col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Current Approaches in Psychiatry
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Aug―06 COVID-19 Salgını ve Çocuk Psikolojisi Cemaliye DİREKTÖR
2 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jul―03 COVID-19 Pandemisinde Algılanan Psikolojik Huzursuzluk ve Anlam Bulma: Sosyal Bağlar ve Medya Kullanımı Fatih ÖZDEMİR, Gizem ÇEVİKER
3 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jun―30 Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde COVID-19 Salgını ve Depresyon Ayşe GÖK
4 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jun―17 COVID-19 Pandemisi ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Zihniye OKRAY
5 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jun―17 COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri: Zenofobik Eğilimler ve Sonuçları Faruk BOZDAĞ
6 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Mar―29 Covid-19 Pandemisinde Toplum ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı ve Koruyucu Önlemler Filiz İZCİ, Filiz KULACAOĞLU, Engin BESTEPE
7 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Mar―29 COVID-19 Salgınında Stres: Olumsuz, Olumlu Sonuçları ve Önleyici Müdahalenin Olası Rolü Gızem ARIKAN


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.011 sec