col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Wydawnictwo Adam Marszalek

132 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2024―Jun―12 Remote Work During the COVID-19 Pandemic in the Visegrad Countries Ewelina Kancik-Kołtun
2 [GO] Kultura i Edukacja 2024―May―17 Wybrane obszary funkcjonowania kobiet w pandemii COVID-19 w Polsce (na tle krajów Unii Europejskiej) Dorota Zaworska-Nikoniuk
3 [GO] The New Educational Review 2024―Apr―14 Adolescents’ Relational Resources and Health Risky Behaviours during the COVID-19 Pandemic: Online School Burnout and Psychological Well-Being as Mediators Katarzyna Tomaszek, Agnieszka Muchacka-Cymerman
4 [GO] Polish Political Science Yearbook 2024―Feb―13 The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Local Press in Poland: The Internet Instead of Print? Jolanta Kępa-Mętrak
5 [GO] Polish Political Science Yearbook 2024―Feb―13 Sweden’s Public Diplomacy in Light of the COVID-19 Pandemic: The Role of Day-to-Day Communication Anna Kobierecka
6 [GO] The New Educational Review 2024―Jan―17 Well-Being as a Factor Protecting Students’ Engagement - Report from Polish-German Research after the COVID-19 Pandemic Marzanna Farnicka, Inetta Nowosad, Anna Weissbrot-Koziarska
7 [GO] The New Educational Review 2024―Jan―17 Incidence of Emotional Disorder Symptoms and Emotional Intelligence in Slovak Secondary School Students Before and During the COVID-19 Pandemic Anna Baláž Ďurechová, Lada Kaliská
8 [GO] The New Educational Review 2024―Jan―17 Forms of Occupational Work for Parents of Children on the Autism Spectrum during the Pandemic: Selected Aspects of Functioning and Children’s Participation in Therapy Monika Skura, Anna Steinhagen, Weronika Lorens-Rosa, John J. Wheeler
9 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2023―Dec―14 Instrumentalization of the COVID-19 Pandemic to Consolidate the Authoritarian Power of Nicolás Maduro and Transform Venezuela into a Police State Justyna Łapaj-Kucharska
10 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2023―Dec―14 International Olympic Committee Struggle against the COVID-19 Pandemic: Health Diplomacy of Non-State Actors Anna Kobierecka
11 [GO] Polish Political Science Yearbook 2023―Dec―13 Organization of General Elections during a Pandemic. A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republic Rafał Miszczuk, Joanna Martyniuk-Placha
12 [GO] The New Educational Review 2023―Nov―23 Health Literacy and the School Communities Functioning During the COVID-19 Pandemic in the School Principals’ Opinions in Poland: Perspectives and Risks Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Rafał Muster
13 [GO] The New Educational Review 2023―Nov―23 Consequences of the COVID-19 Pandemic on Teachers and Teacher Students’ Well-Being : Nominal Group Technique Janka Nováková, Oľga Orosová
14 [GO] The New Educational Review 2023―Nov―23 Coronavirus-Related Health Literacy of Polish School Principals : A Cross-Sectional Study Karina Leksy
15 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Aug―30 Protests in Lithuania in the Pandemic Era Joanna Marszałek-Kawa
16 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jun―12 Limit zadłużenia z art. 216 ust. 5 Konstytucji RP w dobie pandemii wirusa COVID-19 oraz w obliczu agresji Rosji na Ukrainę Łukasz Kielin
17 [GO] The New Educational Review 2023―May―09 School Belonging in Online Instruction: Cross-Sectional and Prospective Relationships with Academic Adjustment in Higher Education Students During the COVID-19 Pandemic Gabriela Šeboková, Jana Uhláriková
18 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Apr―26 The Accusation of Disinformation as a Pretext to Limit the Freedom of Speech at the Time of the Covid-19 Pandemic Bartłomiej Składanek
19 [GO] Nowa Polityka Wschodnia 2023―Mar―10 The impact of COVID-19 pandemic on Turkish foreign policy towards the Western Balkans Jan Niemiec
20 [GO] Pomiędzy Polonistyczno-Ukrainoznawcze Studia Naukowe 2023―Feb―28 Особливості прояву феномену життєстійкості та копінг-стратегій поведінки особистості в умовах пандемії Covid-19 Ганна Варіна
21 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2023―Feb―01 Stockpiling during the Coronavirus Pandemic versus the Security of Poles Justyna Stochaj, Natalia Moch, Bogusław Jagusiak
22 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―26 State Liability for Damages in the COVID-19 Pandemic - Selected Issues Anna Hadała-Skóra
23 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―26 Rzecznik Praw Obywatelskich i jego aktywność podczas pandemii COVID-19 (wybrane problemy) Robert Radek
24 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―26 Some Comments on Voting by Post in the Pandemic Era - Law and Practice Magdalena Wrzalik
25 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―26 Gospodarczy LONG COVID - kontekst konstytucyjny i perspektywa ekonomiczna Ewelina Rabiej, Lidia Kaliszczak
26 [GO] The New Educational Review 2023―Jan―23 Sense of Self-Efficacy and Helplessness Among Students of Higher Grades of Primary School During the COVID-19 Pandemic Aleksandra Tłuściak-Deliowska
27 [GO] The New Educational Review 2023―Jan―23 I Can See Positive Aspects of Online Education. Educators’ Well-Being and Challenges Faced During the COVID-19 Pandemic Monika Skura, Anna Steinhagen
28 [GO] The New Educational Review 2023―Jan―23 Coping Strategies and COVID-19 Prevalence Among University Students Learning in the Online and Blended Mode Katarzyna Markiewicz, Bożydar L.J. Kaczmarek, Lidiya Oryshchyn-Buzhdyhan
29 [GO] The New Educational Review 2023―Jan―19 Transformative Learning of Educationally Active Women in the Context of the COVID-19 Pandemic Dorota Ciechanowska, Agnieszka Kozerska
30 [GO] The New Educational Review 2023―Jan―19 Social Relations of Urban Children in the Liminal Time of the Pandemic Period Marzenna Nowicka
31 [GO] Kultura i Edukacja 2023―Jan―18 Staying on Guard for Teaching Excellence: Managing In-Person Education at Polish HEIs During COVID-19 Katarzyna Górak-Sosnowska, Lidia Tomaszewska
32 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2023―Jan―17 Społeczno-ekonomiczne funkcjonowanie kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym w trakcie pandemii COVID-19 Olga Kowalczyk, Katarzyna Zamorska
33 [GO] Polish Political Science Yearbook 2023―Jan―16 The Change in Poles’ Sense of Security After the SARS-CoV-2 Pandemic Justyna Stochaj, Natalia Moch, Bogusław Jagusiak
34 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Stan wyjątkowy w Republice Włoskiej w czasie pandemii Covid-19 - aspekty konstytucyjne Aleksandra Wojtaszewska
35 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Konstytucyjność zasady jednoosobowego rozpoznawania spraw cywilnych w dobie pandemii Covid-19 Anna Kościółek
36 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Constitutional Grounds for Introducing the State of Emergency. Comments in the Light of Threats Caused by the War in Ukraine, the Polish-Belarusian Border Crisis and the Covid-19 Pandemic Krzysztof Eckhardt
37 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 The Italian Constitution Facing the Test of the Covid-19 Pandemic Paola Bilancia
38 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Restrictions on Movement During the Covid-19 Pandemic in the Light of Constitutional Freedom of Movement in the Republic of Poland Monika Bator-Bryła
39 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 The Impact of the Covid-19 Pandemic on Economic Freedom in Lithuania Agnė Juškevičiūtė-Vilienė
40 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Realizacja zasady jawności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w okresie epidemii wirusa SARS-CoV-2 Anna Szyszka
41 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Ograniczenia wolności wypowiedzi z uwagi na przesłankę „ochrony zdrowia”. Kilka uwag inspirowanych pandemią SARS-CoV-2 w Rzeczypospolitej Polskiej Artur Biłgorajski
42 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Administrative Monetary Penalties During a Pandemic Covid-2019 in Poland. Selected Aspects Tomasz Hoffmann
43 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Pandemic Determinants of the 2020 Parliamentary Elections in Serbia Renata Podgórzańska
44 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Restrictions of Fundamental Rights and Freedoms During the Pandemic in Slovakia Gabriela Dobrovičová
45 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2023―Jan―10 Wyzwania pandemiczne a przemiany w prawie i praktyce ustrojowej wybranych państw europejskich Jakub Robel
46 [GO] Kultura i Edukacja 2023―Jan―04 Teaching Social Studies Online. Insights from a Preliminary Quantitative Study in Poland in the COVID-19 Era Katarzyna Górak-Sosnowska, Urszula Markowska-Manista, Aleksandra Tołczyk
47 [GO] Kultura i Edukacja 2023―Jan―04 Managing Education and Teaching Team During the COVID-19 Pandemic. A Systematic Review Justyna Śmietańska
48 [GO] Azja-Pacyfik 2023―Jan―03 The Sister City Frameworks and China’s Public Mateusz Chatys Diplomacy in the Time of the COVID-19 Pandemic Dominik Mierzejewski, Przemysław Ciborek, Mateusz Chatys
49 [GO] Polish Political Science Yearbook 2023―Jan―03 Psychosocial Effects of the Pandemic. Stress and Sense of Safety Experienced by Poles During the COVID-19 Pandemic in 2020-2021 Robert Piec, Barbara Szykuła-Piec, Izabella Grabowska-Lepczak, Weronika Jakubczak
50 [GO] Polish Political Science Yearbook 2023―Jan―03 Challenges of Local Senior Policy and Problems of the Elderly During the COVID-19 Pandemic in the Face of Deinstitutionalisation of Social Services Michał Kubiak
51 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―Dec―14 Social Implications of Infodemic Concurrent with COVID-19 Juliusz Sikorski
52 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―Dec―14 Model of the Dimensions of Threat Perception: Results of Experimental Verification Based on the Sense of Endangerment Caused by the COVID-19 Pandemic Bogdan Ćwik
53 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―Dec―14 Assessment of the Labour Market During the COVID-19 Pandemic Anna Borucka, Marta Chapska, Ewa Żaboklicka, Rafał Parczewski
54 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―Jul―07 The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Growing Importance of Cybersecurity of Data Transfer on the Internet Małgorzata Krystyna Such-Pyrgiel, Anna Gołębiowska, Dariusz Prokopowicz
55 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―Jul―07 How Has the Coronavirus Affected Polish Criminal Law? Weronika Stawińska
56 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―Jul―07 The Legality of the Restrictions of the Civil and Political Rights in Poland During the First Wave of the Coronavirus Pandemic Anna Utrata
57 [GO] Świat Idei i Polityki 2022―Jun―27 Geopolityczna rozgrywka pandemią COVID-19: rosyjski ekosystem dezinformacji i propagandy Robert Reczkowski
58 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―May―24 Forms of the Government Administration’s Impact on the Activities of Local Governments During the COVID-19 Pandemic Piotr Rączka, Maciej Serowaniec
59 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―May―24 Cities, Transnational Law, and COVID-19 Agnieszka Szpak, Joanna Modrzyńska
60 [GO] Polish Political Science Yearbook 2022―May―24 Extraordinary Legal Measures and Their Application as a Response of States to the First Wave of the COVID-19 Pandemic Boguslaw Stanisław Przywora, Karol Dobrzeniecki
61 [GO] Edukacja Międzykulturowa 2022―May―16 Indywidualny kapitał społeczny i jego znaczenie dla dobrostanu emocjonalnego studentów w czasie pandemii COVID-19 Jolanta Muszyńska, Szymon Cyprian Czupryński
62 [GO] Reality of Politics 2022―May―16 COVID-19 and security-development nexus : Vietnam’s perspectives Chu Minh Thao
63 [GO] Reality of Politics 2022―May―16 Understanding social pathology of disease causation and socio-cultural factors of corona virus (COVID-19) in South-West, Nigeria Sola Aluko-Arowolo, Olugbenga O. Ogunbote, Taiwo Edun, Akinola Olugbenga Olarenwaju
64 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2022―May―16 Wpływ pandemii COVID-19 na prawa i wolności obywateli w zakresie organizowania zgromadzeń Katarzyna Purc-Kurowicka
65 [GO] The New Educational Review 2022―May―16 The Impact of Teachers’ Level of Awe, Resilience , and Self-Compassion on Their Performance During the COVID-19 Pandemic Alicja Gałązka, Joanna Jarosz
66 [GO] The New Educational Review 2022―May―16 The Students’ Ethics, Trust and Information Seeking Pattern During COVID-19 Pandemic Mas’ud Muhammadiah, Muliadi Muliadi, Andi Hamsiah, Fitriani Fitriani
67 [GO] The New Educational Review 2022―May―16 A Polish-German Comparative Study of Support Information for First-Year University Students Faced with the COVID-19 Pandemic at Selected Universities Hewilia Hetmańczyk, Dagmara Dobosz, Marcin Gierczyk, Jarosław Rychlik, David Rempel
68 [GO] Edukacja Międzykulturowa 2022―May―16 Edukacja zdalna w czasie pandemii COVID-19 w doświadczeniach polskich uczniów i uczennic: codzienność i wizja przyszłości szkoły Sylwia Jaskulska, Mateusz Marciniak, Barbara Jankowiak, Michał Klichowski
69 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 The Impact of COVID-19 on Adult Education: Insights from Slovenia Marko Radovan, Sonja Klemenčič, Tanja Možina
70 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 The Importance of the Grit Factor for the Functioning and Coping of Schoolchildren during the First Wave of the COVID-19 Pandemic Marcin Kolemba
71 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 Killing Circumstances of Inequality: Some Concerns about Elder People in Poland during the COVID-19 Pandemic Małgorzata Skowrońska, Urszula Abłażewicz-Górnicka
72 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 Methods and Forms of Distance Education during the COVID-19 Pandemic: Conclusions from the Literature Review Paweł Topol
73 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 Difficulties Perceived by Polish Academic Teachers in Connection with the COVID-19 Pandemic: Predictive Role of Resilience Agnieszka Gabryś, Magdalena Boczkowska
74 [GO] Studia Orientalne 2022―Mar―10 Report from 1st International e-Conference „The world in the Age of Pandemic and Post-Pandemic Period”, Poznań, May 20-21, 2020 Kamila Rezmer-Płotka
75 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 Changing the Manner of Teaching Mathematics in the Pandemic Era as a Chance to Reduce School Failures Piotr Remża
76 [GO] Kultura i Edukacja 2022―Mar―10 Educational and Social Support for Children during the Pandemic Provided by Young Volunteers Working in the Dialog Foundation in Białystok: Research Report Agata Butarewicz-Głowacka
77 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 ESP Teachers’ Perspectives on the Online Teaching Environment Imposed in the Covid-19 Era - A Case Study Valentina Gavranović, Marijana Prodanović
78 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 Health and Well-Being of DepEd Regional Office IX Employees Predicting Grit During Covid-19 Pandemic Ramel Cael
79 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 Distance Learning in the Polish and Korean Universities During COVID-19 Pandemic Stanisław Juszczyk, Suwan Kim
80 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 Remote Learning During the Covid-19 Pandemic in the Opinion of Polish University Students Małgorzata Biedroń, Anna Mitręga, Mirosława Wawrzak-Chodaczek
81 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 Respect for the Right to Education in the COVID-19 Pandemic Time. Towards Reimagining Education and Reimagining Ways of Respecting the Right to Education Maria Czerepaniak-Walczak
82 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 Student Storytelling for Communication Skill Development Online (in the Time of Covid-19 Quarantine) Pavlo Sodomora, Lyubov Gutor, Valentyna Tryndiuk, Svitlana Lobanova
83 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 Analysis of Anxiety, Knowledge, and Beliefs Toward E-Learning During Covid-19: The Case of Science Teachers in Aceh, Indonesia A. Halim, Irwandi Irwandi, Yunisrina Yusuf, M. Yakob
84 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―08 The Role of Educational Coaching in Enhancing Teachers’ Well-being During Pandemic Alicja Gałązka, Joanna Jarosz
85 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―04 Indonesian Students’ Perception about the Effectiveness of E-Learning Implementation During COVID-19 Annisa Kurniawati, Julia Noviani
86 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―04 Academic Stress Factors in Slovak University Students During the Covid-19 Pandemic Oľga Orosová, Beáta Gajdošová, Jozef Benka
87 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―04 Adaptation of Students to Educational Changes Caused by the COVID-19 Pandemic Beata Pituła, Barbara Grzyb
88 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―04 Between Stagnation and Development. Models of Students’ Leisure Time Activity During the Pandemic Piotr Błajet, Beata Przyborowska
89 [GO] The New Educational Review 2022―Mar―04 A Study on the Life and Effective Educational Method of Chinese Students Studying in S. Korea during the Pandemic Hyoung-Jin Moon, Jong-Ho Nam
90 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―24 Restrictions in Freedom of Business Activity and Worker Rights. Comparative Analysis of Provisions in Force During the 1st Wave of COVID-19 Pandemic and Constitutional Regulations on the State of Emergency Agata Ludera-Ruszel, Karol Piękoś
91 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―24 Local Government in the Process of Organizing General Elections During the Pandemic - The Experience of the 2020 May Elections in Poland Tomasz Czapiewski
92 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―24 Limitation of Human and Civil Rights and Freedoms During the Pandemic in Poland Krzysztof Urbaniak, Monika Urbaniak
93 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―22 Nietykalność parlamentarna a COVID-19 Krzysztof Grajewski, Aleksandra Szydzik
94 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―22 Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a COVID-19 - interwencjonizm państwowy w warunkach pandemii Lidia Kaliszczak, Ewelina Rabiej
95 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―22 Wypowiadanie umów o zakazie konkurencji w czasie pandemii COVID-19 - kilka uwag na temat konstytucyjności przepisów antykryzysowych Anna Rytel-Warzocha
96 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―22 COVID-19 a proces legislacyjny - posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji Maria Lewandowska, Michał Dahl
97 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―22 Sprawozdanie: Międzynarodowa Konferencja IV Kolokwium Polsko-Litewskie Challenges Faced by the State and Law in the Era of Covid-19, Olsztyn, 4-5 marca 2021 r. Małgorzata Augustyniak
98 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Dec―22 Wolność działalności gospodarczej a pandemia COVID-19. Uwagi w kontekście konstytucyjnego zakazu naruszania istoty wolności i praw (art. 31 ust. 3 zd. 2 Konstytucji RP) Roman Uliasz
99 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Dec―15 Quality of Democratic Election Process during the COVID-19 Pandemic : The Schedler’s Chain of Democratic Choice Perspective Maciej Onasz
100 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Dec―15 Lithuanian Democracy under the State of Emergency : Will the COVID-19 Pandemic Affect the Assessment of the State of Democracy in the Country? - System Analysis Martinas Malużinas
101 [GO] Edukacja Międzykulturowa 2021―Dec―10 Akulturacja studentów międzynarodowych w trakcie pandemii COVID-19 Anna Linka
102 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Dec―06 Zmiany w jakości kształcenia akademickiego w dobie pandemii COVID-19 Gabriela Czapiewska
103 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Dec―06 State Policy towards Labour Market Changes Caused by COVID-19 Magdalena Mikołajczyk
104 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Dec―06 Dydaktyka zdalna w czasach pandemii COVID-19 - opinie studentów, wnioski, implikacje praktyczne. Raport z badań Anna Waligóra
105 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Dec―06 Kształcenie akademickie w warunkach zagrożenia epidemicznego COVID-19 - perspektywa studentów i wykładowców Beata Detyna
106 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Dec―06 Kształcenie zdalne studentów pedagogiki w czasie pandemii COVID-19 - rozważania empiryczne Beata Pituła, Barbara Grzyb
107 [GO] Nowa Polityka Wschodnia 2021―Dec―06 Działalność Unii Europejskiej przeciw pandemii COVID-19 na Ukrainie Marta Labuda
108 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Dec―06 Trauma COVID-19 w polskich metropoliach - przypadek Krakowa Piotr Długosz
109 [GO] Reality of Politics 2021―Nov―19 Report from the International Conference “Public policy amid the COVID-19 pandemic. Analysis of the problem and challenges for the future”, Szczecin, 9 June 2021 Małgorzata Kamola-Cieślik
110 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Nov―19 Wybory parlamentarne w czasie pandemii COVID-19. Przykład wyborów litewskich w 2020 r. Martinas Malużinas
111 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Nov―19 Retoryka strachu w czasie pandemii Covid-19. Przypadek Emmanuela Macrona Sylwia Frach
112 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Nov―18 Regulacja stanów nadzwyczajnych w Republice Estońskiej a pandemia COVID-19 Katarzyna Szwed
113 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jul―26 Digitization in the Era of Coronavirus - A Review Łukasz Pietraszek
114 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jul―22 COVID-19 as a Green Light for the Regeneration of ISIS’ Forces in North-East Syria Oskar Schaefer
115 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jul―22 Impact of the COVID-19 Pandemic on the Relations Between Government and Parliamentary Opposition in Spain Agata Rydzewska
116 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Jul―21 Rola organizacji biznesowych i tworzonych tam relacji wspierających przedsiębiorców w radzeniu sobie z kryzysem podczas pandemii COVID-19 Jolanta Ambrożewicz
117 [GO] Studia Orientalne 2021―Jul―13 Antonine Plague, Black Death and Smallpox Epidemic versus COVID-19. How Did Humankind Cope with the Grapple Against the Biggest Epidemics, and What Does it Look Like Today? Agnieszka Banaś
118 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Jun―11 Democratic Backsliding in Poland on Example Drafts Amendments in Electoral Code During the COVID-19 Pandemic Maciej Skrzypek
119 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―May―24 Realizacja normy programowej wynikającej z art. 68 ust. 4 Konstytucji RP w stanie epidemii COVID-19 (uwagi ogólne) Justyna Węgrzyn
120 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Apr―30 Głosowanie korespondencyjne podczas pandemii Covid-19. Doświadczenia z polskich wyborów prezydenckich w 2020 r. Magdalena Musiał-Karg
121 [GO] Reality of Politics 2021―Apr―30 Challenges to the realization of human rights under the pandemic Vasyl Kostytsky, Victoria Sydor, Iryna Kostytska, Anastasia Sukhodolska
122 [GO] Studia Orientalne 2021―Mar―30 Hindu-Muslim Relations in Times of Coronavirus Natalia Zajączkowska
123 [GO] Studia Orientalne 2021―Mar―30 US-China Rivalry in the Age of Coronavirus - Prospects2 Kamila Rezmer-Płotka
124 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Mar―29 Sytuacja (edukacyjna) dzieci z doświadczeniem migracyjnym w czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 Ewa Dąbrowa
125 [GO] Kultura i Edukacja 2021―Mar―29 Migracja w świat online a realizacja założeń hipotezy kontaktu w dobie pandemii COVID-19 Dominika Zakrzewska-Olędzka
126 [GO] Athenaeum Polskie Studia Politologiczne 2021―Mar―24 Disinformation Virus: Fake News in the Pandemic Era Karolina Pałka-Suchojad
127 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 Law in “Times of Crisis” and Social Justice - General Remarks in the Era of COVID-19 Krzysztof Wygoda, Dariusz Wasiak
128 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 COVID-19 and Direct Contact-Free Democracy - Experiences from Poland Mariusz Popławski
129 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 Admissibility of Remote Deliberation and Voting in the Polish Parliament. The Functioning of the Sejm and Senate During the COVID-19 Pandemic Radosław Grabowski
130 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 New Challenges for the Right to Privacy During the COVID-19 Pandemic - The Outline of the Problem Olga Hałub-Kowalczyk
131 [GO] Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021―Mar―23 Postal Voting as an Ultimate Rescue Measure for Presidential Election During the COVID-19 Pandemic in Poland Anna Rytel-Warzocha
132 [GO] Polish Political Science Yearbook 2021―Feb―05 Possibility of Implementing the Concept of the Intermarium in the Context of Militant Democracy in Poland During and After the Coronavirus Pandemic Kamila Rezmer-Płotka
 [1] 

132 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.007 sec