col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Medical Journal of Suleyman Demirel University
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Sep―27 Comprehending COVID-19: Immunopathogenic Mechanisms of Cytokine Action Elisha AKANBONG, Alparslan Kadir DEVRİM, Ali ŞENOL, Tuba DEVRİM
2 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―19 COVID-19 ve NÖROLOJİK HASTALIKLAR Duygu AYDEMİR, Özge TÜRK, Burak CEYLAN, Neslişah YILDIRIM, Ekin BAYLAM, İsra Nur KOÇKAR, et al. (+7)
3 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―16 COVID-19 and the Nervous System Müjgan ARSLAN
4 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―16 COVID-19 ve Diabetes Mellitus Yönetimi Hakan KORKMAZ
5 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―15 Covid-19 Hastalığında Anti-sitokin Tedaviler: IL-6 Reseptör İnhibitörü (Tosilizumab) ve IL-1 Reseptör Antagonisti (Anakinra) Atalay DOĞRU
6 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―15 The Big Outbreak Diseases History And The Covid-19 Pandemic Fuat İNCE, Rasih YAZKAN
7 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―12 COVID-19 Tedavisinde Kolşisin ve Non-steroid Anti-inflamatuar İlaç Uygulamaları Esra NURLU TEMEL
8 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―10 SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Mümtaz Cem ŞİRİN, Emel SESLİ ÇETİN, Buket ARIDOĞAN
9 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―09 COVID-19 HASTALARINDA KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ: NE ZAMAN VE NASIL? Münire ÇAKIR, Mehtap ÇAKIR
10 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 Covid-19 Tedavisinde İmmun Plazma Uygulamaları Esra NURLU TEMEL
11 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 COVID-19 Tedavisinde Vitamin C ve D Onur ÜNAL
12 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 COVID-19’DA KARDİYOTORASİK RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ Veysel Atilla AYYILDIZ
13 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 COVID-19 Enfeksiyonu ile Komplike Gebe Hastalarda Maternal ve Neonatal Sonuçların Değerlendirilmesi Ümran KILINÇDEMİR, Gökhan BAYHAN
14 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 Çocuklarda COVID-19 Tedavisinde Antiviral İlaçlar Hakan SALMAN, Muhammet KÖŞKER
15 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 COVID-19’lu anneden doğan yenidoğanın bakımı Gonca SANDAL, Hasan ÇETİN
16 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―05 COVID-19: Antiviral Tedavi Gülruhsar YILMAZ
17 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―03 ÇOCUKLUK ÇAĞI COVID-19 HASTALIĞINDA HEMATOLOJİK BULGULAR VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Ebru YILMAZ
18 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Aşıları Onur KAYA
19 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Pandemisinin Üroloji Pratiğine Etkisi: İki Merkezli Çalışma Sefa Alperen ÖZTÜRK, Ahmet GUZEL
20 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 COVID-19’DA ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Demircan ÖZBALCI
21 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19 ENFEKSİYONUNDA ABDOMİNAL RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME Hüseyin AYDIN
22 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Yönetimi Pınar KARABACAK
23 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―25 Böbrek Nakli Alıcılarında Korona Virüsün (COVID-19) Etkisi Hanan ALSAMMARRAIE, Esma SELÇUK


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.007 sec