col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Review of European and Comparative Law 2021―Aug―23 Legal Basis for Introducing Restrictions on Human Rights and Freedoms during the First Wave of the COVID-19 Pandemic Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora
2 [GO] Review of European and Comparative Law 2021―Aug―23 United States Supreme Court Approach to First Amendment Freedom of Religion in Response to the COVID Pandemic Delaine Russell Swenson
3 [GO] Studia Prawnicze KUL 2021―Aug―12 Przebieg i zawieszanie postępowań administracyjnych prowadzonych wobec beneficjentów środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dobie COVID-19 w Polsce Aleksandra Klich
4 [GO] Studia Prawnicze KUL 2021―Jul―02 Zmiany w zakresie przenoszenia przez Radę Ministrów wydatków budżetu państwa w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19 Michalina Duda-Hyz
5 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19 Tomasz Rokicki
6 [GO] Studia i Analizy Nauk o Polityce 2021―Jul―02 Media ethics within the fake news challenges during the Covid-19 pandemic Sabahudin Hadžialić, Vi Thi Phuong
7 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Impact of the COVID-19 pandemic on environmental degradation. Theoretical considerations based on the environmental Kuznets curve Bartosz Jóźwik, Lech Euzebiusz Gruszecki
8 [GO] Studia i Analizy Nauk o Polityce 2021―Jul―02 Sprawozdanie z wideokonferencji, pt.: „Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID-19” z dnia 28 kwietnia 2020 r. Agnieszka Zaręba
9 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Turbulencje systemu bankowego w Rosji w warunkach pandemii SARS-CoV-2 Marian Żukowski
10 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Użyteczność informacji w sprawozdaniu finansowym w kontekście epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Małgorzata Garstka
11 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Credit payment deferrals for companies in the context of SARS-CoV-2 consequences and forbearance Zbigniew Korzeb, Paweł Niedziółka
12 [GO] Studia z Prawa Wyznaniowego 2021―Mar―29 Ograniczanie wolności religijnej w pierwszym okresie pandemii COVID-19 w świetle orzecznictwa amerykańskich sądów Grzegorz Maroń
13 [GO] Studia z Prawa Wyznaniowego 2021―Mar―29 Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa online pt. Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020 r. Aneta Maria Abramowicz


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec