col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Warsaw School of Economics
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Dec―28 EU Emergency COVID-19 Instruments as an Attempt to Address Deficiencies in the EMU Design Mateusz Szczurek
2 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Dec―28 Performance Evaluation of Airports During the COVID-19 Pandemic Yusuf Ersoy
3 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Dec―28 Initial Monetary Policy Response to the COVID-19 Pandemic in Inflation Targeting Economies Joanna Niedźwiedzińska
4 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Dec―15 Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19 Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała
5 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Dec―15 Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19 Rafał Krenz
6 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Nov―24 Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19 Mikołaj Bartoszkiewicz
7 [GO] Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie 2021―Oct―24 Przedsiębiorczość społeczna w pandemicznym ładzie gospodarki rynkowej Tomasz Gardziński
8 [GO] Analizy i Studia CASP 2021―Oct―01 Oszustwa podatkowe w branży usług noclegowych w trakcie pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej Pavel Semerád, Michal Radvan, Lucie Semerádová
9 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Jul―30 Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast Halina Nadobnik
10 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Mar―31 Proposals for Modification of Selected Economic Concepts Amid the COVID-19 Pandemic Piotr Banaszyk, Przemysław Deszczyński, Marian Gorynia, Krzysztof Malaga
11 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2020―Nov―23 The treatment of irregular migrants during COVID-19: a comparative analysis of Italian and Portuguese responses Salvatore FP Barillà, Alberto Pellicanò
12 [GO] Kwartalnik Nauk o Przedsińôbiorstwie 2020―Oct―23 Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19 Grzegorz M. Malinowski
13 [GO] Analizy i Studia CASP 2020―Jun―16 Korzyści podatkowe jako element wspierający podmioty ekonomiczne w okresie walki z COVID-19: aspekt porównawczy i prawny Oksana Shevchuk, Nataliya Mentuh


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.014 sec