col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: MANAS Sosyal Arastirmalar Dergisi
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Aug―02 Covid-19 Salgın Döneminde Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretimine Yönelik Görüşleri Onur BATMAZ, Meltem CEVAHİR BATMAZ, Ahmet KILIÇ
2 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Apr―15 Pragmatic Force of Covid-19 Ads as Health Protection Practices in Mass Media Discourse: A Contrastive Analysis Study Merve GEÇİKLİ
3 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Jan―26 Küresel Kamusal Mallar: COVID-19 ve Gıda Güvencesi Sorunu Melek AKDOĞAN-GEDİK
4 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020―Oct―12 COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Akademi, Medya ve İş Dünyası Perspektifinden İncelenmesi Gülşen KIRPIK
5 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020―Oct―11 Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi İ̇smail DÖNMEZ, Seraceddin GÜRBÜZ
6 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020―Jul―19 Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde Başlıca Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kriz Yönetiminin Değerlendirilmesi Hasan GÜL, Furkan ÇELEBİ


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.006 sec