col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Wydawnictwo Adam Marszalek
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jul―26 Digitization in the Era of Coronavirus - A Review Łukasz Pietraszek
2 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jul―22 COVID-19 as a Green Light for the Regeneration of ISIS’ Forces in North-East Syria Oskar Schaefer
3 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jul―22 Impact of the COVID-19 Pandemic on the Relations Between Government and Parliamentary Opposition in Spain Agata Rydzewska
4 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Jul―21 Rola organizacji biznesowych i tworzonych tam relacji wspierających przedsiębiorców w radzeniu sobie z kryzysem podczas pandemii COVID-19 Jolanta Ambrożewicz
5 [GO] Studia Orientalne 2021―Jul―13 Antonine Plague, Black Death and Smallpox Epidemic versus COVID-19. How Did Humankind Cope with the Grapple Against the Biggest Epidemics, and What Does it Look Like Today? Agnieszka Banaś
6 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jun―11 Democratic Backsliding in Poland on Example Drafts Amendments in Electoral Code During the COVID-19 Pandemic Maciej Skrzypek
7 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―May―24 Realizacja normy programowej wynikającej z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP w stanie epidemii COVID-19 (uwagi ogólne) Justyna Węgrzyn
8 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Apr―30 Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r. Magdalena Musiał-Karg
9 [GO] Reality of Politics 2021―Apr―30 Challenges to the realization of human rights under the pandemic Vasyl Kostytsky, Victoria Sydor, Iryna Kostytska, Anastasia Sukhodolska
10 [GO] Studia Orientalne 2021―Mar―30 Hindu-Muslim Relations in Times of Coronavirus Natalia Zajączkowska
11 [GO] Studia Orientalne 2021―Mar―30 US-China Rivalry in the Age of Coronavirus - Prospects2 Kamila Rezmer-Płotka
12 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Mar―29 Sytuacja (edukacyjna) dzieci z doświadczeniem migracyjnym w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 Ewa Dąbrowa
13 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Mar―29 Migracja w świat online a realizacja założeń hipotezy kontaktu w dobie pandemii COVID-19 Dominika Zakrzewska-Olędzka
14 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Mar―24 Disinformation Virus: Fake News in the Pandemic Era Karolina Pałka-Suchojad
15 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 Law in “Times of Crisis” and Social Justice - General Remarks in the Era of COVID-19 Krzysztof Wygoda, Dariusz Wasiak
16 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 COVID-19 and Direct Contact-Free Democracy - Experiences from Poland Mariusz Popławski
17 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 Admissibility of Remote Deliberation and Voting in the Polish Parliament. The Functioning of the Sejm and Senate During the COVID-19 Pandemic Radosław Grabowski
18 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 New Challenges for the Right to Privacy During the COVID-19 Pandemic - The Outline of the Problem Olga Hałub-Kowalczyk
19 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 Postal Voting as an Ultimate Rescue Measure for Presidential Election During the COVID-19 Pandemic in Poland Anna Rytel-Warzocha
20 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Feb―05 Possibility of Implementing the Concept of the Intermarium in the Context of Militant Democracy in Poland During and After the Coronavirus Pandemic Kamila Rezmer-Płotka


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.011 sec