col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

54 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2024―Mar―21 COVID-19 Sonrasında Ebeveynlerin Çocukluk Çağı Aşılarına Yaklaşımı Gönül GÖKÇAY, Arzuv HUDAYKULYYEVA, Ali UĞURLU, Eda ERSARI ŞEN
2 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2024―Mar―19 Covid-19 Aşısı Olan Sağlık Profesyoneli Öğrencilerinin Koronavirüs Anksiyete Düzeyleri ile Sağlık Okuryazarlığı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi","Determining the Relationship Between Coronavirus Anxiety Levels and Health Literacy of Health Professional Students With Coronavirus Disease (Covid-19) Vaccine Meryem ÖZTÜRK HANEY, Arda ŞENYİĞİT, Gülbahar ÇELİK, Doğuhan ÇİL, Mehmet Birhan YILMAZ
3 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Nov―05 Covid-19 Korkusunun Aşılanmaya ve Ölüm Anksiyetesine Etkisi","The Effect of Fear of Covid-19 on Fear of Vaccination and Death Merve KOLCU, Elif BÜLBÜL
4 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Sep―12 Association Between Breastfeeding Attitudes and Depression Risk of Mothers in COVID-19 Pandemic","COVID-19 Pandemisinde Annelerin Emzirme Tutumları ve Depresyon Arasındaki İlişki Zehra BAYKAL AKMEŞE
5 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Sep―08 Investigation of Home Health Care Patients' Attitudes and Behaviors Against COVID-19 Vaccines","Evde Sağlık Hastalarının COVID-19 Aşılarına Karşı Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi Ahmet EVCAN, Özge TUNCER
6 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Jul―26 An Assessment on Health And COVID-19 Indicators of OECD Countries","OECD Ülkelerinin Sağlık ve COVID-19 Göstergelerine Yönelik Bir Değerlendirme Mustafa FİLİZ
7 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Jun―04 Experiences of New Graduate Nurses' Transition to Practice During the Covid-19 Pandemic","Covid-19 Pandemi Döneminde Mesleğe Başlayan Hemşirelerin Deneyimleri Hülya KANKAYA, Emine KARAMAN
8 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―May―27 Pandemi üçüncü basamak aile hekimliği poliklinik başvurularını nasıl etkiledi?","How did the pandemic affect outpatient clinic appeals to tertiary family medicine? Gülseren OKTAY, Yunus Emre KUYUCU
9 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―May―26 Evde İzole Edilen COVID-19 Kesin&Olası Vakaların Anksiyete ve Korku Düzeyleri","Anxiety and Fear Levels of Confirmed&Possible COVID-19 Cases Isolated at Home Yasemin DEMİR AVCI, Ayşegül ILGAZ, Sebahat GÖZÜM
10 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Mar―30 STRONGER TOGETHER: AN EXAMINATION OF FAMILIAL PROTECTIVE FACTORS DURING COVID-19 OUTBREAK","BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜ: COVID-19 SALGINI SIRASINDA AİLE İÇERİSİNDEKİ KORUYUCU FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Mehmet Aykut ERK, Sunay FIRAT
11 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Mar―30 Sağlık Çalışanlarının “COVID-19’a İlişkin Algılarının İncelenmesi: Bir Metafor Analizi","Examining the Perceptions of Healthcare Professionals towards 'COVID-19': A Metaphor Analysis Ayşe KIZILTAŞ, Semra SARUC
12 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Mar―30 Covid-19 Pandemisi Nedeniyle Evde Kalma Döneminde Adölesanların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları","Healthy Lifestyle Behavior of Adolescents During Home Stay Due To The Covid-19 Pandemic Gözde AVCI, İlknur AYDIN AVCI, Şeyma SOYANIT, Huriye Demet CABAR
13 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Mar―30 Investigation of The Side Effect Profile In People Who Get The Covid-19 Vaccine In A Family Health Center In Izmir","İzmir'de Bir Aile Sağlığı Merkezinde Covid-19 Aşısı Uygulanan Kişilerde Yan Etki Profilinin İncelenmesi Esra OKUMUŞ, Özge TUNCER, Selma TOSUN
14 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Mar―30 THE SIDE-EFFECTS OF COVID-19 VACCINE (CORONAVAC) :A STUDY IN A PROVINCE OF TURKEY","Covid-19 aşısı uygulanan hastalarda, gelişen komplikasyonlara bağlı acil servis başvurularının incelenmesi: Türkiye’de tek merkezli bir çalışma Oya GÜVEN, Okay KAŞIKEMAN, Hakan SELÇUK, Merve DEMİRELLER, Bedriye Feyza KURT
15 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2023―Mar―30 Health Literacy, COVID-19 Vaccine Literacy and Related Factors of Individuals Registered with a Family Health Center","Bir Aile Sağlığı Merkezine Kayıtlı Bireylerin Sağlık Okuryazarlığı, Aşı Okuryazarlığı ve Etkileyen Faktörler Fatma Özlem ÖZTÜRK, Günseli PEKER
16 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Dec―18 Tıp Öğrencileri Arasında COVID-19 Aşı Tereddütü ve İlişkili Faktörler, Bolu Örneği Nurcan AKBAŞ GÜNEŞ, Akif GÜNEŞ
17 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Dec―18 Determination of Dyadic adjustment, life satisfaction, depression, and female sexual dysfunction in married women during the COVID-19 pandemic Hacer ALAN DİKMEN
18 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Dec―18 The Effect of Hand-Washing and Nutrition Education Given to Women with Chronic Diseases Living in Rural Areas During the Covid-19 Pandemic-Randomized Controlled Study Sabriye UÇAN YAMAÇ, Nurten TERKEŞ
19 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Dec―18 Gebelerde Coronavirus ilişkili anksiyete sıklığı ve etkileyen faktörlerin değerlendirilmesi: Kesitsel çalışma Remzi SÜNTAR, Melike MERCAN BAŞPINAR, Süleyman SALMAN, Okcan BASAT
20 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Dec―17 Okul Çocuğuna Sahip Ebeveynlerin Pandemi Sürecinde Covid-19 ve Çocuk Sağlığı İle İlgili Anksiyeteleri Şeyma SOYANIT, Huriye Demet CABAR, Gözde AVCI, İlknur AYDIN AVCI
21 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 Examination of Emotions and Thoughts of Elderly Individuals Regarding COVID-19 Hatice TEKİN, Güler DURU AŞİRET
22 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 The Problems Experienced By Cancer Patients During The Covid-19 Pandemic Nihal AYDIN, Fahimeh HOSSEINNEZHAD
23 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 THE EFFECT OF PARENTING STRESS ON THE LIFE OF CHILDREN AGED 2-4 DURING THE COVID-19 PANDEMIC Selda YÖRÜK, Fatma ERSİN
24 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 The Effects of the COVID-19 Pandemic on Mental Health of University Staff Arzu YILDIRIM, Bülent YİĞİT, Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR, Şeyda CAN
25 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerde Ruhsal Sağlık Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi Alime SELÇUK TOSUN, Neslihan LÖK, Kerime BADEMLİ, Sefa LÖK
26 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 Determination of the Factors Relating to Anxiety Levels of Primary Family Healthcare Center and Contact Tracing Workers for COVID-19 Süleyman ÖZSARI, Saadet CAN ÇİÇEK, Derya KOCADAĞ
27 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 Sosyokültürel Faktörler Gebelerin COVID-19 Aşısına Karşı Tereddüdü Etkiliyor mu? Türkiye’de Hastane Odaklı Kesitsel bir Araştırma Ülkü Ayşe TÜRKER ARAS, Binali ÇATAK
28 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 Mothers' Infant Feeding Attitudes and The Influencing Factors During The Covid-19 Pandemic Process: Facebook, Instagram Example Ümran ÇEVİK GÜNER, Betül İNAN
29 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 COVID-19 pandemisi sırasında Sağlık Çalışanlarının Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri ile Başa Çıkma Stratejileri ve Öz- şefkat Arasındaki İlişki Sema Nur TÜRKOĞLU DİKMEN, Şengül İLKAY
30 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―28 COVID-19 Pandemisinin Doktor, Hemşire ve Ebelerin Tükenmişlik Durumlarına Etkisinin Belirlenmesi Gamze ACAVUT, Serap KORKMAZ
31 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―27 COVID-19 Salgını Sırasında Yaşlı Bireylerde Uyum Güçlüğü İle Spiritüel İyi Oluş Arasındaki İlişki Kadriye SAYIN KASAR, Arzu YÜKSEL
32 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―27 Covid-19 İzolasyon Sürecinde Gebelerin Çift Uyumunun Çatışma Çözme Tepkileri ile ilişkisi Seyhan ÇANKAYA, Büşra ÇARK
33 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―21 COVID-19 Pandemisi Süresince Filyasyonda Görevli Sağlık Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi Fulya AKTAN KİBAR, Zeynep DEVRAN MUHARREMOĞLU, Gökhan OTURAK, Selin TUNALI ÇOKLUK, Enes Ahmet GÜVEN, İsmail ONUR, Aziz ÖĞÜTLÜ
34 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―21 COVID-19’un Gebelik, Doğum Öncesi Bakım ve Doğum Üzerindeki Etkileri Derya KAYA ŞENOL, Zübeyde UÇAR
35 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―18 Examination of Parent-Child Communication in Terms of Various Variables in The COVID-19 Lockdown Process: Sample of Turkey Şenay ARAS DOĞAN, Necla KASIMOĞLU
36 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Dec―05 Building a Strong Front Against the Covid-19 Pandemic: Family Health Nursing Rıdvan DOĞAN, Kamer GÜR, Saime EROL
37 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Dec―01 COVID-19 Salgını Sürecinde Yetişkinlerde Gıda Takviyesi Kullanımı ve İlişkili Etmenler Kevser TARI SELÇUK, Nursel ŞAHİN
38 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Nov―19 COVID-19 PANDEMİSİNİN NADİR HASTALIĞI OLAN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Merve Deniz PAK GÜRE
39 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―31 Covid-19 Pandemisinde Okul Çocuklarında (6-10 Yaş) Teknolojik Araç Kullanımının Belirlenmesi: İstanbul Örneği Nur Bahar KURU, Merve KOLCU
40 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―31 Türkiye’de Covid-19’a yönelik ilk psikososyal tepkiler: Bir içerik analizi Bahanur MALAK, Adeviye AYDIN
41 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―29 Effects of masks, social distancing and general hygiene recommendations on rotavirus gastroenteritis in children during the COVID-19 pandemic Eren YILDIZ, Zübeyde DİNÇER, Mehmet Ali NARSAT, Emrah ÇIĞRI, Funda ÇATAN İNAN
42 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―25 COVID-19 ile Yaşanan Sosyal İzolasyonun Aile ve Evlilik Yaşamına Yansımaları: Fenomenolojik Bir Çalışma Yunus KAYA, Rabiye AKIN
43 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―May―26 Anxiety Level Of Family Physicians And Family Health Workers In Covid-19 Pandemic Humeyra ASLANER, Ali Ramazan BENLİ, Serkan YILDIZ, Taner ŞAHİN, Mebrure Beyza GÖKÇEK, Selçuk MISTIK
44 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―May―24 The impact of age and underlying comorbidities on the course of COVID-19 disease; First three months data of pandemic from Antalya, Turkey Remziye NUR EKE, Mehmet ÖZEN, Seren TAŞKIN, Özge ABACI BOZYEL
45 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―May―24 COVID-19 Pandemisinin İntörn Hekim ve Hekimlerin Yalnızlık, Umutsuzluk ve Anksiyete Belirti Düzeylerine Etkisi Nazan KARAOĞLU, Nur DEMİRBAŞ
46 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―25 Favipiravir Use in Covid-19 Treatment: Discussed Issues… İzzet Göker KÜÇÜK, Kurtuluş ÖNGEL
47 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―23 Importance of Home Care Services in Outlook Like Covid-19: A Brief Overview Nurgül BALCI, Pınar KOÇATAKAN
48 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―15 Ensuring safety of guests and staffs in hotels from COVID-19 infection: World Health Organization Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA
49 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―09 Organizational Structure of İstanbul Kadıköy District Health Directorate in Covid-19 Pandemic Struggle Binnur ERDEM, Ayça DEMİR YILDIRIM, Feyzanur ERDEM, Tuğba YILMAZ ESENCAN, Neslihan UYAR
50 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Jan―25 Acute Diarrhea and Dehydration at Childhood During Pandemic Ozden GOKDEMİR, Muhammet KAVLAKCI
51 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―Nov―23 Nutrition, Health Behaviour Changes, and Eating Behaviours of Adults During the COVID 19 Pandemic Period Gülperi DEMİR
52 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―May―13 Covid-19 Infection Experience of a Family Phycisian in Turkey Nil TEKİN
53 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―May―13 Effective containment of the COVID-19 pandemic among migrants and refugee: World Health Organization Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA
54 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―May―13 Graphic Estimation of Sars-CoV-2 (Covid 19) outbreak in timeline from 11th of March to 2nd of May 2020 Mümtaz MAZICIOĞLU
 [1] 

54 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.008 sec