col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Tap chi Y hoc du phong (Vietnam Journal of Preventive Medicine-VJPM)
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Jul―01 Thực trạng sức khoẻ tâm thần và một số yếu tố liên quan ở sinh viên trong làn sóng đại dịch COVID-19 thứ nhất tại một số trường đại học khoa học sức khoẻ ở Việt Nam năm 2020 Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Miên Hạ, Trần Xuân Minh Trí, Hoàng Đình Tuyên, Trần Thị Mai Liên, Võ Văn Thắng
2 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Jun―22 Sàng lọc một số hợp chất tự nhiên ức chế SARS-CoV-2 bằng phương pháp docking phân tử Ngô Thị Quỳnh Mai, Trần Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Phương
3 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Jun―12 Khó khăn của bệnh nhân đái tháo đường trong dịch bệnh COVID-19: Nghiên cứu định tính dưới góc nhìn từ người bệnh tại Việt Nam Nguyễn Thị Ái, Vũ Đức Anh, Lê Minh Hiếu, Vũ Thị Kim Dung, Béi Thị Huyền Diệu, Tine M. Gammeltoft
4 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Apr―28 Kiến thức, thái độ của sinh viên đại học Y Hà Nội đối với COVID-19, năm 2020: Một khảo sát nhanh trực tuyến Lê Minh Đạt, Kiều Thị Hoa, Nguyễn Thị Minh Thúy, Phạm Thị Thu Huyền, Nguyễn Hữu Đức Anh, Béi Thị Ngọc Minh, Đỗ Thị Thanh Toàn
5 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Apr―26 Thực trạng sức khỏe tâm thần và một số yếu tố liên quan trong bối cảnh dịch COVID-19 của học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội năm 2020 Đặng Thị Thương, Trần Hoàng Mỹ Liên, Phạm Thị Thanh Duyên, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Minh Hiến, Lê Anh Tuấn
6 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Apr―26 Detecting SARS-CoV-2 by Realtime RT-PCR in clinical samples collected in the North of Vietnam Hoang Vu Mai Phuong, Ung Thi Hong Trang, Nguyen Vu Son, Le Thi Thanh, Nguyen Le Khanh Hang, Vuong Duc Cuong, et al. (+5)
7 [GO] Tạp chí Y học Dự phòng 2021―Apr―26 Exploring SARS-CoV-2 genome with iSeq 100 Next Generation Sequencing Hoang Vu Mai Phuong, Nguyen Vu Son, Le Thi Thanh, Nguyen Le Khanh Hang, Vuong Duc Cuong, Tran Thi Thu Huong, et al. (+5)


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.010 sec