col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Medical Journal of Suleyman Demirel University

29 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Jul―01 Investigation of Sleep Quality of Healthcare Workers during the Covid-19 Pandemic Period Yücel KURT, Mustafa SAYGIN
2 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Jun―17 CHANGES IN THE DEMOGRAPHIC AND CLINICAL FEATURES OF COLORECTAL CARCINOMA CASES FOLLOWING THE COVID-19 PANDEMIC Dursun Burak ÖZDEMİR, Ahmet KARAYİĞİT, Hayrettin DİZEN, Bülent ÜNAL
3 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Apr―19 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE COVID-19 YÖNETİMİ: BİR PANDEMİNİN İKİNCİ YIL KRONOLOJİSİ Rasih YAZKAN, Nihat ŞENGEZE, İsmail ZİHNİ, Mehmet ERDOĞAN, İsa SÖZEN, Nilgün ŞENOL
4 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2022―Mar―15 Covid-19 Pandemisinde "Bir Üniversite Hastanesi Cerrahi Onkoloji Kliniğinde Kanser Cerrahisi Deneyimi" İsmail ZİHNİ, Mustafa TERCAN, Muhammed Selim BODUR, Mümtaz ERAKIN, İsa KARACA, Girayhan ÇELİK, et al. (+3)
5 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Dec―10 Pericardial effusion and cardiac tamponade after covid-19 vaccine: a rare case report Muammer KARAKAYALI, Yusuf OFLU
6 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Nov―25 DIAGNOSIS OF INFLUENZA AND EVALUATION OF CLINICAL FINDINGS IN CHILD PATIENTS BEFORE THE COVID-19 PANDEMIC AND DURING THE PANDEMIC PERIOD Ömer OKUYAN, Suna KIZILYILDIRIM, Adnan BARUTÇU, Özlem ERKAN
7 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Sep―27 Comprehending COVID-19: Immunopathogenic Mechanisms of Cytokine Action Elisha AKANBONG, Alparslan Kadir DEVRİM, Ali ŞENOL, Tuba DEVRİM
8 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―19 COVID-19 ve NÖROLOJİK HASTALIKLAR Duygu AYDEMİR, Özge TÜRK, Burak CEYLAN, Neslişah YILDIRIM, Ekin BAYLAM, İsra Nur KOÇKAR, et al. (+7)
9 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―16 COVID-19 and the Nervous System Müjgan ARSLAN
10 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―16 COVID-19 ve Diabetes Mellitus Yönetimi Hakan KORKMAZ
11 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―15 Covid-19 Hastalığında Anti-sitokin Tedaviler: IL-6 Reseptör İnhibitörü (Tosilizumab) ve IL-1 Reseptör Antagonisti (Anakinra) Atalay DOĞRU
12 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―15 The Big Outbreak Diseases History And The Covid-19 Pandemic Fuat İNCE, Rasih YAZKAN
13 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―12 COVID-19 Tedavisinde Kolşisin ve Non-steroid Anti-inflamatuar İlaç Uygulamaları Esra NURLU TEMEL
14 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―10 SARS-CoV-2 Enfeksiyonunun Mikrobiyolojik Tanısı Mümtaz Cem ŞİRİN, Emel SESLİ ÇETİN, Buket ARIDOĞAN
15 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―09 COVID-19 HASTALARINDA KORTİKOSTEROİD TEDAVİSİ: NE ZAMAN VE NASIL? Münire ÇAKIR, Mehtap ÇAKIR
16 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 Covid-19 Tedavisinde İmmun Plazma Uygulamaları Esra NURLU TEMEL
17 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 COVID-19 Tedavisinde Vitamin C ve D Onur ÜNAL
18 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―07 COVID-19’DA KARDİYOTORASİK RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE YAPAY ZEKANIN ROLÜ Veysel Atilla AYYILDIZ
19 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 COVID-19 Enfeksiyonu ile Komplike Gebe Hastalarda Maternal ve Neonatal Sonuçların Değerlendirilmesi Ümran KILINÇDEMİR, Gökhan BAYHAN
20 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 Çocuklarda COVID-19 Tedavisinde Antiviral İlaçlar Hakan SALMAN, Muhammet KÖŞKER
21 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―06 COVID-19’lu anneden doğan yenidoğanın bakımı Gonca SANDAL, Hasan ÇETİN
22 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―05 COVID-19: Antiviral Tedavi Gülruhsar YILMAZ
23 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―03 ÇOCUKLUK ÇAĞI COVID-19 HASTALIĞINDA HEMATOLOJİK BULGULAR VE ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Ebru YILMAZ
24 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Aşıları Onur KAYA
25 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 Covid-19 Pandemisinin Üroloji Pratiğine Etkisi: İki Merkezli Çalışma Sefa Alperen ÖZTÜRK, Ahmet GUZEL
26 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Apr―01 COVID-19’DA ANTİKOAGÜLAN TEDAVİ Demircan ÖZBALCI
27 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19 ENFEKSİYONUNDA ABDOMİNAL RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME Hüseyin AYDIN
28 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―30 COVID-19 Hastalarında Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu Yönetimi Pınar KARABACAK
29 [GO] SDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2021―Mar―25 Böbrek Nakli Alıcılarında Korona Virüsün (COVID-19) Etkisi Hanan ALSAMMARRAIE, Esma SELÇUK
 [1] 

29 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.009 sec