col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

34 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 Examination of Emotions and Thoughts of Elderly Individuals Regarding COVID-19 Hatice TEKİN, Güler DURU AŞİRET
2 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 The Problems Experienced By Cancer Patients During The Covid-19 Pandemic Nihal AYDIN, Fahimeh HOSSEINNEZHAD
3 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 THE EFFECT OF PARENTING STRESS ON THE LIFE OF CHILDREN AGED 2-4 DURING THE COVID-19 PANDEMIC Selda YÖRÜK, Fatma ERSİN
4 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Sep―25 The Effects of the COVID-19 Pandemic on Mental Health of University Staff Arzu YILDIRIM, Bülent YİĞİT, Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR, Şeyda CAN
5 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yetişkin Bireylerde Ruhsal Sağlık Üzerine Fiziksel Aktivitenin Etkisi Alime SELÇUK TOSUN, Neslihan LÖK, Kerime BADEMLİ, Sefa LÖK
6 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 Determination of the Factors Relating to Anxiety Levels of Primary Family Healthcare Center and Contact Tracing Workers for COVID-19 Süleyman ÖZSARI, Saadet CAN ÇİÇEK, Derya KOCADAĞ
7 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 Sosyokültürel Faktörler Gebelerin COVID-19 Aşısına Karşı Tereddüdü Etkiliyor mu? Türkiye’de Hastane Odaklı Kesitsel bir Araştırma Ülkü Ayşe TÜRKER ARAS, Binali ÇATAK
8 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 Mothers' Infant Feeding Attitudes and The Influencing Factors During The Covid-19 Pandemic Process: Facebook, Instagram Example Ümran ÇEVİK GÜNER, Betül İNAN
9 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Jun―16 COVID-19 pandemisi sırasında Sağlık Çalışanlarının Depresyon, Anksiyete, Stres Düzeyleri ile Başa Çıkma Stratejileri ve Öz- şefkat Arasındaki İlişki Sema Nur TÜRKOĞLU DİKMEN, Şengül İLKAY
10 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―28 COVID-19 Pandemisinin Doktor, Hemşire ve Ebelerin Tükenmişlik Durumlarına Etkisinin Belirlenmesi Gamze ACAVUT, Serap KORKMAZ
11 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―27 COVID-19 Salgını Sırasında Yaşlı Bireylerde Uyum Güçlüğü İle Spiritüel İyi Oluş Arasındaki İlişki Kadriye SAYIN KASAR, Arzu YÜKSEL
12 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―27 Covid-19 İzolasyon Sürecinde Gebelerin Çift Uyumunun Çatışma Çözme Tepkileri ile ilişkisi Seyhan ÇANKAYA, Büşra ÇARK
13 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―21 COVID-19 Pandemisi Süresince Filyasyonda Görevli Sağlık Çalışanlarının Anksiyete Düzeylerinin ve Uyku Kalitelerinin Değerlendirilmesi Fulya AKTAN KİBAR, Zeynep DEVRAN MUHARREMOĞLU, Gökhan OTURAK, Selin TUNALI ÇOKLUK, Enes Ahmet GÜVEN, İsmail ONUR, Aziz ÖĞÜTLÜ
14 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―21 COVID-19’un Gebelik, Doğum Öncesi Bakım ve Doğum Üzerindeki Etkileri Derya KAYA ŞENOL, Zübeyde UÇAR
15 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2022―Feb―18 Examination of Parent-Child Communication in Terms of Various Variables in The COVID-19 Lockdown Process: Sample of Turkey Şenay ARAS DOĞAN, Necla KASIMOĞLU
16 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Dec―05 Building a Strong Front Against the Covid-19 Pandemic: Family Health Nursing Rıdvan DOĞAN, Kamer GÜR, Saime EROL
17 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Dec―01 COVID-19 Salgını Sürecinde Yetişkinlerde Gıda Takviyesi Kullanımı ve İlişkili Etmenler Kevser TARI SELÇUK, Nursel ŞAHİN
18 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Nov―19 COVID-19 PANDEMİSİNİN NADİR HASTALIĞI OLAN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Merve Deniz PAK GÜRE
19 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―31 Covid-19 Pandemisinde Okul Çocuklarında (6-10 Yaş) Teknolojik Araç Kullanımının Belirlenmesi: İstanbul Örneği Nur Bahar KURU, Merve KOLCU
20 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―31 Türkiye’de Covid-19’a yönelik ilk psikososyal tepkiler: Bir içerik analizi Bahanur MALAK, Adeviye AYDIN
21 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―29 Effects of masks, social distancing and general hygiene recommendations on rotavirus gastroenteritis in children during the COVID-19 pandemic Eren YILDIZ, Zübeyde DİNÇER, Mehmet Ali NARSAT, Emrah ÇIĞRI, Funda ÇATAN İNAN
22 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Aug―25 COVID-19 ile Yaşanan Sosyal İzolasyonun Aile ve Evlilik Yaşamına Yansımaları: Fenomenolojik Bir Çalışma Yunus KAYA, Rabiye AKIN
23 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―May―26 Anxiety Level Of Family Physicians And Family Health Workers In Covid-19 Pandemic Humeyra ASLANER, Ali Ramazan BENLİ, Serkan YILDIZ, Taner ŞAHİN, Mebrure Beyza GÖKÇEK, Selçuk MISTIK
24 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―May―24 The impact of age and underlying comorbidities on the course of COVID-19 disease; First three months data of pandemic from Antalya, Turkey Remziye NUR EKE, Mehmet ÖZEN, Seren TAŞKIN, Özge ABACI BOZYEL
25 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―May―24 COVID-19 Pandemisinin İntörn Hekim ve Hekimlerin Yalnızlık, Umutsuzluk ve Anksiyete Belirti Düzeylerine Etkisi Nazan KARAOĞLU, Nur DEMİRBAŞ
26 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―25 Favipiravir Use in Covid-19 Treatment: Discussed Issues… İzzet Göker KÜÇÜK, Kurtuluş ÖNGEL
27 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―23 Importance of Home Care Services in Outlook Like Covid-19: A Brief Overview Nurgül BALCI, Pınar KOÇATAKAN
28 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―15 Ensuring safety of guests and staffs in hotels from COVID-19 infection: World Health Organization Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA
29 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Feb―09 Organizational Structure of İstanbul Kadıköy District Health Directorate in Covid-19 Pandemic Struggle Binnur ERDEM, Ayça DEMİR YILDIRIM, Feyzanur ERDEM, Tuğba YILMAZ ESENCAN, Neslihan UYAR
30 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2021―Jan―25 Acute Diarrhea and Dehydration at Childhood During Pandemic Ozden GOKDEMİR, Muhammet KAVLAKCI
31 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―Nov―23 Nutrition, Health Behaviour Changes, and Eating Behaviours of Adults During the COVID 19 Pandemic Period Gülperi DEMİR
32 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―May―13 Covid-19 Infection Experience of a Family Phycisian in Turkey Nil TEKİN
33 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―May―13 Effective containment of the COVID-19 pandemic among migrants and refugee: World Health Organization Saurabh SHRİVASTAVA, Prateek SHRİVASTAVA
34 [GO] Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2020―May―13 Graphic Estimation of Sars-CoV-2 (Covid 19) outbreak in timeline from 11th of March to 2nd of May 2020 Mümtaz MAZICIOĞLU
 [1] 

34 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec