col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Istanbul University
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Journal of Economy Culture and Society 2021―Oct―13 COVID-19 Salgını Döneminde Ev İşçilerinin Derinleşen Sorunları: İstanbul Örneği Ceyhun Güler
2 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Sep―24 SARS-COV-2 INFECTION AND THYROID DISEASES Özlem Çelik
3 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Sep―17 A CASE WITH SYSTEMIC LUPUS ERITHEMATOSUS MIMICKING COVID-19 PNEUMONIA Ece Şahinoğlu, Serap Argun Barış, Sevtap Doğan, Aynur Karadenizli, İlknur Başyiğit
4 [GO] European Oral Research 2021―Sep―15 Perceptions of dental students towards online education during the covid-19 pandemic Ayça Sarıalioğlu Güngör, Yeşim Şeşen Uslu, Nazmiye Dönmez
5 [GO] İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 2021―Aug―02 Adanmışlıktan Tükenmişliğe, Tükenmişlikten Vazgeçişe: COVID-19 Pandemisi’nde İstifa Eden/Emekli Olan Hekimlerin Çığlığı Göksel Altınışık Ergur, Şadiye Nuhoğlu, Cansu Çobanoğlu, Nazlı Çetin, Pınar Bostan, Ali Ergur
6 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Bir Sağlık Arama Davranışı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: İzolasyon, Karantina ve Sosyal Mesafe Tedbirlerinde Facebook’ta Covid-19 İçerikli Sosyal Medya Paylaşımlarının Görünümü Emine Şahin, Ferihan Ayaz
7 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 The Effect of Pandemic News on Stock Market Returns During the Covid-19 Crash: Evidence from International Markets Ömer Tan
8 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 “Visual Metaphor” and “Metonymy” as the Reflection of Creative Thought in Art: An Analysis on Graphic Designer Yossi Lemel’s Poster Designs on the Coronavirus (Covid-19) from Charles Forceville’s Perspective Şebnem Soygüder Baturlar
9 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Descriptive Analysis of the Use of Twitter by Cinemaximum Movie Theaters During the Covid-19 Global Pandemic Özgü Yolcu
10 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Dialogic Communication During Covid-19 Pandemic: An Analysis on Technoparks’ Social Media Usage in Turkey Hediye Aydoğan
11 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Covid-19 Pandemisi Sürecine İlişkin Bir Retorik Analiz: T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Basın Açıklamaları Sema Çağlayan
12 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Covid-19 Pandemisi ve Sinema Sektöründe Kriz: Yapısal Sorunlarla Yüzleşme Fırsatı Hakan Erkılıç, Senem Duruel Erkılıç, Süleyman Değirmen
13 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Covid-19 Pandemisinde İletişimsel İhtiyaçlar, Beklentiler ve Deneyimler Üzerine Nitel Bir Araştırma: 65 Yaş ve Üzeri Ankara Örneklemi Nilüfer Kılıç, Besime Özdemir, Gilman Gençtürk Hızal, Melike Aktaş
14 [GO] Connectist Istanbul University Journal of Communication Sciences 2021―Jul―16 Ayrımcılığa Covid-19 Sürecinden Bir Bakış: Temel Kuramlar, Yaşçılık Tartışmaları ve Öneriler Hanife Demirtaş Madran
15 [GO] Public and Private International Law Bulletin 2021―Jul―14 COVID-19 ve Aşının Adil Dağıtımı: Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları Bağlamında Ortaya Çıkan Sorunlar Meltem Sarıbeyoğlu
16 [GO] Journal of Tourismology 2021―Jul―09 Contactless habits in the all-new tourism due to COVID-19: A rapid assessment of the views of Russians and Uzbeks Aleksandr Gudkov, Deniza Alieva
17 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Jul―08 THE ROLE OF TRACHEOTOMY IN WEANING FROM MECHANICAL VENTILATION IN PATIENTS WITH COVID-19 Levent Aydemir, Hakan Kara, Cömert Şen, Kadir Orhan, Meryem Keleş Türel
18 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Jul―05 COVID-19 AND COLORECTAL SURGERY: LESSONS LEARNED FROM FIRST CASES İlker Özgür, İrem Karataş, Leman Ercan, Ali Gök, Alpay Medetalibeyoğlu, Murat Köse, et al. (+2)
19 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Jul―05 COULD THE R-RATIO BE AN INDICATOR OF ACUTE LIVER INJURY FOR THE TREATMENT OF COVID-19? Yıldırım Kayacan, Hayrullah Yazar, Mehmet Özdin
20 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Jun―29 EXPERIENCE IN CHILDREN IN THE COVID-19 PANDEMIC OF A TERTIARY CENTER, IN ISTANBUL Özge Kaba, Mehpare Sarı Yanartaş, Selda Hançerli Törün, Kamala Alakbarova, Zuhal Bayramoğlu, Mustafa Önel, et al. (+3)
21 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―May―27 HISTORY OF PLASMA THERAPY: A CURRENTLY USED TREATMENT OPTION FOR COVID-19 Esra Bilir, Emine Vatanoğlu Lutz, Ayşe Akalın
22 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―May―27 TWO CASE REPORTS OF COVID-19 PATIENTS WITH CONCURRENT INTRACRANIAL HEMORRHAGE Pınar Vargün, Musa Kaya
23 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―May―27 SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME CORONAVIRUS-2 ANTIGENS AND ANTIBODIES IN BREAST MILK Gonca Keskindemirci, Nalan Karabayır, Ayşe İstanbullu Tosun, Selda Hançerli Törün, Ceren Altay, Muhammet Sebirli, et al. (+3)
24 [GO] Journal of Economy Culture and Society 2021―May―05 Resilience and Hopelessness in Turkish Society: Exploring the Role of Spirituality in the COVID-19 Pandemic Hakan Gülerce, Hafza Aroosa Maraj
25 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―17 EVALUATING LABORATORY PARAMETERS OF COVID-19 CASES WITH UNDERLYING CHRONIC DISEASES Muhammed Emin Demirkol, Musa Kaya, Süleyman Özsarı, Emine Özsarı
26 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―17 EVALUATION OF THE CHARACTERISTICS AND CLINICAL RESULTS OF THE PATIENTS HOSPITALIZED WITH COVID-19 PNEUMONIA IN THE PROVINCE OF MUS: A STATE HOSPITAL EXPERIENCE Aysun Benli, Emir Resuloğlu, İlke Karadağlı, Ayşe Nur Ceylan, Mustafa Taner Yeler, Gürkan Danışan, et al. (+6)
27 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―17 COVID-19’DA İMMÜN YANITLAR Bülent Çakal
28 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Feb―17 KÜRESEL COVID-19 SALGINININ DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DEĞİŞEN DURUMU VE KÜMELEME ANALİZİ Elif KARTAL, Mehmet Erdal BALABAN, Bülent BAYRAKTAR
29 [GO] İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi - Journal of Economic Policy Researches 2021―Feb―10 Forecasting COVID-19 Daily Contraction in Sierra Leone with Implications for Policy Formulation Emerson Abraham Jackson
30 [GO] The journal of child 2021―Jan―14 Astım ve COVID-19 Esra Yücel Özek, Zeynep Tamay
31 [GO] The journal of child 2021―Jan―14 Pediyatrik Popülasyonda COVID-19 Pandemisi Özge Kaba, Ayper Somer
32 [GO] The journal of child 2021―Jan―14 COVID-19 ve Anne Sütü ile Beslenme Nalan Karabayır, Serap Sapmaz, Gülbin Gökçay
33 [GO] Public and Private International Law Bulletin 2021―Jan―11 Covid-19 Salgını Sebebiyle Milletlerarası Yatırım Tahkimine Konu Olabilecek İddia ve Savunmalar Baver Mazlum Mert
34 [GO] Journal of Tourismology 2021―Jan―04 How Effective are the COVID-19 Fiscal-Support and RestartingTourism Policies Taken by the Top 3 European Destinations? Jonathan Gomez Punzon, Ricardo Pastor
35 [GO] Journal of Tourismology 2021―Jan―04 Beyond Collapse: The Message of COVID-19 to the Sri Lankan Tourism Industry Sivanandamoorthy Sivesan
36 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Package Tour Contracts in Times of COVID-19 Ömer Ali Girgin, Sebastian Löw
37 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunmasına Yönelik Türk Ticaret Kanunu Geçici M 13 ile Kabul Edilen COVID-19 Önlemleri Hamdi Pınar, S. Özlem Türkoğlu, Esra Tutulmaz
38 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararasi Sağlık Tüzüğü: COVID-19 Örneğinde Uluslararası Hukukta Salgın Hastalıklarla Mücadele İbrahim Kaya, Galip Engin Şimşek
39 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Fransa’da COVID-19 ile Mücadele Kapsamında Ulusal Düzeyde Alınan Kolluk Tedbirlerinin Hukuki Rejimi: İlk İzlenimler Memduh Cemil Şirin
40 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 (Koronavirüs) Salgını Sürecinde Yapılan İdari Muamelelerin Hukuka Uygunluğu ve İdarenin Sorumluluğu Meselesi Seyit Rasim Doru
41 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Bireysel İş Hukuku Açısından Zorlayıcı ve Zorunlu Sebeplere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Çalışma Koşullarının Yeni Koronavirüs (COVID-19) Nedeniyle Gerçekleştirilen Son Yasal Değişiklikler Bağlamında Değerlendirilmesi Yusuf Yiğit
42 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Uluslararası Hukuka Aykırılığı Ortadan Kaldıran Haller Bakımından Devletlerin Uluslararası Sorumluluğu ve COVID-19 Pandemisi Bağlamında Bir Değerlendirme Ufuk Dal
43 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Pandemisinin Taşıyanın Sorumluluğu ve Navlun Alacağı Üzerindeki Etkileri Kübra Yetiş Şamlı
44 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Pandemisinin Zaman Çarteri Sözleşmeleri Üzerindeki Etkilerinin “Off-Hire” Klozu Bağlamında İncelenmesi Melda Taşkın
45 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Çekin İbrazında Mücbir Sebepler: COVID-19 Salgını Örneğinde TK M 811 Hükmünün Değerlendirilmesi Koray Demir
46 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 İşverenin Sağlık Gözetimi Sağlama Yükümlülüğüne COVID-19 Salgını Bağlamında Genel Bir Bakış Ayça İzmirlioğlu
47 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Salgını Süresince Eğitim Hakkı, Fırsat Eşitliği ve Sınavlara İlişkin Temel Problemler Bilge Bingöl Schrijer
48 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Salgını Sebebiyle Uygulanan Sokağa Çıkma Kısıtlamalarının 1982 Anayasası’na Uygunluğu Volkan Aslan
49 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Salgını ve Bulaşıcı Hastalıkların Yarattığı Küresel Krizlerle Mücadelede Uluslararası Hukuk Cüneyt Yüksel, Deniz Baran
50 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Salgınının İcra ve İflâs Hukuku Alanına Etkileri Murat Atalı, Ersin Doğan
51 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Salgınının Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilere İlişkin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının Yorumlanması ve Uygulanması Üzerindeki Olası Etkileri Alara Efsun Yaazıcıoğlu
52 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19 Salgınının Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmelerine Etkisi Şerife Yıldız Akgül
53 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Konkordatonun Amacı Kapsamında COVID-19 Salgınının Sürekli Borç İlişkilerinin Feshine Etkisi İbrahim Ermenek, Bünyamin Kartal
54 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 COVID-19’un İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bakımından Değerlendirilmesi Sevda Arslan Durmuş
55 [GO] İstanbul Hukuk Mecmuası 2020―Oct―26 Taşıma Hukukunda Riziko Alanı İlkesi Bağlamında Nötr Alan ve COVID-19’un Nötr Alan Olarak Değerlendirilmesi Vural Seven, Ahmet Batuhan Oyal
56 [GO] Experimed 2020―Aug―26 COVID-19’da Antikor Bağımlı İmmünpataloji, Monoklonal Antikorlar ve Mutasyonlar Bülent Çakal
57 [GO] İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 2020―Aug―21 Covid-19 Salgınının Çok Boyutlu Sosyolojisi ve Yeni Normal Meselesi Mehmet Karakaş
58 [GO] European Oral Research 2020―Aug―13 The Dilemma of COVID-19 in Dental Practice Concerning the Role of Saliva in Transmission: A Brief Review of Current Evidence Shahram Hamedani, Nima Farshidfar, Ava Ziaei, Hamidreza Pakravan
59 [GO] European Oral Research 2020―Aug―13 Managing emerging challenges of coronavirus disease 2019 (covid-19) in dentistry Gülsüm AK, Aysem Y. GUNAY, Ryan C. OLLEY, Nazmiye SEN
60 [GO] European Oral Research 2020―Aug―13 Knowledge, Attitude and Practice of Dentists in Coronavirus Disease 2019 Pandemic in Turkey Berkay TOKUÇ, Fatih Mehmet COŞKUNSES
61 [GO] Istanbul University Institute of Health Sciences Journal of Advanced Research in Health Sciences 2020―Jul―17 Yeni Koronavirüsün (Covid-19) Moleküler Yapısı ve Genomik Karakterizasyonu Gözde Öztan, Halim İşsever
62 [GO] İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2020―Jul―05 BREASTMILK AND COVID-19 Gülbin GÖKÇAY, Gonca KESKİNDEMİRCİ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.012 sec