col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: University of Warsaw - Warsaw University Press
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Studia Iuridica 2021―Dec―15 Przywilej dla kredytobiorców w postaci tzw. Wakacji kredytowych w okresie pandemii koronawirusa (COVID-19) - wybrane zagadnienia Piotr Niczyporuk
2 [GO] Studia Iuridica 2021―Dec―15 Experience of (for) science and higher education in times of the coronavirus crisis causing COVID-19 disease Jolanta Itrich-Drabarek, Stanisław Mazur
3 [GO] Przegląd europejski 2021―Dec―09 Volunteering in the time of COVID-19. The Polish example for Europe Antoni Morawski, Michał Szczegielniak
4 [GO] Kwartalnik Pedagogiczny 2021―Nov―15 Re-thinking teachers’ body awareness to support well-being and resilience practices during COVID-19 Gisselle Tur Porres, Washington Ires Correa
5 [GO] Studia Iuridica 2021―Oct―19 PRAWO ADMINISTRACYJNE WOBEC EPIDEMII CHOROBY ZAKAŹNEJ - WYBRANE PROBLEMY NA TLE STUDIUM PRZYPADKU KORONAWIRUSA SARSCOV-2 (CHOROBY COVID-19) Jacek Jagielski, Piotr Gołaszewski
6 [GO] Przegląd europejski 2021―Jul―20 Pandemia COVID-19 a gospodarka Unii Europejskiej - instrumenty antykryzysowe oraz implikacje dla budżetu UE i jej państw członkowskich Małgorzata Dziembała, Agnieszka Kłos
7 [GO] Przegląd europejski 2021―Jul―20 Precautionary proportionality principle as an instrumental preventive measure from the COVID-19: Can European human rights survive in the state of public health emergency? Jizeng Fan, Yuhong Wang
8 [GO] Przegląd europejski 2021―Jul―20 Visegrad countries and COVID-19: is the coronavirus pandemic a VUCA phenomenon? Stefan Lehrner
9 [GO] Kwartalnik Pedagogiczny 2021―Jul―17 Znaczenie academic resilience w czasach pandemicznych. Diagnoza i możliwości wsparcia uczniów Marek Smulczyk


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.018 sec