col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Sakarya Tip Dergisi

49 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Sakarya Medical Journal 2023―Nov―28 Editöre Mektup: ‘Hipertansiyon Tanılı Covid-19 Hastalarında Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi’ Ali KIRIK, Özge KAMA BAŞCI, Ayse ERGENE, Hacer ŞEN
2 [GO] Sakarya Medical Journal 2023―Jul―19 An Assessment of 25-hydroxyvitamin D Levels and Inflammation Markers in Diabetic Patients with Mild COVID-19","An Assessment of 25-hydroxyvitamin D and Inflammation in Diabetic Patients with Mild COVID-19 Almila ŞENAT, Soner YEŞİLYURT, Osman ERİNÇ, Ayşegül OĞLAKÇI İLHAN
3 [GO] Sakarya Medical Journal 2023―Feb―21 Regional Anesthesia Vs General Anesthesia In Patients With Covid-19: The Effect On Critical Care Admission, Mortality Rates And Pulmonary Complications Fatih ŞAHİN, Havva KOCAYİGİT, Bedirhan GÜNEL, Onur BALABAN
4 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―29 COVID-19 Pandemi Sürecinde Tip 1 Diyabetli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Kaygısının Aile İşlevleri ve HbA1c Düzeyleri Üzerine Etkisi Kübra Pınar GÜRKAN, Zühal BAHAR, Dıjle AYAR, Ece BÖBER, Ayhan ABACI
5 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―28 Radiological Features and Outcomes of COVID-19 Associated ARDS Patients with Barotrauma Kamil GONDEREN, Mehmet YILDIRIM, Fatma YILDIRIM, Meltem ŞİMŞEK
6 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―19 A Qualitative Research on Identifying the Exposure and Risk Perceptions of Healthcare Workers who are Diagnosed with COVID-19 Emel YILMAZ, Oğuz KARABAY, Remzi ALTUNIŞIK
7 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―19 SARS-CoV-2 TANILI GEBELERDE EPİDEMİYOLOJİK ve PROGNOSTİK FAKTÖRLER Ali GÜMÜŞ, Süleyman Serkan KARAŞİN, Merve Sefa SAYAR, Sibel YORULMAZ GÖKTAŞ, Ali ASAN, Mustafa Özgür AKÇA, Çınar ÖZTÜRK
8 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―19 The role of atherogenic index of plasma in the diagnosis long COVID Mustafa DURAN, Ercan KURTİPEK, Mehmet Burak ÖZEN
9 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―14 COVID-19 Aşısı İçin Ödeme İstekliliği Pınar YALÇIN BALÇIK, Yunus Emre KARATAŞ
10 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Dec―09 Evaluation of Insulin and Glucagon-Like Peptide-1 Analog Sales in Turkey Before the Pandemic Period; Projection for Upcoming Years: A Market Analysis Study İsmail Mert VURAL, Çağıl ÖNAL SİS, Kemal Gökhan ULUSOY, Oğuzhan YILDIZ
11 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Oct―07 Covid-19 Infection in An Asthma Patient Receiving Omalizumab: Case Report Ümmügülsüm DİKİCİ, Öner ÖZDEMİR
12 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Sep―14 COVID-19 Pandemisi Sırasında Anti Romatizmal İlaçlara Halkın İlgisi: Türkiye’deki Google Trends Analizi, Kesitsel Çalışma Hidayet YÜCESOY, Ebru ATMACA AYDIN, Fatih KARAARSLAN
13 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Sep―09 COVID-19 Hastalarında Mitral Anüler Kalsifikasyonun Mortalite ve Miyokard Hasarı ile İlişkisi Savaş ÖZER, Eser BULUT, Ercan AYDIN, Dilek Cahide HAZNEDAR KIRCI, Ali Gökhan ÖZYILDIZ, Mustafa PEKER, Oguzhan Ekrem TURAN
14 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Sep―01 Hipertansiyon Tanılı Covid-19 Hastalarında Fibrinojen ve D-dimer Düzeylerinin İncelenmesi Deniz ÇEKİÇ, Ahmed Cihad GENÇ, Kubilay İŞSEVER, İlhan YILDIRIM, Ahmet NALBANT, Sümeyye ÇEKİÇ, et al. (+4)
15 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Sep―01 COVID-19 Pandemisi Sırasında Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Anksiyete Prevalansı ve Anksiyetenin Başa Çıkma Stilleri ve İlgili Faktörler ile İlişkisi Alperen KILIÇ, Mehmet Buğrahan GÜRCAN, Zekeriya KÖKREK
16 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Aug―31 Hafif Şiddette COVID-19'un Sol Ventrikül Fonksiyonları Üzerindeki Uzun Dönem Etkileri Osman BEKTAŞ, Ahmet KARAGÖZ, Feyza Nur TOPÇU YENERÇAĞ, Seçkin DERELİ, Celali KURT, Yasemin KAYA
17 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Jun―28 How we treated a kidney transplant recipient who was receiving sirolimus during the SARS-CoV-2 pandemic? primum non nocere” Hamad DHEİR, Didar ŞENOCAK, Savaş SİPAHİ, Yasemin GÜNDÜZ, Selcuk YAYLACI, Necattin FIRAT, et al. (+3)
18 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―May―20 Predictive Factors For Severe And Critical Coronavirus Disease-19 In Young Adults Aslı VATAN, Hüseyin Doğuş OKAN, Aylin ÇALICA UTKU, Gökcen GÜRKÖK BUDAK, Ertuğrul GÜÇLÜ, Elif KÖSE, et al. (+2)
19 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―May―12 COVID-19 ve Cerrahi Bakım Dilek AYGİN, Aysel GÜL
20 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Mar―08 COVID-19 Hastalığında Probiyotiklerin Rolü, Önemi ve Kullanımı Öner ÖZDEMİR, Ayşegül PALA
21 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Mar―03 Clinical characteristics and prognostic factors of patients with COVID-19 Oğuz KARABAY, Abdülkadir AYDIN, Aziz ÖĞÜTLÜ, Selçuk YAYLACI, Hamad DHEİR, Ertuğrul GÜÇLÜ, et al. (+16)
22 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Feb―23 Türkiye’de Sağlık Bakanlığında Halk Sağlığı Uzmanları COVID-19 Pandemisinde Nasıl Rol Aldı? Erhan KAYA, Ayşegül ERDOĞAN, Mithat TEMİZER
23 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Feb―22 Relation of High Sensitive Troponin-I and C-reactive Protein to Mortality in Patients with COVID-19 Mahmut AKPEK
24 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Feb―22 COVID-19 Enfeksiyonuyla Tetiklenen Eritema Nodozum Olgusu Sümeyye Merve TÜRK, Zeynep ÖZTÜRK, Damla KARATAŞ, Emel GÖNÜLLÜ
25 [GO] Sakarya Medical Journal 2022―Feb―21 SARS-CoV-2 Enfeksiyonunda Patofizyoloji ve İmmün Sistemin Rolünün Klinik Bulgular ve Tedaviye Yansımaları Emine Aylin YILMAZ, Öner ÖZDEMİR
26 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Dec―11 Ferritin, fibrinojen ve prokalsitonin düzeyleri gebelerde COVID-19 klinik seyrini nasıl etkiler? Huri GÜVEY, Canan SOYER ÇALIŞKAN, Samettin ÇELİK, Merve YILMAZ, Zehra YILMAZ
27 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Dec―04 Evaluation of the Relationship Between Hashimoto's Thyroiditis and the Course of COVID-19 Infection Hasret CENGİZ, Taner DEMİRCİ, Ceyhun VARIM
28 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Dec―04 Gastrointestinal Endoscopy Practice in Pandemic Conditions Şencan ACAR, Mustafa SADEÇOLAK, Mukaddes TOZLU, Ahmet Tarık EMİNLER
29 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Dec―03 COVID-19 Tanısı Alan Çocukların İmmüno-Hematolojik Açıdan Değerlendirilmesi Mehmet Fatih ORHAN, Öner ÖZDEMİR
30 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Sep―15 NSAIDS USE IN COVID-19 INFECTION Ayşegül PALA, Elif ŞEKER, Öner ÖZDEMİR
31 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Aug―31 The Frequencies and Clinical Correlates of Neurological Symptoms in COVID-19 Abdulkadir TUNÇ, Murat ALEMDAR, Meral SEFEROGLU, Yonca ÜNLÜBAŞ, Mustafa KARABACAK, Sena BONCUK, et al. (+2)
32 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Aug―23 Evaluation of ventricular repolarization variables in pediatric COVID-19 Pınar DERVİŞOĞLU, Taliha ÖNER, Bahri ELMAS, Onur BİRCAN
33 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Aug―22 The Relationship Between the Health Literacy Level of Pregnant Women and COVID-19 Knowledge, Attitudes and Behaviors Mehmet DOĞAN, Fatma ÖZDEMİR
34 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Aug―22 COVID-19 Pandemisinde Acil Servise Başvuran Hastaların Kan Parametrelerinin Hastalığı Öngörmedeki Başarısının Değerlendirilmesi Fatih GÜNEYSU, Ensar DURMUŞ, Yusuf YURUMEZ
35 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Aug―22 Evaluation of COVID-19 Patients Complaining of Balance Disorders with the Dizziness Handicap Inventory Oğuz Kadir EĞİLMEZ, Muge OZCELİK KORKMAZ, Mehmet GÜVEN
36 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Jun―21 Evaluation of Perceived Stress Level and Emotional Eating Behaviors of Sports College Students During COVID-19 Pandemic Ramazan GÜNEŞER, Aydın HİM
37 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―May―31 Covid-19 Enfeksiyonunda Anti-Trombin-3, Protein C ve Protein S Düzeylerinin İncelenmesi Ahmed Bilal GENÇ, Selcuk YAYLACI, Hamad DHEİR, Tuba HACIBEKİROGLU, Deniz ÇEKİÇ, Didar ŞENOCAK, et al. (+6)
38 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―May―24 Could BCG Vaccination Indeed Have a Key Role for Reducing the Spread and Mortality of COVID-19 Worldwide? Mustafa Törehan ASLAN, İlke ÖZER ASLAN, Öner ÖZDEMİR
39 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―May―12 Türkiye’de COVID-19 Tedavisinde Kullanılan Ajanlar Ebru YEŞİL, Nureddin CENGİZ, Şencan ACAR
40 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Apr―19 Intravenous Immunoglobulin Therapy in COVID-19 Disease Elif ŞEKER, Öner ÖZDEMİR, Ayşegül PALA
41 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Apr―03 Eozinofil Katyonik Protein, Covid-19 Tanısında Kullanışlı Bir Biyobelirteç Olabilir Mi? Muzaffer KATAR, Murat BEYHAN, Osman DEMİR
42 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Feb―15 Covid-19 Hastalığında Dermatolojik Lezyonlar Öner ÖZDEMİR, Ayşegül PALA, Elif ŞEKER
43 [GO] Sakarya Medical Journal 2021―Jan―11 SARS-CoV-2 Enfeksiyonlu Hastalarda Eşlik Eden Oküler Hastalıklar Mahmut ATUM, Ali Altan Ertan BOZ, Burçin Köklü ÇINAR, Erkan ÇELİK, İ̇sa YUVACI
44 [GO] Sakarya Medical Journal 2020―Oct―10 Covid-19 Pozitif Gebede Acil Sezaryen Anestezisi Yönetimi: Olgu Sunumu Bedirhan GÜNEL, Fatih ŞAHİN, Ayça TAŞ TUNA
45 [GO] Sakarya Medical Journal 2020―Oct―07 Covid-19 Pandemisinde Mikrobiyoloji Laboratuvar Tanı Metodları Canan EREN
46 [GO] Sakarya Medical Journal 2020―Oct―06 Pediyatrik COVID-19'da Elektrokardiyografi Değişiklikleri ve Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi Pınar DERVİŞOĞLU, Bahri ELMAS, Öner ÖZDEMİR, Mehmet Fatih ORHAN
47 [GO] Sakarya Medical Journal 2020―Sep―14 Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine Ortodontik Tedavi Gören Hastalarda COVID-19 Salgını Süresinde Kaygı Durumu Refika TOPAL
48 [GO] Sakarya Medical Journal 2020―Jul―02 COVID-19 Hastalığı ve Allerjik/İmmünolojik Hastalıkların Takibi Üzerine Etkisi Elif ŞEKER, Ayşegül PALA, Öner ÖZDEMİR
49 [GO] Sakarya Medical Journal 2020―Jun―03 Gebelikte Coronavirüs Enfeksiyonu (COVID-19) ve Yönetimi Koray GÖK, Osman KÖSE, Selçuk ÖZDEN
 [1] 

49 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.019 sec