col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: University of Rzeszow
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2021―Jun―25 Ethical issues surrounding false information about coronavirus disease 2019 Vityala Yethindra
2 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2021―Jun―25 Coronavirus disease 2019: ethical and epidemiological issues with clinical trials Tugolbai Tagaev, Vityala Yethindra, Altynai Zhumabekova, Yogesh Parihar, Alenur Narasimharaj
3 [GO] Polityka i Społeczeństwo 2021―Jun―09 E-komunikowanie publiczne w warunkach pandemii COVID-19 - doświadczenia małych miast Dolnego Śląska Kamil Glinka
4 [GO] Polityka i Społeczeństwo 2021―Jun―09 Unia Europejska w obliczu pandemii COVID-19 Paweł Turczyński
5 [GO] Polityka i Społeczeństwo 2021―Jun―09 Polska gospodarka na kwarantannie - analiza wskaźników ekonomicznych, społecznych oraz rozwiązań formalnoprawnych dotyczących przeciwdziałania koronawirusowi COVID-19 Robert Staniszewski
6 [GO] Polityka i Społeczeństwo 2021―Jun―09 Relacje pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową w warunkach pandemii COVID-19 Tomasz Bojarowicz
7 [GO] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 2021―Jun―07 Wpływ ograniczeń epidemiologicznych COVID-19 na działalność instytucji kultury w Polsce Katarzyna Szara, Eliza Frejtag-Mika
8 [GO] Kultura - Przemiany - Edukacja 2021―May―17 Rethinking teacher training: Covid-19 and the rise of e-learning Rebecca Soler Costa, Pablo Lafarga Ostáriz
9 [GO] Kultura - Przemiany - Edukacja 2021―May―17 Niepowodzenia szkolne uczniów w czasie pandemii COVID-19 w perspektywie wybranych badań empirycznych Zofia Frączek
10 [GO] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego Seria Prawnicza Prawo 2021―Mar―22 Police efforts during the coronavirus epidemic Elżbieta Ura
11 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2021―Mar―16 Anxiety states and knowledge of COVID-19 among pregnant women during the pandemic in Turkey - a cross-sectional study Esra Hoşoğlu, Berkan Şahin, Bedia Sultan Önal, Sema Baki Yıldırım
12 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2021―Mar―16 Socio-economic status, iron deficiency anemia and COVID-19 disease burden - an appraisal Kusum Ghosh, Diptendu Chatterjee, Abhisikta Ghosh Roy, Arup Ratan Bandyopadhyay
13 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2021―Mar―16 Serum levels of anti-corona virus specific -IgG and -IgM antibodies in COVID-19 patients at admission and at discharge Ganiyu Olatunbosun Arinola
14 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2021―Mar―12 Gastrointestinal symptoms as antecedent signs of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 infection Aleksandra Młodożeniec, Paulina Szul, Agnieszka Gala-Błądzińska
15 [GO] Dydaktyka Informatyki 2020―Dec―08 Nowoczesny nauczyciel akademicki w dobie COVID-19 Wojciech Czerski
16 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2020―Nov―27 A concurrent outbreak of COVID-19 and methanol poisoning in Iran: Is this the time to make amendments to alcohol drinking laws? Ali Banagozar Mohammadi, Maryam Vahabzadeh
17 [GO] European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2020―Nov―20 Prospect of Tele-Pharmacists in Pandemic Situations: Bangladesh Perspective Abdul Kader Mohiuddin


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.021 sec