col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


60 Results       Page 1

 [1] 
Springer-Verlag: Frontiers of Medicine
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―Apr―02 Emergence of SARS and COVID-19 and preparedness for the next emerging disease X Ben Hu, Hua Guo, Haorui Si, Zhengli Shi
2 [GO] 2024―Apr―02 Trajectory of COVID-19 response and management strategy in China: scientific rationale driven strategy adjustments Zeyu Zhang, Yue Yan, Lina Zhao, Yizhou Bian, Ning Zhao, You Wu, et al. (+2)
3 [GO] 2024―Feb―01 Revisiting China’s response to coronavirus disease 2019 Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zongjiu Zhang, Zhu Chen
4 [GO] 2024―Jan―02 Epidemiology, pathogenesis, and management of Coronavirus disease 2019-associated stroke Lu Liu, Chenxia Zhou, Huimin Jiang, Huimin Wei, Yifan Zhou, Chen Zhou, Xunming Ji
5 [GO] 2023―Dec―29 Practice and principle of traditional Chinese medicine for the prevention and treatment of COVID-19 Linhua Zhao, Chuanxi Tian, Yingying Yang, Huifang Guan, Yu Wei, Yuxin Zhang, et al. (+7)
6 [GO] 2023―Dec―29 Cytokine storm and translating IL-6 biology into effective treatments for COVID-19 Tiantian Li, Dongsheng Wang, Haiming Wei, Xiaoling Xu
7 [GO] 2023―Dec―29 Pathogen evolution, prevention/control strategy and clinical features of COVID-19: experiences from China Dong Wei, Yusang Xie, Xuefei Liu, Rong Chen, Min Zhou, Xinxin Zhang, Jieming Qu
8 [GO] 2023―Dec―16 Innovation-driven trend shaping COVID-19 vaccine development in China Yuntao Zhang, Yuxiu Zhao, Hongyang Liang, Ying Xu, Chuge Zhou, Yuzhu Yao, et al. (+2)
9 [GO] 2023―Nov―18 A pilot study on Paxlovid therapy for hemodialysis patients with severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infections Xu Hao, Zhiyao Bao, Ranran Dai, Xiaojing Wu, Xin Li, Muyin Zhang, et al. (+10)
10 [GO] 2023―Jul―12 Protection of inactivated vaccine against SARS-CoV-2 infections in patients with comorbidities: a prospective cohort study Kanchana Ngaosuwan, Kamonwan Soonklang, Chawin Warakul, Chirayu Auewarakul, Nithi Mahanonda
11 [GO] 2023―Jun―27 Effectiveness of inactivated COVID-19 vaccine against the severity of Omicron variant Hao Wang, Li Liu, Tangchun Wu
12 [GO] 2023―Mar―31 Primary assessment of the diversity of Omicron sublineages and the epidemiologic features of autumn/winter 2022 COVID-19 wave in Chinese mainland Gang Lu, Yun Ling, Minghao Jiang, Yun Tan, Dong Wei, Lu Jiang, et al. (+12)
13 [GO] 2023―Mar―23 Host protection against Omicron BA.2.2 sublineages by prior vaccination in spring 2022 COVID-19 outbreak in Shanghai Ziyu Fu, Dongguo Liang, Wei Zhang, Dongling Shi, Yuhua Ma, Dong Wei, et al. (+16)
14 [GO] 2023―Feb―04 Neutralization against SARS-CoV-2 Delta/Omicron variants and B cell response after inactivated vaccination among COVID-19 convalescents Hao Wang, Yu Yuan, Bihao Wu, Mingzhong Xiao, Zhen Wang, Tingyue Diao, et al. (+21)
15 [GO] 2022―Dec―29 Management and operation of extra-large Fangcang hospitals: experience and lessons from containing the highly contagious SARS-CoV-2 Omicron in Shanghai, China Yun Xian, Chenhao Yu, Minjie Chen, Lin Zhang, Xinyi Zheng, Shijian Li, et al. (+17)
16 [GO] 2022―Sep―24 Seroprevalence of influenza viruses in Shandong, Northern China during the COVID-19 pandemic Chuansong Quan, Zhenjie Zhang, Guoyong Ding, Fengwei Sun, Hengxia Zhao, Qinghua Liu, et al. (+11)
17 [GO] 2022―Mar―08 Integrated analysis of gut microbiome and host immune responses in COVID-19 Xiaoguang Xu, Wei Zhang, Mingquan Guo, Chenlu Xiao, Ziyu Fu, Shuting Yu, et al. (+6)
18 [GO] 2022―Mar―07 SARS-CoV-2 variants, immune escape, and countermeasures Yi Zhang, Haocheng Zhang, Wenhong Zhang
19 [GO] 2022―Feb―28 SARS-CoV-2 vaccine research and immunization strategies for improved control of the COVID-19 pandemic Yiming Shao, Yingqi Wu, Yi Feng, Wenxin Xu, Feng Xiong, Xinxin Zhang
20 [GO] 2022―Feb―22 PathogenTrack and Yeskit: tools for identifying intracellular pathogens from single-cell RNA-sequencing datasets as illustrated by application to COVID-19 Wei Zhang, Xiaoguang Xu, Ziyu Fu, Jian Chen, Saijuan Chen, Yun Tan
21 [GO] 2022―Feb―04 Early assessment of the safety and immunogenicity of a third dose (booster) of COVID-19 immunization in Chinese adults Yuntao Zhang, Yunkai Yang, Niu Qiao, Xuewei Wang, Ling Ding, Xiujuan Zhu, et al. (+5)
22 [GO] 2022―Feb―04 A review of the safety and efficacy of current COVID-19 vaccines Zehong Huang, Yingying Su, Tianying Zhang, Ningshao Xia
23 [GO] 2021―Aug―31 COVID-19: why not learn from the past? Elena Zocchi, Giuseppe Terrazzano
24 [GO] 2021―Aug―13 Clinical characteristics and risk factors of COVID-19 patients with chronic hepatitis B: a multi-center retrospective cohort study Jing Wang, Zequn Lu, Meng Jin, Ying Wang, Kunming Tian, Jun Xiao, et al. (+15)
25 [GO] 2021―Jul―09 Renin-angiotensin system inhibitor is associated with the reduced risk of all-cause mortality in COVID-19 among patients with/without hypertension Huai-yu Wang, Suyuan Peng, Zhanghui Ye, Pengfei Li, Qing Li, Xuanyu Shi, et al. (+13)
26 [GO] 2021―Apr―28 Comparison of the clinical features and therapeutics of COVID-19 in cardio-cerebrovascular disease (CCVD) and non-CCVD patients Yu Wang, Lan Li, Yuanjiang Pan, Yu He, Zuhua Chen, Yunhao Xun, et al. (+5)
27 [GO] 2021―Apr―28 Effects of Shuanghuanglian oral liquids on patients with COVID-19: a randomized, open-label, parallel-controlled, multicenter clinical trial Li Ni, Zheng Wen, Xiaowen Hu, Wei Tang, Haisheng Wang, Ling Zhou, et al. (+21)
28 [GO] 2021―Apr―28 Neutralizing monoclonal antibodies present new prospects to treat SARS-CoV-2 infections Rongtao Lai, Tianhui Zhou, Xiaogang Xiang, Jie Lu, Haiguang Xin, Qing Xie
29 [GO] 2021―Mar―23 Clinical characteristics and risk factors for mortality in cancer patients with COVID-19 Junnan Liang, Guannan Jin, Tongtong Liu, Jingyuan Wen, Ganxun Li, Lin Chen, et al. (+7)
30 [GO] 2021―Mar―22 Endothelial dysfunction in COVID-19 calls for immediate attention: the emerging roles of the endothelium in inflammation caused by SARS-CoV-2 Weijian Hang, Chen Chen, Xin A. Zhang, Dao Wen Wang
31 [GO] 2021―Mar―09 Tocilizumab in patients with moderate or severe COVID-19: a randomized, controlled, open-label, multicenter trial Dongsheng Wang, Binqing Fu, Zhen Peng, Dongliang Yang, Mingfeng Han, Min Li, et al. (+22)
32 [GO] 2021―Jan―29 Degradation of SARS-CoV-2 receptor ACE2 by the E3 ubiquitin ligase Skp2 in lung epithelial cells Guizhen Wang, Qun Zhao, Hui Zhang, Fan Liang, Chen Zhang, Jun Wang, et al. (+8)
33 [GO] 2020―Oct―26 Clinical manifestations and pathogen characteristics in children admitted for suspected COVID-19 Xiaofang Cai, Hanlan Jiang, Simin Zhang, Shengying Xia, Wenhui Du, Yaoling Ma, et al. (+2)
34 [GO] 2020―Oct―24 Persistence of humoral and cellular immune response after SARS-CoV-2 infection: opportunities and challenges Tangchun Wu
35 [GO] 2020―Oct―05 Durability of neutralizing antibodies and T-cell response post SARS-CoV-2 infection Yun Tan, Feng Liu, Xiaoguang Xu, Yun Ling, Weijin Huang, Zhaoqin Zhu, et al. (+9)
36 [GO] 2020―Sep―14 Clinical features and the traditional Chinese medicine therapeutic characteristics of 293 COVID-19 inpatient cases Zixin Shu, Yana Zhou, Kai Chang, Jifen Liu, Xiaojun Min, Qing Zhang, et al. (+9)
37 [GO] 2020―Sep―14 Chinese herbal medicine reduces mortality in patients with severe and critical Coronavirus disease 2019: a retrospective cohort study Guohua Chen, Wen Su, Jiayao Yang, Dan Luo, Ping Xia, Wen Jia, et al. (+14)
38 [GO] 2020―Aug―29 Taizhou’s COVID-19 prevention and control experience with telemedicine features Cenyi Shao, Shijian Li, Feng Zhu, Dahai Zhao, Hui Shao, Haixiao Chen, Zhiruo Zhang
39 [GO] 2020―Aug―06 Clinical study using mesenchymal stem cells for the treatment of patients with severe COVID-19 Lingling Tang, Yingan Jiang, Mengfei Zhu, Lijun Chen, Xiaoyang Zhou, Chenliang Zhou, et al. (+13)
40 [GO] 2020―Aug―06 Successful management of seven cases of critical COVID-19 with early noninvasive-invasive sequential ventilation algorithm and bundle pharmacotherapy Mian Peng, Xueyan Liu, Jinxiu Li, Di Ren, Yongfeng Liu, Xi Meng, et al. (+4)
41 [GO] 2020―Jul―23 Traditional Chinese medicine for combating COVID-19 Kaixian Chen, Hongzhuan Chen
42 [GO] 2020―Jul―10 The role played by traditional Chinese medicine in preventing and treating COVID-19 in China Qingwei Li, Han Wang, Xiuyang Li, Yujiao Zheng, Yu Wei, Pei Zhang, et al. (+6)
43 [GO] 2020―Jul―03 Use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and angiotensin II receptor blockers in context of COVID-19 outbreak: a retrospective analysis Jiuyang Xu, Chaolin Huang, Guohui Fan, Zhibo Liu, Lianhan Shang, Fei Zhou, et al. (+14)
44 [GO] 2020―Jun―03 Linking key intervention timings to rapid declining effective reproduction number to quantify lessons against COVID-19 Zhihang Peng, Wenyu Song, Zhongxing Ding, Quanquan Guan, Xu Yang, Qiaoqiao Xu, et al. (+2)
45 [GO] 2020―May―28 Estimation of reproduction numbers of COVID-19 in typical countries and epidemic trends under different prevention and control scenarios Chen Xu, Yinqiao Dong, Xiaoyue Yu, Huwen Wang, Lhakpa Tsamlag, Shuxian Zhang, et al. (+11)
46 [GO] 2020―May―14 Organ function support in patients with coronavirus disease 2019: Tongji experience Yong Li, Fan He, Ning Zhou, Jia Wei, Zeyang Ding, Luyun Wang, et al. (+5)
47 [GO] 2020―May―04 Neurological manifestations of patients with COVID-19: potential routes of SARS-CoV-2 neuroinvasion from the periphery to the brain Zhengqian Li, Taotao Liu, Ning Yang, Dengyang Han, Xinning Mi, Yue Li, et al. (+4)
48 [GO] 2020―Apr―23 Thanks to all medical workers fighting against COVID-19 Xiao-ping Chen
49 [GO] 2020―Apr―21 Advances in COVID-19: the virus, the pathogenesis, and evidence-based control and therapeutic strategies Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zhu Chen
50 [GO] 2020―Apr―13 Clinical characteristics of 19 neonates born to mothers with COVID-19 Wei Liu, Jing Wang, Wenbin Li, Zhaoxian Zhou, Siying Liu, Zhihui Rong
51 [GO] 2020―Apr―11 Phase- and epidemic region-adjusted estimation of the number of coronavirus disease 2019 cases in China Ruijie Chang, Huwen Wang, Shuxian Zhang, Zezhou Wang, Yinqiao Dong, Lhakpa Tsamlag, et al. (+15)
52 [GO] 2020―Apr―02 Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update Min Zhou, Xinxin Zhang, Jieming Qu
53 [GO] 2020―Mar―25 COVID-19 containment: China provides important lessons for global response Shuxian Zhang, Zezhou Wang, Ruijie Chang, Huwen Wang, Chen Xu, Xiaoyue Yu, et al. (+4)
54 [GO] 2020―Mar―24 Protecting healthcare personnel from 2019-nCoV infection risks: lessons and suggestions Zhiruo Zhang, Shelan Liu, Mi Xiang, Shijian Li, Dahai Zhao, Chaolin Huang, Saijuan Chen
55 [GO] 2020―Mar―23 Molecular network-based intervention brings us closer to ending the HIV pandemic Xiaoxu Han, Bin Zhao, Minghui An, Ping Zhong, Hong Shang
56 [GO] 2020―Mar―20 2019 novel Coronavirus outbreak: a quiz or final exam? Jiuyang Xu, Yijun Chen, Hao Chen, Bin Cao
57 [GO] 2020―Mar―14 Back to the spring of Wuhan: facts and hope of COVID-19 outbreak Guangbiao Zhou, Saijuan Chen, Zhu Chen
58 [GO] 2020―Mar―13 Combination of western medicine and Chinese traditional patent medicine in treating a family case of COVID-19 in Wuhan Li Ni, Ling Zhou, Min Zhou, Jianping Zhao, Dao Wen Wang
59 [GO] 2020―Mar―13 Single-cell RNA-seq data analysis on the receptor ACE2 expression reveals the potential risk of different human organs vulnerable to 2019-nCoV infection Xin Zou, Ke Chen, Jiawei Zou, Peiyi Han, Jie Hao, Zeguang Han
60 [GO] 2020―Mar―12 China’s local governments are combating COVID-19 with unprecedented responses - from a Wenzhou governance perspective Fanghua Gong, Yong Xiong, Jian Xiao, Li Lin, Xiaodong Liu, Dezhong Wang, Xiaokun Li
 [1] 

60 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec