col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Hacettepe Universitesi Hemsirelik Fakultesi Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2021―Jul―09 Türkiye’de Seyahat Sağlığı Hizmetleri ve COVID-19 Pandemisi Sürecinde Seyahat Sağlığı Uygulamaları Ayşe DOST, Şura KAYA, Ayşenur SUSOY, Filiz TOSÇU
2 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Salgın Hastalıklardan Koruma ve Kontrol Önlemleri, COVID-19 Pandemisi ile Mücadele ve Yaşanan Güçlükler Hayriye ÜNLÜ, Emine ÇİÇEK
3 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Aug―02 İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Şenay SARMASOĞLU, Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK, Fatoş KORKMAZ
4 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Aug―02 COVID-19 Pandemisinde Çocuklar ve Pediatri Hemşiresinin Rolleri Hatice PARS
5 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Jul―31 COVID-19 Salgını: Yönetici Hemşirelerin Rol ve Sorumlulukları Sergül DUYGULU, Seher BAŞARAN AÇIL, Emine KURUCA ÖZDEMİR, Yıldız ERDAT
6 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Jul―29 Perinatal Dönemde COVID-19 Enfeksiyonu Yönetimi: Sağlık Çalışanlarına Öneriler Çiğdem YÜCEL, Gülten KOÇ
7 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Jul―29 COVID-19 Hastalığının Fizyopatolojisi ve Holistik Hemşirelik Yaklaşımı Zehra GÖK METİN
8 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Jul―29 COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı İ̇matullah AKYAR
9 [GO] Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2020―Jul―29 COVID-19 Pandemisinde Ön Safta Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Sağlığının Korunması ve Ruhsal Travmanın Önlenmesi Duygu HİÇDURMAZ, Yeter ÜZAR


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.004 sec