col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: International Journal of Academic Value Studies (Javstudies JAVS)
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] SCIENTIFIC WORK 2021―Jul―29 Examining the psychological state of people over 17 years old during the coronavirus (Covid 19) pandemic condition Maarif Vaqif oğlu Məmmədov, Anar Müseyib oğlu Babayev
2 [GO] NATURE AND SCIENCE 2021―Jul―28 ORAL MANIFESTATION OF COVID-19 Jalə Həsən qızı Zeynalova, Şəhla Rafael qızı Yusubova, Şəfəq Əlif qızı Məmmədova, Nailə Sabir qızı Zülfüqarova
3 [GO] NATURE AND SCIENCE 2021―Jul―28 COVID-19: Analysis of epidemiological features Şeyda Tələt qızı Şixəliyeva, Marina Rüstəm qızı İsmayıl, Ramilə Əkbər qızı Hacıyeva, Şəfəq Yolçu qızı Mustafayeva
4 [GO] SCIENTIFIC WORK 2021―May―03 Characteristics of COVID-19 infection during pregnancy and childbirth Fatma Rasim qızı Hacıyeva
5 [GO] SCIENTIFIC WORK 2021―Mar―09 COVID-19 VƏ PSİXOLOJİ SAĞLAMLIĞIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ Vafa Fuad Ganbarli
6 [GO] NATURE AND SCIENCE 2021―Mar―03 Epidemiological features of the seventh pandemic of cholera at stage IV and monitoring thereof Kh.H. Jafarova, E.F. Vahabov, F.Sh. Taghiyeva, V.Ch. Jalilov


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec