col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Current Approaches in Psychiatry

14 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2022―Nov―21 A Systematic Overview of Adolescents’ Smartphone Habits and Internet Addiction During the COVID-19 Era Yıldız AY YILMAZ, Fuat AYDOĞDU, Nilüfer KOÇTÜRK
2 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2022―Nov―21 Effects of the COVID-19 Pandemic on Intergroups Inequalities: The Case of Women Deniz ENİÇ
3 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2022―May―24 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yaşanan Korkunun Merhemi: Öz-Şefkat Duygu ÖZER, Özlem ŞAHİN ALTUN
4 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2022―Feb―14 Covid-19’un Öğrencilerin Stres, Anksiyete, Depresyon, Korku Düzeylerine Etkisi: Sistematik Derleme Müşerref DİDİN, Betül YAVUZ, Havva GEZGİN YAZICI
5 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Dec―30 Bireylerin Kaygıları Covid-19 Salgınına Yönelik Algı ve Tutumlarını Etkiler mi? Havva KAÇAN, Ayfer ÖZTÜRK, Vasfiye BAYRAM DEĞER
6 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Dec―25 Koronavirüs Kaygısının Beklenmeyen Yönleri: Kanser Hastalarının COVID-19 Kaygılarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Özlem KAHRAMAN-ERKUŞ, Selen ARSLAN ÇOLAK
7 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Dec―23 Covid-19 Pandemisinde, Travmatik Stres Belirtileri ve Ontolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Anksiyetenin Aracı Rolü Pervin TUNÇ
8 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Aug―06 COVID-19 Salgını ve Çocuk Psikolojisi Cemaliye DİREKTÖR
9 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jul―03 COVID-19 Pandemisinde Algılanan Psikolojik Huzursuzluk ve Anlam Bulma: Sosyal Bağlar ve Medya Kullanımı Fatih ÖZDEMİR, Gizem ÇEVİKER
10 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jun―30 Duygu Odaklı Terapi Yaklaşımı Çerçevesinde COVID-19 Salgını ve Depresyon Ayşe GÖK
11 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jun―17 COVID-19 Pandemisi ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Zihniye OKRAY
12 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Jun―17 COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri: Zenofobik Eğilimler ve Sonuçları Faruk BOZDAĞ
13 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Mar―29 Covid-19 Pandemisinde Toplum ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı ve Koruyucu Önlemler Filiz İZCİ, Filiz KULACAOĞLU, Engin BESTEPE
14 [GO] Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2021―Mar―29 COVID-19 Salgınında Stres: Olumsuz, Olumlu Sonuçları ve Önleyici Müdahalenin Olası Rolü Gızem ARIKAN
 [1] 

14 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec