col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Ege Journal of Medicine

20 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Ege Tıp Dergisi 2022―Aug―26 What is the role of social media addiction in covid-19 anxiety frequency? a cross-sectional study Ali EGREN, Melike MERCAN BAŞPINAR, Okcan BASAT
2 [GO] Ege Tıp Dergisi 2022―Aug―25 Kronik karaciğer hastalarında COVID-19; siroz hastaları için büyük tehlike Berat EBİK, Nazım EKİN, Ferhat BACAKSIZ, Jihat KILIC
3 [GO] Ege Tıp Dergisi 2022―Jun―08 Carotid arterial thromboembolism in a patient with COVID-19 Aida TAGHİYEVA, Celal ÇINAR, İsmail ORAN
4 [GO] Ege Tıp Dergisi 2022―Jun―06 COVID-19 Pandemisi tıp öğrencilerinin ve uzmanlık öğrencilerinin el hijyenine uyumunu değiştiriyor mu? Bir üniversite hastanesinden karşılaştırmalı çalışma Özlem COŞKUN, Işıl İrem BUDAKOĞLU, Yavuz Selim KIYAK
5 [GO] Ege Tıp Dergisi 2022―Jun―02 Hastanede yatan yeni Coronavirus 2019 hastalarının gözyaşı örneklerinde Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 RNA’larının değerlendirilmesi Nilüfer ZORLUTUNA KAYMAK, Gizem DOĞAN GÖKÇE, Mehmet Engin TEZCAN, Serap DEMİR TEKOL
6 [GO] Ege Tıp Dergisi 2022―Mar―10 COVID-19 hastalarında kırmızı hücre dağılım genişliği / albümin oranı ve laktat dehidrogenaz düzeyinin prognostik rolü Burhan Sami KALIN, İhsan SOLMAZ
7 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Dec―17 The Importance of neutrophil-lymphocyte ratio, monocyte-lymphocyte ratio, and thrombocyte-lymphocyte ratio in addition to abnormal laboratory parameters in COVID-19 pneumonia Nermin KENİ BEGENDİ, Fatma KAÇAR, Mikail DAĞ, Arzu TARAKÇI, Şule ÖZDEMİR ARMAĞAN, Fatih SAÇKAN, Muhammet Cemal KIZILARSLANOĞLU
8 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Dec―17 Rutin kan testleriyle COVID-19 tanı tahmininde makine öğrenmesi yöntemleriyle bir mobil uygulama geliştirilmesi Mert DEMİRARSLAN, Aslı SUNER
9 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―21 A University Hospital Healthcare Workers' High-Risk Contact with Patients Diagnosed with Coronavirus Disease (COVID-19): a Cross-Sectional Evaluation Seyfi DURMAZ, Aslı ATA TENELER, Aysun CEVHERTAŞ, Nurdan FİLİS, Atalay AKTUNA, Raika DURUSOY
10 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 A University hospital healthcare workers' high-risk contact with patients diagnosed with coronavirus disease (COVID-19): a cross- sectional evaluation Seyfi DURMAZ, Aslı Ata TENELER, Aysun CEVHERTAS, Nurdan Filis OZBAY, Atalay AKTUNA, Raika DURUSOY
11 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 A matrix for the evaluation of COVID-19 contact risk in healthcare workers: Technical note Seyfi DURMAZ, Raika DURUSOY
12 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 COVID-19 enfeksiyonu, diyabetik ayakta mortaliteyi belirliyor olabilir mi? Esma PEHLİVAN KÖROĞLU, Şevki ÇETİNKALP
13 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 Factors affecting burnout in physicians during COVID-19 pandemic Osman Hasan Tahsin KILIÇ, Murat ANIL, Umut VAROL, Zeynep SOFUOĞLU, İstemihan ÇOBAN, Hakan GÜLMEZ, et al. (+2)
14 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 The prevalence and risk factors of hand eczema among emergency healthcare workers during the COVID-19 pandemic Meltem SONGUR KODİK, Zeynep Dila ÇETİN, İdil UNAL, Yusuf Ali ALTUNCI
15 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 COVID-19 pandemisi sürecinde yaşlıya yönelik ayrımcı uygulamalar ve yaşlı bireyler cephesinde durum değerlendirilmesi Burcu DEMİR, Aliye MANDIRACIOĞLU
16 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 COVID-19 pandemisinin genel cerrahi uzmanlık eğitimine etkisi Osman BOZBIYIK, Metehan GÖK
17 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 COVID-19 ve okul öncesi yaş grubu ruh sağlığı Birsen ŞENTÜRK PİLAN, Burcu ÖZBARAN, Gamze YÜKSEL, Elif TORTOP, Reyhan ÇALIŞAN, Begüm YULUĞ, et al. (+6)
18 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―17 Validity and reliability of the coronavirus anxiety scale: Turkish adaptation for nurses Sadık HANÇERLİOĞLU, Filiz ÖZEL, Gülbin KONAKÇI
19 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―10 COVID-19 enfeksiyonu ilişkili pandemi döneminde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastane dışı kardiyak arrest vakalarının retrospektif değerlendirilmesi Sercan YALÇINLI, Murat ERSEL, Güçlü Selahattin KIYAN, Funda KARBEK AKARCA, Yusuf Ali I ALTUNC, İlhan UZ, et al. (+3)
20 [GO] Ege Tıp Dergisi 2021―Jun―10 High-sensitivity cardiac troponin I and D-dimer are risk factors for in-hospital mortality of adult patients with COVID-19: A retrospective cohort study Gökhan ALICI, Hazar HARBALIOĞLU, Ömer GENÇ, Samir ALLAHVERDİYEV, Abdullah YILDIRIM, Fahri ER, et al. (+2)
 [1] 

20 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.019 sec