col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world

Publishing House: Index Copernicus International

230 Results       Page 1

 [1] 
  original article Journal Date Title Authors All Authors
1 [GO] Studia Periegetica 2022―Aug―15 Wpływ pandemii COVID-19 na podróże służbowe w branży małych i średnich przedsiębiorstw Witold Sadecki
2 [GO] Globalization the State and the Individual 2022―Aug―06 THE IMPORTANCE OF ANTI-CRISIS SHIELDS IN ENTERPRISE MANAGEMENT IN THE ERA OF COVID-19 Jacek Stasiak
3 [GO] Progress in Health Sciences 2022―Aug―01 Patients after handling of brain aneurysm should be submitted to increased care throughout the period of vaccination against COVID-19 Magdalena Rybaczek, Zenon Mariak, Barbara Polityńska-Lewko, Jan Kochanowicz, Tomasz Łysoń
4 [GO] Progress in Health Sciences 2022―Aug―01 Prevalence of COVID-19 Infection in Type 2 Diabetes Patients and Their Anxiety Levels Feride Taskin Yilmaz PhD. RN, Associate Prof, Arzuhan Cetindag Ciltas
5 [GO] Progress in Health Sciences 2022―Aug―01 Eating habit changes, emotional eating behavior and accompanying variables during novel coronavirus disease (COVID-19) pandemic in Nigde, Turkey Yaksi Nese, Turkmen Merve
6 [GO] Progress in Health Sciences 2022―Aug―01 Intolerance of uncertainty and psychological well-being of nurses during COVID-19 pandemic in Turkey Şadiye DUR, PhD, RN, Assist. Prof. Dr., Polat Selda
7 [GO] Otolaryngologia Polska 2022―Jul―29 The impact of the COVID 19 pandemic on the functioning of the Universal Newborn Hearing Screening Program in Poland Grażyna Greczka, Piotr Dąbrowski, Monika Zych, Witold Szyfter, Małgorzata Wierzbicka
8 [GO] Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2022―Jul―25 Treatment of SSNHL in the COVID-19 pandemic - time for changes Waldemar Narożny, Jacek Kot, Andrzej Skorek, Dmitry Tretiakow
9 [GO] Rehabilitacja Medyczna 2022―Jul―20 Relationship between the number of steps taken during lockdown caused by the COVID-19 pandemic and low back pain Dariusz Boguszewski, Piotr Jankowski, Jakub Grzegorz Adamczyk, Agata Szymańska
10 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2022―Jul―18 What is not allowed? Axionormative system of a child in times of a pandemic (based on children's statements) Marta Wójcicka, Edyta Manasterska-Wiącek
11 [GO] Studies in Sport Humanities 2022―Jul―15 The Achievement Motivation Amongst Individual and Team Athletes in Response to Changes in Training Volume During the COVID-19 Pandemic Katarzyna Ciechanowska, Kamila Litwic-Kaminska
12 [GO] Ubezpieczenia Społeczne Teoria i praktyka 2022―Jul―14 Złożoność zjawiska aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w sytuacji niepewności (przypadek pandemii COVID-19) Ewa Giermanowska, Mariola Racław
13 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―Jul―14 ENTREPRENEURIAL ORGANIZATIONAL BEHAVIOURS AND THE DEVELOPMENT OF FRANCHSING FIRMS DURING THE PANDEMIC Izabela Kunicka, Małgorzata Okręglicka
14 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2022―Jul―08 The efficiency of precautions for pulmonary functions test laboratories during the COVID-19 pandemic: a real-life setting Hülya Dirol, Halid Bal, Omer Ozbudak
15 [GO] Educational Psychology 2022―Jul―08 Pharo siklariben, or about difficult access to education for Roma children in Poland and Europe during the pandemic Sonia Styrkacz
16 [GO] Studia Periegetica 2022―Jun―30 Turystyka w regionie małopolskim w czasie pandemii COVID-19 Zygmunt Kruczek, Krzysztof Borkowski, Leszek Mazanek
17 [GO] Transport Samochodowy 2022―Jun―21 Comprehensive analysis of the costs and efficiency of work at ASO in terms of functioning during a pandemic Rafał BURDZIK, Adrian Lotko
18 [GO] Ból 2022―Jun―15 Non-laboratory adaptation to study spatial summation of pain during COVID-19 pandemic Jacek Skalski, Jakub Nastaj, Sylwia Swoboda, Aleksandra Budzisz, Edyta Zbroja, Andrzej Małecki, Wacław M. Adamczyk
19 [GO] Polityka Społeczna 2022―Jun―10 YOUTH AND COVID-19 IN CHOSEN EUROPEAN UNION LABOUR MARKETS: FROM JUNK JOBS TO UNEMPLOYMENT Baha Kalinowska-Sufinowicz, Magdalena Knapińska
20 [GO] Wiadomości Statystyczne The Polish Statistician 2022―Jun―06 Relationship between the COVID-19 pandemic and currency exchange rates studied by means of the Dynamic Time Warping method Joanna Landmesser-Rusek
21 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―May―30 SOCIAL MEDIA IN A BRAND AND IMAGE MANAGEMENT IN THE PERSPECTIVE OF THE COVID-19 PANDEMIC Katarzyna Łukasik
22 [GO] Studia Periegetica 2022―May―28 Postawy pokolenia Z wobec marki Facebook w okresie pandemii COVID-19 - perspektywa aktywności turystycznej Agata Balińska, Ewa Jaska
23 [GO] Studia Periegetica 2022―May―28 The first round impacts of COVID-19 for rural tourism in South Africa Christian M. Rogerson, Jayne M. Rogerson
24 [GO] Studia Periegetica 2022―May―28 Wpływ kryzysu wywołanego przez COVID-19 na „ekosystem” piłkarski w Europie Jan Chłapowski, Adam Kantanista
25 [GO] Studia Periegetica 2022―May―28 A shift in attitudes and priorities of Turkish domestic tourists as a result of the COVID-19 pandemic Hulisi Binbaşıoğlu
26 [GO] Polityka Społeczna 2022―May―25 THE FUNCTIONING OF WOMEN IN A DIFFICULT LIFE SITUATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. QUALITATIVE RESEARCH ANNOUNCEMENT Olga Kowalczyk
27 [GO] Special School 2022―May―11 The role of virtual home visits with the use of coaching in early support for the development of children with disabilities during the COVID-19 pandemic Andrzej Twardowski
28 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2022―May―07 Cryptocurrencies in the COVID-19 era Krzysztof Marecki, Agnieszka Wójcik-Czerniawska
29 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2022―May―07 The economic impact of the COVID-19 pandemic on Ukrainian exports Nataliya Ryvak
30 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022―May―05 Hortitherapy and other forms of contact with nature as educational support in pandemic (and not only) times Ewa Rojewska
31 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022―May―05 Educational reality under pandemic conditions - needs, challenges, supportive actions Iwona Samborska
32 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Apr―29 Elective surgery during COVID-19 pandemic - patient’s perspective Paweł Bogacki, Tomasz Gach, Mirosław Szura
33 [GO] Polityka Społeczna 2022―Apr―25 VALUES AND STRUCTURE OF THE SOCIAL MINIMUM WITH A VIEW TO CHANGES RESULTING FROM THE SARS-COV-2 PANDEMIC IN 2020 Piotr Kurowski, Agnieszka Sowa-Kofta
34 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2022―Apr―20 THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CONCLUSION OF BROKERAGEAGREEMENTS IN THE CAPITAL MARKET Edyta Szumilas
35 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Apr―06 The neglected surgery - Hernioscopy - Maybe the best choice for strangulated groin hernias in the COVID-19 pandemic. Emre Gonullu, Zulfu Bayhan, Baris Mantoglu, Recayi Capoglu, Kayhan Ozdemir, Merve Yigit, Fatih Altintoprak
36 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Apr―06 Acute Cholecystitis Management During the COVID-19 Pandemic - A Systematic Review and Meta-analysis Iraj Shahramian, Fateme Parooie, Morteza Salarzaei
37 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Apr―06 Impact of COVID-19 pandemic on colonoscopy results - an overview Emre Bozdağ, Erkan Somuncu, Adem Ozcan, Elif Gökçe Devecioğlu, Selçuk Gülmez, Mehmet Abdussamet Bozkurt
38 [GO] In a good rythm 2022―Mar―30 Electrotherapy and electrophysiology problems of COVID-19 infected patients in bi-disciplinary cardiological and cardiac surgery ward Mariusz Wójcik, Agnieszka Wilczyńska, Marcin Chlebuś, Andrzej Przybylski
39 [GO] Zeszyty Naukowe SGSP 2022―Mar―30 WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA BEZPIECZEŃSTWO ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH ZBORU CHRZEŚCIJAŃSKA SPOŁECZNOŚĆ - STUDIUM PRZYPADKU Tomasz R. Dębowski
40 [GO] Studia Periegetica 2022―Mar―25 Funkcjonowanie podmiotów turystycznych w dobie pandemii COVID-19 - studium przypadku Dolnego Śląska i Małopolski Izabela Gruszka, Iryna Manczak
41 [GO] Problems of Economics and Law 2022―Mar―21 Global market of fuels in the face of challenges connected with pandemic koronawirusa Covid-19 Dorota Koptiew, Robert Kłaczyński
42 [GO] Nieruchomości kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości 2022―Mar―21 Selected legal issues related to agricultural real estate during the COVID-19 pandemic Aneta Suchoń
43 [GO] Nieruchomości kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości 2022―Mar―21 Property Rights to Real Estate in the course of the SARS-CoV-2 Virus Pandemic - Revision of Civil Law Issues Anna Sylwestrzak
44 [GO] Nieruchomości kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości 2022―Mar―21 The notary as a guarantor of real estate security during a pandemic Rafał Wrzecionek
45 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2022―Mar―17 Stress associated with SARS-CoV-2 in midwives Romana Wróbel, Elżbieta Kraśnianin, Anna Kremska, Renata Dryka
46 [GO] Otolaryngologia Polska 2022―Mar―16 Comparison of teachers’ voice disorders before and during COVID -19 pandemic Michał Żurek, Kamil Jasak, Anna Rzepakowska
47 [GO] Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists 2022―Mar―14 THE DEPOSIT AND CREDIT ACTIVITY OF INDIVIDUAL FARMERS IN POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMIC Alina Daniłowska
48 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022―Feb―28 Hypersexual behaviours of adolescents: certain observations in the context of the COVID pandemic Anna Gulczyńska
49 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Feb―22 Smartphone photography for smart assessment of post-surgical wounds - an experience during the COVID-19 pandemic Sajad Ahmad Salati
50 [GO] Polish Journal of Sports Medicine 2022―Feb―21 Respiratory performance and occlusal strength of soccer players: an approach after training and detraining during the lockdown due to coronavirus disease 2019 (COVID-19) Marcos Vinicios Ribeiro Prandi, Marcelo Palinkas, Veridiana Wanshi Arnoni, Guilherme Gallo Costa Gomes, Adriana Wanshi Silva, Saulo Cesar Vallin Fabrin, et al. (+3)
51 [GO] Polish Journal of Sports Medicine 2022―Feb―21 The occurrence of symptoms of bruxism in sports climbers during the COVID-19 pandemic Grzegorz Zieliński, Aleksanda Byś, Estera Zięba, Joanna Gawda, Piotr Gawda
52 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Feb―17 Smartphone photography for smart assessment of post-surgical wounds - an experience during the COVID-19 pandemic Sajad Ahmad Salati
53 [GO] Polish Journal of Surgery 2022―Feb―17 Changes within the scope of criminal liability of healthcare professional as introduced during the COVID-19 pandemic Justyna Król-Całkowska, Waldemar Szymański, Grzegorz Wallner
54 [GO] Journal of Kinesiology and Exercise Sciences 2022―Feb―11 The impact of covid-19 lockdown on aerobic capacity in female soccer players Karol Berkowicz, Zbigniew Obmiński, Kinga Michnik, Robert Czaja
55 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022―Jan―31 Mental health threats to children and adolescents during the COVID-19 pandemic according to teachers from the Podkarpackie Voivodeshi Małgorzata Zborniak-Sobczak, Monika Drozd
56 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022―Jan―31 Physical activity of children and adolescents during the COVID-19 pandemic. Review of research and recommendations for pedagogical practice Karina Leksy
57 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2022―Jan―31 Changing health behaviours in the shadow of the pandemic Izabela Maria Łukasik
58 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―Jan―24 THE ONLINE MARKETING COMMUNICATION IN REAL-TIME MARKETING DURING COVID-19 Małgorzata Kieżel
59 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―Jan―24 GOLD AS A MEANS OF HOARDING IN COMPARISON WITH OTHER WAYS OF INVESTING AVAILABLE FINANCIAL RESOURCES IN TANGIBLE ASSETS BY POLISH HOUSEHOLDS IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC Adam Lejman-Gąska
60 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―Jan―24 IDENTIFICATION OF DIRECTIONS OF CHANGE IN BUSINESS MODELS OF HIGH-GROWTH ENTERPRISES DURING THE COVID-19 PANDEMIC Marlena Grabowska
61 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―Jan―24 MOBILE APPLICATIONS INTRODUCED IN THE REPUBLIC OF POLAND DURING THE COVID-19 PANDEMICS AND THEIR IMPACT ON THE PROTECTION OF CITIZENS’ PERSONAL DATA Anna Słowik
62 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2022―Jan―24 THE PANDEMIC’S IMPACT ON THE RESOURCES IN THE BUSINESS MODELS OF HIGH-GROWTH ENTERPRISES Iwona Otola
63 [GO] Studia Periegetica 2022―Jan―11 Conflict and chaos: A case study of Ireland’s COVID-19 outbound travel market Tony Johnston
64 [GO] Health Promotion & Physical Activity 2021―Dec―31 Patient satisfaction with tele-advice during the COVID-19 pandemic Weronika Gieniec, Beata Jurkiewicz
65 [GO] PRZEGLĄD POLICYJNY 2021―Dec―31 Postępowanie zespołów ratownictwa medycznego z ofiarami przemocy w rodzinie - wyzwania związane z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 Adam Płaczek
66 [GO] Progress in Health Sciences 2021―Dec―28 Effect of social jetlag and chronotype on academic achievement in nursing students during the COVID-19 pandemic N. Çıray, A. Özcan
67 [GO] Świat i Słowo 2021―Dec―28 Molise Croats and the pandemic Krzysztof Feruga
68 [GO] Progress in Health Sciences 2021―Dec―28 Evaluation of the attitudes and behaviors of parents with children aged 0-12 on drug use at the pandemic period S. Binay Yaz, S. Başdemir
69 [GO] Progress in Health Sciences 2021―Dec―28 Determining the problems experienced by students in their postgraduate course period in the pandemic process S. Şahan, E. Ergin, A. Yıldız
70 [GO] Internal Security 2021―Dec―23 Perception of security of a tourist destination on the case of the Czech Republic in the year preceding the COVID-19 pandemic Veronika A. Polišenská, Jan Polišenský
71 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Pedagogika 2021―Dec―22 PHYSICAL EDUCATION DURING THE PANDEMIC COVID-19IN THE OPINION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS Grzegorz Godawa, Paulina Rzewucka, Marcelina Kalemba
72 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Pedagogika 2021―Dec―22 THE YOUNG ADULTS’ ADAPTATION STRATEGIES TO THE PANDEMIC WORLD Justyna Gerłowska
73 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Dec―21 THE ILO AND THE SOCIAL CONSEQUENCES OF THE COVID-19 Jean-Michel Servais
74 [GO] Zeszyty Naukowe SGSP 2021―Dec―21 The Impact of the SARS-CoV-2 (COVID-19) Coronavirus Pandemic on Ecological Security and the Development of International Environmental Policy Anna Gołębiowska
75 [GO] Zeszyty Naukowe SGSP 2021―Dec―21 Wpływ COVID-19 na system bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Wymiar funkcjonalny Paweł Gromek, Grzegorz GUDZBELER
76 [GO] Zeszyty Naukowe SGSP 2021―Dec―21 Początki kształcenia zdalnego w warunkach COVID-19 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Rafał Wróbel, Sylwia Boroń, Adrian Bralewski
77 [GO] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2021―Dec―19 Zaangażowanie pracowników Państwowej Straży Pożarnej w pandemii COVID-19 - systematyczny przegląd literatury Agata Bera
78 [GO] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2021―Dec―19 Segmentacja zasobów ludzkich i pandemia COVID-19 - analiza zmian w perspektywie wymiarów segmentacji Przemysław Piasecki
79 [GO] Folia Turistica 2021―Dec―19 USE OF PASSENGER LOCATION CARDS IN THE ERA OF THE COVID-19 PANDEMIC, AND THE PROCESSING OF PERSONAL DATA OF AIR PASSENGERS Katarzyna Biczysko-Pudełko
80 [GO] Folia Turistica 2021―Dec―19 REFUND FOR CANCELLED TRAVEL DURING THE PANDEMIC: COMMISSION DECIDES TO REFER SLOVAKIA TO THE COURT OF JUSTICE Monika Jurčová, Peter Varga
81 [GO] Special School 2021―Dec―18 Online education of students with mild intellectual disability and autism spectrum disorder during the COVID-19 pandemic in the opinion of teacher Marzena Buchnat, Aneta Wojciechowska
82 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Dec―17 COVID-19 AND SICKNESS INSURANCE BENEFITS (SELECTED ISSUES) Anna Napiórkowska
83 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Dec―17 THE RIGHT TO TERMINATE NON-COMPETITION AGREEMENTS DURING THE STATE OF EPIDEMIC EMERGENCY OR STATE OF EPIDEMIC, ANNOUNCED ON GROUNDS OF COVID-19. COMMENTS DE LEGE LATA AND DE LEGE FERENDA Iwona Gredka-Ligarska
84 [GO] Scientific Journal of the Military University of Land Forces 2021―Dec―16 Exploring crisis governance: Quest for functional resilience during COVID-19 in Lithuania Remigijus Žilinskas, Leonidas Sakalauskas
85 [GO] Polish Journal of Surgery 2021―Dec―15 The impact of telemedicine on the quality and satisfaction with the health care provided during the COVID-19 pandemic in the field of pediatrics with special reference to the surgical professions Marko Bašković
86 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2021―Dec―07 The coronavirus generation, i.e., the life situation of German children and adolescents during the pandemic Aleksandra Sander
87 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2021―Dec―07 During the pandemic, children are (not) bored! The “creative boredom” at “Navigo” Author's Primary School in Poznań Jakub Adamczewski, Agnieszka Nymś-Górna
88 [GO] Praca Socjalna 2021―Nov―30 Shaping social attitudes towards vaccination against COVID-19 and social assistance Natalia Pilarska
89 [GO] Praca Socjalna 2021―Nov―30 The complexity of social work at hospitals during the pandemic in Germany Anna Bocheńska-Brandt
90 [GO] Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2021―Nov―29 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w dobie COVID-19 - odpowiedzialność organu podatkowego Adam Olczyk
91 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Nov―29 MODIFIED TAX POLICY TOOLS OF MUNICIPALITIES IN CONNECTION WITH THE COVID-19 PANDEMIC. SELECTED LEGAL ISSUES Magdalena Krzysztofik-Pelka
92 [GO] Polityka Społeczna 2021―Nov―26 ACTIVITY OF THE FAMILY CARERS OF THE ELDERLY DURING SARS-COV-2 PANDEMIC Rafał Bakalarczyk
93 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2021―Nov―22 Assessment of virtual healthcare: predictors of access and utilization before, during, and after the COVID-19 pandemic William E. Hills, Matthew S. Murphy, Karen T. Hills
94 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2021―Nov―19 Paramedics’ knowledge of medical guidelines and procedures for protection against coronavirus during the COVID-19 pandemic: a pilot study Szymon Dorowski, Katarzyna Szwamel
95 [GO] Studia Periegetica 2021―Nov―05 Leisure-time physical activity during the COVID-19 pandemic in the family context Beata Pluta
96 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Teachers' stress in the context of the COVID-19 coronavirus pandemic - the perspective of teacher-student relationship Stefan Tomasz Kwiatkowski
97 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Individual and community learning of academics during the COVID-19 pandemic Karolina Walczak - Człapińska, Gabriela Dobińska, Katarzyna Okólska
98 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Evaluating emergency distance education and support for people with intellectual disabilities during the COVID-19 pandemic Piotr Plichta
99 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Remote education of pedagogy students during the Covid-19 pandemic Rita Kosiewicz-Budnicka
100 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Styles of educational activities and teaching styles of teachers and the experience of subjectivity by students during remote lessons in grades 1-3 of primary school during the COVID -19 pandemic Natalia Bednarska
101 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Crowning evidence Teachers, students and their families abandoned during the second wave of the pandemic Marek Piotrowski
102 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Nov―03 Education network pirates, corporate control and the inverted panopticon: about the unfulfilled pandemic promise Oskar Szwabowski
103 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Oct―27 Women in the Covid-19 Pandemic: the Psychosocial State of Female Students in Poland. Izabela Kochan, Anna Walczak, Joanna Lewczuk
104 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Oct―21 ENTERPRISE CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT IN THE ERA OF THE COVID-19 EPIDEMIC THREAT Katarzyna Kucia
105 [GO] Polityka Społeczna 2021―Oct―21 REMOTE WORK DURING THE PANDEMIC THE ANALYSIS OF SELECTED SECONDARY DATA Katarzyna Dojwa-Turczyńska
106 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2021―Oct―18 Nurses’ strategies for dealing with stress during the COVID-19 pandemic Elżbieta Szlenk-Czyczerska, Anna Ławnik, Adam Szepeluk
107 [GO] Health Promotion & Physical Activity 2021―Oct―15 Adventure travel and the Covid-19 pandemic - recommendation of the Medical Commission of the Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) Piotr Szawarski, David Hillebrandt
108 [GO] Health Promotion & Physical Activity 2021―Oct―15 Periodic health examinations during a pandemic Justyna Janus, Daria Kołton, Nikoletta Kępowicz, Magdalena Kobos, Beata Jurkiewicz
109 [GO] Muzealnictwo 2021―Oct―11 (R)EVOLUTION OF MUSEUM EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC Piotr Górajec, Magdalena Pasternak-Zabielska
110 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2021―Oct―08 A medical doctor as a legal expert during the COVID-19 pandemic Marek Procek, Stanisław Radowicki, Beniamin Oskar Grabarek, Natalia Kordzikowska, Dariusz Boroń
111 [GO] Praca Socjalna 2021―Oct―08 Volunteering in the face of a pandemic - the state, opportunities and challenges for the X, Y, Z generation Bernadetta Kosewska, Katarzyna Kruś-Kubaszewska
112 [GO] Scientific Journal of the Military University of Land Forces 2021―Oct―04 Distance learning in the training of military professionals in the age of the COVID-19 pandemic Robert Piotr Woźniak
113 [GO] Archives of Transport 2021―Sep―30 Thermal imaging for the operator's comfort assessment in the aspect of the COVID-19 pandemic Marek Kisilowski, Krzysztof Stypułkowski
114 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2021―Sep―29 Well-being in e-school and the quality of life of youth in a pandemic Agnieszka Buczak
115 [GO] Muzealnictwo 2021―Sep―28 VISITOR, PLEASE, COME… INITIAL REMARKS ON MUSEUM PUBLIC DURING THE COVID-19 PANDEMIC Agnieszka Bąk, Rafał Wiśniewski
116 [GO] Polish Journal of Surgery 2021―Sep―27 Impact of SARS-CoV-2 pandemic on bariatric patients in Podlaskie Voivodeship in Poland Agnieszka Popławska, Joanna Jamiołkowska, Paulina Woźniewska, Krzysztof Drygalski, Urszula Kościuczuk, Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz, Hady Razak Hady
117 [GO] Internal Security 2021―Sep―26 Risks of Corruption in the Context of Covid-19 Pandemic Vasyl Franchuk
118 [GO] Internal Security 2021―Sep―26 An Overview of Different Types of Crime Stemming Directly or Indirectly from the COVID-19 Pandemic Tsvetana Petrova
119 [GO] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2021―Sep―14 The impairment of assets reporting in the COVID-19 pandemic - evidence from the Warsaw Stock Exchange Bartłomiej Lisicki
120 [GO] Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2021―Sep―14 Going concern in the financial reports of listed companies during the COVID-19 pandemic - the results of an empirical study Ewa Chrostowska, Katarzyna Koleśnik
121 [GO] PRZEGLĄD POLICYJNY 2021―Sep―13 A HATE CRIME CRISIS? INVESTIGATING THE FUNCTION OF BREXIT, TERRORISM, COVID-19 AND BLACK LIVES MATTER ON LEVELS OF HATE CRIMES IN TODAY’S UNITED KINGDOM CHRIS ALLEN
122 [GO] Polityka Społeczna 2021―Sep―08 NEW FORMS OF EMPLOYMENT ON THE EUROPEAN LABOR MARKET IN THE CONTEXT OF TECHNOLOGICAL CHANGES AND THE COVID-19 PANDEMIC Mirosław Grewiński, Marek Kawa
123 [GO] Polityka Społeczna 2021―Sep―08 REMOTE WORK IN PANDEMIC CONDITIONS - SELECTED ISSUES Agnieszka Smoder
124 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Sep―06 SEARCHING FOR LEGAL GROUNDS FOR ENTREPRENEURS’ COMPENSATION CLAIMS FOR DAMAGES CAUSED BY RESTRICTIONS ON BUSINESS ACTIVITY IN ORDER TO COMBAT COVID-19 - PART II Wojciech Papis
125 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Sep―06 SUPPORT FOR PROPERTY TAXPAYERS IN CONNECTION WITH THE COVID-19 PANDEMIC Magdalena Krzysztofik-Pelka
126 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Sep―06 RESTRICTIONS ON CIVIL RIGHTS IN THE TIME OF THE COVID-19`S PANDEMIA IN THE LIGHT OF THE SYSTEM OF LAW Aleksandra Wentkowska, Sławomir Tkacz
127 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Sep―06 RELIEFS IN THE REPAYMENT OF PROPERTY TAX LIABILITIES, TAKING INTO ACCOUNT SPECIFIC LEGAL SOLUTIONS IN CONNECTION WITH THE SARSCOV2 PANDEMIC Tomasz Gwóźdź
128 [GO] Polityka Społeczna 2021―Aug―31 TECHNICAL CHANGE IN THE POLISH LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF COVID-19 PANDEMIC Łukasz Arendt
129 [GO] Polityka Społeczna 2021―Aug―31 FAMILY FOSTER CARE DILEMMAS DURING THE COVID-19 PANDEMIC - A QUALITATIVE ANALYSIS Marta Danecka, Józefa Matejek, Joanna Mirosław
130 [GO] Occupational Safety – Science and Practice 2021―Aug―12 Innowacje w zakresie bhp w polskich przedsiębiorstwach w okresie epidemii COVID-19 Małgorzata Pęciłło
131 [GO] International Journal of Legal Studies ( IJOLS ) 2021―Aug―12 THE ECONOMIC DIRECTIONS FOR RATIONALIZING THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE IN POLAND AS A RESULT OF THE EFFECTS OF THE COVID-19 EPIDEMIC Artur Dmowski, Sylwester Bogacki
132 [GO] International Journal of Legal Studies ( IJOLS ) 2021―Aug―12 CHANGES IN SOCIAL SERVECE DURING THE FIRST WAVE OF COVID-19 PAN-DEMIC Emília Janigová
133 [GO] Praca Socjalna 2021―Aug―09 Long-term unemployed in Poland during the COVID-19 pandemic Ewa Flaszyńska
134 [GO] Praca Socjalna 2021―Aug―09 Professional work and personal life of a social worker during the time of pandemic Kinga Lisowska, Majka Łojko
135 [GO] Praca Socjalna 2021―Aug―09 The concept of nursing home preparation to provide care in pandemic conditions on the example of the Piła facility Jarosław Grzybek
136 [GO] Wiadomości Statystyczne The Polish Statistician 2021―Aug―04 Excess mortality in Poland during the COVID-19 pandemic in 2020 Radosław Murkowski
137 [GO] Health Promotion & Physical Activity 2021―Jul―23 Blood donation during the coronavirus pandemic Wiktoria Jawień, Anna Kądziołka, Daniela Kułaga, Barbara Kania, Beata Jurkiewicz
138 [GO] Security Dimensions 2021―Jul―20 The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Economic Security of Enterprises Waldemar Kunz
139 [GO] Muzealnictwo 2021―Jul―12 A WELL-TOLD STORY… WILL COVID-19 TEACH US TO LISTEN TO A CITY? Michał Niezabitowski
140 [GO] Polityka Społeczna 2021―Jul―12 REVIEW OF SOCIAL RESEARCH IN POLAND ON THE SARS-CoV-2 PANDEMIC IN THE LIGHT OF THE FUZZY REASONING PARADIGM Małgorzata Stochmal, Jan Maciejewski, Andrzej Jarynowski
141 [GO] MCAST Journal of Applied Research & Practice 2021―Jul―07 Technologies Employed Within the Healthcare Setting During the COVID-19 Pandemic For A Continuation of Care: Emerging CoP Cassandra Sturgeon Delia
142 [GO] Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2021―Jul―02 Diagnostic difficulties with COVID-19 in a patient after total laryngectomy Joanna Czech, Paweł Burduk, Małgorzata Wierzchowska
143 [GO] Archives of Transport 2021―Jun―30 Personal safety of passengers during the first phase Covid-19 pandemic in the opinion of public transport drivers in Krakow Marek Bauer, Wiesław Dźwigoń, Matthias Richter
144 [GO] Scientific Journal of the Military University of Land Forces 2021―Jun―24 Swimming sport in during the COVID-19 pandemic Damian Kowalski, Beata Zysiak-Christ, Dariusz Skalski, Karolina Brzoskowska
145 [GO] BUILDER 2021―Jun―21 Architektura obiektów szpitalnych w czasie pandemii - badania potrzeb pacjentów w czasie obostrzeń pandemicznych Michał Tomanek, Joanna Tymkiewicz
146 [GO] Ból 2021―Jun―16 REPRINTED WITH PERMISSION OF IASP - PAIN 162 (2021): 619-629: Cross-sectional study of psychosocial and pain-related variables among patients with chronic pain during a time of social distancing imposed by the coronavirus disease 2019 pandemic Valerie Hruschak, K. Mikayla Flowers, Desiree R. Azizoddin, Robert N. Jamison, Robert R. Edwards, Kristin L. Schreiber
147 [GO] Progress in Health Sciences 2021―Jun―14 Nutritional habits and emotional eating of adults during social isolation days due to Covid-19 pandemic Elvan Yılmaz Akyüz, Hulya Yılmaz Onal, Aysun Yuksel
148 [GO] Progress in Health Sciences 2021―Jun―14 Complementary and integrative medicines methods used by internal medicine and surgical clinic nurses during the COVID-19 pandemic Tugba Menekli, Runida Doğan
149 [GO] Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Witelona w Legnicy 2021―Jun―10 Role of parents in the education of students under pandemic conditions Oksana Kravchenko
150 [GO] Studia Periegetica 2021―Jun―08 Online resources of the World Tourism Organization: fostering knowledge and raising awareness in society during the COVID-19 pandemic Katarzyna Kozińska
151 [GO] Wiadomości Statystyczne The Polish Statistician 2021―Jun―01 Assessment of the risk of foreign divestment in Poland during the COVID-19 pandemic Marcin Salamaga
152 [GO] In a good rythm 2021―May―31 Cardiological complications in the course of influenza and COVID-19 Rafał Dąbrowski
153 [GO] In a good rythm 2021―May―31 Telemonitoring of implantable devices as a tool to prevent the spread of COVID-19 pandemic Łukasz Pastwa, Agnieszka Galbierczyk, Janusz Bednarski, Paweł Basiukiewicz, Michał Majzner, Jolanta Tomaszewska, et al. (+2)
154 [GO] Studies in Sport Humanities 2021―May―27 The Mood of Elite Polish Athletes and P.E. Students During the First Wave of the COVID-19 Pandemic Monika Guszkowska, Marta Szczypińska, Aleksandra Samełko
155 [GO] Świat i Słowo 2021―May―20 A Comparative Analysis of the Information Published in the Largest News Portals in Poland at the Beginning of the Coronavirus Epidemic Jakub Waśko
156 [GO] BUILDER 2021―May―18 Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację zawodową inżynierów budownictwa Krzysztof Kaczorek
157 [GO] Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2021―May―14 Otorhinolaryngological manifestations of COVID-19 Jarosław Wysocki
158 [GO] Studia Periegetica 2021―May―14 The effects of the COVID-19 pandemic in National Parks - diagnosis and forecast of sustainable tourism Agnieszka Niezgoda, Ewa Markiewicz
159 [GO] Praca Socjalna 2021―May―07 The Internet as a space for Anonymous Alcoholics self-help groups to operate during the Covid-19 pandemic Marek Dudkiewicz, Beata Hoffmann
160 [GO] Praca Socjalna 2021―May―07 Elderly people in isolation caused by the COVID-19 pandemic (research report) Elżbieta Subocz, Katarzyna Ratuszyńska
161 [GO] Polish Journal of Surgery 2021―May―05 Patients with chronic venous insufficiency in the times of COVID-19 and the risk of thrombus formation - suggestions on conservative treatment of such patients based on the principles of pathophysiology Zbigniew Krasinski, Aleksandra Krasińska, Szymon Markiewicz, Maciej Zieliński
162 [GO] Polish Journal of Surgery 2021―May―05 Emergency appendicectomy during COVID-19 pandemic - A single UK centre experience Hrishikesh Salgaonkar, Adebimpe Aladeojebi, David Murcott, Martin Nnaji, Achilleas Tsiamis, Chandra VN Cheruvu
163 [GO] Muzealnictwo 2021―Apr―28 ‘CULTURAL SHOCK’: MUSEUMS’ ACTIVITY DURING THE PANDEMIC Mateusz Bieczyński
164 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2021―Apr―26 "Unusual everyday life" of a pupil at the beginning of the pandemic - from the experiences of fifth graders Małgorzata Dankowska
165 [GO] Roczniki Administracji i Prawa 2021―Apr―21 SEARCHING FOR LEGAL GROUNDS FOR ENTREPRENEURS’ COMPENSATION CLAIMS FOR DAMAGES CAUSED BY RESTRICTIONS ON BUSINESS ACTIVITY IN ORDER TO COMBAT COVID-19 - PART I Wojciech Papis
166 [GO] Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2021―Mar―30 Opodatkowanie voucherów turystycznych wydawanych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w świetle regulacji dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o podatku od towarów i usług Przemysław Szot
167 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 FITNESS CLUBS FACING COVID-19 LOCKDOWN Marcin Komańda
168 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 DOMINANT BUSINESS-TO-CUSTOMER RELATIONSHIPS IN THE ERA OF COVID-19 PANDEMIC Anna Dewalska-Opitek
169 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 CHANGES IN MARKETING STRATEGIES IN THE FASHION SECTOR CAUSED BY THE COVID-19 PANDEMIC Justyna Szymczyk
170 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 PURCHASE DECISIONS IN THE AGE OF CRISIS. IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON CONSUMER CHOICES Magdalena Hofman-Kohlmeyer
171 [GO] BUILDER 2021―Mar―17 Wybrane zagadnienia wentylacji i jakości powietrza wewnętrznego w obliczu zagrożeń COVID-19. Współczesne problemy w kontekście historycznym Rafał Radziewicz-Winnicki
172 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 THE INTERNET IN MANAGEMENT OF VALUE FOR CUSTOMERS IN THE SECTOR OF CULTURE IN THE ERA OF CORONAVIRUS PANDEMIC Magdalena Sobocińska
173 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 BUSINESS MODEL AS THE SUCCESS FACTOR IN THE ERA OF CORONAVIRUS PANDEMIC Katarzyna Bilińska-Reformat
174 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 CHANGES IN PUBLIC RELATIONS MANAGEMENT IN THE ERA OF CORONAVIRUS PANDEMIC Anna Adamus-Matuszyńska, Renata Maćkowska
175 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 VIRTUAL TOURISM IN THE ERA OF CORONAVIRUS PANDEMIC - CHALLENGES AND HOPES Barbara Pabian
176 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 CONDUCTING PERSONAL SALE’S ACTIVITIES ON B2B MARKETS IN CONDITIONS OF CORONAVIRUS PANDEMIC - SELECTED ASPECTS Aleksander Pabian
177 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON DYNAMIC RELATIONSHIP MANAGEMENT IN ENTERPRISES IN THE SME SECTOR Rafał Podgórski
178 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 IMPACT OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC ON THE CHANGE IN BEHAVIOR OF POLISH CONSUMERS Beata Reformat
179 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 CHALLENGES IN THE SPHERE OF THE FULFILMENT OF INFORMATION OBLIGATIONS BY PUBLIC COMPANIES IN THE FACE OF THE CORONAVIRUS THREAT Katarzyna Żak
180 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN TIME OF PANDEMIC Danuta Babińska
181 [GO] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie 2021―Mar―17 ASSESSING ATTITUDES OF STUDENTS REGARDING E-LEARNING DURING PANDEMIC Tadeusz A. Grzeszczyk
182 [GO] Rehabilitacja Medyczna 2021―Mar―05 Cardiac function in elderly inpatients in the recovery phase of rehabilitation: determining methods of treatment during the heart failure pandemic Hakuo Takahashi
183 [GO] Praca Socjalna 2021―Feb―28 The importance of ecologically oriented social work in solving social problems during the first wave of the COVID-19 pandemic Peter Jusko
184 [GO] Praca Socjalna 2021―Feb―28 The COVID-19 pandemic and social work - from the first reports in international journals Jerzy Szmagalski
185 [GO] Praca Socjalna 2021―Feb―28 Remote social work during a pandemic. The example of Poland Marcin Boryczko, Anna Dunajska
186 [GO] Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2021―Feb―17 SARS-CoV-2, SARS and MERS: Three formidable coronaviruses which have originated from bats Arezoo Mirzaei, Sharareh Moghim
187 [GO] BUILDER 2021―Feb―15 Pedestrian mobility in the entrance zones of the gated communities in Wrocław, Poland, during COVID-19 pandemic Agnieszka Szumilas, Piotr Kryczka
188 [GO] Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2021―Feb―03 COVID-19 vaccine candidates: A review Martyna Biała, Edyta Lelonek, Brygida Knysz
189 [GO] Kwartalnik "Bellona" 2021―Jan―28 The Kremlin’s strategic narratives on the Baltic states during the COVID-19 crisis Vladimir Sazonov, Holger Mölder
190 [GO] International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies 2021―Jan―25 Barriers against and opportunities for distant higher education in the coronavirus COVID-19 situation Dorota Siemieniecka
191 [GO] Studia Periegetica 2021―Jan―20 The impact of COVID-19 on foreign travel plans of Polish tourists in 2020 Bartosz Korinth
192 [GO] Studia Periegetica 2021―Jan―18 COVID-19 as a tourist activity inhibitor as evidenced by Poles’ holiday plans Agnieszka Niezgoda, Klaudyna Kowalska
193 [GO] Studia z Teorii Wychowania 2021―Jan―16 Distance learning in the time of pandemic as a challenge facing the equal status of the public school Renata Ernst-Milerska
194 [GO] Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2021―Jan―07 Principles of qualification and surgical treatment of the nose and paranasal sinuses in the era of COVID-19 Paweł Witkowski, Andrzej Skorek
195 [GO] Nieruchomości kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości 2021―Jan―07 Real estate tax measures in response to COVID-19 Karolina Tetłak
196 [GO] Otolaryngologia Polska 2020―Dec―30 Incidence of smell and taste disorders and associated factors in patients with mild to moderate COVID-19 Alberto Guillén Martínez, Marina Andreu Gálvez, Sara Rodríguez Sanz, Paula Hernández Ruiz, Antonio García Morillas, Tomás Esteban Sánchez
197 [GO] Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2020―Dec―29 Functioning of educational and care facilities during a pandemic Marzena Ruszkowska
198 [GO] Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego 2020―Dec―22 INFECTIOUS DISEASES IN THE SEA - CREW MEMBERS AND PASSENGERS OF SHIPS IN THE COVID-19 PANDEMY SITUATION Bogdan Michailiuk
199 [GO] Zeszyty Naukowe SGSP 2020―Dec―19 Jednostki ochrony przeciwpożarowej podczas epidemii COVID-19. Funkcjonowanie i zadania w pierwszych miesiącach aktywności wirusa SARS-CoV-2 Tomasz Zwęgliński, Radosław Radkowski
200 [GO] Praca Socjalna 2020―Dec―10 Professional activity of the elderly on the labour market in the shadow of the coronavirus pandemic . Adam A. Zych
201 [GO] WUT Journal of Transportation Engineering 2020―Dec―09 Passenger exchange point modification in the urban transport system as response to current threats - Covid-19 Katarzyna Skrobot
202 [GO] Security Dimensions 2020―Nov―30 COVID-19 as a Source of Psychosocial Hazard Related to Work Ewa Matuska
203 [GO] Security Dimensions 2020―Nov―30 Fake News Related to the Coronavirus. Case Study Grzegorz Urbanek
204 [GO] Security Dimensions 2020―Nov―30 The Challenges of Studying during the SARS-Cov-2 Pandemic Janusz Gierszewski, Andrzej Pieczywok
205 [GO] Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2020―Nov―26 Gastrointestinal symptoms in the course of COVID-19 Grzegorz K. Jakubiak, Józefina Ochab-Jakubiak, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek
206 [GO] Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2020―Nov―19 Stress and Anxiety Management During the COVID-19 Pandemic (Lessons Learnt from a Cohort of Orthopaedic Registrars Redeployed to ITU) Joseph Boktor, Rhodri Gwyn, Gianluca Gonzi, Abhijeet Kumar, Kunal Roy, Kathryn Rooney, Huw Pullen
207 [GO] Studia Periegetica 2020―Nov―05 Transnational partner meetings in the face of the pandemic - the case of Strategic Partnerships implementing international projects Adam Krzysztof Gogacz, Marta Małgorzata Kędzia
208 [GO] Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2020―Oct―26 Tracheotomy in the age of the COVID-19 pandemic: up-to-date review Jakub Piątkowski, Martyna Klecha, Dmitry Tretiakow, Andrzej Skorek
209 [GO] International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies 2020―Oct―12 Coping with Covid-19 in Argentina: earliest impact on everyday life and work Cecilia Zsögön
210 [GO] Papers of Social Pedagogy 2020―Oct―09 Post COVID-19 youth work: A contribution to the Swedish social pedagogical debate Irena Dychawy Rosner
211 [GO] Zeszyty Naukowe SGSP 2020―Oct―02 Legal Aspects of Protecting the State Border of the Republic of Poland during Pandemics Robert Socha
212 [GO] Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2020―Sep―25 Osteoporotic Fractures During and after Pandemic Time - Always Required Treatment. Approach of the Physician, Comments of the Professor Kamil Malachowski, Maciej Materkowski
213 [GO] Studia Periegetica 2020―Aug―27 The impact of COVID-19 on tourism in Cracow in the eyes of tourism entrepreneurs Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek
214 [GO] Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 2020―Aug―20 SARS-CoV-2 infection and some controversies concerning therapy with chloroquine and hydroksychloroquine: case report and selected literature review Hubert Ciepłucha, Brygida Knysz
215 [GO] International Journal of New Economics and Social Sciences 2020―Aug―14 THE POLITICAL ECONOMY OF COVID-19 AND ITS EFFECTS ON GLOBAL ECONOMY Vincent Eseoghene Efebeh
216 [GO] Nieruchomości kwartalnik Ministerstwa Sprawiedliwości 2020―Aug―11 Działania antykryzysowe w obszarze ksiąg wieczystych w państwach zrzeszonych w ELRA w reakcji na zagrożenia COVID-19 - wstępna analiza porównawcza (część I) Marta Rękawek - Pachwicewicz
217 [GO] International Journal of Legal Studies ( IJOLS ) 2020―Jul―12 PERFORMING BLOODSTAIN PATTERN ANALYSIS AND OTHER FORENSIC ACTIVITIES ON CASES RELATED TO CORONAVIRUS DISEASES (COVID-19) Kacper Choromański
218 [GO] MEDICAL SCIENCE PULSE 2020―Jul―02 Variables modulating the sense of safety in nurses and midwives facing epidemiological endangerment of COVID-19 Agnieszka Kotowska, Marta Gawlik
219 [GO] Health Promotion & Physical Activity 2020―Jun―30 Physical culture with a pandemic in the background (subjective feelings) Józef Węglarz
220 [GO] BUILDER 2020―Jun―18 Wpływ pandemii COVID-19 na powrót polskiej kadry inżynierskiej z emigracji Krzysztof Kaczorek
221 [GO] Ból 2020―May―27 Polish Association for the Study of Pain Position Statement on managing pain in the face of COVID-19 due to SARS-CoV-2 infection Magdalena Kocot-Kępska, Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Krystyna Boczar, Barbara Przewłocka, Małgorzata Malec-Milewska, et al. (+2)
222 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 The situation of employees of social assistance facilities during the SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus epidemic in Poland Wojciech Glac, Ewelina Zdebska
223 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 Social assistance during the COVID-19 pandemic - first comments related to practice Beata Mańkowska
224 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 Swedish context of the COVID-19 pandemic approach and problems of social services Marek Perliński
225 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 Social workers in times of the Sars-CoV-2 coronavirus epidemic. First Polish experiences Sławomir Wilk, Monika Szpoczek
226 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 Back to the Past? Social assistance and the coronavirus epidemic: preliminary analysis Krzysztof Chaczko, Robert Paprota
227 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 Social assistance in the face of the crisis produced by the pandemic Katarzyna Wojtanowicz, Adam Białas
228 [GO] Praca Socjalna 2020―May―20 Support for families with children during a pandemic - tasks and organization of the work of family assistants Izabela Krasiejko
229 [GO] Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny 2020―Apr―21 COVID-19 - current clinical data and review of recommendations for otolaryngologists and dentists Kazimierz Niemczyk, Agnieszka Jasińska, Przemysław Krawczyk, Małgorzata Bilińska
230 [GO] Polish Journal of Surgery 2020―Apr―21 Guidelines for the management of surgical departments in non-uniform hospitals during the COVID-19 pandemic Kryspin Mitura, Piotr Myśliwiec, Wojciech Rogula, Michał Solecki, Jarosław Piotr Furtak, Michał Kazanowski, et al. (+6)
 [1] 

230 Results       Page 1
[de][en]

Last change 2022―Feb―03 17:06:14 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.120 sec