col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: European Journal of Science and Technology
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Sep―03 The Effect of Technology and Service on Learning Systems During the COVID-19 Pandemic Arıfullah ULLAH, Özlem BATUR DİNLER, Canan BATUR ŞAHİN
2 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―19 Assessment of Site Selection Criteria for Medical Waste during COVID-19 Pandemic Mehmet Ali TAŞ
3 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―15 Gıdayla İlişkili COVID-19 Riskiyle Mücadelede Etkili Gıda Güvenliği Uygulamaları, Gıda İşletmelerinin ve Gıda Çalışanlarının Rolü Seda OĞUR
4 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―15 A CNN-based hybrid model to detect Coronavirus disease Ebru ERDEM, Tolga AYDİN
5 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―14 Evaluation of Stress and Nutrition Status of University Students During the Covid-19 Outbreak İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Hatice Kübra YILMAZ, Berrak ERGÜDEN, Kübra DERYA İPEK, Çiğdem YILDIRIM, Sümeyye BORA
6 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―26 Covid-19 Döneminde Uzaktan Eğitimde Mentor Gerekliliğinin Makine Öğrenmesi Yaklaşımları ile Belirlenmesi ve Belirleyicilerin Açıklanması Ebru ŞİMŞEK, Pelin CANBAY
7 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―26 MİKRO BESİN ÖGELERİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE COVID-19 TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİ Ezgi ARSLAN
8 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―25 COVID-19 ile İlgili Sosyal Medya Gönderilerinin Metin Madenciliği Yöntemlerine Dayalı Olarak Zaman-Mekansal Analizi Aytuğ ONAN
9 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―23 Detection of COVID-19 Cases with Fuzzy Classifiers Using Chest Computed Tomography Aleyna KÖKTEN, Volkan KILIÇ
10 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―May―01 COVID-19 Tracking Applications: A Human-Centric Analysis Merih ANGIN, Pelin ANGIN
11 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Apr―05 Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Akciğer X-Ray Görüntülerinden COVID-19 Tespiti Ferhat BOZKURT
12 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Apr―02 Atıksularda Koronavirüslerin Varlığı, Akıbeti Ve Giderimi: COVID-19 Üzerine Bir Derleme Şeyma AKKURT, Merve OĞUZ
13 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Mar―14 Okul/İş Yeri Kapatılmasının COVID-19 Kaynaklı Vaka Sayılarına Etkisi Mustafa DEMİRBİLEK
14 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jan―16 COVID-19 Vakalarının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri Örneği Nur Selin ÖZEN, Selin SARAÇ, Melik KOYUNCU
15 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jan―14 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA VE MÜŞTERİLERİNE ETKİLERİ: SWOT ANALİZİ Filiz YETİZ
16 [GO] European Journal of Science and Technology 2020―Oct―15 Koronavirüs’ün (Covid-19) Dünya Çapındaki Analizi ve Gelecekteki Durumu Mehmet TAŞ, Mete YAĞANOĞLU
17 [GO] European Journal of Science and Technology 2020―Aug―13 Covid-19 Veri Kümesinin SMOTE Tabanlı Örnekleme Yöntemi Uygulanarak Sınıflandırılması Mustafa YAVAŞ, Aysun GÜRAN, Mitat UYSAL
18 [GO] European Journal of Science and Technology 2020―Apr―08 Gıda Güvenliği Açısından COVID-19 Etmeni SARS-CoV-2’nin Değerlendirilmesi ve Korunma Yöntemleri Enes DERTLİ, Osman SAĞDIÇ, Selma KAYACAN, Muhammet ARICI


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec