col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Towarzystwo Naukowe KUL
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Roczniki Nauk Prawnych 2021―Jul―22 Zwrot kosztów podróży przysługujący świadkowi w trybie art. 618a k.p.k. w kontekście stanu epidemii SARS-CoV-2 Jakub Kosowski
2 [GO] Roczniki Humanistyczne 2021―Jun―29 Procesos de la creatividad léxica durante la pandemia de COVID-19 - un estudio contrastivo Nina Klekot
3 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Jun―22 Health Issues in the Guidelines of Christian Churches in the Context of the COVID-19 Pandemic: Traditions and Innovations Оlgа Nedavnya
4 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2021―May―27 Enforcement of Custodial Sentence in the Light of Who Guidelines During the Covid-19 Pandemic in Poland on the Example of the Correctional Facility in Chełm Jerzy Nikołajew
5 [GO] Roczniki Teologiczne 2020―Dec―29 Moralno-społeczne aspekty troski o zdrowie w kontekście epidemii COVID-19 Jerzy Gocko
6 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2020―Dec―29 Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych Grzegorz Godawa, Katarzyna Kutek-Sładek
7 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Covid-19 and the Future of Western Civilisation Cameron Gordon
8 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Activities of Cultural Centres During the Covid-19 Epidemic in Poland Piotr T. Nowakowski
9 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Fede e cultura nel tempo del coronavirus Gianfranco Ravasi
10 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Faith and Culture in the Time of Coronavirus Gianfranco Ravasi
11 [GO] Kościół i Prawo 2020―Sep―28 Relacje Kościół-Państwo w Polsce wobec COVID-19 Jarosław Krzewicki


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.005 sec