col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Marmara Iletisim Dergisi

20 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Apr―21 Trust and Media: Reflection of the Big Five Factor Personality Traits on COVID-19 Pandemic Communication Ebru GÖKALİLER, Özlem ALİKILIÇ, İnanç ALİKILIÇ
2 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Apr―20 A METAPHORICAL APPROACH TO DEVELOPING BEHAVIOR WITHIN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC Ceren YEGEN, Arthur BERGER
3 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Apr―20 The Coronavirus Health Crisis, Social Media, and Online Health Information Seeking Behaviour of Older Adults in Nigeria Bibian UGOALA, Silas UDENZE
4 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Apr―19 Analysis of reward mechanism in COVID-19 tracking apps and its impact on voluntary participation of the public in sustainable innovation processes Lutz PESCHKE, Seldağ GÜNEŞ PESCHKE, Yasemin GÜMÜŞ AĞCA, Seyedehshahrzad SEYFAFJEHİ, Irmak DÜNDAR, Yasin AYDOĞDU
5 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Mar―22 Covid-19 Döneminde Havayolu Taşımacılığı Sektöründe Kriz ve Paydaş İletişimi Türk Hava Yolları Örneği Sevim SAYIN MADAK, Zeynep GENEL
6 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Mar―05 #PLANDEMİ ENFODEMİSİNİN ANATOMİSİ: COVID-19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE YANLIŞ BİLGİNİN YAYILIMI ÜZERİNE BİR VAKA ANALİZİ Burak POLAT, Cem SÜTCÜ
7 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2022―Mar―02 The COVID-19 Infodemic: Misinformation About Health on Social Media in Istanbul Serdar TUNÇER, Mehmet Sinan TAM
8 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―21 An Educational Leader’s E-Mails to the Parents During COVID-19 Pandemic Bilgen KIRAL, Corinne BRİON
9 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―17 Türkiye’deki Covid-19 Reklamları: Bilgilendirici ve Dönüşümsel Mesaj Stratejilerinin Kullanımı Nilay AKAN
10 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―15 Çin’de Üretilen Aşılara Yönelik Sosyal Medya Tartışmaları: COVID-19 Salgınında Yanlış Bilgi ve Nefret Söylemi Kesişiminde Olmak Oğuz KUŞ, İlknur DOĞU ÖZTÜRK
11 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―15 Leading Opinion in and Keeping Public Records of a Pandemic: A Study of an Investigative Journalist’s Twitter Handle Omotayo OMİTOLA
12 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―03 Ulrick Beck’in Risk Toplumu Teorisi Çerçevesinden Covid-19 Salgın Sürecinin Değerlendirilmesi Özlem DUĞAN
13 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―28 Media Usage, Health Literacy, Health Anxiety, and Health Behaviors of University Students During the COVID-19 Pandemic Dilek DEMİRTEPE-SAYGILI, Elif EŞİYOK, Eda TURANCI
14 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―18 Pandemi Sürecinde Aktif Görev Alan Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Algısı ve Çocukları ile İletişimi: Görünenin Art Alanına Yönelik Bir İnceleme Mikail BATU, Sefer KALAMAN, Onur TOS, Hilal SUBAŞI
15 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Sep―18 İletişim çalışmaları ve psikoloji birlikteliğinin günümüzdeki önemi: Covid-19 pandemisi sürecinde öğrendiklerimiz ve gelecek araştırmalar için öneriler Fehime Elem YILDIRIM
16 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Sep―16 Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Ev İçi Boş Zaman Aktivitelerinin Dijital Yansımasına Bakmak Derya GÜL ÜNLÜ
17 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―17 The Effects of Covid-19 Pandemic on Social Media Usage in the Context of Uses and Gratification Approach Yasemin BİLİŞLİ, Hatice TUZCU
18 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―May―02 DOKTORUNUZ KONUŞUYOR: COVID-19 KAMU SPOTLARINDA DİZİLERDEKİ DOKTOR KARAKTERLERİN TEMSİLİNİN KULLANIMI Akın DEVECİ, Alim Alper CESUR
19 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―20 The Impact of News on Borsa Istanbul During COVID-19 Financial Turmoil Ömer Faruk TAN
20 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―20 Covid-19 Temalı Capslerin Henri Bergson’un Gülme Teorisiyle Göstergebilimsel Analizi Mahmut KUTLU
 [1] 

20 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.010 sec