col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Towarzystwo Naukowe KUL

30 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2022―Sep―30 Pandemiczne święta: typologia postaw Polek i Polaków wobec zmian w praktykach rodzinnych w kryzysie w świetle danych jakościowych Jowita Radzińska, Paula Pustułka
2 [GO] Roczniki Teologiczne 2022―Jun―29 The Theandric Role of the Church in the Life of the World during, before and after COVID-19 Pandemic Fredrick Omollo
3 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2022―Jun―28 To Avoid a Scapegoat Mechanism. Perception of COVID-19 Vaccination among Inhabitants of EU - a Study Based on the Reports of the Eurobarometer Małgorzata Sławek-Czochra
4 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2022―Jun―28 Przemoc w konsekwencjach pandemii COVID-19: analiza społeczno-kulturowa Małgorzata Gruchoła
5 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2022―Jun―15 The Transformation of Social Bonds During a Period of Intensified Online Studying and Work Caused by the SARS-CoV2 Pandemic-the Case of Poland Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś
6 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2022―Apr―22 Plan Odbudowy dla Europy jako wzmocnienie bezpieczeństwa społecznego obywateli Unii Europejskiej po pandemii COVID-19 Rafał Miernik
7 [GO] Roczniki Psychologiczne 2022―Mar―01 Film Preferences in the Pandemic: Psychological Resilience or an Escape from the Pandemic Reality? Jolanta Pisarek, Emilia Zabielska-Mendyk
8 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Peggio il rimedio del male? Argomenti e valori nelle controversie sulla vaccinazione contro il Covid-19 Maria Załęska
9 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Dar ánimo en tiempos de pandemia. Estrategias discursivo-interaccionales utilizadas en los comentarios a los testimonios de los enfermos de Covid-19 Marek Baran
10 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Target Attainment in the Production of English Vowels by Polish Students: The Influence of Language Instruction in the Time of Covid-19, Imitation, and Musicality Eugeniusz Cyran, Martyna Michalska
11 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 His Excellency Coronavirus: Some Remarks on the Research on the Media Image of Coronavirus at the Adam Mickiewicz University in Poznań (UAM) Małgorzata Rybka
12 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 Lie Detection and Blindness: Research in Pandemic Times Jolanta Sak-Wernicka
13 [GO] Roczniki Humanistyczne 2022―Jan―12 (Non)pandemic Youth Speak. On Lexical-Semantic Tendencies in the Polish Language of the Youth Anna Wileczek
14 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Dec―15 Metafory ciszy w przekazach mediów audialnych podczas pandemii COVID-19 Aneta Wójciszyn-Wasil
15 [GO] Kościół i Prawo 2021―Dec―15 The Role of the Catholic Church in Facilitating Implementation of Constitutional Guarantees of Cultural Rights During the COVID-19 Pandemic Anna Magdalena Kosińska
16 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Dec―15 Wizualne słowniki emocji podczas pandemii COVID-19 w medialnych przekazach artystycznych Małgorzata Sławek-Czochra
17 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Dec―15 Metafory wizualne pandemii COVID-19 w memach internetowych Justyna Szulich-Kałuża
18 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2021―Dec―15 Życie codzienne podczas pandemii Covid-19 w perspektywie współczesnej polskiej prasy Olga Białek-Szwed
19 [GO] Roczniki Nauk Prawnych 2021―Dec―14 Ograniczenie sprawowania kultu religijnego w czasie epidemii COVID-19 w Polsce. Wymiar prawny Lucjan Świto
20 [GO] Roczniki Nauk Prawnych 2021―Jul―22 Zwrot kosztów podróży przysługujący świadkowi w trybie art. 618a k.p.k. w kontekście stanu epidemii SARS-CoV-2 Jakub Kosowski
21 [GO] Roczniki Humanistyczne 2021―Jun―29 Procesos de la creatividad léxica durante la pandemia de COVID-19 - un estudio contrastivo Nina Klekot
22 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2021―Jun―22 Health Issues in the Guidelines of Christian Churches in the Context of the COVID-19 Pandemic: Traditions and Innovations Оlgа Nedavnya
23 [GO] Roczniki Nauk Społecznych 2021―May―27 Enforcement of Custodial Sentence in the Light of Who Guidelines During the Covid-19 Pandemic in Poland on the Example of the Correctional Facility in Chełm Jerzy Nikołajew
24 [GO] Roczniki Teologiczne 2020―Dec―29 Moralno-społeczne aspekty troski o zdrowie w kontekście epidemii COVID-19 Jerzy Gocko
25 [GO] Roczniki Pedagogiczne 2020―Dec―29 Zdalne nauczanie w sytuacji pandemii COVID-19 w opinii rodziców uczniów szkół podstawowych Grzegorz Godawa, Katarzyna Kutek-Sładek
26 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Covid-19 and the Future of Western Civilisation Cameron Gordon
27 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Activities of Cultural Centres During the Covid-19 Epidemic in Poland Piotr T. Nowakowski
28 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Fede e cultura nel tempo del coronavirus Gianfranco Ravasi
29 [GO] Roczniki Kulturoznawcze 2020―Dec―16 Faith and Culture in the Time of Coronavirus Gianfranco Ravasi
30 [GO] Kościół i Prawo 2020―Sep―28 Relacje Kościół-Państwo w Polsce wobec COVID-19 Jarosław Krzewicki
 [1] 

30 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.016 sec