col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Norwegian Medical Association
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Oct―13 Covid-19 hos pasienter med kronisk inflammatorisk leddsykdom Tone Wikene Nystad, Karl Ove Hufthammer, Eirik Alnes Buanes, Kjartan Bryne, Bjørg-Tilde Svanes Fevang
2 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Oct―13 Covid-19: Barn er ikke små voksne Ketil Størdal
3 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Oct―13 Subakutt tyreoiditt etter vaksinering mot SARS-CoV-2 Eva Sigstad, Krystyna K. Grøholt, Ola Westerheim
4 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Oct―13 Multiorgan inflammatorisk syndrom hos barn og ungdom etter SARS-CoV-2-infeksjon Yi Hu, Astrid Elisabeth Rojahn, Berit Flatø
5 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Oct―01 Ungdoms opplevelser av konsekvenser av pandemien etter ett år med covid-19-restriksjoner Vidar Sandsaunet Ulset, Anders Bakken, Tilmann von Soest
6 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Sep―08 Hva med reaksjoner etter covid-19-infeksjon eller vaksine? Kjetil Retterstøl
7 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Sep―08 Et antiviralt legemiddel mot covid-19? Haakon B. Benestad
8 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Aug―23 Multiple arterielle tromboembolier etter covid-19 Matthew Spreadbury, Espen Gubberud, Henrik Halvorsen, Jon Bjørkum, Antje Butter
9 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jun―29 Subakutt tyreoiditt etter covid-19 Eirik Tjønnfjord, Ragnar Bekkhus Moe, Waleed Ghanima, Saad Aballi
10 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jun―29 Covid-19 og epilepsi Kjell Heuser, Toni Christoph Berger, Oliver Henning, Sigrid Svalheim, Jørn Mandla Sibeko, Karl O. Nakken, Erik Taubøll
11 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jun―29 Norge må si ja til rettferdig tilgang til covid-19-vaksiner Katarina Foss-Solbrekk
12 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jun―10 Utviklingshemmede og bruk av tvang ved vaksinering mot covid-19 Torstein Vik
13 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jun―10 Alderspsykiatriske helsetjenester under covid-19-pandemien Marit Tveito, Maria Barca, Cecilie Bhandari Hartberg
14 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jun―10 Bør sykehjemsbeboere uten samtykkeevne vaksineres mot covid-19? Bård Reiakvam Kittang
15 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―May―28 Dårlig forskning hindrer effektiv respons på covid-19 Ashley Elizabeth Muller, Erika Gubrium, Jørgen Dahlberg, Ariana Guilherme Fernandes
16 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―May―28 Nanopartikler beskytter celler mot SARS-CoV-2 Haakon B. Benestad
17 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―May―21 Dødsfall i sykehjem etter covid-19-vaksine Torgeir Bruun Wyller, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Pernille Harg, Marius Myrstad
18 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―May―05 Neseblødning etter testing for covid-19 Dagfinn Lunde Markussen, Jon Erik Hagen, Anette Tvedt, Ole Martin Steihaug
19 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Apr―30 Dyp venetrombose mer enn to uker etter vaksinering mot covid-19 Helene Brenna Haakonsen, Ann Nystedt
20 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Apr―30 Fatal hjerneblødning etter covid-19-vaksine Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, Anders Rudjord, Peder Anker
21 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Apr―20 Covid-19-kasuistikk ble årets artikkel Irene Thoresen Rønold
22 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Apr―20 Hvor lenge bør en covid-19-pasient isoleres? Torbjørn Øygard Skodvin
23 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Apr―20 Private klinikker bør kunne sette covid-19-vaksiner Gunnar Hasle
24 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Mar―23 Kan et portforbud ved covid-19 begrunnes medisinskfaglig? Linda Madsen
25 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Mar―09 Bruk av antibiotika under covid-19-pandemien Hege Salvesen Blix, Sigurd Høye
26 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Mar―09 Betydelig nedgang i kreftdiagnostikk under covid-19-pandemien Siri Larønningen, Anna Skog, Johanne Gulbrandsen, Tom Børge Johannesen, Inger Kristin Larsen, Bjørn Møller, Giske Ursin
27 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Mar―09 Covid-19-vaksiner gir økt risiko for anafylaksi Marie Alnæs, Torgeir Storaas, Martin Sørensen, Eva Stylianou, Anders Tøndell
28 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Mar―09 Designerprotein mot covid-19? Haakon B. Benestad
29 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―24 Schistosomiasis i skyggen av covid-19 Øyunn Holen
30 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―24 Psykiske lidingar før og etter covid-19 Lise Skogstad Loftsgaard
31 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―24 SARS-CoV-2 blant ansatte i helse- og omsorgstjenesten Mari Molvik, Anders Skyrud Danielsen, Mari Grøsland, Kjetil Elias Telle, Oliver Kacelnik, Hanne-Merete Eriksen-Volle
32 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―24 Vaksinene kan holde tritt med SARS-CoV-2-mutasjonene Tor Kristian Andersen, Gunnveig Grødeland
33 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―02 Driftsomlegging ved et fastlegekontor under covid-19-pandemien - en fokusgruppestudie Therese Renaa, Mette Brekke
34 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―02 Kan ampullene med covid-19-vaksine utnyttes bedre? Øystein Kalsnes Jørstad, Magne Sand Sivertsen, Jan Terje Andersen, Morten Carstens Moe
35 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Feb―02 Hva betyr tidligere hjerte- og karsykdom eller kreft for risiko for død etter påvist SARS-CoV-2? Rune Kvåle, Kaare Harald Bønaa, Rachel Forster, Kirsten Gravningen, Pétur Benedikt Júlíusson, Tor Åge Myklebust
36 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jan―12 Rettelse: Lungeembolisme ved covid-19 Anders Tveita, Siv Hestenes, Eirik Robsahm Sporastøyl, Stian Aleksander Pettersen, Bente Lund Neple, Marius Myrstad, et al. (+4)
37 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2021―Jan―12 Kortikosteroider til sykehjemspasienter med covid-19? Marius Myrstad, Bård Reiakvam Kittang, Anette Hylen Ranhoff, Bjørn Erik Neerland, Torgeir Bruun Wyller
38 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Immunsystemets rolle i alvorlig covid-19 Maria Belland Olsen, Ida Gregersen
39 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Cerebral venetrombose etter covid-19 Lars Tveit, Brian Enriquez, Bjørn Tennøe, Bogna Warsza, Lars Jørgen Garstad, Martin Weisshaar, Anne Hege Aamodt
40 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Sykehusinnleggelser med covid-19 - en sammenligning av ulike datakilder Robert Whittaker, Mari Grøsland, Eirik Alnes Buanes, Sigrid Beitland, Bente Bryhn, Jon Helgeland, et al. (+5)
41 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 70 pasienter med covid-19 innlagt ved Sykehuset Østfold Siri Øverstad, Eirik Tjønnfjord, Magnus Kringstad Olsen, Jonas Bergan, Saad Aballi, Øystein Almås, et al. (+2)
42 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Covid-19 rapportert til Folkehelseinstituttet de første seks ukene av epidemien Elina Seppälä, Ragnhild Tønnessen, Lamprini Veneti, Trine Hessevik Paulsen, Anneke Steens, Robert Whittaker, et al. (+6)
43 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Asymptomatisk covid-19 med usikre testresultater Arne Johan Norheim, Andreas Lind, Arne Michael Taxt, Espen Rostrup Nakstad, Einar Kristian Borud, Thomas Waldow
44 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Genetisk risiko for alvorlig covid-19-infeksjon Torbjørn Øygard Skodvin
45 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien Berit Hofset Larsen, Morten Magelssen, Oona Dunlop, Reidar Pedersen, Reidun Førde
46 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Hvor dødelig er covid-19? Håkon Ihle-Hansen
47 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Kan luftforurensning øke risikoen for covid-19? Jørn A. Holme, Marit Låg, Johan Øvrevik, Karan Golestani
48 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 SARS-CoV-2 bremser det medfødte immunforsvaret Ruth Halsne
49 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 Dødsfall etter påvist SARS-CoV-2 i Norge Hanne Løvdal Gulseth, Eyvind Helland, Knut Ivar Johansen, Kirsten Gravningen, Helena Niemi Eide, Siri Eldevik Håberg, Inger Johanne Bakken
50 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Dec―16 SARS-CoV-2-viruset svekker immunresponsen Haakon B. Benestad
51 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Nov―11 Vitamin D og covid-19 Gunnar Hasle
52 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Nov―11 Rettelse: Langvarig syk etter covid-19 Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
53 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Nov―11 Flere sykehjemspasienter med covid-19 bør behandles på sykehus Alf Kristoffersen
54 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Oct―29 Downs syndrom og covid-19 - en oversett risikogruppe? Maria Belland Olsen
55 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Oct―19 Langvarig syk etter covid-19 Espen Lindholm, Tor Inge Tønnessen
56 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Oct―19 Et langvarig covid-19-forløp hos en person med demens Eivind Aakhus, Elena H. Finbråten, Trine Finnes, Tine Smedsund Dons, Tom Borza
57 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Oct―01 Status for vaksineutvikling mot covid-19 Arne Michael Taxt, Gunnveig Grødeland, Andreas Lind, Fredrik Müller
58 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Oct―01 Underliggende tilstander hos voksne med covid-19 Wenche Nystad, Vidar Hjellvik, Inger Kristin Larsen, Inger Ariansen, Eyvind Helland, Knut Ivar Johansen, et al. (+6)
59 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Oct―01 Tromboseprofylakse til pasienter med covid-19-infeksjon Eirik Tjønnfjord, Siri Øverstad, Saad Aballi, Waleed Ghanima
60 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Sep―09 Utprøvende behandling ved covid-19 Arne Broch Brantsæter
61 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Sep―09 Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med rekonvalesensplasma Michael Hahn, Maria Elena Huanca Condori, Atle Totland, Einar K. Kristoffersen, Tor Audun Hervig
62 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Sep―09 Pasient med alvorlig covid-19 behandlet med steroider Eirik Hugaas Ofstad, Tore Hauglid, Terje Tollåli, Katarina Radisavljevic Vasiljevic, Knut Dybwik
63 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Sep―09 Covid-19: Evidens-, eminens-, eller erfaringsbasert behandling? Jon Henrik Laake, Tor Aksel Aasmundstad, Trine Kåsine, Søren Erik Pischke, Andreas Barratt-Due
64 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Antistoffrespons hos en familie med covid-19 Stian Henriksen, Øyvind Trydal, Sten-Eigil Sigurdsen, Garth D. Tylden, Christine Hanssen Rinaldo
65 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Fødende risikopasient med covid-19 Ane Cecilie Munk, Linda Reme Sagedal, Turid Stavseth Krogedal, Ida McFadzean, Hanna Oommen
66 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Ventilasjonsstøtte for hypoksemiske intensivpasienter med covid-19 Trine Gundem, Theresa Mariero Olasveengen, Knut Erik Hovda, Knut Gaustad, Christina Schøndorf, Morten Rostrup, et al. (+5)
67 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Morfologisk unormale nøytrofile granulocytter ved covid-19 Inger Anne Tveit, Hege Zaar Nielsen
68 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Komplikasjoner og dødelighet blant pasienter innlagt med covid-19 Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Per Erik Ernø, Else Johanne Rønning, Jan Svendsen, Tale Norbye Wien, et al. (+5)
69 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Antibiotikabruk i sykehus ved covid-19 Håkon Kinck Borén, Christian Magnus Thaulow, Else Quist-Paulsen, Torgun Wæhre, Per Espen Akselsen, Kristian Tonby
70 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Covid-19 og venøs tromboembolisme - profylakse og behandling Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
71 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Utbrudd av covid-19 ved tre sykehjem i Bergen Bård Reiakvam Kittang, Sebastian von Hofacker, Sabine Piepenstock Solheim, Kjell Krüger, Karina Koller Løland, Kristian Jansen
72 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Henvendelser til psykiatrisk legevakt i første fase av covid-19-pandemien Ewa Ness, Erik Myrvang Salvador, Erlend Strand Gardsjord
73 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Sars-CoV-2 hos barn og ungdom i Norge: påvist smitte, sykehusinnleggelser og underliggende tilstander Ketil Størdal, Inger Johanne Bakken, Margrethe Greve-Isdahl, Claus Klingenberg, Eyvind Helland, Wenche Nystad, et al. (+2)
74 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn Astrid Elisabeth Rojahn, Karianne Wiger Gammelsrud, Leif Inge Brunvand, Terje Peder Hanche-Olsen, Ole Schistad, Christine Bendixen Sæter, Kirsti Haaland
75 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Rettelse: Multiorgan inflammatorisk syndrom assosiert med sars-CoV-2 hos et barn Astrid Elisabeth Rojahn, Karianne Wiger Gammelsrud, Leif Inge Brunvand, Terje Peder Hanche-Olsen, Ole Schistad, Christine Bendixen Sæter, Kirsti Haaland
76 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Aug―20 Sars-CoV-2-infeksjon under svangerskapet Hilde Engjom, Pétur Benedikt Júlíusson
77 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Testing for covid-19 ved innrykk til Forsvaret Arne Johan Norheim, Espen Nakstad, Are Stuwitz Berg, Einar Kristian Borud, Erling Rein
78 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Smittevern blant Oslo-ungdom under covid-19-pandemien Tilmann von Soest, Willy Pedersen, Anders Bakken, Mira A. Sletten
79 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Livstilfredshet blant ungdom før og under covid-19-pandemien Tilmann von Soest, Anders Bakken, Willy Pedersen, Mira A. Sletten
80 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Covid-19-pandemien i et mottaksperspektiv Anne Cathrine P. Wammer, Solvor Findalen Pedersen, May-Liss Hatleskog, Bendik Westlund Hegna
81 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Hvordan påvirkes hjernen ved covid-19? Anne Hege Aamodt, Hanne Flinstad Harbo, Guttorm Eldøen, Andreas Barratt-Due, Pål Aukrust
82 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Beredskap og sykehusbygging: Hva bør vi lære av covid-19? Rolf Kåresen, Sven Erik Gisvold, Hans Erik Heier
83 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―30 Øre-nese-hals-leger og sars-CoV-2-viruset David Hui, Johan Edvard Steineger, Harriet Akre, Terje Osnes, Sinan Dheyauldeen
84 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―17 Smittevern og hudutfordringer ved covid-19 Hilde Kristin Vindenes, Kristine Lillebø, Trude Duelien Skorge, Kaja Irgens-Hansen
85 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―17 Rehabilitering etter covid-19 Frank Becker, Jon Henrik Laake, Kristin Hofsø
86 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―17 Covid-19 med negative nasofarynksprøver tidlig i forløpet Astrid Balsvik Valan, Cecilie Sture
87 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―17 Registrerte meldingspliktige smittsomme sykdommer under covid-19-responsen Pawel Stefanoff, Astrid Louise Løvlie, Petter Elstrøm, Emily Ann Macdonald
88 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Jun―17 Gir ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister økt risiko for alvorlig covid-19? Anne Hege Aamodt, Marte H. Bjørk, Erling A. Tronvik, Eirik Alnes Buanes, Lars Jacob Stovner, Dan Atar
89 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Lindring av truende kvelning hos døende pasienter med covid-19 Yngve Kiserud, Jan Henrik Rosland
90 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Lungeembolisme ved covid-19 Anders Tveita, Siv Hestenes, Eirik Robsahm Sporastøyl, Stian Aleksander Pettersen, Bente Lund Neple, Marius Myrstad, et al. (+4)
91 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, et al. (+2)
92 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Bildediagnostikk av pasienter med covid-19 Trond Mogens Aaløkken, Anagha P. Parkar, Tom-Vegard Markussen, Haseem Ashraf, Georg Karl Mynarek, Harald Nes, et al. (+7)
93 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Pasienttilstrømming i et akuttmottak i påvente av covid-19-pandemien Lars Petter Bjørnsen, Lars Eide Næss-Pleym, Jostein Dale, Lars Erik Laugsand
94 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Behandling av multippel sklerose under covid-19-pandemien Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Lars Bø
95 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Kommunal organisering av behandlingstilbud for covid-19-pasienter Ståle Onsgård Sagabråten, Ingvild Vatten Alsnes
96 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―28 Ett försök till kompletterande perspektiv på coronaviruset Fredrik Bååthe
97 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Kronisk inflammatorisk tarmsykdom og covid-19 Bjørn Moum
98 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Palliativ behandling av pasienter med covid-19 Anne-Tove Brenne, Arve Nordbø, Siri Steine, Anne Fasting, Maren Anne Berglund, Endre Røynstrand, Nina E. Hjorth
99 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Samtykke og forskning på covid-19 Jacob C. Hølen
100 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Kreftbehandling og covid-19 Odd Terje Brustugun
101 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Rettelse: Behandling, omsorg og pleie for døende sykehjemspasienter med covid-19 Siren Eriksen, Ellen Karine Grov, Bjørn Lichtwarck, Ingunn Holmefoss, Kjell Bøhn, Christian Myrstad, et al. (+2)
102 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 COVID-19 anosmia Therese Ovesen
103 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Utprøvende behandling for covid-19 bør foregå i randomiserte studier Marius Trøseid, Olav Lutro, Vidar Ormaasen
104 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Pårørende til pasienter med covid-19 trenger oss Kjell Erik Strømskag, Rigmor Opstad
105 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Når covid-19 møter afrikansk helsevesen Marius Trøseid
106 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Covid-19 med akutte magesmerter som debutsymptom Hilde Bastøe Sellevoll, Usman Saeed, Victoria Solveig Young, Gunnar Sandbæk, Karsten Gundersen, Tom Mala
107 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Covid-19 med nedsatt lukte- og smakssans som eneste symptom Jøran Hjelmesæth, Dagfinn Skaare
108 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Covid-19 med stille hypoksemi William Ottestad, Mari Seim, Jens Otto Mæhlen
109 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Covid-19 på lukka psykiatriske sengepostar Jeanette Bjørke-Bertheussen, Melissa Weibell
110 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Covid-19 påvist hos eldre kvinne med akutt funksjonssvikt Bjørn Erik Neerland, Andrea Dobloug, Kristin Grotle Nore, Espen Eliasson Mikaelsen, Arve Halsen, Marc Vali Ahmed
111 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Ramadan under covid-19-pandemien Sheraz Yaqub, Mohammad Usman Rana, Pål Aukrust
112 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Akutt lungesviktsyndrom hos covid-19-pasient med negative nasofarynksprøver Marit Teigen Hauge, Einar Nilsen, Trond Nordseth
113 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―May―07 Covid-19: Symptomer, forløp og bruk av kliniske skåringsverktøy hos de 42 første pasientene innlagt på et norsk lokalsykehus Håkon Ihle-Hansen, Trygve Berge, Anders Tveita, Else Johanne Rønning, Per Erik Ernø, Elizabeth Lyster Andersen, et al. (+3)
114 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Nyfødte bør være hos mor, også hvis mor har covid-19 Astri Lang, Claus Klingenberg, Margrethe Greve-Isdahl, Jannicke Hanne Andresen
115 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Delirium hos pasienter med covid-19 Bjørn Erik Neerland, Leiv Otto Watne, Maria Krogseth
116 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Covid-19 - mildt forløp hos barn Chandra Sekhar Devulapalli
117 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Covid-19: Simuleringsmodeller ved epidemier Ivar Sønbø Kristiansen, Emily Annika Burger, Birgitte Freiesleben de Blasio
118 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Covid-19: Tanker fra en bekymret mor Stine Sandven-Thrane
119 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Hemofagocytisk lymfohistiocytose ved covid-19? Hallgeir Tveiten, Pål Aukrust, Gustav Lehne, Jezabel R. Rodriguez, Ole Henning Skjønsberg
120 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Apr―23 Asymptomatiske smittebærere av sars-CoV-2 i sykehjem Knut Hordnes, Karina Koller Løland, Egil Bovim
121 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Mar―30 Covid-19: Én verden, én helse Hannah Joan Jørgensen, Carlos das Neves
122 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Mar―30 Cytokinstormer ved covid-19? Kari Tveito
123 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Mar―20 Covid-19: Akkurat passe ulv Ragnhild E. Ørstavik
124 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Mar―20 Covid-19: Italiensk leksjon Kari Tveito
125 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Mar―20 Covid-19: Slå ring! Kari Tveito
126 [GO] Tidsskrift for Den norske legeforening 2020―Mar―20 Covid-19: Vi som tror vi ikke kan hjelpe Øyvind Stople Sivertsen


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.024 sec