col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Uniwersytet Lodzki (University of Lodz)

45 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Acta Univeristatis Lodziensis Folia Librorum 2022―Aug―03 Konferencje i szkolenia online zorganizowane w Polsce w czasie pandemii COVID-19 - wybór (od listopada 2021 do marca 2022 roku) Marzena Kowalska
2 [GO] Acta Univeristatis Lodziensis Folia Librorum 2022―Aug―03 Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19. Bibliografia selektywna (od września 2021 do marca 2022 roku) Marzena Kowalska
3 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2022―Jun―30 Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy sądowoadministracyjnej a pandemia COVID-19 Magdalena Sieniuć
4 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2022―Jun―30 Jakość obsługi klientów w zakresie kredytów hipotecznych przez banki i pośredników kredytowych w Polsce w czasie pandemii COVID-19 Krzysztof Waliszewski, Sebastian Łukaszewski
5 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 2022―Jun―30 Pandemia COVID-19 a zmiana modelu pracy. Polska na tle krajów Unii Europejskiej Rafał Muster
6 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 2022―Jun―30 „Usłyszeć uśmiech” - praca emocjonalna przedstawiciela handlowego w kontekście interakcji z klientem przed pandemią COVID-19 i w jej trakcie Beata Pawłowska
7 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica 2022―Jun―30 "Finally, We Could Have Slower Mornings and Proper Breakfasts!": Mapping Parenting Experience During Pandemic-Enforced Lockdown in Poland Monika Sońta, Barbara Zych
8 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2022―Jun―20 Covid-19 cases influencing the Stock Exchange indices on the example of BIST100 in Turkey, NASDAQ in the USA and WIG in Poland Cezary Bolek, Monika Bolek
9 [GO] International Studies Interdisciplinary Political and Cultural Journal 2022―Apr―21 Societal Security Trust Issues in Australia during the COVID-19 Pandemic in 2020 Jowita Brudnicka-Żółtaniecka
10 [GO] International Studies Interdisciplinary Political and Cultural Journal 2022―Apr―21 The Coronavirus Pandemic and Its Consequences on the Australian Economy in 2020 Agnieszka Kandzia-Poździał
11 [GO] Konwersatorium Wiedzy o Mieście 2022―Mar―30 Zastosowanie idei smart city w czasie pandemii COVID-19 i izolacji społecznej w Polsce w 2020 roku Joanna Papińska-Kacperek, Aleksander Z. Wassilew
12 [GO] Acta Univeristatis Lodziensis Folia Librorum 2022―Mar―28 Działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Filii w Pabianicach w roku szkolnym 2020/2021 w trakcie trwania pandemii COVID-19 Agnieszka Jaworska
13 [GO] Acta Univeristatis Lodziensis Folia Librorum 2022―Mar―28 Pandemia COVID-19 - punkt zwrotny w działalności bibliotek na przykładzie Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej Iwona Sójkowska
14 [GO] Acta Univeristatis Lodziensis Folia Librorum 2022―Mar―28 Biblioteki i media w czasie pandemii COVID-19 Bibliografia selektywna Marzena Kowalska
15 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2022―Mar―25 Wpływ pandemii COVID-19 na płynność akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Marcin Tuszkiewicz
16 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2022―Mar―25 Depozyty bankowe gospodarstw domowych w czasie COVID-19 w krajach Grupy Wyszehradzkiej Joanna Cichorska, Maria Czech, Blandyna Puszer
17 [GO] Comparative Economic Research Central and Eastern Europe 2022―Mar―22 The COVID-19 Pandemic’s Impact on the Social Economy in European Countries Nataliia Stukalo, Anastasiia Simakhova, Jurijs Baltgailis
18 [GO] Przegląd Socjologii Jakościowej 2022―Mar―14 Sytuacja rodziców małych dzieci w trakcie pandemii COVID-19. Wybrane praktyki rodzinne Magdalena Stankowska
19 [GO] European Spatial Research and Policy 2022―Feb―25 COVID-19 aftermath and tourism innovation in Western Balkans: A commentary Peter Nientied, Dritan Shutina
20 [GO] Qualitative Sociology Review 2022―Feb―18 “If Things Really Go On as They Are at the Moment, Then I Will Work Illegally. End of Story.” Pandemic Realities in Marginalized Entrepreneurships Markus Tümpel, Pia Cardone
21 [GO] Ekonomia Międzynarodowa 2022―Jan―14 Wpływ pandemii COVID-19 na rynek dłużnych papierów wartościowych - analiza na przykładzie wybranych krajów Małgorzata Mikita
22 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 2022―Jan―14 Nauczanie języka polskiego w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego a nowa (pandemiczna) rzeczywistość Rafał Maćkowiak, Paula Góralczyk-Mowczan
23 [GO] Turyzm/Tourism 2022―Jan―12 The impact of Central Asian tourists’ risk perception on their travel intentions during the COVID-19 pandemic Olimjon Saidmamatov, Elbek Khodjaniyazov, Umidjon Matyakubov, Ergash Ibadullaev, Dilmurad Bekjanov, Jonathon Day, et al. (+2)
24 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Dec―23 Możliwość wykorzystania klauzuli rebus sic stantibus dla ochrony stron stosunków zobowiązaniowych dotkniętych skutkami pandemii wirusa SARS-COV-2 Michalina Barylska, Magdalena Deka
25 [GO] Logopaedica Lodziensia 2021―Dec―22 Przeszkody i wyzwania w pracy zawodowej logopedy podczas pandemii Covid-19 Anna Karowicz
26 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2021―Dec―09 Capital Structure of Companies Listed at the Warsaw Stock Exchange and the COVID-19 Pandemic Effect on Their Risk Jerzy Gajdka, Marek Szymański
27 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2021―Dec―09 The Impact of the COVID-19 Pandemic on Changes in Competitiveness in the Public Procurement System Jarosław Szymański
28 [GO] Turyzm/Tourism 2021―Dec―03 Regional tourism during the COVID-19 pandemic: Losses, missed opportunities and new developments for the tourism industry Beata Gierczak-Korzeniowska, Krzysztof Szpara, Mateusz Stopa
29 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Nov―24 The Blizzard of the World: COVID-19 and the Last Say of the State of Exception Przemysław Tacik
30 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Nov―24 The COVID-19 Crisis in Romania: A Hypothesis around Penal Populism and Legal Culture Alexandra Mercescu
31 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Nov―24 Law in Times of the Pandemic Piotr Szymaniec
32 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Nov―24 Pandemic, Exception and the Law: Notes on the Shattered Nomos of Europe Cosmin Cercel
33 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Nov―24 Legal Form, COVID and the Political: Notes Towards a Critique of the Corpus Iuris Pandemici Rafał Mańko
34 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2021―Nov―05 Przegląd zastosowania antycyklicznego bufora kapitałowego w EOG w reakcji na wybuch pandemii wirusa SARS-CoV-2 Piotr Petryka
35 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Oct―21 Traktowanie pandemii wywołanej chorobą COVID-19 jako siły wyższej w kontekście zobowiązań umownych oraz biegu terminu przedawnienia w polskim prawie cywilnym Kamila Kozień
36 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia Iuridica 2021―Oct―12 The Governance of Covid-19 Pandemic Health Emergency in Italy: A Constitutional Perspective Angela Cossiri
37 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2021―Sep―30 Public Aid and Entrepreneurship During the Covid-19 Pandemic in the European Union Countries Małgorzata Jabłońska, Joanna Stawska, Radosław Dziuba, Mahmut Tekce, Marta Krasoń
38 [GO] Finanse i Prawo Finansowe 2021―Sep―30 Is Gold as an Alternative Investment a Good Solution During Pandemic? Alicja Juras
39 [GO] Acta Universitatis Lodziensis Folia oeconomica 2021―Jun―30 Polish Domestic Tourism in the Face of SARS-CoV-2 Pandemic Aneta Piechaczek
40 [GO] Comparative Economic Research Central and Eastern Europe 2021―Jun―30 A Pre Post-COVID-19 Pandemic Review of Regional Connectivity and Socio-Economic Development Reforms: What Can Be Learned by Central and Eastern European Countries from the China-Pakistan Economic Corridor Atta Ullah, Chen Pinglu, Saif Ullah, Muhammad Ather Elahi
41 [GO] Turyzm/Tourism 2021―Jun―25 Has COVID-19 brought a temporary halt to overtourism? Pinaz Tiwari, Nimit Chowdhary
42 [GO] Turyzm/Tourism 2021―Jun―25 Czy pandemia COVID-19 czasowo zatrzymała zjawisko overtourism? Pinaz Tiwari, Nimit Chowdhary
43 [GO] Turyzm/Tourism 2021―Jun―18 TOWS analysis for sustainable ecotourism development and state support during the pandemic: The Aral Sea region of Uzbekistan Olimjon Saidmamatov, Umidjon Matyakubov, Elbek Khodjaniyazov, Jonathon Day, Ergash Ibadullaev, Sanat Chuponov, et al. (+3)
44 [GO] Przegląd Socjologii Jakościowej 2021―Apr―22 Kilka uwag o terenowym badaniu amatorskich klubów piłkarskich (w nastającej erze postpandemicznej) Konrad Burdyka
45 [GO] Text Matters 2020―Nov―24 Online Humour, Cartoons, Videos, Memes, Jokes and Laughter in the Epoch of the Coronavirus Christine Nicholls
 [1] 

45 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.032 sec