col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Institutul de Stiinte ale Educatiei (Institute of Educational Sciences)
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Dec―23 THE SCHOOL AND THE TEACHER: CHANGES IN STUDENT PERCEPTION DURING THE PANDEMIC Cristian BUCUR, Laura Elena CIOLAN, Anca PETRESCU
2 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Dec―23 THE PRESCHOOL TEACHERS’ PERCEPTIONS ON THE CHILDREN’S WELL-BEING IN THE PANDEMIC CONTEX Mihaela GUŢU, Simona SAVA
3 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Dec―23 ONLINE SCHOOLING IN RURAL AREAS IN ROMANIA DURING THE PANDEMIC: TEACHERS’ PERSPECTIVES Cristina TUNEGARU
4 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Jul―12 “DISTANCED” TIMES: INVESTIGATING PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ EXPERIENCES ON ONLINE TEACHING AND LEARNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC Miruna Luana Miulescu, Florentina-Lavinia Matei
5 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Jul―12 THE COVID-19 PANDEMIC AND THE ONLINIFICATION OF TEACHING AND LEARNING Adrian Năznean
6 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Jul―12 STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA DIDACTICĂ ÎN CONTEXTUL PANDEMIC ACTUAL Monica Moraru, Anda Miron
7 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2021―Jul―12 ONLINE LEARNING DURING THE PANDEMIC: ASSESSING DISPARITIES IN STUDENT ENGAGEMENT IN HIGHER EDUCATION Oana Lup, Elena Cristina Mitrea
8 [GO] Revista de Pedagogie - Journal of Pedagogy 2020―Jul―10 COMPETENŢELE DE CETĂŢENIE DIGITALĂ ALE VIITORILOR PROFESIONIŞTI ÎN EDUCAŢIE. ABORDĂRI ÎN CONTEXTUL MĂSURILOR DE DISTANŢARE SOCIALĂ GENERATE DE RĂSPÂNDIREA COVID-19 Mirela ALEXANDRU, Iulia Nyia CUI, Carmen DOBRI, Cristian-Vasile GHIŢĂ, Mihaela-Elena IONICĂ, Alina Andreea MUŞESCU, et al. (+2)


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec