col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Istanbul Aydin University

55 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2023―Nov―06 COVID-19 Hastalarında Düşük Ve Yüksek Doz Anakinra Kullanımının Mortalite Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması Comparison of the Effects of Low-Dose and High-Dose Anakinra Treatment on Mortality in COVID-19 Patients Döndü GENÇ MORALAR, Ülkü Aygen TÜRKMEN, Osman ÇELİK, Serpil ŞEHİRLİOĞLU, Zuhal ÇAVUŞ, Veysel DİNÇ
2 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2023―Nov―06 Gebelerin Koronavirüs Korkusu ile Kendilerini Algılama Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Investigation of the Relationship Between Fear of Coronavirus and Self-Perception Levels of Pregnant Woman Rukiye SÜLÜ DURSUN, Ebru GÖZÜYEŞİL
3 [GO] Aydın Dental 2023―Oct―02 Ortodontik Tedavi Gören Hastaların COVID-19 Salgını Sürecinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Acil Durumlarla Başa Çıkma Konusundaki Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Evaluation of Lifestyle Change and Emergency Management Approaches in Patients Receiving Orthodontic Treatment During COVID-19 Derya Dursun, Ezgi Yağımlı, Rümeysa Bilici Geçer
4 [GO] Aydın Dental 2023―Oct―02 Covıd-19 ile İlişkili Pemfigus Vulgaris: Bir Olgu Nedeniyle Pemfigus Vulgaris Covid-19 Related Pemphigus Vulgaris: A Case Report Pemphigus Vulgaris Mahide Büşra Başkan, Meltem Koray
5 [GO] AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ 2023―Aug―04 Covid-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanlarının Süper Besin Algısı: Kırıkkale İli Örneği Super Nutrition Perception Of Healthcare Professionals In The Covid-19 Pandemic: The Case Of Kırıkkale Özlem YILDIRIM UĞURLU, Özlem ÖZER ALTUNDAĞ
6 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2023―Jul―27 Covid 19 Pandemisi Sırasında Sağlıkta Yeni İşe Başlayan Sağlık Çalışanlarına Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkisi: Yarı Deneysel Araştırma The Effect Of Orientation Training Given To Newly Recruited Healthcare Workers During The COVID 19 Pandemic: Quasi-Experimental Research Hatice ERDOĞAN, Füsun AFŞAR, Sena MELİKE ÖZDAMAR
7 [GO] Anadolu bil meslek yüksekokulu dergisi 2023―Apr―27 COVID-19 pandemisinin kurumsal ağlarda veri kullanım oranına olan etkisi The Impact of the COVID-19 Pandemic on Data Usage Rate in Enterprise Networks Aykut YILMAZ, Zafer ASLAN
8 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2023―Feb―23 The Effect Of Orientation Training Given To Newly Recruited Healthcare Workers During The COVID 19 Pandemic: Quasi-Experimental Research Yeni İşe Alınan Sağlık Çalışanlarına COVID 19 Pandemisi Sırasında Verilen Oryantasyon Eğitiminin Etkisi: Yarı Deneysel Araştırma Hatice ERDOĞAN, Sena Melike ÖZDAMAR, Füsun AFŞAR
9 [GO] AYDIN GASTRONOMY 2023―Jan―24 Üniversite Öğrencilerinin COVID-19 Öncesi ve Sürecindeki Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Investigation of University Students’ Nutritional Habits at Before and During of COVID-19 Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI, Yılmaz AKGÜNDÜZ
10 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2022―Dec―14 Use of Vitamin D In Critically ill Covid-19 Patients Kritik Covid-19 Hastalarında D Vitamini Kullanımı İsa Sahar, Nimet Şenoğlu, Kazım Rollas, Taner Çalışkan, Işıl Köse Güldoğan, Çiler Zinciroğlu, et al. (+2)
11 [GO] EURAS Journal of Health 2022―Nov―17 Determination of Obesity Tendency in Individuals During COVID-19 Pandemic: An Observational Study in Istanbul, Turkey Beyza TAĞRAF, Indrani KALKAN, Gülgün ERSOY
12 [GO] Anadolu bil meslek yüksekokulu dergisi 2022―Nov―02 Covid-19’ un Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Üzerine Etkisi The Effect of COVID-19 on Mental Health of Health Services Vocational School Students Yasemin ÖZYER
13 [GO] EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 2022―Oct―31 YKS Öğrencilerinin Koronavirüs (Covıd-19) Korkusu, Sınav Kaygısı ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Examination of YKS Student’s Fear of Covid-19, Exam Anxiety, and Coping Attitudes Besime Betül BİLGİÇ, Özlem ŞENER
14 [GO] EURAS Journal of Social Sciences 2022―Oct―14 Analysis of First and Second Level Agenda Setting in Selected West African Newspapers’ Early Coverage of COVID-19 Rasheed Ademola Adebiyi, Umar Olansile Ajetunmobi, Mutiu Iyanda Lasisi
15 [GO] EURAS Journal of Social Sciences 2022―Oct―14 Covid-19 Impacts and Challenges to E-Learning in Modern Universities: The Experience of UARD Ekaterina Arabska
16 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2022―Oct―07 COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE DİJİTAL BÖLÜNME: KADINLARIN DENEYİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İpek KAYA
17 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2022―Sep―19 Kişisel İlişki Kurma Hakkı Ve Pandemi Döneminde Hakkın Kullanılmasına Yönelik Problemler The Right To Establish A Personal Relations And Problems Regarding The Use of The Right During The Pandemic Period Meltem ERTUĞRUL
18 [GO] Electronic Journal of New Media 2022―Sep―16 AN EXAMINATION OF THE DIFFERENCE BETWEEN TRADITIONAL AND DIGITAL STORYTELLING THROUGH A VIDEO FILM ON MASK USE IN THE COVID 19 PANDEMIC PROCESS GELENEKSEL VE DİJİTAL HİKAYE ANLATICILIĞI ARASINDAKİ FARKIN COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE MASKE KULLANIMINA İLİŞKİN BİR VİDEO FİLMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ Gözde SUNAL, Duygu FURUNCU KUTLUHAN, Seda BAĞDATLI KALKAN
19 [GO] Anadolu bil meslek yüksekokulu dergisi 2022―Sep―12 Türkiye’de Covid-19 günlük vaka sayısının makine öğrenmesi algoritmaları ile tahmin edilmesi Prediction Covid-19 cases per day with machine learning algorithms in Turkey Ertürk SÜTCÜ, Parvaneh SHAMS
20 [GO] AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ 2022―Sep―12 COVID-19 Pandemi Sürecinde Tıp Eğitimi ve Bir Tıp Fakültesi Deneyimi Medical Education During a COVID-19 Pandemic: A Medical Faculty`s Experience Murat KALEMOĞLU, Ecem KALEMOĞLU
21 [GO] Aydın Türklük Bilgisi Dergisi 2022―Sep―07 Çukça Fıkra Tipi ve Çukçalar Comparison of Distance Education Practices in Turkey and the United Kingdom in the Covid-19 Period Metin AKAR, Serhat DÖNMEZ, Şeniz YALÇIN
22 [GO] EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ 2022―Aug―03 Covid-19 Döneminde Türkiye ve Birleşik Krallık’ta Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılması Comparison of Distance Education Practices in Turkey and the United Kingdom in the Covid-19 Period Halise BOSTANCIOĞLU
23 [GO] AYDIN GASTRONOMY 2022―Aug―02 COVİD-19 ile Mücadelede Türk Mutfağının Önemi The Importance of Turkish Cuisine in Fighting COVID-19 Nurten ÇEKAL, Hatice AKTÜRK
24 [GO] AYDIN GASTRONOMY 2022―Aug―02 Kovid-19 Sürecinde Balık Restoranlarının Gıda Güvenliği Düzeyinin Değerlendirilmesi: Sarıyer/İstanbul Örneği Evaluation of Food Safety Level of Fish Restaurants During Covid-19 Period: Sarıyer/ Istanbul Case Şehnaz Yasemin TOSUN, Hande DOĞRUYOL, Nuray ERKAN, İrem KÖSE REİS, K. Begüm DOĞRUYOL ALADAK
25 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi iletişim çalışmaları dergisi 2022―Jun―28 AN EXAMINATION ON THE ADVERTISING STRATEGIES OF BRANDS DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE CONTEXT OF CRISIS COMMUNICATION KRİZ İLETİŞİMİ BAĞLAMINDA COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE MARKALARIN REKLAM STRATEJİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Damla Dilara ERSÖZ, Özlem DUĞAN
26 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2022―May―05 THE EFFECT OF COVID-19 PANDEMIC ON CONSUMER SHOPPING HABITS: CASE STUDY OF UNIVERSITY STUDENTS COVID 19 PANDEMİSİNİN TÜKETİCİ ALIŞVERİŞ ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÖRNEĞİ Engin AKÇAGÜN, Abdurrahim YILMAZ, Nuray Öz CEVİZ
27 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2022―Feb―22 Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği ile Takip Edilen COVID-19 Hastalarında Non-invaziv Ventilasyonun Başarısını Etkileyen Faktörlerin Araştırılması Investigation of the Factors Affecting the Success of Noninvasive Ventilation in COVID 19 Patients Followed up with Acute Hypoxemic Respiratory Failure Ayfer KAYA GÖK, Ülkü Aygen Türkmen
28 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi iletişim çalışmaları dergisi 2022―Feb―04 HAZIR YEMEK FİRMALARININ COVİD-19 SALGINI ESNASINDA DİJİTAL PAZARLAMA ETKİNLİKLERİNİN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF DIGITAL MARKETING ACTIVITIES DURING THE COVID-19 EPIDEMIC OF FAST FOOD COMPANIES Mustafa C. SADAKAOĞLU
29 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2022―Feb―02 COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE EĞLENCE VE BİLGİ TABANLI SOSYAL MEDYA KULLANIMININ ÖLÇÜLMESİ THE MEASUREMENT OF THE ENTERTAINMENT AND INFORMATION BASED SOCIAL MEDIA USAGE IN TURKEY DURING THE COVID-19 PANDEMIC Yeliz AYIK
30 [GO] EURAS Journal of Health 2021―Dec―30 Monitoring Air Pollution Impacts of COVID-19 in India Mimansha AGRAWAL, Mamta AGRAWAL, Zafer ASLAN, İlknur DÖNMEZ, Ali GÜNEŞ
31 [GO] EURAS Journal of Health 2021―Dec―30 Forecasting the Number of Patients in the Intensive Care Unit Due To Covid-19 in Turkey by Multiple Linear Regression and Holt Time-Series Methods Sema ÜZÜLMEZ, Zafer ASLAN
32 [GO] Aydın Dental 2021―Dec―30 Covid-19 Pozitif Bireylerde Olası Oral Semptomlar Possible Oral Symptoms in Covid-19 Positive Individuals Ayşe APAK
33 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2021―Nov―01 Covid19 ARDS olgularında spironolaktonun etkinliğinin değerlendirilmesi Assessment Of The Efficacy Of Spironolactone For COVID-19 ARDS Patients Aysin ERSOY, Bülent Barış GÜVEN, Tuna ERTÜRK, Fulya YURTSEVEN, Zöhre KARAMAN, Temel GÜNER, Özge KÖMPE
34 [GO] EURAS Journal of Social Sciences 2021―Oct―13 Between Coronavirus and COVID-19: Influence of Nigerian Newspapers’ Headline Construction on Audience Information-Seeking Behaviour Babatunde Raphael OJEBUYI, Mutiu Iyanda LASISI, Umar Olansile AJETUNMOBI
35 [GO] EURAS Journal of Social Sciences 2021―Oct―13 Healthcare in Oman Between Past and Present Achievements, Human Security and the COVID - 19 Pandemic Elena Maestri
36 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Sep―28 TÜRKİYE’DE COVİD-19 SONRASI GAZETE MANŞETLERİNİN TİPOGRAFİK VE GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNDEN İNCELENMESİ: HÜRRİYET VE MİLLİYET GAZETELERİ ÖRNEĞİ THE TYPOGRAPHIC AND SEMIOTIC STUDY OF NEWSPAPER HEADLINES IN TURKEY AFTER THE COVID-19: THE EXAMPLE OF HÜRRİYET AND MİLLİYET NEWSPAPERS Eda UYGAN
37 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi iletişim çalışmaları dergisi 2021―Sep―07 COVID-19 SÜRECİNDE SOSYAL MEDYA UYGULAMALARI VE KARŞI GÖZETİM STRATEJİLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA APPLICATIONS AND COUNTER-SURVEILLANCE STRATEGIES IN THE COVID-19 PROCESS: A QUALITATIVE RESEARCH Neslihan Bulur
38 [GO] Anadolu bil meslek yüksekokulu dergisi 2021―Aug―27 İnşaat sektöründe korona virüs acil eylem planı, risk analizi ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi Coronavirus emergency action plan, risk analysis and assessment of measures taken in the construction industry Zeynep Feride OLCAY, Muhammet AYDOĞDU, Ahu Canan AYDURAN
39 [GO] Electronic Journal of New Media 2021―Aug―23 THE USE OF SOCIAL MEDIA IN THE COMMUNICATION POLICY OF SMES IN THE COVID-19 CRISIS Rebecca SPENNER, Patrick SIEGFIRED
40 [GO] AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ 2021―Aug―03 Covid-19 Pandemisi ve Koku Bozukluğu Patogenezi; Güncel Bir Derleme Pathogenesis of Olfactory Dysfunctions in the Covid-19 Pandemic; up to Date Review Özlem SAATÇİ, Yetkin Zeki YILMAZ, Ayşegül BATIOĞLU KARAALTIN
41 [GO] EURAS Journal of Health 2021―Jul―26 Nanotechnology and COVID-19: Potential Application for Treatment Sona Talaei, Hassan Mellatyar, Shiva Mohammadi, Yunes Panahi, Parisa Kianpour, Abolfazl Akbarzadeh, Nosratollah Zarghami Sona Talaei, Hassan Mellatyar, Shiva Mohammadi, Yunes Panahi, Parisa Kianpour, Abolfazl Akbarzadeh, Nosratollah Zarghami
42 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Jul―02 COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL KRİZ İLETİŞİMİ: GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ ORGANIZATIONAL CRISIS COMMUNICATION DURING COVID-19 PANDEMIC: THE CASE OF FOOD INDUSTRY Özge CAN
43 [GO] AYDIN GASTRONOMY 2021―Jul―01 Yeni Tip Koronavirüs (Covid 19) Salgınının Dünya Gıda Sistemi Üzerindeki Etkileri Effects of New Type Coronavirus (Covid-19) Outbreak on World Food System Yeliz DEMİR
44 [GO] AYDIN SAĞLIK DERGİSİ 2021―Jun―08 Covid-19 Salgını İçin Aşı Çalışmaları İncelemesi Review Of Vaccine Studies For Covid-19 Pandemia Zeynep YALNIZ, Özer AKGÜL
45 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi iletişim çalışmaları dergisi 2021―May―03 KAMU DİPLOMASİSİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ VE ÖNEMİ: COVID-19 SALGINI SONRASINDA TÜRKİYE’NİN DIŞ YARDIMLARI ÖRNEĞİ THE ROLE AND IMPORTANCE OF PUBLIC RELATIONS IN PUBLIC DIPLOMACY: TURKEY’S POST COVID-19 FOREIGN AID Erhan SIRT, Erkut ERGENÇ
46 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2021―Apr―08 PANDEMİ DÖNEMİNDE YAVAŞ GAZETECİLİK: THE GUARDIAN GAZETESİ ÖRNEĞİ SLOW JOURNALISM DURING THE PANDEMIC PERIOD: THE CASE OF THE GUARDIAN NEWSPAPER Dilhan APAK
47 [GO] AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ 2021―Apr―01 Covid-19 ve Kanser Covid-19 and Cance Metehan KARATAŞ, Matem TUNÇDEMİR
48 [GO] EURAS Journal of Health 2021―Mar―25 Challenges Of Outward Facing Mobility Opportunities For Nursing Students: Pre And Peri Covid-19 Sheila Cunningham
49 [GO] EURAS Journal of Health 2021―Mar―25 Investigation Of The Awareness Levels Of Covid-19 In University Students Osman ÖZŞAHİN, Özer AKGÜL, Reyhan ÇALIŞKAN, Burcu SAPMAZ, Yaşar Ali ÖNER
50 [GO] Anadolu bil meslek yüksekokulu dergisi 2021―Mar―17 COVID-19 salgını sırasında meme kanseri hastalarında yaşam kalitesinin önemi The importance of quality of life in breast cancer patients during the COVID-19 outbreak Yasemin ÖZYER
51 [GO] İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDIA CULTURE AND LITERATURE 2021―Mar―08 Transition to online learning due to the outbreak of Coronavirus: students’ perceptions and perspectives Dilfuza BAKHTIYAROVA, Veysel KILIÇ
52 [GO] İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2021―Mar―04 Covid-19 Pandemisi; İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Alanında Yarattığı Sorunlar Ve Çözüm Önerileri The Problems and Solutions Caused By Covid-19 Pandemic in Labour and Social Security Law Ufuk AYDIN
53 [GO] Aydın insan ve toplum dergisi 2020―Jul―06 Covid-19: Psikologlar ve Kriz Zamanlarında Etik Sorumluluk Covid-19: Psychologists and Ethical Responsibility in Times of Crisis Hakan İŞÖZEN
54 [GO] Aydın Dental 2020―Jun―29 Diş Hekimliğinde Çapraz Enfeksiyonlar ve Covid-19 Cross Infections in Dentistry and Covid-19 Cevat Tuğrul TURGUT, Tugay ÖZKESKİN, Mehmet YALTIRIK
55 [GO] AYDIN TIP FAKÜLTESİ KLİNİKLERİ DERGİSİ 2020―May―08 SARS-CoV-2/COVID-19 Pandemisi Özer Akgül
 [1] 

55 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.006 sec