col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ukrainian Assembly of Doctors of Science in Public Administration
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Наукові інновації та передові технології 2022―Jan―09 ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО ОПЛАТИ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ КОМУНАЛЬНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ COVID-19 (НА ПРИКЛАДІ КНП «МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ № 1» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) Антоніна Косяк, Інна Краївська
2 [GO] Наукові інновації та передові технології 2022―Jan―09 АНАЛІЗ ОСНОВНИХ АСПЕКТІВ ВПЛИВУ COVID-19 НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД Мирослав Криштанович, Наталія Гродзь
3 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―Dec―30 ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ БОРОТЬБИ ЄС З КРИЗОЮ, ВИКЛИКАНОЮ ПАНДЕМІЄЮ COVID-19 Оксана Баскакова
4 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―Dec―30 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ COVID-19 Світлана Лихолат, Анна Блавт
5 [GO] Перспективи та інновації науки 2021―Dec―20 ДОСВІД ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА СИСТЕМУ ОСВІТИ: КРАЇНИ БЕНІЛЮКСУ Наталія Арістова, Олександр Малихін
6 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―Nov―30 ПУБЛІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У СВІТІ Дмитро Гавриченко
7 [GO] Перспективи та інновації науки 2021―Nov―20 РЕАБІЛІТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПІСЛЯ COVID-19 В ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ПОТРЕБА ТА МОЖЛИВОСТІ Лариса Козіброда, Олександр Герасименко, Олена Безгребельна
8 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―Oct―29 ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ГЛОБАЛЬНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19 У ДІЯЛЬНОСТІ СФЕРИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ Наталя Сидоренко
9 [GO] Перспективи та інновації науки 2021―Oct―19 РОЛЬ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Віталій Бочелюк, Микита Панов
10 [GO] Перспективи та інновації науки 2021―Oct―19 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИДІЇ НЕГАТИВНОМУ ВПЛИВУ COVID-19 В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРОВІДНИХ КРАЇН СВІТУ Наталія Гродзь
11 [GO] Перспективи та інновації науки 2021―Aug―11 РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 Любов Квасній, Роман Грицко, Володимир Мураль
12 [GO] Перспективи та інновації науки 2021―Jul―31 ОСОБЛИВОСТІ СТРЕС-ДОЛАЮЧОЇ ПОВЕДІНКИ ЛІКАРЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Надія Тертична
13 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―Jun―29 НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІКТ ПРАЦІВНИКАМИ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ COVID-19 Сергій Пойда, Олександр Якименко
14 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―May―01 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 Тамара Панфілова
15 [GO] Наукові перспективи (Naukovì perspektivi) 2021―Mar―09 ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ, СПРОВОКОВАНИХ COVID-19 Катерина Козак, Наталя Корсікова, Вікторія Древова


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.008 sec