col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Evereth Publishing

25 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Chirurgia Plastyczna i Oparzenia / Plastic Surgery & Burns 2023―Jun―29 Wpływ pandemii COVID-19 na występowanie stresu u pielęgniarek pracujących w oddziałach zakaźnych Agnieszka Kloc
2 [GO] Forum Zakażeń 2023―Jan―27 Czynniki motywujące i satysfakcja z pracy pielęgniarek epidemiologicznych w wybranych placówkach opieki zdrowotnej w okresie pandemii COVID-19 Michał Opaczewski, Krystyna Paszko
3 [GO] Forum Zakażeń 2022―Nov―16 Radzenie sobie ze stresem przez pielęgniarki w czasie epidemii COVID-19 Małgorzata Cichońska, Małgorzata Stawiarska, Agnieszka Michalska, Karolina Cichońska, Dorota Maciąg, Monika Borek
4 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022―Nov―07 Pielęgnacja pacjenta z COVID-19 w oddziale intensywnej terapii na przykładzie oddziału COVID w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Olsztynie Anna Antoszewska
5 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2022―Nov―07 Wpływ pracy w dobie pandemii SARS-CoV-2 na wybrane aspekty funkcjonowania personelu pielęgniarskiego oddziałów intensywnej terapii - doniesienie wstępne Anna Michalik, Paula Prawdzik
6 [GO] Forum Zakażeń 2022―Aug―08 Zachowania zdrowotne maturzystów w czasie pandemii COVID-19 Małgorzata Cichońska, Dorota Sopata, Dorota Maciąg, Monika Borek, Agnieszka Michalska, Karolina Cichońska
7 [GO] Forum Zakażeń 2022―Apr―01 Diagnostyka COVID-19 w praktyce klinicznej Marcin Kaczmarek, Justyna Słonka
8 [GO] Forum Zakażeń 2022―Apr―01 Ocena czułości diagnostycznej szybkiego testu antygenowego do wykrywania wariantu Omikron wirusa SARS-CoV-2 Sławomir Białek, Michał Bednarek, Paweł Chrzan, Iga Supeł
9 [GO] Chirurgia Plastyczna i Oparzenia / Plastic Surgery & Burns 2021―Nov―08 Zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej w COVID-19 Michał Zieliński, Jerzy Kozielski
10 [GO] Forum Zakażeń 2021―Oct―08 Doświadczenia związane z higieną rąk podczas pandemii COVID-19 w warunkach szpitalnych Beata Denisiewicz, Angelina Denisiewicz
11 [GO] Forum Zakażeń 2021―Jul―02 Zastosowanie szybkiego testu antygenowego do diagnostyki COVID-19 w porównaniu z molekularnym testem RT-PCR Sławomir Białek, Wiktoria Świergiel, Katarzyna Białek-Gosk
12 [GO] Forum Zakażeń 2021―Jun―09 Zapobieganie transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 w zakładach opieki zdrowotnej Katarzyna Skibińska
13 [GO] Forum Zakażeń 2021―Jun―09 Czy skutecznie realizujemy cele polityki antybiotykowej w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2? Joanna Jursa-Kulesza
14 [GO] Forum Zakażeń 2021―Jan―14 COVID-19: możliwe zastosowania testów antygenowych w świetle zaleceń towarzystw naukowych i agend rządowych Wiesław Piechota, Agnieszka Woźniak-Kosek
15 [GO] Forum Zakażeń 2020―Nov―04 COVID-19: potencjalne zastosowania testów serologicznych Wiesław Piechota, Jolanta Dymus, Agnieszka Woźniak-Kosek
16 [GO] Forum Zakażeń 2020―Nov―04 Inaktywacja SARS-CoV-2 poprzez dezynfekcję powietrza gazowym ditlenkiem chloru w obecności ludzi Wiesław Hreczuch, Patryk Tarka, Arkadiusz Chruściel, Weronika Augustyn
17 [GO] Forum Zakażeń 2020―Nov―04 Niska prewalencja swoistych przeciwciał przeciwko SARS-CoV-2 w klasie Igg - badanie przesiewowe personelu Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Agnieszka Krótki, Ewa Hernik, Agnieszka Wypych, Anna Komaszyńska, Agnieszka Sulikowska, Paweł Grzesiowski
18 [GO] Forum Zakażeń 2020―Jul―29 Skuteczność różnych alkoholi jako składników preparatów przeznaczonych do dezynfekcji rąk i powierzchni w walce z epidemią SARS-CoV-2 Justyna Piwowarczyk
19 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020―Jul―07 Załącznik 1. Bezpieczne sprawowanie opieki nad pacjentem z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19 Paweł Witt, Dorota Ozga, Anna Zdun, Małgorzata Jadczak
20 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020―Jul―07 Załącznik 3. Lista kontrolna dla oddziałów przyjmujących pacjentów z COVID-19 Dorota Ozga, Sabina Krupa, Paweł Witt
21 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020―Jul―07 Załącznik 5. Pozycja na brzuchu (prone position) u pacjenta z COVID-19 Hanna Krukowska-Sitek, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Anna Zdun, Małgorzata Jadczak, Marta Tubacka
22 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020―Jul―07 Załącznik 6. Postępowanie z ciałem pacjenta po śmierci z powodu COVID-19 Sabina Krupa, Małgorzata Jadczak, Anna Zdun, Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Paweł Witt
23 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020―Jul―07 Załącznik 7. Zastosowanie NIV w stanach ostrych u pacjentów hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 lub z potwierdzonym COVID-19 Marta Tubacka
24 [GO] Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Opiece 2020―Jul―07 Załącznik 4. Wskazówki dotyczące instrumentacji dróg oddechowych u pacjenta z podejrzeniem/zakażeniem koronawirusem (2019-NCoV) Aleksandra Gutysz-Wojnicka, Anna Zdun, Małgorzata Jadczak
25 [GO] Forum Zakażeń 2020―Jul―07 Bezobjawowe zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci - czy i w jaki sposób należy je monitorować w kolejnych miesiącach pandemii? Sylwia Chodubska, Anna Opyrchał, Agnieszka Wypych, Anna Komaszyńska, Paweł Grzesiowski, Agnieszka Sulikowska
 [1] 

25 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.010 sec