col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: The Pedagogical University of Cracow/Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Przedsiębiorczość - Edukacja 2022―Jan―01 Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności miasta Szczyrk w czasie pandemii COVID-19 Martyna Cader, Julia Gorzelany
2 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Dec―31 Studenci wielkopolskich uczelni publicznych i niepublicznych wobec wyzwań kształcenia zdalnego podczas pandemii COVID-19 Jan Hauke, Emilia Bogacka, Anna Tobolska, Justyna Weltrowska
3 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2021―Dec―30 Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-19 Evelina Kristanova
4 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica 2021―Dec―18 Budżet partycypacyjny jako wskaźnik aktywności społeczności lokalnych… w przebudowie przestrzeni wybranych miast regionu świętokrzyskiego przed i w czasie pandemii COVID-19 Paweł Ostachowski
5 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Oct―01 Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce - analiza pola semantycznego Iryna Manczak, Izabela Gruszka
6 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Oct―01 The impact of COVID-19 pandemic on foreign tourism in European countries Bartosz Korinth, Jan A. Wendt
7 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Oct―01 Tourism on a motorcycle: an attempt to describe motorcycle tourism in Poland based on the results of an internet survey conducted before the COVID-19 pandemic Sławomir Dorocki
8 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2021―Jul―08 Zdalne nauczanie i uczenie się matematyki w szkole średniej podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 z perspektywy wybranych nauczycieli i uczniów Paulina Hutek, Mirosława Sajka
9 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Jun―30 Ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację w branży motoryzacyjnej w Polsce Karolina Stojczew
10 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 2021―May―27 COVID-19 a zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wybrane strategie wspierania osób z ASD podczas pandemii Emilia Macałka, Filip Nieradka, Gabriela Początek


[de][en]

Last change 2021―Sep―04 16:13:39 UTC

© Daten-Quadrat 2021       Done in 0.008 sec