col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Istanbul Gelisim University Journal of Health Sciences, Istanbul Gelisim University
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Sep―01 COVID-19 Pandemisi Döneminde İntörn Hemşirelerin Mesleki İmaj Algılarının İncelenmesi Ayşe DOST, Derya ASLAN HUYAR, Hatice Büşra TUNÇAY
2 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Sep―01 COVID-19’da Oksijen Tedavisi Emel YILDIZ, Sevil ALKAN ÇEVİKER, Murat Emre TOKUR, Canan BALCI
3 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Apr―29 COVID-19 Hastalığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Bir Derleme Makalesi Hüsniye Merve KARAAĞAÇ, Ali KARAAĞAÇ
4 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Apr―29 COVID-19-Akut Pankreatit İlişkisinin İncelenmesi Emine Kübra DİNDAR DEMİRAY, Mustafa YILMAZ, Işıl Deniz ALIRAVCI, Sevil ALKAN
5 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2021―Apr―29 The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey Bestegül ÇORUH AKYOL, Muhammed Zübeyr ÜÇÜNCÜ, Gökmen ÖZCEYLAN
6 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Dec―30 COVID-19 Pandemisinin Hemşirelik Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerine Etkisi Özlem AKMAN, Dilek YILDIRIM, Aklime SARIKAYA
7 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Dec―30 COVID-19'un Sosyal Etkileri: Öngörülemezliği Öngörmek Muhammad Ihsan QADIR, Saıf MALIK, Aqeel Abbas KAZMİ
8 [GO] İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2020―Apr―18 İnsan-COVID-19'da Pandemik SARS Coronavirus-2 Enfeksiyonları Nasir MUSTAFA, Hina ZAHOOR, Fuzail M. MAJOO


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.007 sec