col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: European Journal of Science and Technology

43 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―May―29 COVID-19 Pandemisi Öncesinde ve Pandemi Döneminde Türkiye’deki Havalimanı Etkinliklerinin Üç Aşamalı Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi Koray KÖÇKEN, Mehpare TİMOR, Mustafa U. KARAKAPLAN
2 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―May―11 Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’de Hastanelerde Alınan Önlemlerin ve Uygulamaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi Dilan KARAKUŞ, Edip AVŞAR
3 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―May―09 Face Detection by Measuring Thermal Value to Avoid Covid-19 Kubilay TUNA, Bayram AKDEMİR
4 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Apr―19 Covid-19 Pandemisi Sürecinde Hijyen Ürünleri Üreten Bir Firmada Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı Şebnem DEMİRKOL AKYOL
5 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Apr―11 Classification of Coronavirus Disease with Artificial Intelligence and Machine Learning Elif AKARSU
6 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Mar―17 COVID-19 Sürecinin Su Ayak İzine Etkisinin Değerlendirilmesi Sevde USTUN ODABASİ
7 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Mar―17 Nesnel, Öznel ve Bütünleşik Kriter Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması: COVID-19 Uygulaması Zeynep Büşra KESKİN, Elif KILIÇ DELİCE
8 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Mar―16 Öksürük Sesi Kayıtlarından Spektral Özellikler ile Otomatik COVID-19 Tespiti Semiye DEMİRCAN
9 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Mar―05 Covid-19 Geçici Aşılama Kliniklerinin Atanmasına Sezgisel Bir Yaklaşım Esra ÇAKIR, Mehmet Ali TAŞ
10 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Feb―08 SEIR Based Epidemic Modeling of COVID-19 in Turkey Kevser ŞAHİNBAŞ, Ferhat ÇATAK
11 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―28 Assesment of Coronavirus Pandemic Effect on Air Quality in Cyprus Sedef ÇAKIR, Mbachu PRİNCEWİLL
12 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―03 SARS-CoV-2 Ana Proteaz Enzimine Yönelik Antiviral Bileşiklerin Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı Yöntemleri ile Değerlendirilmesi Gizem TATAR, Ercüment YILMAZ
13 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―03 Evaluation of some flavanones as potential inhibitors for SARS-CoV-2 by molecular docking and pharmacological analysis Fatma Nur ÖZKÖMEÇ, Mustafa ÇEŞME
14 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―03 Dilemma in Health During Pandemic in OECD Countries: Increasing Health Expenditures for Preventing Against the Pandemic Will Cause a Crowding-out in Increasing the Employment in Nursing Service or not? Özlem ÖZSOY
15 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―02 X-Ray Görüntülerinden COVID-19 Tespiti için Derin Öğrenme Temelli Bir Yaklaşım Feyzanur Banu DEMİR, Ersen YILMAZ
16 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―01 Possible Impacts of COVID-19 on Foreign Communities in Turkey Hikmet İSKENDER
17 [GO] European Journal of Science and Technology 2022―Jan―01 Türkiye'de COVID-19 Bulaşısının ARIMA Modeli ve LSTM Ağı Kullanılarak Zaman Serisi Tahmini Abdullah Ammar KARCIOĞLU, Sezercan TANIŞMAN, Hasan BULUT
18 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Dec―28 Covid-19 Salgınının BIST-100 Endeksi Üzerindeki Etkisi: Türkiye Özelinde Ampirik Bir Araştırma Mustafa KARTAL
19 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Dec―09 Deep Learning Based Covid-19 Detection With A Novel CT Images Dataset: EFSCH-19 Oğuzhan KATAR, Erkan DUMAN
20 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Dec―09 COVID-19 PCR Testi Veri Analizinde CAtenA Smart PCR Bioinformatik Programının Sunduğu Ön Değerlendirme Sonuçlarının Uzman Sonuçları ile Uyumunun Araştırılması Ayşe Rüveyda UĞUR, Abdulkadir TAŞDELEN
21 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Nov―01 COVID-19 Tespiti için Akciğer BT Görüntülerinin Bölütlenmesi Buket KAYA, Muhammed ÖNAL
22 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Oct―16 Identification of COVID-19 from Cough Sounds Using Non-Linear Analysis and Machine Learning Fatma Zehra SOLAK
23 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Oct―15 Makine Öğrenmesi Algoritmalarıyla Akciğer Tomografi Görüntülerinden COVID-19 Tespiti Özgür KART, Fatih BASCİFTCİ
24 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Sep―27 COVID-19’un Halk Sağlığı Açısından Yarattığı Rahatsızlıkların Çok Boyutlu Faktör Kümelerinin Tahmini Adnan MAZMANOĞLU
25 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Sep―26 How is COVID-19 affecting the renewable energy sector and the electric power grid? Hasan Huseyin COBAN
26 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Sep―03 The Effect of Technology and Service on Learning Systems During the COVID-19 Pandemic Arıfullah ULLAH, Özlem BATUR DİNLER, Canan BATUR ŞAHİN
27 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―19 Assessment of Site Selection Criteria for Medical Waste during COVID-19 Pandemic Mehmet Ali TAŞ
28 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―15 Gıdayla İlişkili COVID-19 Riskiyle Mücadelede Etkili Gıda Güvenliği Uygulamaları, Gıda İşletmelerinin ve Gıda Çalışanlarının Rolü Seda OĞUR
29 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―15 A CNN-based hybrid model to detect Coronavirus disease Ebru ERDEM, Tolga AYDİN
30 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Aug―14 Evaluation of Stress and Nutrition Status of University Students During the Covid-19 Outbreak İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Hatice Kübra YILMAZ, Berrak ERGÜDEN, Kübra DERYA İPEK, Çiğdem YILDIRIM, Sümeyye BORA
31 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―26 Covid-19 Döneminde Uzaktan Eğitimde Mentor Gerekliliğinin Makine Öğrenmesi Yaklaşımları ile Belirlenmesi ve Belirleyicilerin Açıklanması Ebru ŞİMŞEK, Pelin CANBAY
32 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―26 MİKRO BESİN ÖGELERİNİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE COVID-19 TEDAVİSİNDEKİ ETKİSİ Ezgi ARSLAN
33 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―25 COVID-19 ile İlgili Sosyal Medya Gönderilerinin Metin Madenciliği Yöntemlerine Dayalı Olarak Zaman-Mekansal Analizi Aytuğ ONAN
34 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jun―23 Detection of COVID-19 Cases with Fuzzy Classifiers Using Chest Computed Tomography Aleyna KÖKTEN, Volkan KILIÇ
35 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―May―01 COVID-19 Tracking Applications: A Human-Centric Analysis Merih ANGIN, Pelin ANGIN
36 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Apr―05 Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Akciğer X-Ray Görüntülerinden COVID-19 Tespiti Ferhat BOZKURT
37 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Apr―02 Atıksularda Koronavirüslerin Varlığı, Akıbeti Ve Giderimi: COVID-19 Üzerine Bir Derleme Şeyma AKKURT, Merve OĞUZ
38 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Mar―14 Okul/İş Yeri Kapatılmasının COVID-19 Kaynaklı Vaka Sayılarına Etkisi Mustafa DEMİRBİLEK
39 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jan―16 COVID-19 Vakalarının Makine Öğrenmesi Algoritmaları ile Tahmini: Amerika Birleşik Devletleri Örneği Nur Selin ÖZEN, Selin SARAÇ, Melik KOYUNCU
40 [GO] European Journal of Science and Technology 2021―Jan―14 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA VE MÜŞTERİLERİNE ETKİLERİ: SWOT ANALİZİ Filiz YETİZ
41 [GO] European Journal of Science and Technology 2020―Oct―15 Koronavirüs’ün (Covid-19) Dünya Çapındaki Analizi ve Gelecekteki Durumu Mehmet TAŞ, Mete YAĞANOĞLU
42 [GO] European Journal of Science and Technology 2020―Aug―13 Covid-19 Veri Kümesinin SMOTE Tabanlı Örnekleme Yöntemi Uygulanarak Sınıflandırılması Mustafa YAVAŞ, Aysun GÜRAN, Mitat UYSAL
43 [GO] European Journal of Science and Technology 2020―Apr―08 Gıda Güvenliği Açısından COVID-19 Etmeni SARS-CoV-2’nin Değerlendirilmesi ve Korunma Yöntemleri Enes DERTLİ, Osman SAĞDIÇ, Selma KAYACAN, Muhammet ARICI
 [1] 

43 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.018 sec