col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Warsaw School of Economics

50 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2024―Mar―20 Polityka pieniężna NBP a ceny produktów rolnych w czasie COVID-19 Andrzej Jędruchniewicz, Michał Wielechowski
2 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2024―Feb―06 Modernizacja sądownictwa powszechnego w Polsce w okresie pandemii COVID-19 Krzysztof Piekarski
3 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2024―Feb―06 How Re (Build) Social Capital in the (Post) COVID-19 Pandemic Era? The Raciborz Case Study Robert Geisler, Michał Potracki
4 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2023―Aug―03 Zrównoważone zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19 Grzegorz Maciejewski
5 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2023―Aug―03 Sklep bezobsługowy jako innowacyjny format handlu detalicznego - perspektywa postpandemiczna Barbara Kucharska
6 [GO] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2023―Jun―15 Housing prices during the COVID-19 pandemic: insights from Sweden Christophe André, Thomas Chalaux
7 [GO] Gospodarka Narodowa 2023―Mar―31 Earnings Management amid the COVID-19 Financial Crisis: The Experience of Poland Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski
8 [GO] Journal of Management and Financial Sciences 2023―Mar―16 Inflation, the global financial crisis, and COVID-19 pandemic Grzegorz Jałtuszyk
9 [GO] Journal of Management and Financial Sciences 2023―Mar―16 State aid for airlines in the EU: policy changes during the COVID-19 pandemic Adam Hoszman, Elżbieta Marciszewska, Michał Pasztaleniec
10 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2023―Mar―01 Kluczowe czynniki sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwami podczas pandemii COVID-19 Piotr Jedynak, Sylwia Bąk
11 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2023―Mar―01 Obywatelstwo korporacyjne i filantropia korporacyjna hybrydowych spółek z udziałem Skarbu Państwa w kryzysie COVID-19 Tomasz Gigol, Katarzyna Kreczmańska-Gigol
12 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2023―Mar―01 Pandemia COVID-19 a popyt na pieniądz gotówkowy i zmiany w zachowaniach płatniczych w Polsce w 2020 r. Andrzej Kaźmierczak, Radosław Kotkowski, Krzysztof Maciejewski
13 [GO] Journal of Management and Financial Sciences 2023―Mar―01 Special economic zones (SEZ) in the crisis caused by the COVID-19 pandemic Joanna Czyżowska, Dariusz Żmija
14 [GO] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów 2023―Mar―01 Zmiana restrykcyjności regulacji makroostrożnościowych w czasie pandemii COVID-19. Przykład wymogów kapitałowych dla banków w strefie euro Marcin Czaplicki
15 [GO] Gospodarka Narodowa 2022―Dec―30 Balance Sheet Theory During COVID-19: The Relationship Between Cash Flow and Investment in Polish Listed Companies Marian Nehrebecki
16 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Dec―08 Wpływ pandemii COVID-19 na regulację działalności młodzieżowych rad w Polsce oraz ocena przyjętych rozwiązań Jan Zapolski-Downar
17 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Dec―08 Kierunki polityki przestrzennej miast w Polsce a pandemia SARS-CoV-2. Perspektywa medyczna i przestrzenna Maciej J. Nowak, Krzysztof Simon
18 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Dec―08 How is the urban governance changing in response to the pandemic? The case of Milan Alberto Bortolotti
19 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Dec―08 Policy for temporary crisis or sustained structural change in an age of disasters, crises, and pandemics Nicola Davis Bivens, DeMond Shondell Miller
20 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 Polityka mieszkaniowa i rynek mieszkaniowy w Polsce - gospodarstwa domowe w czasie pandemii COVID-19 Maciej Cesarski
21 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 Comparison of COVID-19 contact-tracing apps in the context of public policy: the cases of Turkey and South Korea Munise Tutucu
22 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 Business performance during the COVID-19 crisis: a major contribution of entrepreneurial resilience Puteri Andika Sari, Wiendy Puspita Sari, Dito Rinaldo
23 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 Analyzing sound COVID-19 policy responses in developing countries: the case study of Pakistan Usman W. Chohan
24 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 Funkcjonowanie terminalu ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu podczas pandemii COVID-19 w kontekście polityki energetycznej państwa Marcin Sajniak
25 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 Analiza skuteczności polityki ograniczania pandemii COVID-19 w Polsce i Malezji do połowy 2021 r. Aleksandra Falba
26 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Sep―08 City diplomacy and public policy in the era of COVID-19: networked responses from the Greek Capital Antonios Karvounis
27 [GO] Gospodarka Narodowa 2022―Jun―30 Social Security and the COVID-19 Crisis: A Dichotomy of Perceptions among Urban Residents in Poland Sławomir Kalinowski, Aleksandra Łuczak
28 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Jun―17 Wybory korespondencyjne w Bawarii 29 marca 2020 r. a COVID-19. Analiza empiryczna na tle debaty o zasadności organizacji wyborów w czasie pandemii Arkadiusz Radwan, Sonia Horonziak
29 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Jun―17 Policy diffusion in federal systems during a state of emergency: diffusion of COVID-19 statewide lockdown policies across the United States Sharon Elhadad, Udi Sommer
30 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Jun―17 Powszechność w głosowaniu korespondencyjnym w dobie COVID-19. Wybrane zagadnienia Piotr Kobylski
31 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Jun―17 Wybory parlamentarne we Wspólnotach Autonomicznych Galicja i Kraj Basków w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 Justyna Salamon
32 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Jun―17 Wybrane problemy związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w toku kadencji w czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce Agata Pyrzyńska
33 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2022―Jun―17 Pandemic challenges vs. public policy: reflections on the electoral administration in the world's largest democracy Hepzibah Beulah C
34 [GO] Analizy i Studia CASP 2022―Mar―10 Podatki w Republice Czeskiej w czasie COVID-19 Michal Kozieł
35 [GO] Analizy i Studia CASP 2022―Mar―10 Reakcja włoskiego systemu podatkowego na pandemię COVID-19 - pomiędzy ograniczeniami europejskimi a wartościami konstytucyjnymi Francesco Cannas
36 [GO] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2022―Jan―21 Pomoc państwa w obliczu COVID-19 na przykładzie instrumentów wykorzystywanych w Polsce Aleksander Werner
37 [GO] Studia Demograficzne 2022―Jan―21 COVID-19 preventive behaviours among population 50+ in Poland Marta Styrc
38 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Dec―28 EU Emergency COVID-19 Instruments as an Attempt to Address Deficiencies in the EMU Design Mateusz Szczurek
39 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Dec―28 Performance Evaluation of Airports During the COVID-19 Pandemic Yusuf Ersoy
40 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Dec―28 Initial Monetary Policy Response to the COVID-19 Pandemic in Inflation Targeting Economies Joanna Niedźwiedzińska
41 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Dec―15 Bariery formuł deliberacyjnych w świetle badania praktyk budżetowania obywatelskiego w Polsce prowadzonych w okresie pandemii COVID-19 Jacek Sroka, Beata Pawlica, Joanna Podgórska-Rykała
42 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Dec―15 Instrumenty finansowe w ekonomii społecznej wobec kryzysu związanego z pandemią COVID-19 Rafał Krenz
43 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Nov―24 Migracja ukraińskich pracowników w Polsce podczas pandemii COVID-19 Mikołaj Bartoszkiewicz
44 [GO] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2021―Oct―24 Przedsiębiorczość społeczna w pandemicznym ładzie gospodarki rynkowej Tomasz Gardziński
45 [GO] Analizy i Studia CASP 2021―Oct―01 Oszustwa podatkowe w branży usług noclegowych w trakcie pandemii COVID-19 w Republice Czeskiej Pavel Semerád, Michal Radvan, Lucie Semerádová
46 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2021―Jul―30 Media społecznościowe jako narzędzie aktywizacji osób starszych w okresie pandemii COVID-19. Analiza funkcjonowania na Facebooku organizacji wybranych z czterech polskich miast Halina Nadobnik
47 [GO] Gospodarka Narodowa 2021―Mar―31 Proposals for Modification of Selected Economic Concepts Amid the COVID-19 Pandemic Piotr Banaszyk, Przemysław Deszczyński, Marian Gorynia, Krzysztof Malaga
48 [GO] Studia z Polityki Publicznej 2020―Nov―23 The treatment of irregular migrants during COVID-19: a comparative analysis of Italian and Portuguese responses Salvatore FP Barillà, Alberto Pellicanò
49 [GO] Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2020―Oct―23 Zasada ostrożności, czyli teoretycznie ustrukturyzowana panika w czasach COVID-19 Grzegorz M. Malinowski
50 [GO] Analizy i Studia CASP 2020―Jun―16 Korzyści podatkowe jako element wspierający podmioty ekonomiczne w okresie walki z COVID-19: aspekt porównawczy i prawny Oksana Shevchuk, Nataliya Mentuh
 [1] 

50 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.022 sec