col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Marmara Iletisim Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―21 An Educational Leader’s E-Mails to the Parents During COVID-19 Pandemic Bilgen KIRAL, Corinne BRİON
2 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―17 Türkiye’deki Covid-19 Reklamları: Bilgilendirici ve Dönüşümsel Mesaj Stratejilerinin Kullanımı Nilay AKAN
3 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―15 Çin’de Üretilen Aşılara Yönelik Sosyal Medya Tartışmaları: COVID-19 Salgınında Yanlış Bilgi ve Nefret Söylemi Kesişiminde Olmak Oğuz KUŞ, İlknur DOĞU ÖZTÜRK
4 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―15 Leading Opinion in and Keeping Public Records of a Pandemic: A Study of an Investigative Journalist’s Twitter Handle Omotayo OMİTOLA
5 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Nov―03 Ulrick Beck’in Risk Toplumu Teorisi Çerçevesinden Covid-19 Salgın Sürecinin Değerlendirilmesi Özlem DUĞAN
6 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―28 Media Usage, Health Literacy, Health Anxiety, and Health Behaviors of University Students During the COVID-19 Pandemic Dilek DEMİRTEPE-SAYGILI, Elif EŞİYOK, Eda TURANCI
7 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Oct―18 Pandemi Sürecinde Aktif Görev Alan Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Algısı ve Çocukları ile İletişimi: Görünenin Art Alanına Yönelik Bir İnceleme Mikail BATU, Sefer KALAMAN, Onur TOS, Hilal SUBAŞI
8 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Sep―18 İletişim çalışmaları ve psikoloji birlikteliğinin günümüzdeki önemi: Covid-19 pandemisi sürecinde öğrendiklerimiz ve gelecek araştırmalar için öneriler Fehime Elem YILDIRIM
9 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Sep―16 Covid-19 Pandemisi Dönemindeki Ev İçi Boş Zaman Aktivitelerinin Dijital Yansımasına Bakmak Derya GÜL ÜNLÜ
10 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Jun―17 The Effects of Covid-19 Pandemic on Social Media Usage in the Context of Uses and Gratification Approach Yasemin BİLİŞLİ, Hatice TUZCU
11 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―May―02 DOKTORUNUZ KONUŞUYOR: COVID-19 KAMU SPOTLARINDA DİZİLERDEKİ DOKTOR KARAKTERLERİN TEMSİLİNİN KULLANIMI Akın DEVECİ, Alim Alper CESUR
12 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―20 The Impact of News on Borsa Istanbul During COVID-19 Financial Turmoil Ömer Faruk TAN
13 [GO] Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi 2021―Apr―20 Covid-19 Temalı Capslerin Henri Bergson’un Gülme Teorisiyle Göstergebilimsel Analizi Mahmut KUTLU


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.009 sec