Special Legal Solutions Introduced in Regard to the Relationship with COVID-19 Affecting Municipal Budgets - Selected Issues Jadwiga Glumińska-Pawlic, Tomasz Gwóźdź
36 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Apr―06 The Use of Covid-19 Digital Applications and Unavoidable Threats to the Protection of Health Data and Privacy Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Agnieszka Grzelak, Agnieszka Nimark
37 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Apr―06 Pros and Cons of Digital Solutions for the Implementation of Freedom of Movement and Residence in the Schengen Area in the Era of the COVID-19 Pandemic Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
38 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Feb―06 The 25th Anniversary of the Schengen Area and the Impact of COVID-19 Vadim V. Voynikov
39 [GO] Rocznik Teologii Katolickiej 2022―Jan―24 Grief and Mourning During the COVID-19 Pandemic: A Psychological and Pastoral Perspective Krzysztof Trębski
40 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 The Juvenile Reentry Mentoring Project: Adaptations During COVID-19 Anne Hobbs, Marta Dzieniszewska
41 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 Has the CJEU Made the First Step to Put a Stop to the Criminalisation of Migration? Commentary to the Judgement in the Case of JZ in the Context of the COVID-19 Pandemic Anna Magdalena Kosińska
42 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 The Unclear Picture of Child Sexual Abuse Material (CSAM) Online Volumes During the COVID-19 Pandemic Marta Dąbrowska
43 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 Introduction of Art. 276a of the CCP as a Result of the Impact of the SARS-CoV-2 Pandemic on the Criminal Trial Adrianna Niegierewicz-Biernacka
44 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 Selected Considerations Regarding the Digitalisation of Criminal Proceedings in Light of the Standards of the Council of Europe: Analysis Taking into Account the Experience of the Current Pandemic Karol Karski, Bartłomiej Oręziak
45 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 Prisoners During the Pandemic Grażyna B. Szczygieł
46 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 Some Remarks on the Changes in the Polish Penal Code During the Pandemic Ewa M. Guzik-Makaruk
47 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 The Pandemic and Criminal Law - A Look at Theory and Practice in Germany Henning Lorenz, Engin Turhan
48 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2022―Jan―06 The Impact of the Pandemic on Economic Crime Paulina Pawluczuk-Bućko
49 [GO] Miscellanea Historico-Iuridica 2022―Jan―04 Rozwój teorii i praktyki stosowania fiskalizmu na świecie i w Polsce z odniesieniem do współczesnej sytuacji epidemii COVID-19 Marta Maksimczuk
50 [GO] Białorutenistyka Białostocka 2022―Jan―04 Niematerialne dziedzictwo kulturowe w warunkach pandemii COVID-19. Analiza porównawcza wybranych przykładów z Polski i Białorusi Tatsiana Marmysh
51 [GO] Studia Sieci Uniwersytetów Pogranicza 2022―Jan―04 Юридические основания трудоустройства иностранцев в Польше: исторический очерк, современность и пандемия COVID-19 Julita Augustyńczyk
52 [GO] Optimum Economic Studies 2022―Jan―04 Impact of the COVID-19 pandemic on the results of Polish socially responsible funds Paweł Jamróz, Dorota Żebrowska-Suchodolska
53 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 Proceedings in Tax Matters Before the Supreme Administrative Court during the COVID-19 Pandemic (2020 - July 2021) Sławomir Presnarowicz
54 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 The German-Polish Tax Problems of Cross-Border Workers in the COVID-19 Pandemic - When the Remedy is Worse than the Problem Wojciech Morawski, Błażej Kuźniacki
55 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 Government Fund for Local Investments - Legal Aspects of Financial Support for Local Government Investment Projects during the COVID-19 Pandemic Małgorzata Ofiarska
56 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 New Income Tax Reliefs for Donations Made by Taxpayers for Purposes Related to Combating the Effects of the COVID-19 Pandemic Zbigniew Ofiarski
57 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 Current Problems of Financial Law in Poland and in the Czech Republic Including Effects of the COVID-19 Pandemic Marcin Tyniewicki, Michal Kozieł
58 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 Electronic Signature of the Taxpayer in Times of COVID-19 Łukasz Goździaszek
59 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Nov―28 Legal Instruments to Support Borrowers (Consumers and Entrepreneurs) in Connection with the COVID-19 Pandemic in Poland, and Vietnam Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Marta Stanisławska, Hien Thuc Trinh
60 [GO] Parezja Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN 2021―Sep―13 Edukacja i terapia osób z niepełnosprawnością w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Matylda Pachowicz
61 [GO] Optimum Economic Studies 2021―Sep―09 Zmiana poziomu efektywności amerykańskiego rynku akcji - od kryzysu finansowego 2007-2009 do pandemii COVID-19 Marek Kołatka
62 [GO] Optimum Economic Studies 2021―Sep―09 Pandemia COVID-19 w perspektywie ekonomii złożoności Dariusz Kiełczewski
63 [GO] Annual Center Review 2021―Jul―02 Report on the XIX international conference “Pandemic and governance - Towards an Approximation of Covid-19’s Legal, Administrative, Fiscal and Political Dilemmas” (5-6 November 2020, Budapest, Hungary) Gábor Hulkó
64 [GO] Annual Center Review 2021―Jul―02 A few remarks on Czech interest limitation rules in the context of pandemic Jiří Kappel
65 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Feb―12 COVID-19 and Final (State) Examination: Strategies of International and Russian Universities Evgenii Puchkov, Nadezhda Knyaginina, Ivan Novoselov, Szymon Jankiewicz
66 [GO] Białostockie Studia Prawnicze 2021―Feb―11 The COVID-19 Post-lockdown Italian Scenario from an Eco-Socio-Legal Perspective Fabio Ratto Trabucco
 [1] 

66 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec