col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Muhasebe ve Finansman Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Muhasebe ve Finansman Dergisi 2021―Aug―13 Covid-19 Pandemisinin Türkiye’de İlaç Sanayi Mali Yapısına Etkilerinin Analizi: Eczacıbaşı İlaç A.Ş. Örneği Yıldırım Ercan ÇALIŞ, Ayşe ATILGAN SARIDOĞAN, Nabi KÜÇÜKGERGERLİ
2 [GO] Muhasebe ve Finansman Dergisi 2021―Aug―13 Covid-19’un İşletme Fonksiyonlarına Etkileri: Öğrenci Görüşlerine Yönelik Bulgular Ali İhsan AKGÜN
3 [GO] Muhasebe ve Finansman Dergisi 2021―Aug―13 Covid-19’un Ara Dönem Finansal Raporlama Üzerindeki Etkileri: Havacılık Ve İlaç Sektörü Üzerine Bir Araştırma Tuğba DÖLEN, Serap Sebahat YANIK, Yıldız AYANOĞLU
4 [GO] Muhasebe ve Finansman Dergisi 2021―Aug―13 COVID-19’un Kısıtlamalardan Etkilenen BIST Sektör Endeks Getirileri Üzerindeki Etkisi “Seçilmiş Sektörler Üzerine Bir Uygulama Tuğba EYCEYURT BATIR, Esengül SALİHOGLU
5 [GO] Muhasebe ve Finansman Dergisi 2021―Apr―08 Covid-19 Pandemi ve 2008 Ekonomik Kriz Dönemlerinde Riskten Kaçınma Düzeyinin ABD ve BRIC Piyasa Entegrasyonu Üzerindeki Değişen Etkisi Ecenur UĞURLU YILDIRIM
6 [GO] Muhasebe ve Finansman Dergisi 2021―Apr―08 COVID-19’un BIST İmalat Sektörü Firmalarına Olan Finansal Etkilerinin Finansal Oranlar ve İstatistiksel Tekniklerle İncelenmesi Serkan YÜCEL, İsmail DURAK


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.014 sec