col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.

39 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2023―Oct―03 Polska kolej transgraniczna w dobie pandemii COVID-19 Kamil Pawłowski
2 [GO] Marketing i Rynek 2023―Sep―04 Zmiany w stylach zakupowych klientów handlu detalicznego w kontekście pandemii COVID-19 Piotr Cyrek
3 [GO] Marketing i Rynek 2023―Sep―04 Lojalność klientów biur podróży w czasie pandemii COVID-19 Izabela Michalska-Dudek, Daria E. Jaremen
4 [GO] Marketing i Rynek 2023―Aug―07 Stopień zaspokojenia potrzeb realizowanych w czasie wolnym przez Polaków w porównaniu z okresem przed pandemią COVID-19 Beata Kolny
5 [GO] Marketing i Rynek 2023―Aug―07 Mobile shopping before COVID-19 and intention to continue mobile shopping after the pandemic. Methodological aspects of gender-based empirical study Kelaniyage Shihan Dilruk Fernando
6 [GO] Marketing i Rynek 2023―Apr―12 Zmiany w zarządzaniu przemysłem spotkań na świecie w obliczu wirusa SARS-CoV-2 w opinii ekspertów Beata Paliś, Ewa Kubińska-Jabcoń, Mariusz Niekurzak
7 [GO] Marketing i Rynek 2023―Jan―31 Praca zdalna i hybrydowa a budowanie wizerunku pracodawcy w czasach postpandemicznych Małgorzata Sidor-Rządkowska
8 [GO] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2023―Jan―19 COVID-19 pandemic as an enabler of financial law reform to strengthen the effectiveness of fiscal rules to reduce public debt Krystyna Nizioł
9 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2023―Jan―02 Zmiany w zarządzaniu łańcuchami dostaw przed pandemią COVID-19 i w pierwszych miesiącach pandemii (cz. 1) Magdalena K. Gąsowska
10 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2023―Jan―02 The role of logistic platforms in supply chain continuity during the COVID-19 pandemic Aleksandra Nowak
11 [GO] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2022―Dec―12 Kwestia wstrzymania biegu przedawnienia terminów prawa materialnego na podstawie art. 31za ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych Paweł Wajda
12 [GO] Marketing i Rynek 2022―Nov―23 Zmiany w zachowaniach konsumenckich osób starszych w trakcie pandemii COVID-19 w świetle analizy trendów konsumenckich Katarzyna Włodarczyk
13 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2022―Nov―23 Remote work in pandemic conditions - the result of research conducted among office workers Marzena Ogórek, Dominika Strycharska, Mateusz Sobczak
14 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2022―Sep―14 Wpływ pandemii COVID-19 na sposób realizacji zwrotów konsumenckich Kateryna Lysenko-Ryba
15 [GO] Marketing i Rynek 2022―Jul―12 Redefinition of the educational product during the SARS-CoV-2 pandemic: The Polish perspective Angelika M. Pabian
16 [GO] Marketing i Rynek 2022―May―04 Rola nowych technologii w podnoszeniu jakości usług zdrowotnych w dobie pandemii COVID-19 Grażyna Pawelec
17 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2022―May―04 Nauczanie zdalne w czasie pandemii COVID-19 z perspektywy studentów kierunku logistyka - badanie pilotażowe Magda Ligaj, Waldemar Pawlos
18 [GO] Marketing i Rynek 2022―May―04 Consequences of the new reference price for multi-channel retailers after lockdown due to SARS-CoV-2 Ilona Bondos, Marcin Lipowski
19 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2022―Feb―04 The impact of remote work regulations during COVID-19 pandemic on work-life balance in Poland Kamila Naumowicz
20 [GO] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2022―Feb―04 Wymóg zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez usługobiorcę jako ograniczenie swobody świadczenia usług w UE Izabela Wróbel
21 [GO] Marketing i Rynek 2021―Dec―02 Modele zarządzania organizacją według Frederica Laloux. Czy organizacje turkusowe są odpowiedzią na obecną sytuację kryzysową związaną z pandemią COVID-19? Izabela Cimoch
22 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―Nov―17 Kierunki zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych w dobie COVID-19 Magdalena Skrzyniarz
23 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―Nov―17 Wpływ pandemii COVID-19 na codzienną mobilność mieszkańców Warszawy Marcin Świtała
24 [GO] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021―Nov―16 Postępowanie cywilne w okresie epidemii COVID-19 Andrzej Michór
25 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021―Nov―16 Employer's right to ban unvaccinated (COVID-19) employees from the workplace in Israel and Poland Yael Ilany, Michał Skąpski
26 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―Sep―09 Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym w sytuacjach kryzysowych na przykładzie PKP Intercity w trakcie pandemii COVID-19 Kamil Pawłowski
27 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―Sep―09 Road freight transport companies facing the COVID-19 pandemic Marcin Świtała, Agnieszka Łukasiewicz
28 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021―Aug―26 Dodatek solidarnościowy jako mechanizm zabezpieczenia społecznego w czasie epidemii COVID-19 Marta Danecka
29 [GO] Marketing i Rynek 2021―Aug―26 Wpływ pandemii COVID-19 na zakres i jakość usług kurierskich. Wyniki badań wstępnych Danuta Szpilko, Dominika Bazydło, Ewa Bondar
30 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021―May―17 Zarządzanie wiedzą w zespołach zdalnych - studium przypadku COVID-19 Sylwester Pietrzyk
31 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―May―17 Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce Magda Ligaj, Waldemar Pawlos
32 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021―Mar―14 Instytucje pomocy społecznej a pandemia COVID-19 w świetle badań pracowników socjalnych Ryszard Necel
33 [GO] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021―Jan―10 Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w dobie COVID-19 Tomasz Szczurowski
34 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Aug―18 Prawo pracodawcy do kontroli pracowników w związku z zagrożeniem COVID-19 Monika Gładoch
35 [GO] Marketing i Rynek 2020―Aug―18 Cyfrowa transformacja uczelni wyższej w obliczu COVID-19 - studium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego Katarzyna Prokopowicz
36 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―15 Przesłanki odmowy podjęcia pracy przez osobę skierowaną do zwalczania COVID-19 Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Bohdan Bieniek
37 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―15 Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19 Dominik Wajda
38 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―15 Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne Maciej Jakub Zieliński
39 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―14 Świat pracy na bezdrożach. Refleksje wokół możliwych skutków pandemii COVID-19 Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska
 [1] 

39 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec