col blocks we are bridge builder col blocks
COVID answers in Scientific Journals all over the world


73 Results       Page 1

 [1] 
Elsevier: Analytica Chimica Acta
  original article Date Title Authors   All Authors
1 [GO] 2024―May―05 Sensitive and visual detection of SARS-CoV-2 using RPA-Cas12a one-step assay with ssDNA-modified crRNA Qinlong Zeng, Miaojin Zhou, Weiheng Deng, Qian Gao, Zhuo Li, Lingqian Wu, Desheng Liang
2 [GO] 2024―May―02 Magnetic metal-organic frameworks as sensitive aptasensors for coronavirus spike protein Pravanjan Malla, Chi-Hsien Liu, Wei-Chi Wu, Anis Nurashikin Nordin, Dharitri Rath
3 [GO] 2024―Feb―20 AIEgens-enhanced rapid sensitive immunofluorescent assay for SARS-CoV-2 with digital microfluidics Yuping Zeng, Xiangyu Gan, Zhourui Xu, Xiaoxiang Hu, Chenxuan Hu, Hanbin Ma, et al. (+5)
4 [GO] 2024―Feb―12 Mass spectrometry study on SARS-CoV-2 recombinant vaccine with comprehensive separation techniques to characterize complex heterogeneity Gang Wu, Jialiang Du, Chuanfei Yu, Zhihao Fu, Xiaoxi Zhang, Lan Wang, Junzhi Wang
5 [GO] 2024―Jan―11 One-pot synthesized Au@Pt nanostars-based lateral flow immunoassay for colorimetric and photothermal dual-mode detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid antibody Jinyue Zhu, Gengchen Guo, Jianting Liu, Xiang Li, Xianning Yang, Min Liu, et al. (+3)
6 [GO] 2023―Nov―30 Simultaneous and sensitive detection of SARS-CoV-2 proteins spike and nucleocapsid based on long-range SERS biosensor Ying Dong, Xue Yuan, Kaiyi Zhuang, Yuanyuan Li, Xiaojun Luo
7 [GO] 2023―Oct―17 Blue-emitting SiO2-coated Si-doped ZnSeS quantum dots conjugated aptamer-molecular beacon as an electrochemical and metal-enhanced fluorescence biosensor for SARS-CoV-2 spike protein Oluwasesan Adegoke, Kayode Oyinlola, Ojodomo J. Achadu, Zhugen Yang
8 [GO] 2023―Oct―05 Gas chromatography-flame ionization detector for sweat based COVID-19 screening Nuttanee Tungkijanansin, Sorachar Phusrisom, Kaywalee Chatdarong, Pattama Torvorapanit, Patthrarawalai Sirinara, Thumnoon Nhujak, Chadin Kulsing
9 [GO] 2023―Sep―21 Combining hybrid nanoflowers with hybridization chain reaction for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein Wen Yin, Ji Hu, Fang Chen, Li Zhu, Yingxin Ma, Nuo Wang, et al. (+4)
10 [GO] 2023―Aug―16 One-step selective layer assemble: A versatile approach for the development of a SARS-CoV-2 electrochemical immunosensor Gustavo Martins, Helena R. Galeski, Gabrielle A. Andrade, Marcia G.P. Valenga, Maria K. Ramos, Aldo J.G. Zarbin, et al. (+5)
11 [GO] 2023―Jul―27 Capillary flow-driven immunoassay platform for COVID-19 antigen diagnostics Jeremy S. Link, Cody S. Carrell, Ilhoon Jang, Elijah J.O. Barstis, Zachary D. Call, Rae A. Bellows, et al. (+7)
12 [GO] 2023―Jul―10 A dual fragment triggered DNA ladder nanostructure based on logic gate and dispersion-to-localization catalytic hairpin assembly for efficient fluorescence assay of SARS-CoV-2 and H1N1 Haimin Zou, Yujing Chuai, Chiliang Lin, Dongsheng Wang, Qiuju Wang, Chen Zhou
13 [GO] 2023―Jun―21 Highly-specific aptamer targeting SARS-CoV-2 S1 protein screened on an automatic integrated microfluidic system for COVID-19 diagnosis Hung-Bin Wu, Chih-Hung Wang, Yi-Da Chung, Yan-Shen Shan, Ying-Jun Lin, Huey-Pin Tsai, Gwo-Bin Lee
14 [GO] 2023―Jun―10 A microfluidic biosensor architecture for the rapid detection of COVID-19 Sura A. Muhsin, Ying He, Muthana Al-Amidie, Karen Sergovia, Amjed Abdullah, Yang Wang, et al. (+8)
15 [GO] 2023―Jun―06 Rapid diagnosis of COVID-19 using disposal paper capacitive sensor Partha P. Sahu, Geetartha Sarma, Satyajit Das, Biswajyoti Borkakoty
16 [GO] 2023―May―05 Synergistically functionalized molybdenum disulfide-reduced graphene oxide nanohybrid based ultrasensitive electrochemical immunosensor for real sample analysis of COVID-19 Shalu Yadav, Mohd Abubakar Sadique, Pushpesh Ranjan, Raju Khan
17 [GO] 2023―Apr―29 Biopanning of specific peptide for SARS-CoV-2 nucleocapsid protein and enzyme-linked immunosorbent assay-based antigen assay Pengxin Ma, Junchong Liu, Shuang Pang, Wenhao Zhou, Haipeng Yu, Mingyang Wang, et al. (+4)
18 [GO] 2023―Apr―11 Aptamer-based nanointerferometer enables amplification-free ultrasensitive detection and differentiation of SARS-CoV-2 variants Changtian Chen, Xiaohui Song, Yuanling Yu, Xingwei Wang, Hua Xu, Weiwei Ji, et al. (+6)
19 [GO] 2023―Apr―03 A versatile 3D printed multi-electrode cell for determination of three COVID-19 biomarkers Franciele de Matos Morawski, Gustavo Martins, Maria Karolina Ramos, Aldo J.G. Zarbin, Lucas Blanes, Marcio F. Bergamini, Luiz Humberto Marcolino-Junior
20 [GO] 2023―Apr―01 Molecular test for COVID-19 diagnosis based on a colorimetric genomagnetic assay Tássia Regina de Oliveira, Taíse Helena Oliveira Leite, Wyllian Neves Miranda, Erika Regina Manuli, Fábio Leal, Ester Sabino, et al. (+3)
21 [GO] 2023―Mar―30 Detection of live SARS-CoV-2 virus and its variants by specially designed SERS-active substrates and spectroscopic analyses Jaya Sitjar, Jiunn-Der Liao, Han Lee, Huey-Pin Tsai, Jen-Ren Wang, Chien-Hsiung Chen, et al. (+2)
22 [GO] 2023―Mar―25 A triple-target reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) for rapid and accurate detection of SARS-CoV-2 virus Cong Zhang, Ji Lv, Yanan Cao, Xiaowei Yao, Mingzhu Yin, Shuiqing Li, et al. (+2)
23 [GO] 2023―Mar―20 Gold-silver alloy hollow nanoshells-based lateral flow immunoassay for colorimetric, photothermal, and SERS tri-mode detection of SARS-CoV-2 neutralizing antibody Tianyu Zhao, Penghui Liang, Jiaqi Ren, Jinyue Zhu, Xianning Yang, Hongyu Bian, et al. (+6)
24 [GO] 2022―Dec―08 Sandwich-like electrochemical aptasensing of heat shock protein 70 kDa (HSP70): Application in diagnosis/prognosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) Masoud Negahdary, Mario Hiroyuki Hirata, Solange Kazumi Sakata, Rozana Mesquita Ciconelli, Gisele Medeiros Bastos, Jéssica Bassani Borges, et al. (+6)
25 [GO] 2022―Nov―21 Plasmonic nanostructure-enhanced Raman scattering for detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein and spike protein variants Yi-Jui Yeh, Trong-Nghia Le, Wesley Wei-Wen Hsiao, Kuo-Lun Tung, Kostya (Ken) Ostrikov, Wei-Hung Chiang
26 [GO] 2022―Nov―19 Single-walled carbon nanotubes-based RNA protection and extraction improves RT-qPCR sensitivity for SARS-CoV-2 detection Yong Li, Xiangning Han, Xiaofeng Mu, Ye Wang, Chao Shi, Cuiping Ma
27 [GO] 2022―Nov―16 Portable high-throughput multimodal immunoassay platform for rapid on-site COVID-19 diagnostics Yanke Shan, Bin Wang, Huachuan Huang, Keding Yan, Wenzhi Li, Shouyu Wang, Fei Liu
28 [GO] 2022―Nov―16 A luciferase based automated assay for rapid and sensitive detection of SARS-CoV-2 antibodies Wenhao Zhou, He Ping, Huan Liu, Hongping Wei, Junping Yu
29 [GO] 2022―Oct―18 One-click investigation of shape influence of silver nanostructures on SERS performance for sensitive detection of COVID-19 Zehua Li, Yong Luo, Yongchao Song, Qinglin Zhu, Tailin Xu, Xueji Zhang
30 [GO] 2022―Oct―18 High sensitivity SARS-CoV-2 detection using graphene oxide-multiplex qPCR Yuanyuan Zeng, Lili Zhou, Zhongzhu Yang, Xiuzhong Yu, Zhen Song, Yang He
31 [GO] 2022―Oct―17 Rapid determination of SARS-CoV-2 nucleocapsid proteins based on 2D/2D MXene/P-BiOCl/Ru(bpy)32+ heterojunction composites to enhance electrochemiluminescence performance Xuebo Liu, Liwei Bai, Xiaowei Cao, Feng Wu, Tao Yin, Wenbo Lu
32 [GO] 2022―Oct―07 Magnetic/fluorescent dual-modal lateral flow immunoassay based on multifunctional nanobeads for rapid and accurate SARS-CoV-2 nucleocapsid protein detection Zihao Xie, Shasha Feng, Fubin Pei, Mingzhu Xia, Qingli Hao, Bing Liu, et al. (+4)
33 [GO] 2022―Oct―04 Novel approach based on GQD-PHB as anchoring platform for the development of SARS-CoV-2 electrochemical immunosensor Gustavo Martins, Jeferson L. Gogola, Lucas H. Budni, Maurício A. Papi, Maritza A.T. Bom, Maria L.T. Budel, et al. (+6)
34 [GO] 2022―Sep―14 Fluorescent nanodiamond-based spin-enhanced lateral flow immunoassay for detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein and spike protein from different variants Wesley Wei-Wen Hsiao, Neha Sharma, Trong-Nghia Le, Yu-Yuan Cheng, Cheng-Chung Lee, Duc-Thang Vo, et al. (+3)
35 [GO] 2022―Sep―14 Development of a low-cost multi-channel nucleic acid detection PCR instrument and clinical detection application of COVID-19 Shuang Ma, Kangning Wang, Yangyang Jiang, Yu Guo, Yipeng Zhang, YingJun Gao, Wenming Wu
36 [GO] 2022―Sep―07 Real-time monitoring of isothermal nucleic acid amplification on a smartphone by using a portable electrochemical device for home-testing of SARS-CoV-2 Qi Li, Yang Li, Qian Gao, Chao Jiang, Qingwu Tian, Cuiping Ma, Chao Shi
37 [GO] 2022―Aug―23 A fast, ultrasensitive SERS immunoassay to detect SARS-CoV-2 in saliva Moein Mohammadi, Delphine Antoine, Madison Vitt, Julia Marie Dickie, Sharmin Sultana Jyoti, J. Gerard Wall, et al. (+2)
38 [GO] 2022―Aug―22 Visual diagnosis of COVID-19 disease based on serum metabolites using a paper-based electronic tongue Mohammad Mahdi Bordbar, Hosein Samadinia, Azarmidokht Sheini, Jasem Aboonajmi, Pegah Hashemi, Hosein Khoshsafar, et al. (+6)
39 [GO] 2022―Aug―16 An extracellular matrix biosensing mimetic for evaluating cathepsin as a host target for COVID-19 Lei Zhou, Wenmin Hou, Ying Wang, Xia Lin, Jianguo Hu, Jinlong Li, et al. (+3)
40 [GO] 2022―Jul―02 Ultrasensitive SARS-CoV-2 diagnosis by CRISPR-based screen-printed carbon electrode Lina Wu, Xinjie Wang, Chengyuan Wu, Xizhong Cao, Taishan Tang, He Huang, Xingxu Huang
41 [GO] 2022―Jun―06 Electromagnetically-driven integrated microfluidic platform using reverse transcription loop-mediated isothermal amplification for detection of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 Yu-Shiuan Tsai, Chih-Hung Wang, Huey-Pin Tsai, Yan-Shen Shan, Gwo-Bin Lee
42 [GO] 2022―May―13 VIR-CRISPR: Visual in-one-tube ultrafast RT-PCR and CRISPR method for instant SARS-CoV-2 detection Rui Wang, Yongfang Li, Yanan Pang, Fang Zhang, Fuyou Li, Shihua Luo, Chunyan Qian
43 [GO] 2022―May―06 Detection of SARS-CoV-2 RNA through tandem isothermal gene amplification without reverse transcription Hyojin Lee, Hyobeen Lee, Sang-Hyun Hwang, Woong Jeong, Dong-Eun Kim
44 [GO] 2022―May―03 Nanobody-based label-free photoelectrochemical immunoassay for highly sensitive detection of SARS-CoV-2 spike protein Yun Chen, Wei Duan, Li Xu, Guanghui Li, Yakun Wan, Henan Li
45 [GO] 2022―Apr―20 Target-triggered cascade signal amplification for sensitive electrochemical detection of SARS-CoV-2 with clinical application Ying Deng, Ying Peng, Lei Wang, Minghui Wang, Tianci Zhou, Liangliang Xiang, et al. (+3)
46 [GO] 2022―Apr―01 Evaluation of electropolymerized molecularly imprinted polymers (E-MIPs) on disposable electrodes for detection of SARS-CoV-2 in saliva H.F. EL Sharif, S.R. Dennison, M. Tully, S. Crossley, W. Mwangi, D. Bailey, et al. (+2)
47 [GO] 2022―Mar―23 SARS-CoV-2 electrochemical immunosensor based on the spike-ACE2 complex Viviana Vásquez, Maria-Cristina Navas, Javier A. Jaimes, Jahir Orozco
48 [GO] 2022―Mar―22 CASCADE: Naked eye-detection of SARS-CoV-2 using Cas13a and gold nanoparticles María López-Valls, Carmen Escalona-Noguero, Ciro Rodríguez-Díaz, Demian Pardo, Milagros Castellanos, Paula Milán-Rois, et al. (+8)
49 [GO] 2022―Mar―21 Peptide-based simple detection of SARS-CoV-2 with electrochemical readout Dayana Soto, Jahir Orozco
50 [GO] 2022―Mar―09 PD-LAMP smartphone detection of SARS-CoV-2 on chip Ashlee J. Colbert, Dong Hoon Lee, Katherine N. Clayton, Steven T. Wereley, Jacqueline C. Linnes, Tamara L. Kinzer-Ursem
51 [GO] 2022―Mar―08 Development of a solid phase microextraction gas chromatography tandem mass spectrometry methodology for the analysis of sixty personal care products in hydroalcoholic gels ˗ hand sanitizers ˗ in the context of COVID-19 pandemic Lua Vazquez, Maria Celeiro, Ana Castiñeira-Landeira, Thierry Dagnac, Maria Llompart
52 [GO] 2022―Feb―15 A point-of-care SARS-CoV-2 test based on reverse transcription loop-mediated isothermal amplification without RNA extraction with diagnostic performance same as RT-PCR Nelson Odiwuor, Jin Xiong, Faith Ogolla, Wei Hong, Xiaohong Li, Fazal Mehmood Khan, et al. (+3)
53 [GO] 2022―Feb―07 Importance of sample input volume for accurate SARS-CoV-2 qPCR testing Yugan He, Tie Xie, Qihang Tu, Yigang Tong
54 [GO] 2022―Jan―04 Untargeted detection of the carbonyl metabolome by chemical derivatization and liquid chromatography-tandem mass spectrometry in precursor ion scan mode: Elucidation of COVID-19 severity biomarkers Alex Gomez-Gomez, Jose Rodríguez-Morató, Noemí Haro, Judith Marín-Corral, Joan Ramon Masclans, Oscar J. Pozo
55 [GO] 2021―Dec―27 Synergistic surface-enhanced Raman scattering effect to distinguish live SARS-CoV-2 S pseudovirus Jaya Sitjar, Hong-Zheng Xu, Chih-Yun Liu, Jen-Ren Wang, Jiunn-Der Liao, Huey-Pin Tsai, et al. (+3)
56 [GO] 2021―Dec―20 Mass spectrometry applied to diagnosis, prognosis, and therapeutic targets identification for the novel coronavirus SARS-CoV-2: A review Nerilson M. Lima, Bruno L.M. Fernandes, Guilherme F. Alves, Jéssica C.Q. de Souza, Marcelo M. Siqueira, Maria Patrícia do Nascimento, et al. (+3)
57 [GO] 2021―Dec―11 New conductive filament ready-to-use for 3D-printing electrochemical (bio)sensors: Towards the detection of SARS-CoV-2 Jéssica Santos Stefano, Luiz Ricardo Guterres e Silva, Raquel Gomes Rocha, Laís Canniatti Brazaca, Eduardo Mathias Richter, Rodrigo Alejandro Abarza Muñoz, Bruno Campos Janegitz
58 [GO] 2021―Dec―01 Toward a next-generation diagnostic tool for pandemics: A review on emerging isothermal nucleic acid amplification techniques for the detection of SARS-CoV-2 and other infectious viruses Md Mamunul Islam, Dipak Koirla
59 [GO] 2021―Oct―21 Label-free detection of SARS-CoV-2 Spike S1 Antigen triggered by electroactive gold nanoparticles on Antibody coated Fluorine-Doped Tin Oxide (FTO) Electrode Akanksha Roberts, Subhasis Mahari, Deepshikha Shahdeo, Sonu Gandhi
60 [GO] 2021―Oct―05 Sandwich/Competitive Immuno-sensors on Micro-interface for SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies Qiuyuan Lin, Jingjing Wu, Liling Liu, Wenjuan Wu, Xueen Fang, Jilie Kong
61 [GO] 2021―Oct―02 A homogeneous nucleic acid assay for simultaneous detection of SARS-CoV-2 and influenza A (H3N2) by single-particle inductively coupled plasma mass spectrometry Yan Xu, Beibei Chen, Man He, Bin Hu
62 [GO] 2021―Aug―31 Capillary-based reverse transcriptase loop-mediated isothermal amplification for cost-effective and rapid point-of-care COVID-19 testing Anto K. John, Peijun J.W. He, Ioannis N. Katis, P.P. Galanis, Alice H. Iles, Robert W. Eason, Collin L. Sones
63 [GO] 2021―Aug―11 Colorimetric and Electrochemical Detection of SARS-CoV-2 Spike Antigen with a Gold Nanoparticle-Based Biosensor Erman Karakuş, Eda Erdemir, Nisa Demirbilek, Lokman Liv
64 [GO] 2021―Jul―26 Fecal multi-omics analysis reveals diverse molecular alterations of gut ecosystem in COVID-19 patients Feixiang He, Ting Zhang, Kewen Xue, Zhaoxiong Fang, Guanmin Jiang, Siwen Huang, et al. (+12)
65 [GO] 2021―Jul―13 An ultrafast SARS-CoV-2 virus enrichment and extraction method compatible with multiple modalities for RNA detection Leah M. Dignan, Rachelle Turiello, Tiffany R. Layne, Killian C. O'Connell, Jeff Hickey, Jeff Chapman, et al. (+2)
66 [GO] 2021―Jun―14 A lab-on-a-chip platform for integrated extraction and detection of SARS-CoV-2 RNA in resource-limited settings Pablo Rodriguez-Mateos, Bongkot Ngamsom, Cheryl Walter, Charlotte E. Dyer, Jesse Gitaka, Alexander Iles, Nicole Pamme
67 [GO] 2021―Mar―19 First electrochemical evaluation of Favipiravir used as an antiviral option in the treatment of COVID-19: A study of its enhanced voltammetric determination in cationic surfactant media using a boron-doped diamond electrode Shabnam Allahverdiyeva, Oruc Yunusoğlu, Yavuz Yardım, Zühre Şentürk
68 [GO] 2021―Mar―19 Combined recombinase polymerase amplification/rkDNA-graphene oxide probing system for detection of SARS-CoV-2 Moon Hyeok Choi, Jaehyeon Lee, Young Jun Seo
69 [GO] 2021―Feb―17 Rapid and sensitive triple-mode detection of causative SARS-CoV-2 virus specific genes through interaction between genes and nanoparticles Yakun Gao, Yingkuan Han, Chao Wang, Le Qiang, Jianwei Gao, Yanhao Wang, et al. (+2)
70 [GO] 2021―Feb―11 A Novel One-Pot Rapid Diagnostic Technology for COVID-19 Junmin Li, Xuejiao Hu, Xiaoming Wang, Jianing Yang, Lei Zhang, Qianyun Deng, et al. (+4)
71 [GO] 2021―Jan―31 The faecal metabolome in COVID-19 patients is altered and associated with clinical features and gut microbes Longxian Lv, Huiyong Jiang, Yanfei Chen, Silan Gu, Jiafeng Xia, Hua Zhang, et al. (+3)
72 [GO] 2020―Oct―11 A critical review of point-of-care diagnostic technologies to combat viral pandemics Micaela L. Everitt, Alana Tillery, Martha G. David, Nikita Singh, Aviva Borison, Ian M. White
73 [GO] 2020―May―19 Microfluidic-RT-LAMP chip for the point-of-care detection of emerging and re-emerging enteric coronaviruses in swine Ling Zhou, Yonghui Chen, Xueen Fang, Yanhong Liu, Mengkan Du, Xiandong Lu, et al. (+4)
 [1] 

73 Results       Page 1[de][en]

Last change 2023―Oct―27 12:08:13 UTC

© Daten-Quadrat 2022       Done in 0.005 sec