col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II

39 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Review of European and Comparative Law 2023―Oct―23 A Double-Edged-Sword Approach to Fighting Pandemics: Patent Waivers and Incentives to Innovate Katarzyna Kostka, Mitja Kovač
2 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2023―Jul―04 Framing Emotions on Mainstream Media Instagram Feeds During the First Wave of the COVID-19 Pandemic Justyna Szulich-Kałuża, Joanna Szegda
3 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2023―Jul―04 Przestrzeganie zasady jawności postępowania sądowego w Polsce podczas stanu epidemii COVID-19. Wyniki badań empirycznych Bartosz Pilitowski
4 [GO] Studia i Analizy Nauk o Polityce 2023―Jun―29 Digital Literacy and Awareness of User Location Privacy: What People in Turkey Know About Google COVID-19 Community Mobility Reports? İlknur Nina Paslanmaz Uluğ, Cem Sefa Sütcü
5 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2023―Jan―30 Praca socjalna w Polsce. Stare problemy i nowe wyzwania w czasach pandemii COVID-19, wojny na Ukrainie i zmian organizacyjnych w pomocy społecznej Jerzy Krzyszkowski
6 [GO] Teologia w Polsce 2023―Jan―23 Postpandemiczna przyszłość ludzkości a humanizm chrześcijański Bogdan Ferdek
7 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2022―Dec―02 Wpływ ryzyka pandemii COVID-19 na wykorzystanie usług bankowości mobilnej w Polsce Małgorzata Solarz, Jacek Adamek
8 [GO] Review of European and Comparative Law 2022―Sep―09 Tax changes in the Czech Republic in the COVID-19 pandemic Taťána Zelenská, Jana Bellová
9 [GO] Review of European and Comparative Law 2022―Sep―09 Experiences od open and closed list local taxes in Hungary with special regard to the effects of the COVID19 pandemic Péter Bordás
10 [GO] Studia Prawnicze KUL 2022―Aug―17 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Time for individual, national and global solidarity: Domestic and international human rights norms and COVID-19”. Czwarte Europejskie Forum Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego Londyn-Lublin, 15 kwietnia 2021 r. Robert Krzysztof Tabaszewski
11 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2022―Jul―04 Value of Health, Life, Freedom and Economic Stabilization at the Early Stage of the COVID-19 Pandemic in Poland: According to Students of the University of Rzeszów Katarzyna Garwol
12 [GO] Review of European and Comparative Law 2022―May―31 Disinformation regarding COVID-19 in light of the priorities of the European Commission and the legal regulations binding and currently drafted in Poland Lidia Katarzyna Jaskuła
13 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2022―May―26 Makroekonomiczna ocena Polski w rankingu krajów Unii Europejskiej w obliczu pandemii COVID-19 Paweł Błaszczyk
14 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2022―May―26 Wpływ pandemii COVID-19 na kondycję finansową przedsiębiorstw w Polsce Ewa Monika Kraska
15 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2022―May―12 Spatial Mobility as a Value. Polish Migrations in the Second Decade of the 21st Century before the COVID-19 Pandemic Ewa Maria Bączyńska
16 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2022―Mar―31 Zmiany w aksjologii polskiego street artu podczas pandemii COVID-19 Małgorzata Sławek-Czochra
17 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2022―Mar―04 Tarcze antykryzysowe jako źródło wsparcia działalności MŚP w dobie pandemii COVID-19 Jakub Kubiczek, Wojciech Derej
18 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2022―Jan―14 Anomia COVID-19. Próba identyfikacji zjawiska Magdalena Zdun
19 [GO] Zeszyty Naukowe KUL 2022―Jan―14 Wartości i postawy w emocjonalnych narracjach medialnych. Analiza zawartości przekazów mediów mainstreamowych w okresie pierwszej fali SARS-CoV-2 Joanna Szegda
20 [GO] Studia i Analizy Nauk o Polityce 2021―Dec―21 Covid-19 information from the three most widely read newspapers in Europe. Differences and convergences Nicola Strizzolo, Massimiliano Moschin
21 [GO] Studia z Prawa Wyznaniowego 2021―Dec―18 Wolność słowa realizowana w ramach wolności religii w Kościele Katolickim w Polsce a prawne ograniczenia dotyczące epidemii Sars-Cov-2 Lidia K. Jaskuła
22 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Dec―17 Maintaining a sustainable workplace: Internal Corporate Social Responsibility practices in Dialog Semiconductor during the COVID-19 pandemic Agnieszka Marek, Mariia Kozak
23 [GO] Studia Nauk Teologicznych PAN 2021―Dec―15 Stephen Bullivant, Catholicism in the time of Coronavirus, Park Ridge, IL: Word on Fire Catholic Ministries 2020 Marcin Krzysztof Nabożny
24 [GO] Review of European and Comparative Law 2021―Dec―07 Death in Times of SARS-CoV-2 Pandemic. Legal Regulations of the Burial of the COVID-19 Deceased in Poland Elżbieta Szczot
25 [GO] Vox Patrum 2021―Nov―18 Care for the Sick in Early Christianity: Lessons for the Current COVID-19 Stricken Church Jeremiah Mutie
26 [GO] Vox Patrum 2021―Nov―18 'For it is improper to be addicted to the tedium of affliction': Christian Responses to Pandemic in Late Antiquity and the Early Middle Ages Geoffrey David Dunn
27 [GO] Review of European and Comparative Law 2021―Aug―23 Legal Basis for Introducing Restrictions on Human Rights and Freedoms during the First Wave of the COVID-19 Pandemic Karol Dobrzeniecki, Bogusław Przywora
28 [GO] Review of European and Comparative Law 2021―Aug―23 United States Supreme Court Approach to First Amendment Freedom of Religion in Response to the COVID Pandemic Delaine Russell Swenson
29 [GO] Studia Prawnicze KUL 2021―Aug―12 Przebieg i zawieszanie postępowań administracyjnych prowadzonych wobec beneficjentów środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w dobie COVID-19 w Polsce Aleksandra Klich
30 [GO] Studia Prawnicze KUL 2021―Jul―02 Zmiany w zakresie przenoszenia przez Radę Ministrów wydatków budżetu państwa w związku z koniecznością przeciwdziałania skutkom COVID-19 Michalina Duda-Hyz
31 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19 Tomasz Rokicki
32 [GO] Studia i Analizy Nauk o Polityce 2021―Jul―02 Media ethics within the fake news challenges during the Covid-19 pandemic Sabahudin Hadžialić, Vi Thi Phuong
33 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Impact of the COVID-19 pandemic on environmental degradation. Theoretical considerations based on the environmental Kuznets curve Bartosz Jóźwik, Lech Euzebiusz Gruszecki
34 [GO] Studia i Analizy Nauk o Polityce 2021―Jul―02 Sprawozdanie z wideokonferencji, pt.: „Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID-19” z dnia 28 kwietnia 2020 r. Agnieszka Zaręba
35 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Turbulencje systemu bankowego w Rosji w warunkach pandemii SARS-CoV-2 Marian Żukowski
36 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Użyteczność informacji w sprawozdaniu finansowym w kontekście epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Małgorzata Garstka
37 [GO] Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2021―Jul―02 Credit payment deferrals for companies in the context of SARS-CoV-2 consequences and forbearance Zbigniew Korzeb, Paweł Niedziółka
38 [GO] Studia z Prawa Wyznaniowego 2021―Mar―29 Ograniczanie wolności religijnej w pierwszym okresie pandemii COVID-19 w świetle orzecznictwa amerykańskich sądów Grzegorz Maroń
39 [GO] Studia z Prawa Wyznaniowego 2021―Mar―29 Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa online pt. Human Rights Dimensions of Pandemic Crisis, 1-31 lipca 2020 r. Aneta Maria Abramowicz
 [1] 

39 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec