col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: The Pedagogical University of Cracow/Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

28 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura 2022―Aug―17 Aktywizacja użytkowników w dobie pandemii COVID-19 przez influencerów na platformie Instagram. Analiza porównawcza wybranych twórców internetowych Patrycja Cheba
2 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Usługi edukacyjne w Polsce w dobie pandemii COVID-19 Agnieszka Świętek
3 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Efekty zewnętrzne dyfuzji wiedzy w miastach a pandemia COVID-19 Jakub Kwaśny, Arkadiusz Mroczek, Marta Ulbrych
4 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Rozwiązania przemysłu 4.0 warunkiem dalszego rozwoju produkcji przemysłowej UE w świetle doświadczeń pandemii COVID-19 Kinga Nawracaj-Grygiel
5 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Produkt turystyczny w parkach narodowych - skutki pandemii COVID-19 Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz
6 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Pandemia COVID-19 jako stymulator innowacyjności gospodarczej. Analiza w perspektywie społeczno­-kulturowej Magdalena Zdun
7 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Wpływ pandemii COVID-19 na działalność obiektów gastronomicznych na przykładzie bulwarów wiślanych w Warszawie Monika Kordowska, Anna Poreda
8 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Zmiany w ruchu turystycznym w czasie pandemii COVID-19 na przykładzie województwa podkarpackiego Beata Gierczak-Korzeniowska, Krzysztof Szpara, Mateusz Stopa
9 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania rynkowe młodych dorosłych w obszarze sharing economy Anna Irena Szymańska
10 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Wpływ pandemii COVID-19 na zarządzanie jakością w historycznych obiektach hotelarskich w Polsce Krzysztof Sala, Wojciech Sadkowski
11 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Wpływ pandemii COVID-19 na zmiany w sektorze usług w Polsce Joanna Dominiak
12 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Do crises offer oppportunities? An evaluation of manufacturing industry in Şanlıurfa (Turkey) under the conditions of the COVID-19 pandemic1 Mehmet Sait ŞAHİNALP
13 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Odporność start­-upów na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. Przykład branży turystycznej Marcin Olszewski
14 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2022―Jun―30 Usługi w czasach COVID-19.Strukturalny i ilościowy obraz przedsiębiorczości kobiet w miastach na prawach powiatu w województwie dolnośląskim Agata Buczak
15 [GO] Youth in Central and Eastern Europe 2022―May―11 Wyłaniająca się nowa kultura szkoły wraz z jej potencjalnymi konsekwencjami w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19? Marta Jurczak-Morris, Piotr Mikiewicz, Justyna Barzak
16 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura 2022―Feb―23 Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii COVID-19. Case study Magdalena Stoch
17 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia de Cultura 2022―Feb―23 Transgressions: film recordings of the isolation period. Media studies analysis of short films inspired by the pandemic (HBO project) Małgorzata Bożek
18 [GO] Youth in Central and Eastern Europe 2022―Jan―19 How to research educational inequalities arising from remote education during the COVID-19 pandemic? Research in countries of the Visegrad Group (V4) Damian Liszka, Paweł Walewander
19 [GO] Przedsiębiorczość - Edukacja 2022―Jan―01 Funkcja turystyczna jako element konkurencyjności miasta Szczyrk w czasie pandemii COVID-19 Martyna Cader, Julia Gorzelany
20 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Dec―31 Studenci wielkopolskich uczelni publicznych i niepublicznych wobec wyzwań kształcenia zdalnego podczas pandemii COVID-19 Jan Hauke, Emilia Bogacka, Anna Tobolska, Justyna Weltrowska
21 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2021―Dec―30 Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodność telewizyjnych newsów a opinie polskich widzów w pierwszym kwartale pandemii COVID-19 Evelina Kristanova
22 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica 2021―Dec―18 Budżet partycypacyjny jako wskaźnik aktywności społeczności lokalnych… w przebudowie przestrzeni wybranych miast regionu świętokrzyskiego przed i w czasie pandemii COVID-19 Paweł Ostachowski
23 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Oct―01 Przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w turystyce - analiza pola semantycznego Iryna Manczak, Izabela Gruszka
24 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Oct―01 The impact of COVID-19 pandemic on foreign tourism in European countries Bartosz Korinth, Jan A. Wendt
25 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Oct―01 Tourism on a motorcycle: an attempt to describe motorcycle tourism in Poland based on the results of an internet survey conducted before the COVID-19 pandemic Sławomir Dorocki
26 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Didacticam Mathematicae Pertinentia 2021―Jul―08 Zdalne nauczanie i uczenie się matematyki w szkole średniej podczas pierwszej fali pandemii Covid-19 z perspektywy wybranych nauczycieli i uczniów Paulina Hutek, Mirosława Sajka
27 [GO] Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society 2021―Jun―30 Ocena wpływu pandemii COVID-19 na sytuację w branży motoryzacyjnej w Polsce Karolina Stojczew
28 [GO] Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Psychologica 2021―May―27 COVID-19 a zaburzenia ze spektrum autyzmu. Wybrane strategie wspierania osób z ASD podczas pandemii Emilia Macałka, Filip Nieradka, Gabriela Początek
 [1] 

28 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.014 sec