col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Wydawnictwo SIGMA-NOT, sp. z.o.o.

22 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2022―Jul―26 Zalecenia odnośnie właściwego odżywiania w okresie pandemii wirusa SARS-COVID-2 Bohdan Achrem-Achremowicz
2 [GO] CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA 2022―May―28 Materiały instalacyjne w kontekście stagnacji wody wzmożonej pandemią COVID-19 Edyta Dudkiewicz
3 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2022―Apr―30 Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w czasie pandemii koronawirusa COVID-19 Robert Mroczek
4 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2022―Apr―30 Wpływ pandemii Sars-CoV-2 na postrzeganie idei „Slow Food” przez studentów Anna Gramza-Michałowska
5 [GO] CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA 2022―Apr―29 Wykorzystanie recyrkulacji powietrza w systemach wentylacyjnych w świetle wytycznych dotyczących zapobieganiu COVID-19 na przykładzie instalacji wentylacji pomieszczenia użyteczności publicznej SYLWIA SZCZĘŚNIAK
6 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2022―Mar―31 Krajowy rynek ryb w dobie pandemii COVID-19 Krzysztof Hryszko
7 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2021―Dec―19 Związki przemysłu spożywczego w Polsce z zagranicą podczas pandemii COVID-19 Łukasz Ambroziak
8 [GO] PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2021―Nov―27 Fizyczne i chemiczne metody oczyszczania powietrza w pomieszczeniach i obiektach zamkniętych w aspekcie zapobiegania zakażeniu Covid-19 Robert Hildebrandt
9 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2021―Sep―28 Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w dobie pandemii COVID-19 Małgorzata Bułkowska
10 [GO] PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2021―Sep―10 Wpływ pandemii Covid-19 na dynamikę dopływów i skład ścieków surowych na przykładzie miejskiej Oczyszczalni Ścieków Kraków-Płaszów Dominika Poproch
11 [GO] PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2021―Sep―02 Zarządzanie odpadami z tworzyw sztucznych w dobie Covid-19 w kierunku odzysku energii. Rozważania teoretyczne Anna Poskart
12 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2021―Aug―26 Przemysł spożywczy po turbulencjach spowodowanych pandemią COVID-19 Jadwiga Drożdż
13 [GO] PRZEMYSŁ CHEMICZNY 2021―Jul―19 Demograficzne aspekty zarządzania gospodarką stałymi odpadami komunalnymi w dobie Covid-19 Andrzej Skibiński
14 [GO] WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE 2021―Jul―08 Promieniowanie UV a pandemia COVID-19 Maciej Zajkowski
15 [GO] PROBLEMY JAKOŚCI 2021―May―27 Perspektywa ograniczonych możliwości rozwojowych w warunkach wpływu COVID-19 na jakość relacji B2B Wiesław DANIELAK
16 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2021―Apr―27 Sektor mięsa czerwonego i drobiowego w Polsce w dobie pandemii koronawirusa COVID-19 Robert Mroczek
17 [GO] GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA 2021―Feb―23 Mikrobiologia a inżynieria sanitarna i inżynieria środowiska w kontekście pandemii COVID-19 Marek Gromiec
18 [GO] PROBLEMY JAKOŚCI 2021―Feb―19 Zapewnienie bezpieczeństwa żywności w gastronomii w dobie pandemii COVID-19 - studium przypadku Ewa MALINOWSKA
19 [GO] HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE 2020―Oct―13 Ocena rozwiązań w przedsiębiorstwie hutniczym za pomocą analizy SWOT w czasie pandemii COVID-19 Patrycja SOSNA
20 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2020―Sep―25 Skuteczność zabiegów ozonowania w dezaktywacji koronawirusa SARS-CoV-2 Stanisław Ignatowicz
21 [GO] GAZ WODA I TECHNIKA SANITARNA 2020―Aug―15 Pandemia COVID-19 a występowanie bakterii Legionella sp. w systemach wody ciepłej - ocena ryzyka Dorota Kręgiel
22 [GO] PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY 2020―Jul―23 Działania instytucji unijnych w zakresie wsparcia sektora rolno-spożywczego w czasie pandemii COVID-19 Renata Grochowska
 [1] 

22 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.015 sec