col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Journal of Diabetes and Obesity
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 COVID-19 and Diabetes - Prevalence and Prognosis: A Single-Center Experience Kadem ARSLAN, Süleyman BAŞ
2 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 Covid-19 Pandemisinde Toplumun Beslenme Alışkanlıkların İncelenmesi: İstanbul Örneği Selin DİNÇER, Merve KOLCU
3 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 COVID-19 Pandemisinin Etik Yönleri ve Veri Analitiği Üzerine Bir Değerlendirme Gökhan ASLIM, Mustafa Agah TEKİNDAL
4 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 Diyabet Hastalarının Covid-19 Salgınıyla İlgili Endişelerinin Ve Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi Esra SARAÇOĞLU, İlknur AYDIN AVCI
5 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―30 COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mehmet Emin KURT, Hasim CAPAR, İsmail BİÇER, Cuma ÇAKMAK, Halil DEMİR
6 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 Covid-19 Hastalarında Kardiyovasküler Değerlendirme Ahmet AVCI, Naile ERİŞ GÜDÜL
7 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yaklaşımı Hilal AYOĞLU
8 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Olgularında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Selda SARIKAYA
9 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Pandemisi ve Diabetes Mellitus Faruk KUTLUTÜRK
10 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Pandemisine Pediatrik Yaklaşım Hakan KARDEŞ, Zühal ÖRNEK
11 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 ve Hipertansiyon Işılay TAŞKALDIRAN, Taner BAYRAKTAROĞLU


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec