col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Medical Journal of Suleyman Demirel University

34 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2023―Dec―31 ARE VENTRICULAR SEPTAL DEFECT DIAGNOSES IN PEDIATRIC AGE GROUP AFFECTED BY THE COVID-19 PANDEMIC?","VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT TANISI, BOYUT VE TİPLERİ, KOMPLİKASYONLARI VE SPONTAN KAPANMA ORANLARI COVİD-19 PANDEMİSİNDEN ETKİLENDİ Mİ? Zehra TAMBURACI
2 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2023―Dec―29 HOW DID ONLINE LEARNING AFFECT PHYSIOTHERAPY STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC?","COVID-19 SALGINI SIRASINDA ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME FİZYOTERAPİ ÖĞRENCİLERİNİ NASIL ETKİLEDİ? Muhammet Fatih BULUT, Aybüke Cansu KALKAN, Arzu GENÇ, Seher ÖZYÜREK
3 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2023―Sep―18 COVİD-19 Pandemi Döneminde Akut Apandisit mi, Negatif Apendektomi mi Azaldı?","Acute Appendicitis or Negative Appendectomy? Which Was Reduced During the Covid-19 Pandemic? Metin YALAZA, Betül KESKİNKILIÇ YAĞIZ, Serdar COŞKUN
4 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2023―Aug―11 The Impact of COVID-19 on Mortality in Cancer Patients in the Intensive Care Unit","Covid 19’ un Kanser Hastalarında Yoğun Bakım Mortalitesi Üzerine Etkisi Pınar KARABACAK, Ahmet BİNDAL, Eyyüp Sabri ÖZDEN, Mustafa Soner ÖZCAN, Hacı Ömer OSMANLIOĞLU, Pakize KIRDEMİR
5 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2023―Jul―21 LİCHEN PLANUS AND COVID-19: RELATED OR COİNCİDENCE?","LİKEN PLANUS VE COVİD-19: İLİŞKİLİ Mİ YOKSA RASTLANTISAL MI? Işıl Deniz OĞUZ, Burak AKŞAN, Kıvanç YILMAZ
6 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Jul―01 Investigation of Sleep Quality of Healthcare Workers during the Covid-19 Pandemic Period Yücel KURT, Mustafa SAYGIN
7 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Jun―17 CHANGES IN THE DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF COLORECTAL CARCINOMA CASES FOLLOWING THE COVID-19 PANDEMIC Dursun Burak ÖZDEMİR, Ahmet KARAYİĞİT, Hayrettin DİZEN, Bülent ÜNAL
8 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Apr―19 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE COVID-19 YÖNETİMİ: BİR PANDEMİNİN İKİNCİ YIL KRONOLOJİSİ Rasih YAZKAN, Nihat ŞENGEZE, İsmail ZİHNİ, Mehmet ERDOĞAN, İsa SÖZEN, Nilgün ŞENOL
9 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Mar―15 Covid-19 Pandemisinde "Bir Üniversite Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Kanser Cerrahisi Deneyimi" İsmail ZİHNİ, Mustafa TERCAN, Muhammed Selim BODUR, Mümtaz ERAKIN, İsa KARACA, Girayhan ÇELİK, et al. (+3)
10 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Dec―10 Pericardial effusion and cardiac tamponade after covid-19 vaccine: a rare case report Muammer KARAKAYALI, Yusuf OFLU
11 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Nov―25 DIAGNOSIS OF INFLUENZA AND EVALUATION OF CLINICAL FINDINGS IN CHILD PATIENTS BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC AND DURING THE PANDEMIC PERIOD Ömer OKUYAN, Suna KIZILYILDIRIM, Adnan BARUTÇU, Özlem ERKAN
12 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Sep―27 Comprehending COVID-19: Immunopathogenic Mechanisms of Cytokine Action Elisha AKANBONG, Alparslan Kadir DEVRİM, Ali ŞENOL, Tuba DEVRİM
13 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―19 COVID-19 ve NÖROLOJİK HASTALIKLAR Duygu AYDEMİR, Özge TÜRK, Burak CEYLAN, Neslişah YILDIRIM, Ekin BAYLAM, İsra Nur KOÇKAR, et al. (+7)
14 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―16 COVID-19 and the Nervous System Müjgan ARSLAN
15 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―16 COVID-19 ve Diabetes Mellitus Yönetimi Hakan KORKMAZ
16 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―15 Covid-19 Hastalığında Anti-sitokin Tedaviler: IL-6 Reseptör İnhibitörü (Tosilizumab) ve IL-1 Reseptör Antagonisti (Anakinra) Atalay DOĞRU
17 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―15 The Big Outbreak Diseases History And The Covid-19 Pandemic Fuat İNCE, Rasih YAZKAN
18 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―12 COVID-19 Tedavisinde Kolşisin ve Non-steroid Anti-inflamatuar İlaç Uygulamaları Esra NURLU TEMEL
19 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―10 SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Mümtaz Cem ŞİRİN, Emel SESLİ ÇETİN, Buket ARIDOĞAN
20 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―09 COVID-19 HASTALARINDA KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ: NE ZAMAN VE NASIL? Münire ÇAKIR, Mehtap ÇAKIR
21 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 Covid-19 Tedavisinde İmmun Plazma Uygulamaları Esra NURLU TEMEL
22 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 COVID-19 Tedavisinde Vitamin C ve D Onur ÜNAL
23 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 COVID-19’DA KARDİYOTORASİK RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ Veysel Atilla AYYILDIZ
24 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 COVID-19 Enfeksiyonu ile Komplike Gebe Hastalarda Maternal ve Neonatal Sonuçların Değerlendirilmesi Ümran KILINÇDEMİR, Gökhan BAYHAN
25 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 Çocuklarda COVID-19 Tedavisinde Antiviral İlaçlar Hakan SALMAN, Muhammet KÖŞKER
26 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 COVID-19’lu anneden doğan yenidoğanın bakımı Gonca SANDAL, Hasan ÇETİN
27 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―05 COVID-19: Antiviral Tedavi Gülruhsar YILMAZ
28 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―03 ÇOCUKLUK ÇAĞI COVID-19 HASTALIĞINDA HEMATOLOJİK BULGULAR VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Ebru YILMAZ
29 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Aşıları Onur KAYA
30 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Pandemisinin Üroloji Pratiğine Etkisi: İki Merkezli Çalışma Sefa Alperen ÖZTÜRK, Ahmet GUZEL
31 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 COVID-19’DA ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Demircan ÖZBALCI
32 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19 ENFEKSİYONUNDA ABDOMİNAL RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME Hüseyin AYDIN
33 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Yönetimi Pınar KARABACAK
34 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―25 Böbrek Nakli Alıcılarında Korona Virüsün (COVID-19) Etkisi Hanan ALSAMMARRAIE, Esma SELÇUK
 [1] 

34 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.004 sec