col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A.
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―Sep―09 Zarządzanie pasażerskim transportem kolejowym w sytuacjach kryzysowych na przykładzie PKP Intercity w trakcie pandemii COVID-19 Kamil Pawłowski
2 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―Sep―09 Road freight transport companies facing the COVID-19 pandemic Marcin Świtała, Agnieszka Łukasiewicz
3 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021―May―17 Zarządzanie wiedzą w zespołach zdalnych - studium przypadku COVID-19 Sylwester Pietrzyk
4 [GO] Gospodarka Materiałowa i Logistyka 2021―May―17 Wpływ COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce Magda Ligaj, Waldemar Pawlos
5 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2021―Mar―14 Instytucje pomocy społecznej a pandemia COVID-19 w świetle badań pracowników socjalnych Ryszard Necel
6 [GO] Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 2021―Jan―10 Nowelizacja kodeksu spółek handlowych w dobie COVID-19 Tomasz Szczurowski
7 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Aug―18 Prawo pracodawcy do kontroli pracowników w związku z zagrożeniem COVID-19 Monika Gładoch
8 [GO] Marketing i Rynek 2020―Aug―18 Cyfrowa transformacja uczelni wyższej w obliczu COVID-19 - studium przypadku Akademii Leona Koźmińskiego Katarzyna Prokopowicz
9 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―15 Przesłanki odmowy podjęcia pracy przez osobę skierowaną do zwalczania COVID-19 Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Bohdan Bieniek
10 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―15 Świadczenia socjalne finansowane ze środków publicznych w związku z epidemią COVID-19 Dominik Wajda
11 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―15 Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne Maciej Jakub Zieliński
12 [GO] Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2020―Jun―14 Świat pracy na bezdrożach. Refleksje wokół możliwych skutków pandemii COVID-19 Sławomir Adamczyk, Barbara Surdykowska


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec