col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: MANAS Sosyal Arastirmalar Dergisi

15 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022―Oct―26 Companies Human Resources Applications in the BIST Metal Goods and Machinery Index during Covid-19 Ebru SAYGILI, Füsun TOROS
2 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022―Oct―26 Effects of Covid-19 Pandemic on Accounting Professionals: A Case of Sivas Province Öznur ARSLAN
3 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022―Apr―22 Hotel Selection with Safe Tourism Certificates in Covid-19 Pandemic Using SWARA and Fuzzy COPRAS Methods Muhammet Enes AKPINAR, Tuncer ÖZDİL
4 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022―Jan―29 Yaşam Yöneliminin Bilişsel Davranışsal Kaçınmanın COVID-19 Korkusunu Yordayıcı Gücünün Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenlerle Olan İlişkilerinin İncelenmesi Muhammed Ali AĞCA, Muhammed Çağrı KANDEMİR, Selahattin AVŞAROĞLU
5 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022―Jan―29 COVID-19 Salgını ve Özel Okul Ücret Politikaları: Kanuni ve Etik Çıkarımlar Züleyha ERTAN KANTOS, Aslı YURTTAŞ, Murat TAŞDAN
6 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2022―Jan―28 Impacts of the Pandemic on Tourism Education from a Distance Education Perspective Merve IŞKIN, Ümit ŞENGEL, Koray GENÇ, İsmail UZUT
7 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Oct―13 BİST Pay Piyasasında Açığa Satış Yasağı ve COVID-19 Düzenlemelerinin Piyasa Etkinliği Üzerindeki Etkisi Sinan AYTEKİN, Nida ABDİOĞLU, Arif SEZGİN
8 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Oct―13 COVID-19 Krizi, Telework ve Dijitalleşme: Çağrı Merkezi Çalışan Deneyimleri Çiğdem ÇALAPKULU, Seda YEMEN, Esra DOĞAN
9 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Oct―12 Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Dönemi Duygu ve Durumlarına İlişkin Tutumları: KKTC Örneği İrem KARATAŞ, Merve AKKILIÇ, Özlem ALTUN
10 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Aug―02 Covid-19 Salgın Döneminde Sınıf Öğretmenlerinin Hayat Bilgisi Dersi Öğretimine Yönelik Görüşleri Onur BATMAZ, Meltem CEVAHİR BATMAZ, Ahmet KILIÇ
11 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Apr―15 Pragmatic Force of Covid-19 Ads as Health Protection Practices in Mass Media Discourse: A Contrastive Analysis Study Merve GEÇİKLİ
12 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2021―Jan―26 Küresel Kamusal Mallar: COVID-19 ve Gıda Güvencesi Sorunu Melek AKDOĞAN-GEDİK
13 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020―Oct―12 COVID-19 Pandemisinin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkisinin Akademi, Medya ve İş Dünyası Perspektifinden İncelenmesi Gülşen KIRPIK
14 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020―Oct―11 Üniversite Öğrencilerinin Covid-19 Virüsü Hakkında Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi İ̇smail DÖNMEZ, Seraceddin GÜRBÜZ
15 [GO] MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 2020―Jul―19 Koronavirüs (Covid-19) Pandemisinde Başlıca Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Kriz Yönetiminin Değerlendirilmesi Hasan GÜL, Furkan ÇELEBİ
 [1] 

15 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec