col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Journal of Diabetes and Obesity

12 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2022―Apr―29 COVID-19 and Diabetes Mellitus: Are there any Differences in Outcomes with Anti-Diabetic Drugs? Ramazan ÇAKMAK, Özge TELCİ ÇAKLILI, Ayşe OK, Ümmü MUTLU, Göktuğ SARIBEYLİLER, Vefa SEFEROVA NASİFOVA, et al. (+4)
2 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 COVID-19 and Diabetes - Prevalence and Prognosis: A Single-Center Experience Kadem ARSLAN, Süleyman BAŞ
3 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 Covid-19 Pandemisinde Toplumun Beslenme Alışkanlıkların İncelenmesi: İstanbul Örneği Selin DİNÇER, Merve KOLCU
4 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 COVID-19 Pandemisinin Etik Yönleri ve Veri Analitiği Üzerine Bir Değerlendirme Gökhan ASLIM, Mustafa Agah TEKİNDAL
5 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Sep―14 Diyabet Hastalarının Covid-19 Salgınıyla İlgili Endişelerinin Ve Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesi Esra SARAÇOĞLU, İlknur AYDIN AVCI
6 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―30 COVID-19’a Yönelik Bilgi, Tutum ve Davranış Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Mehmet Emin KURT, Hasim CAPAR, İsmail BİÇER, Cuma ÇAKMAK, Halil DEMİR
7 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 Covid-19 Hastalarında Kardiyovasküler Değerlendirme Ahmet AVCI, Naile ERİŞ GÜDÜL
8 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yaklaşımı Hilal AYOĞLU
9 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Olgularında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Selda SARIKAYA
10 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Pandemisi ve Diabetes Mellitus Faruk KUTLUTÜRK
11 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 Pandemisine Pediatrik Yaklaşım Hakan KARDEŞ, Zühal ÖRNEK
12 [GO] Turkish Journal of Diabetes and Obesity 2021―Apr―07 COVID-19 ve Hipertansiyon Işılay TAŞKALDIRAN, Taner BAYRAKTAROĞLU
 [1] 

12 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.010 sec